58

| huisvesting Inclusieve samenleving Ellen Tichelaar van UniK, organisatie die ondersteuning biedt aan jongeren en volwassenen met beperkingen, zit met haar organisatie al een paar jaar op het terrein. “We zochten een locatie, ook voor onze kindgroepen, en kwamen bij de zusters terecht. Zij hebben ons flink aan de tand gevoeld, maar we pasten goed in de visie. Ikzelf zag de meerwaarde in de samenwerking met verschillende organisaties. Samen met andere organisatie en de buurtbewoners kom je tot een inclusieve samenleving. Onze kinderen met beperkingen kunnen op bezoek gaan bij mensen die eenzaam zijn of boodschappen voor anderen doen. Zij gaan nu bijvoorbeeld al schilderen bij de zusters, wat erg waardevol is. Dat soort kruisbestuivingen zijn straks allemaal nog meer mogelijk en zorgen ervoor dat iedereen meedoet.” Zo denkt Janet Croes van corporatie BrabantWonen er ook over. “Samen kom je verder. Er komen volop woningen, samen met de bewoners daarvan willen we kijken hoe we omgaan met bijvoorbeeld klein onderhoud, met de groenvoorziening en het sociale beheer. Wat kunnen bewoners zelf? Wat kunnen andere partijen? Wat doen wij als corporatie? We ontwikkelen hand in hand, het één, de stenen, kan niet zonder het ander, het sociale.” BrabantWonen bouwt op het een deel van het terrein circa 36 levensloopbestendige woningen, waar het zelf de thuiszorg levert. “Daar starten we als het ware met het leefgoed-concept in het klein”, zegt Janet Croes. Op een ander deel van het terrein komen nog circa 40 appartementen voor BrabantWonen. Alle leefdomeinen Alle betrokken partijen vinden de brede samenwerking tussen de elf organisaties noodzakelijk. Ellen Tichelaar: “Je moet alle leefdomeinen raken.” Ze hoopt dat er straks iedere dag diverse activiteiten plaatsvinden en dat er telkens een professional of vrijwilliger rondloopt die signaleert en behoeften peilt. “De kracht van onze samenwerking zit we hier rekening mee en scheppen wij een aangenaam woon-, zorg- en leefklimaat. We hebben in het masterplan diverse ideeën geopperd, zoals een beweegtuin voor ouderen, een beleeftuin voor mensen met dementie en een educatieve speelplek voor kinderen. We staan nog aan het begin van het ontwerpproces en hebben de plannen aan de omwonenden gepresenteerd. Dat leverde prettige gesprekken op. Mensen zijn blij met groen, zeker als het kwaliteit toevoegt.” Ikea Coen Hendriks: “Ons gezamenlijke doel is om het welzijn van mensen te vergroten. Verzorgingshuizen zijn er niet meer, maar er bestaat grote behoefte aan de voorzieningen die de verzorgingshuizen boden zoals de biljartzaal, de ontmoetingsruimte, de maaltijden en alarmering. Door innovatief met elkaar samen te werken kunnen we die voorzieningen weer terug regelen.” Het is hard nodig, volgens Hendriks, omdat het personeelstekort in de zorg groot is. “Zorg moet en kan efficiënter worden ingezet. Net zoals je bij de Ikea op één plek alles vindt, van wc-rolhouder tot slaapbank, zo kun je hier, op het leefgoedplein, alles vinden wat je nodig hebt om prettig te kunnen leven, ongeacht of je zorgbehoevend bent of niet. De kapel zal worden gebruikt als het hart van deze Leefgoed-partijen.” 58 FMT | November 2020 hem in de snelheid om verbindingen te maken.” Janet Croes vult aan: “Als je weet dat een partner van een bewoner is overleden, dan zorg je dat er hulp komt. Bijvoorbeeld computerhulp als je weet dat de partner altijd alle computerzaken regelde. Dat kun je dan met elkaar snel regelen of beter: de bewoner zo nodig helpen bij het leren dit zelf weer te kunnen. Wij geloven in zelfstandigheid. De ene vraag hoort thuis bij de ene organisatie en de ander past weer beter bij een andere organisatie. Zolang je maar snel schakelt met elkaar en met elkaar meedenkt.” Dat anticiperen, signaleren en tot oplossingen komen omdat je elkaar weet te vinden en er korte lijnen zijn, dat draagt bij aan preventie. Coen Hendriks: “We willen ook dolgraag in gesprek met de zorgverzekeraar.” Hij heeft nog wel een droom: hij zou graag het effect van deze omgeving op het welzijn van mensen willen meten. “Hoe gezond zijn ze nu en over drie jaar? Ik weet zeker dat mensen hier meer plezier in hun leven hebben. Door het welzijn van mensen te vergroten, worden de zorgkosten lager. Immers: gelukkige mensen gaan minder snel naar het ziekenhuis en herstellen sneller. Dat is fijner voor iedereen.” Leefgoed Leefgoed is een concept voor wonen, werken, leren en (be)leven waar verbinden, ontmoeten en ondersteunen samenkomen. Door de denkkracht, het netwerk in te zetten om de verbinding tussen mensen en tussen werken-wonen-leven te verbeteren, wordt invulling gegeven aan de maatschappelijke component. Elf organisaties werken hierin samen. Kloosterkwartier Het kloosterterrein van de Zusters Franciscanessen én het voormalig Bernhoven ziekenhuisterrein in Veghel vormen samen ’t Kloosterkwartier. De publicatie van dit artikel is met toestemming van Zorgsaamwonen

59 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication