50

huisvesting | personeel ook ziet tijdens de operatie. Verder worden checklists doorlopen. Met al deze informatie hopen we het aantal fouten te minimaliseren en de patiëntveiligheid te vergroten.” De verzamelde data worden verder gebruikt om achteraf met het ok-personeel de prestaties te beoordelen en verder te verbeteren. Naast de grote schermen op de ok zelf bevindt zich buiten elke ok ook een kleiner scherm. Dat bevat informatie over welke patiënt geopereerd wordt, hoe ver de operatie gevorderd is, wie van het ok-team aanwezig zijn, etc. “Dergelijke schermen hangen ook op de opdekruimten. Zo is voor het ok-personeel heel inzichtelijk wat wanneer gebeurt en hoeven ze niet continu binnen te lopen”, zegt Van Vuuren. “Bij de dagcoördinatie hangt bovendien een overzichtsdashboard van alle ok’s, bijvoorbeeld welke leeg en bezet zijn. Zo ontstaat een veel completer plaatje.” Tegenwoordig moeten systemen interoperabel zijn, oftewel met elkaar kunnen ‘praten’. “Voorheen was dat niet zo, nu sluit je alles op elkaar aan. Dat vergt meer afstemming met diverse partijen, zodat al die systemen goed met elkaar communiceren. Uiteindelijk moet het ook gebruiksvriendelijk zijn.” Daarnaast hoopt het IJsselland Ziekenhuis binnenkort een tweede systeem (Nucleus) live te laten gaan, waarbij operatiebeelden worden weergegeven op schermen aan pendels. “Hiermee kun je ook foto’s en video-opnamen maken, eventueel met geluid zodat tevens de onderlinge communicatie wordt opgenomen. De beelden worden verstuurd naar ons PACS (beeldopslagsysteem), waardoor deze makkelijk toegankelijk zijn. Ook kan op afstand met de operatie worden meegekeken”, stelt Van Vuuren. “Artsen kunnen beelden terugzien en verder zijn de beelden te gebruiken voor trainingsdoeleinden of om procedures te vergelijken.” Doordat er nu meerdere schermen in de ok hangen, kan ook ander ok-personeel makkelijker meekijken met de operatie. Ideale inrichting Het aantal ok’s blijft in de nieuwe situatie onveranderd. Wel zijn ze veel groter, waardoor er een groter steriel operatieoppervlakte ontstaat. Ook de nieuwe apparatuur vergt de nodige extra ruimte. “Om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving en de eisen van de IGZ, hebben we meer vierkante meters nodig. Zo kunnen we weer vooruit richting de toekomst”, zegt Boender. Het feit dat de modulaire units werden Elke ok is uitgerust met een OK Cockpit, waarop een dashboard te zien is met realtime informatie uit verschillende bronsystemen. Foto: Johan Heutink. Renovatie en nieuwbouw operatiecomplex IJsselland Ziekenhuis H et nieuwbouwgedeelte van het ok-complex van het IJsselland Ziekenhuis bestaat uit zes ok’s, een gezamenlijke opdekruimte en een gecombineerde holding en recovery. Aansluitend op deze nieuwbouw wordt het tweede deel van de operatieafdeling met geïntegreerde csa en centraal magazijn gerenoveerd. Het nieuwe complex geeft na oplevering ruimte aan acht ok’s, waarvan er twee tevens dienstdoen als ‘kort circuit’ ok. De nieuwbouw voor de uitbreiding van het ok-complex is gerealiseerd op het voorterrein van het IJsselland Ziekenhuis. Deze sluit zo logisch aan op het te renoveren deel van het complex in het bestaande gebouw. Om snel te kunnen bouwen en overlast te beperken is gebruik gemaakt van zoveel mogelijk kant-en-klare units. Deze zijn na plaatsing verder afgebouwd en voorzien van de gevelafwerking. De units zijn op een betonnen plaat geplaatst, ondersteund door V-vormige kolommen voor maximale bruikbaarheid en ruimtelijkheid. Onder het gebouw wordt geparkeerd en is een fi etsenstalling aanwezig. Ook kan men beschut wachten bij de Kiss & Ride-plekken. Het gebouw sluit qua uitstraling aan op de tekst • Architecten aan de Maas bestaande bouw, maar vormt met het opgetilde karakter, de markante kolommen en accenten in de gevel ook een nieuwe visuele entree tot het ziekenhuis. Albert van Wijk, voorzitter raad van het bestuur van het IJsselland Ziekenhuis: ”We zijn enorm trots dat ons mooie operatiekamercomplex de Gouden IJsselsteen publieksprijs heeft ontvangen. Deze prijs van het publiek is voor een nieuwe en toekomstbestendige voorziening die juist ook voor hen is bedoeld. We danken vooral de architect en onze afdeling Huisvesting voor al het werk dat is verzet om dit mooie geavanceerde complex neer te zetten. Het is een – naar ik inmiddels van de medewerkers heb begrepen – prettige werkplek geworden.” 50 FMT | November 2020

51 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication