46

Locatie Westerhonk, Monster De volgende evaluatie had betrekking op de huiskamer: waar kom je binnen, waar doe je de was. Waar kook je, waar eet je. Dat gold ook voor de bijkeuken en de plek voor de medicijnen. Dat is allemaal uitontwikkeld; deze standaardisatie van de huiskamer wordt nu overal doorgevoerd bij ontwerpen voor ’s Heeren Loo. Vervolgens zijn de keukens geëvalueerd en teruggebracht tot een standaard met een paar opties die centraal worden ingekocht. Dan maak je stappen, in de procestijd, maar ook qua inkoop. Zo kun je goedkoper bouwen en kan het ontwerp goedkoper. Dit vergroot de haalbaarheid, maar er is ook meer ruimte voor hogere kwaliteit. Humaniteit en minder belasting voor de zorg De IAA-filosofie voor het bouwen voor mensen met een beperking is steeds dezelfde: ‘Als je het wonen centraal zet, doet de handicap er niet meer toe’. En dat is de kern: het begint met een eigen badkamer, een goede plek waar je slaapt, het moet privé zijn. Dat is humaniteit, dat is een enorme winst. Dat privacygevoel heeft ook een directe weerslag op het gedrag van de bewoner. Waar ze in het begin niets aankunnen en een heel prikkelarme omgeving hebben, verandert dat in de loop der tijd. Zo gauw bewoners het gevoel hebben dat het hun eigen omgeving wordt en ze hun eigen dingen kunnen toevoegen, ontwikkelt het ge46 FMT | juli 2022 drag zich ten positieve. Ze gaan hun eigen kamer inrichten, ze brengen hun hobby naar hun kamer, het privédomein ontwikkelt zich. Er is nog een positieve bijkomstigheid: de belasting voor de zorg wordt minder. Op het moment dat de bewoners rustig op hun kamer zijn, in plaats van dat ze in een huiskamer met elkaar moeten leven, dan zie je hoe verschillend het gedrag kan zijn. Naar bovenstaand aspect wordt nu wetenschappelijk onderzoek gedaan. Ontwerpen voor verschillende terreinen Nu de woonconcepten uitgekristalliseerd zijn, verschuift de aandacht naar hoe de gebouwen op het terrein staan. Hoe bereiken we de ge

47 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication