31

tekst • Cor van Litsenburg | duurzaam UMC en SimpleComply starten pilot met verwerking biomedisch afval op locatie “De pilot met UMC Utrecht zou de opmaat kunnen zijn naar het circulair verwerken van biomedisch afval. We zien mogelijkheden om dat op termijn te kunnen realiseren.” D at zegt Fernando Morales, managing partner van SimpleComply, een Brabants techbedrijf dat onder meer is gespecialiseerd in de verwerking van biomedisch afval. Onlangs startte SimpleComply een pilot met het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht om biomedisch afval op locatie te verwerken. Ziekenhuizen zoeken al langer naar mogelijkheden om biomedisch afval op locatie te verwerken. De verwerking van het afval is kostbaar. Op locatie UMC Utrecht is in Nederland het eerste grote, academisch ziekenhuis dat biomedisch afval op locatie gaat verwerken. Het streven is om gedurende de twee maanden durende pilot per maand circa vijf ton besmettelijk laboratoriumafval te behandelen. Dat gebeurt in speciaal daarvoor ontwikkelde machines, waarin het afval wordt vermalen en door middel van microgolven volledig wordt gedecontamineerd. Voor de pilot is een middelgrote variant van de zogenaamde Sterilwavemachines in het UMC geïnstalleerd. De machine kan tot 400 kilo afval per dag verwerken. “Eventueel kan de capaciteit ook opgeschaald worden door een tweede machine te plaatsen of door op een grotere variant uit de Sterilwave-serie over te stappen. Die laatste kan tot 560 kilo per dag verwerken.” De behandeling voldoet aan de strenge, wettelijke eisen die in Nederland worden gesteld aan de verwerking van biomedisch afval. Nederlandse primeur Het UMC Utrecht heeft met de pilot de Nederlandse primeur, maar in China heeft de lokale verwerking van ziekenhuisafval al een fl inke vlucht genomen. Dat komt vooral door de coronacrisis. In februari van dit jaar heeft het Chinese ministerie van volksgezondheid zestien mobiele Sterilwave afvalverwerkingsinstallaties aangeschaft voor ziekenhuizen in de Wuhan-regio. Het afvoeren van de enorme afvalstroom uit de lokale ziekenhuizen was door de lock-down van de regio geen optie meer. SimpleComply is met verschillende partners in gesprek om het verwerkingsproces verder te ontwikkelen, opdat het afval dat afk omstig is uit de Sterilwave machine verwerkt kan worden tot herbruikbare materialen. “In principe is dat mogelijk. Het afval uit de Sterilwave-machine is immers volledig gesteriliseerd”, zegt Morales daarover. “Vanuit veiligheidsoptiek is er dus geen belemmering om het procedé een stap verder te ontwikkelen. De vraag is vooral waar het afval een nieuwe bestemming kan krijgen en hoe we dat proces economisch rendabel krijgen.” Circulair De pilot met UMC Utrecht wordt dit najaar geëvalueerd. “Beide partijen hebben al de ambitie uitgesproken om samen verder te werken aan het circulair maken van het biomedische ziekenhuisafval”, zegt Morales over de samenwerking. “Andere ziekenhuizen hebben aangegeven dat ze ook belangstelling hebben voor de verwerking van biomedisch afval op locatie en uiteindelijk ook het circulair maken van deze afvalstroom.” Nederlandse zorginstellingen produceren per dag gemiddeld tot een halve kilo biomedisch afval per bed. Het gaat dan om afval dat infectueuze of potentieel infectueuze materialen of stoff en bevat. Groeiende afvalstroom Tijdens de eerste coronagolf, dit voorjaar, is de afvalstroom signifi cant toegenomen. Maar zelfs onder normale omstandigheden groeit de biomedische afvalstroom in Nederland. Daar liggen onder meer demografi sche ontwikkelingen aan ten grondslag zoals de vergrijzing. 31

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication