36

NVTG | tekst • Esmee Meijs, Zakmes Agency Optimalisatie luchtbevochtiging biedt grote kansen voor energietransitie Waarom nog bevochtigen in een ziekenhuis? Stoombevochtiging in de luchtbehandeling van een ziekenhuis is een drempel voor de route naar CO2 -neutraal zorgvastgoed, maar het was altijd nodig voor een elektrostatisch veilige en bovendien gezonde verblijfsomgeving voor patiënten, bezoekers en personeel. Kloppen die uitgangspunten nog wel? NVTG-bestuurslid Victor Pastoor, werkzaam bij Arcadis, ging als moderator in gesprek met dr. Redmer van Leeuwen (oogarts UMC Utrecht), dr. Annet Troelstra (arts- microbioloog UMC Utrecht), ing. Perry van de Graaf (projectmanager energietransitie UMC Utrecht) en ir. Wim Maassen PDEng (Royal HaskoningDHV en TU/e) over luchtbevochtiging in ziekenhuizen. D e relatieve luchtvochtigheid in binnenruimten is te beheersen door het bevochtigen van de ventilatielucht. In ziekenhuizen is gasgestookte stoombevochtiging de meest gangbare toepassing. Eisen voor luchtvochtigheid Welke eisen worden aan luchtvochtigheid gesteld? Projectmanager energietransitie Perry van de Graaf: “Vroeger was het gebruikelijk een relatieve vochtigheid (RV) van 50 procent aan te houden, maar dit percentage is momenteel aan het glijden. We kijken liever naar het absolute vochtgehalte (gram vocht per kilogram lucht). Er blijkt geen wettelijk kader dat voorschrijft bij welke relatieve vochtigheid het werken leefklimaat niet langer voldoende veilig of gezond is. Dat levert uitdagingen op: door het ontbreken van een wettelijk kader koersen we vooral op gevoel en persoonlijke perceptie. Dat wordt lastig met 12.000 medewerkers in het UMC Utrecht: de ene persoon vindt een RV van 30 procent voldoende en de ander 70 procent. Dat maakt het vooral voor techneuten een lastige zaak om een goed setpoint in te stellen.” Duurzaamheidsadviseur bij Royal HaskoningDHV Wim Maassen: “In 2019 hebben wij bij het UMC Utrecht een onderzoek gedaan naar het energieverbruik van stoombevochtiging. We hebben in kaart gebracht hoeveel stoom er eigenlijk geproduceerd wordt in het ziekenhuis en 36 FMT | juli 2022 hoe groot het aandeel is ten opzichte van de totale energiebehoefte. Dat blijkt 20 procent van de totale energievraag, daar gaat dan zelfs 29 procent van het gasverbruik naartoe,” Zie figuur: energy consumption of steam, gepubliceerd op het Clima2022 congres.” Energieverbruik door stoombevochtiging in UMCU

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication