8

healing environment | Bovenaanzicht van de nieuwbouw, met twee daktuinen tussen de beide gebouwdelen. De luchtbrug (niet zichtbaar op deze impressie) zit naast de hoogbouw richting de oudbouw. Aaltje Bakker, programmamanager Bouw UCP I n eerste instantie onderzocht het UCP de optie van het strippen en opnieuw opbouwen van het huidige pand. Dat bleek echter duurder te zijn dan nieuwbouw en dan zou de gewenste directe connectie met het centraal medisch centrum nog steeds ontbreken. Vervolgens werd gekozen voor de Design & Build-systematiek, zonder de gewenste uitkomst. “De aannemer had moeite de risico’s goed in te schatten en ging daarom bij het specifi ek maken van zaken zoals suïcidepreventie aan de veilige kant zitten. Daar was ons budget niet op berekend”, vertelt Aaltje Bakker, programmamanager Bouw voor het UCP en tevens projectleider voor enkele kleinere projecten binnen het UMCG, zoals de herinrichting van de kinderkliniek en de realisatie van een nieuwe afdeling in het revalidatiecentrum in Haren. Vandaar dat in het vervolgtraject gekozen werd voor de traditionele aanpak, waarbij het volledige ontwerptraject in eigen beheer werd uitgevoerd alvorens over te gaan tot een Europese aanbesteding, die gewonnen werd door de bouwcombinatie BTE (BAM, Trebbe, EQUANS) (zie kader). Nieuwbouw was een noodzakelijke ingreep, gezien de ouderdom en Betrokken partijen De volgende partijen werken samen aan de realisatie van het nieuwe Universitair Centrum voor Psychiatrie: • Atelier PRO • Vakwerk Architecten • Aannemerscombinatie BTE (BAM, Trebbe, EQUANS) • Valstar Simonis (adviseur E- & W-installaties) • Pieters Bouwtechniek Utrecht (constructeur) • Peutz (adviseur bouwfysica) 8 FMT | juli 2022 Marion Beldman, hoofd afdeling Stemmings- en Angststoornissen en lid projectteam Bouw UC huidige staat van het gebouw. “Het pand dateert uit 1969 en bestaat uit een deel hoogbouw van zeven verdiepingen plus een lange gang in een andere poot met verschillende paviljoens van twee verdiepingen”, zegt Marion Beldman, als afdelingshoofd Stemmings- en Angststoornissen en lid van het projectteam Bouw UCP nauw betrokken bij het ontwerp voor de nieuwbouw. “Verschillende klinieken voldoen niet meer aan de eisen die de moderne zorg aan huisvesting stelt in termen van effi ciency, sanitair, klimaat, geluid en warmte-isolatie.” Met de nieuwbouw wil het UCP zowel patiënten, medewerkers als bezoekers faciliteren. “Voor patiënten willen we een plek om vanuit rust, ruimte en activering (waar mogelijk) te werken aan het eigen herstel. En gezien de krappe arbeidsmarkt is het belangrijk medewerkers een fi jne werkplek te bieden waar eff ectieve behandeling en innovatie, samenwerking, opleiding & onderzoek samengaan. Verder moeten familieleden en overige bezoekers zich welkom voelen en gestimuleerd worden partner te zijn in de zorg.” Omgeving bepalend Vandaar de keuze voor een healing environment. Het ontwerp houdt rekening met de stand van de zon en laat zo veel mogelijk daglicht binnen. “Voor mensen met een psychiatrische achtergrond is de omgeving misschien nog meer van belang dan voor anderen. Steeds meer raken we ervan overtuigd dat bijvoorbeeld lichaamsbewe ging, frisse lucht en daglicht ondersteunend zijn voor de behandeling en bijdragen aan herstel. Als UCP willen we een gebouw dat hier optiNieuwbouw was een noodzakelijke ingreep

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication