47

| huisvesting ‘Standaardisatie leidt niet tot eenheidsworst’ Ontwerp snoezelruimte Ontwerp studio Locatie Noorderhaven, Julianadorp bouwen, hoe is de buitenruimte voor de bewoners, hoe is de inpassing in de omgeving? Ieder terrein heeft zijn eigen streekgebonden karakteristieken. Ermelo is een park, Wekerom ligt midden op de Veluwe in het bos, Julianadorp bevindt zich in de polder. Noordwijk ligt in de duinen. En als je dan in staat bent om de omgeving en het omgevingsplan vanzelfsprekend op elkaar te laten aansluiten, dan is het ook meteen weer heel natuurlijk. Personal touch van de architect Binnen IAA Architecten wordt gerouleerd. Elke architect maakt op zijn tijd een ontwerp, er is dus geen uniform handschrift voor ’s Heeren Loo. Allemaal hebben ze een ‘personal touch’ die het gebouw plaatselijk maakt. Steeds laten we de plek harmoniëren met het ontwerp van de gebouwen en de materiaalkeuzes. Dus een standaardisatie leidt niet tot eenheidsworst. Ontwerp studio met tillift Onderkant kostprijs en verschillende bouwmethodieken Uit vergelijkingen van ’s Heeren Loo met andere instellingen blijkt het IAA-woonconcept onderaan de kostprijs te zitten, ondanks alle prijsstijgingen. En afhankelijk van de gekozen aannemer bouwen we in prefab beton, kalkzandsteen en hout, daar is het woonconcept voor geschikt. In de nabije toekomst volgt de bouw in Cross Laminated Timber (CLT), want houtbouw zorgt voor een aangenaam binnenklimaat. Het is warmer, het doet iets met de akoestiek, het voelt gewoon fijn.  Meer informatie www.iaa-architecten.nl 47

48 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication