32

huisvesting | tekst • Wilma Schreiber Wilhelmina Ziekenhuis Assen maakt slag naar gezondheidshuis In het kader van de meerjarenstrategie en de ambitie om de Drent de meest vitale inwoner van Nederland te laten zijn, investeerde en investeert het Wilhelmina Ziekenhuis Assen nadrukkelijk in de renovatie van het huidige gebouw. De juiste zorg op de juiste plek is daarbij leidend, met een groeiende rol voor videobellen en e-health als het gaat om diagnostiek en thuismonitoring. “Zo hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Bijvangst is dat we minder vierkante meters nodig hebben en toekomstige groei moeten kunnen accommoderen in het huidige gebouw.” H De trap in het nieuwe Ouder en Kindcentrum verbindt beide afdelingen, zodat ouders dicht bij hun kinderen verblijven. Foto: Marcel J. de Jong 32 FMT | November 2020 et huidige gebouw van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) stamt uit 1990 en was een jaar of vijf geleden toe aan een tussentijdse renovatie. Een andere tijd, met andere vooruitzichten. “In 2014 was sprake van 10 procent krimp in het aantal patiënten en stonden we voor de vraag hoe groot de ic moest worden, of we beter van zes naar vier ok’s konden gaan en wat te doen met de overblijvende ruimte. We zijn gaan werken met een schuifplan, waarbij achtereenvolgens ok’s, ic, spoedeisende hulp en het Ouder en Kind-centrum zouden worden aangepakt. In dat laatste geval wilden we twee tot dan toe gescheiden afdelingen samenbrengen”, vertelt Bob van Moorsel, voor wie de dag van het interview tevens zijn laatste dag als bouwmanager is; hij wordt opgevolgd door Ingo Vos. Nieuwe zorgconcepten Vier jaar later resulteerde de discussie over de rol van het WZA in de Drentse regio in heel andere uitkomst: een voorspelling van 10 procent groei in het aantal patiënten in 2019. “Op dat moment hebben we het masterplan huisvesting gewijzigd en besloten om met zes ok’s verder

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication