9

| healing environment maal aan bijdraagt. We willen zo veel mogelijk aspecten van healing environment benutten en daarin een voorbeeld zijn in Nederland”, stelt Beldman. Op de eerste verdieping staan dan ook twee daktuinen van 400 respectievelijk 600 vierkante meter gepland, die patiënten uitnodigen om naar buiten te gaan in een veilige omgeving. Daarnaast is het kliniekgebouw met patiëntenkamers gehuisvest met zicht op de naastgelegen Oosterparkwijk. “Een bewuste keuze. Wij willen zichtbaar zijn voor de maatschappij en patiënten verleiden stappen te zetten om terug te gaan naar de maatschappij en daar onderdeel van te blijven.” Een natuurlijke routing in het gebouw moet ervoor zorgen dat gebruikers niet snel verdwalen. “Bij binnenkomst in de centrale hal is de ontvangstbalie direct duidelijk. Daarnaast is het een gastvrije, vriendelijke omgeving, waar een kopje koffie gedronken kan worden. Doordat mensen vervolgens maar twee kanten op kunnen, ontstaat overzicht, iets wat overal in het gebouw wordt versterkt door de belijning en kleurstelling van vloeren en wanden”, schetst Bakker. “Verder maken we gebruik van domotica, niet alleen voor het gemak maar ook voor een stuk veiligheid van patiënten. Denk aan camera’s en beeldschermen voor bewegwijzering of informatie.” Flexibel ontwerp De nieuwbouw gebeurt uiteraard conform de vigerende BENGnormen en passend binnen UMCG-brede kaders en plannen. Dat betekent onder meer dat geïnvesteerd wordt in energiebesparende maatregelen. “Het belang daarvan wordt in de huidige geopolitieke omstandigheden alleen maar groter. Dus we hebben zo veel mogelijk energiebesparende voorzieningen aangebracht: qua gevel, beglazing, zonnepanelen en een warmteterugwinningsinstallatie”, zegt Bakker. “Met het oog op het budget is het continu afwegen: bereik je nog steeds wat je wilt en is het zo comfortabel mogelijk voor de gebruikers?” Daarnaast worden heel veel zaken geautomatiseerd uitge‘Wij willen zichtbaar zijn voor de maatschappij’ voerd. “Onnodig licht laten branden in ruimten is dankzij sensoren verleden tijd. Verder creëren we veel licht met behulp van ramen en open ruimten, aangevuld met energiebesparende verlichting.” Hoewel CO2-neutraal nog een brug te ver is, zijn materiaalkeuzes al wel afgestemd op partijen die schoonmaak en onderhoud voor hun rekening nemen, zodat zij zo goed mogelijk hun werk kunnen doen en het gebouw zo goed mogelijk in stand blijft. Richting de toekomst is flexibiliteit een groot goed. “Functioneel gezien is het moeilijk in te schatten hoeveel patiënten er komende jaren op de open en gesloten afdeling zullen komen. Daarom worden op vier afdelingen op drie verschillende plekken deuren in de muur weggewerkt. Zo kunnen we makkelijk inspelen op een veranderende behoefte”, verklaart Beldman. Ook bij kantoorruimten en spreekkamers staat flexibel gebruik voorop. “Medewerkers hebben geen vaste werkplek meer en de behoefte aan ruimte wordt gerelateerd aan aantal patiënten en medewerkers. Momenteel zijn we bezig met een planningssysteem om dat te organiseren en zo efficiënt mogelijk om te gaan met de ruimte”, zegt Bakker. Aangezien het UCP zich nog net binnen de grenzen van het aardbevingsgebied bevindt, is ook daar rekening mee gehouden. Zo zijn er specifieke voorzieningen in de fundering en wordt een deel van de installaties zo opgehangen dat er niet meteen problemen ontstaan bij beweging. “Een veilig gebouw staat voorop, nu en in de toekomst. Het lastige is dat de regelgeving constant verandert.” De daktuinen nodigen patiënten uit om naar buiten te gaan in een veilige omgeving. 9

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication