43

Medewerker Cem Cecen van Gom Zorg neemt met een wattenstaafje een deurkruk af om een ATP test te doen. je aan de hand van het resultaat een beslissing. Dat kan zijn: extra schoonmaak of trainingen in de schoonmaakmethodiek. Zo bereiken we ons doel: bijdragen aan reductie van het aantal zorginfecties, verhogen patiëntveiligheid en verlagen kosten.”  Meer informatie www.facilicom.nl/nl/schoonmaak/schoonmaak-de-zorg Geoffrey Nouws van Gom Zorg PDCA-cyclus Geoffrey Nouws: “Tijdens de pilot bij het Dijklander Ziekenhuis is getoetst of onze aannames klopten. Verhoogt deze methode de schoonmaakkwaliteit echt? We hebben toen wekelijks, steekproefsgewijs, specifieke elementen in het ziekenhuis gemeten. Vervolgens gaven we instructie en training aan de schoonmaakmedewerker om de hygiëne op bepaalde elementen in de toekomst te verbeteren. We maakten gebruik van de Deming cirkel (Plan, Do, Check, Act). Je begint met de voorbereiding, vervolgens voer je de meting uit, hier reageer je op en tot slot neem De pilot laat zien dat ATP-metingen tot betere schoonmaak leiden 43

44 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication