33

| corona Zeeuwse vrijwilligers bespreken lockdown Bea Menu is beleidsmedewerker Zorg en Kwaliteit bij SVRZ, aanbieder van ouderenzorg in Zeeland vanuit ruim 60 locaties. In totaal hebben die locaties samen zo’n 1.500 vrijwilligers. “Als verpleeghuisorganisatie zijn wij aangesloten bij Tranzo en daarom heb ik in de klankbordgroep van het onderzoek gezeten. Daarna ben ik betrokken geweest bij de creatieve sessies voor de praktische vertaling en de daaropvolgende ontwikkeling van de corona-praatplaat. Twee vrijwilligerscoördinatoren van SVRZ hebben een vroege versie van de praatplaat getest in gesprekken met vrijwilligers.” Vrijwilligers misten dagritme “Het hulpmiddel is nu uitgezet onder onze acht vrijwilligerscoördinatoren, die de praatplaat kunnen gebruiken in bijvoorbeeld groepsgesprekken. Uit de eerste gesprekken met vrijwilligers bleek onder meer dat de lockdown ook onder deze groep veel eenzaamheid heeft opgeleverd. Het zijn vaak mensen die wat ouder zijn en graag een vaste dagindeling hebben. Vóór corona genoten deze mensen van hun bezoek aan het verpleeghuis en het contact met cliënten. Dat viel weg. Daarnaast waren vrijwilligers bijvoorbeeld bang om mensen te besmetten.” Vitaliteit medewerkers “Ook onze opleidingscoördinator wil de praatplaat inzetten, binnen het vitaliteitsprogramma voor medewerkers. Als er aanleiLieke Verspeek, Lieke Verspeek, medewerker content en design (Tilburg University) Gebruik van de Praatplaat Van Erven: “We kregen vragen hoe je de Praatplaat het beste kan gebruiken. Daarop hebben we uiteindelijk maar liefst 26 werkvormen ontwikkeld voor onder andere zorg, onderwijs, naasten en vrijwilligers. In het voorjaar zijn stapels praatplaten verstuurd naar 150 adressen. Inmiddels voer ik gesprekken over de toepassing. Daaruit blijkt dat de ontwikkelde werkvormen echt meerwaarde hebben. Er ontstaan ook nog steeds nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld om de Praatplaat in te zetten bij de evaluaties die veel crisisteams nu aan het doen zijn. Of voor gesprekken met bewoners die iemand verloren hebben of medewerkers die ook veel hebben meegemaakt in die periode. De Praatplaat kan bijdragen aan de verwerking en het opnieuw in hun kracht te zetten van deze mensen. Ook bij nieuwe of andere uitbraken is de coronapraatplaat een mooi hulpmiddel om ouderen te betrekken bij eventuele maatregelen. Dat vinden wij belangrijk.”  ding toe is, kan de plaat gebruikt worden in individuele gesprekken of bij een groepsbijeenkomst over vitaliteit. En ook in onze woningen kan de praatplaat met werkvormen goed gebruikt worden. De praatplaat geeft een hele mooie aanleiding om open het gesprek te voeren met vrijwilligers, medewerkers, cliënten en mantelzorgers. Ook werkvormen zoals de gesprekskaarten zijn erg handig. Niet iedereen heeft die nodig, maar als mensen het moeilijker vinden om erover te praten, kunnen ze heel nuttig zijn. Bij onze vrijwilligers zie ik duidelijk dat mensen hiervoor open staan. Het is fi jn dat je na zo’n onderzoek met goede uitkomsten dan ook samen een tool kunt ontwikkelen. Los van de wetenschappelijke waarde, is het goed dat er ook eindproducten worden ontwikkeld voor de praktijk.” Download de Praatplaat Bea Menu, beleidsmedewerker Zorg en Kwaliteit bij SVRZ 33

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication