36

Friso Bouwgroep graag geziene gast in ziekenhuizen Groningen en Drenthe F riso Bouwgroep is een graag geziene gast in de ziekenhuizen in Friesland, Groningen en Drenthe. In 2019 werd, in samenwerking met Croonwolter&dros, de bereidingsapotheek, inclusief de levering en inbedrijfstelling van zeer gespecialiseerde medische apparatuur in het UMCG succesvol afgerond. Op dit moment werkt Friso aan de spoedapotheek in het UMCG, wat inmiddels in de afrondende fase zit. Voor het Wilhelmina Ziekenhuis Assen wordt gewerkt aan de fasegewijze upgrade van het ziekenhuis. Eind 2018 leverde Friso al het nieuwe Dialysecentrum op en verkreeg op basis van deze samenwerking het vertrouwen voor de bouwteamovereenkomsten van het Ouder- en kindcentrum, het spoedplein en de ic. Marja Leeuwis, projectmanager bij Friso Bouwgroep is vanaf dag één betrokken bij alle verbouwingen in Assen. “Vergeleken met de andere opdrachten was de gefaseerde uitvoering van het Ouder- en kindcentrum het meest complex. De wil om samen te werken en er met een team iets unieks van maken, dat maakt het project leuk!”, geeft Marja Leeuwis aan. Transparantie, flexibiliteit en een goede samenwerking zijn belangrijke sleutelwoorden. “Samen met het WZA, tekst • Friso Bouwgroep de installateur, de zorgafdelingen en Leeuwenkamp Architecten is aan de start van het project optimalisatie van het ontwerp bereikt en zijn de kosten gereduceerd. Maar misschien nog wel belangrijker, het bouwteam heeft het zorg- en uitvoeringsproces bij elkaar gebracht. Een ingrijpende gefaseerde renovatie in een on-going concern van een verlosafdeling vraagt van alle partijen meer dan beroepseigen kennis en kunde. Dagelijkse afstemming over de uit te voeren werkzaamheden en een paniekknop, om alle activiteiten direct stil te leggen bij een onverwachte situatie, hebben bijgedragen aan een succesvolle renovatie met een prachtig resultaat.” Artist Impressie Ouder en Kind-centrum Wilhelmina Ziekenhuis Assen Leeuwenkamp Architecten Marja Leeuwis De architect tekst • Leeuwenkamp Architecten L eeuwenkamp Architecten werkt al jaren met enthousiasme aan de renovatie/nieuwbouw van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Het bureau heeft in deze periode een aantal projecten ontworpen en technisch uitgewerkt, zoals het nieuw te bouwen operatiecomplex, de afdeling Intensive Care, het Ouder en Kind-centrum, het Dialyse Centrum Assen en de Spoedeisende Hulp. Partner Robbin Leeuwenkamp: “Als nuchter en NoordHollands bureau staan wij met beide voeten op de grond en hebben kennis en kunde op meerdere vlakken. Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we direct tot de kern komen en snel kunnen schakelen. Korte lijnen en grote expertise kenmerken ons bureau. Zo zorgen wij voor een breed gedragen oplossing, een managebel proces en een vlekkeloos project.” Signatuur De architectonische signatuur van Leeuwenkamp bestaat niet uit het modieuze, het hippe of het tijdelijke. hun projecten zijn niet direct te herkennen aan hun verschijningsvorm, want ieder project heeft zijn eigen verhaal. Op welke locatie bevindt het project zich, wat is zijn omgeving, wat is het programma van eisen, welke 36 FMT | November 2020 werkprocessen spelen zich er af, wat zijn de ambities van de klant? In het proces neemt de architect de tijd voor het samen doorleven van deze vragen en ambities. Het bureau beroept zich erop voor elk project met een open blik en zonder vooropgestelde mening te benaderen, uiteraard met inbegrip van onze kennis en ervaring. “Vakkundigheid vormt de basis van onze ontwerpen”, stelt Robbin Leeuwenkamp. “Wij zijn als architect altijd op zoek naar de mogelijkheden binnen de gestelde kaders, wat kunnen we er maximaal uithalen zonder afbreuk te doen aan veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Constante is altijd het streven naar een hoogwaardig ontwerp met de toegepaste materialen, functionaliteit en flexibiliteit als variabelen. Nieuwsgierig zijn naar hoe het anders, beter en slimmer kan.”

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication