33

Een van de kamers op de nieuwe IC Foto: Marcel J. de Jong In vier jaar tijd werd een 10% krimp-scenario een groeiverwachting van 10% te gaan”, aldus Van Moorsel. Hoewel het bestaande pand redelijk wat ruimte bood, werd toch een interim-voorziening gebouwd voor de dagbehandeling om snel te kunnen opschalen en te voldoen aan de vraag uit de regio. “De ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen hebben hun spoedeisende hulp afgeschaald, waardoor de acute zorg met name terechtkomt in Assen en Emmen. De komende twee jaar beperken we ons tot het verplaatsen van afdelingen om te zien of dat past binnen het huidige gebouw en hoe we de zorg dan kunnen organiseren. Op langere termijn willen we nieuwe zorgconcepten ontwikkelen”, stelt Paul van der Wijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van het WZA. Gezondheidshuis Inmiddels is het dialysecentrum vervangen en uitgebreid en oktober dit jaar werden de IC en het nieuwe Ouder en Kind-centrum geopend. Een in het oog springende feature: een interactieve vloer, waaruit beestjes omhoog komen als kinderen erop gaan staan. Dit moet hen stimuleren uit bed te komen. De aanbesteding voor de nieuwe ok’s loopt en zal binnenkort worden afgerond. “Daarna willen we het policoncept opnieuw ontwikkelen, met minder afzonderlijke balies, meer videobellen en met ondersteuning van e-health voor een stuk diagnostiek en thuismonitoring. Dan hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Bijvangst is dat we minder vierkante meters nodig hebben. Zo zouden we de groei moeten kunnen accommoderen in het huidige gebouw”, zegt Van der Wijk. “Sleutelwoorden blijven gastvrijheid, een goed logistiek concept en patiënten die meer de eigen regie kunnen pakken over hun gezondheid. Op die manier willen we de slag maken van ziekenhuis naar gezondheidshuis, met de juiste zorg op de juiste plek.” Ook de verpleegafdelingen worden op termijn aangepakt; daar worden de huidige vierpersoonskamers vervangen en wil het WZA meer gaan inzetten op bewegingszorg, voeding en andere faciliteiten. Verder wil het ziekenhuis de samenwerking met ketenpartners zoals verpleeghuizen uitbreiden om ook kwetsbare ouderen optimale zorg te verlenen. 33

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication