8

huisvesting | teitseisen van de spoedeisende zorg toenemen en er personele schaarste ontstaat, zorgt het samenbrengen van deskundigheid op één plek dat we de spoedzorg van hoge kwaliteit voor deze regio kunnen behouden. Ook kunnen we efficiënter dezelfde zorg verlenen tegen lagere kosten”, stelt Sijpestein. “Half september hebben we vervolgens het gerenoveerde ok-complex in gebruik genomen, drie weken eerder dan gepland, mede ‘dankzij’ de operatiestop tijdens de coronacrisis.” Bij de voorbereiding van de bouwprojecten werd Social Envoy ingeschakeld om patiëntwensen te onderzoeken en gebruikers te consulteren. Dit vormde de input voor de architect. “We hechten aan een uitgebreide participatie van medewerkers en patiënten om de toekomstige patiëntreis in kaart te brengen voor de afdeling die we gaan verbouwen. Die consultatie levert veel betrokkenheid en positieve reacties op van medewerkers. Natuurlijk lukt niet alles, maar we proberen met beperkte middelen het maximale te doen.” Op de Acute Zorg Unit zijn spoedeisende hulp, eerste harthulp, de stroke-unit en IC samengebracht op een gang. Inmiddels is het volgende project in volle gang: de bouw van de dagbehandeling, in lijn met de nieuwe behandelaanpak. Deze komt naast de ok’s en het Scopiecentrum. “Het dagbehandelingscentrum krijgt 28 bedden en stoelen, patiënten gaan zo mogelijk lopend naar de ok. In de holding worden ze in bed gelegd, vervolgens geopereerd en naar het dagcentrum gebracht om aan het eind van de dag weer naar huis te gaan.” Twee van de zes ok’s, tekst • ptg advies H et Dijklander Ziekenhuis wilde met het oog op het aantal projecten en de doorlooptijd van het masterplan voor locatie Purmerend een langdurige samenwerking realiseren met alle betrokken partijen. Belangrijkste doel hiervan: een goed op elkaar ingespeeld team waarbinnen de taken zo verdeeld zijn dat voor ieder project een optimaal resultaat gerealiseerd wordt. Samen met Maarten Sijpestein (manager vastgoed, techniek en inkoop bij het Dijklander Ziekenhuis) en betrokken partijen werkte ptg advies de samenwerking uit in een raamovereenkomst voor het Bouwteam, spil in de contractstructuur. In de raamovereenkomst is geregeld welke partijen in welke fase uitwerking geven aan de projecten en wie er in welke fase 'in the lead' is: het programma van eisen wordt opgesteld door ptg advies. De ontwerpende partijen werken dit programma uit tot een voorlopig en daarna definitief ontwerp. Bij de uitwerking van het definitief ontwerp worden de uitvoerende partijen al intensief betrokken om hen niet alleen vroegtijdig kennis te laten nemen, maar ook om hun inzichten en mogelijke oplossingsrichtingen te verkrijgen. Na het definitief ontwerp nemen de uitvoerende partijen de regie in het ontwerpproces. Zij werken het definitief ontwerp uit tot een technisch ontwerp en starten op basis daarvan de engineering en vervolgens de realisatie. De ontwerpende partijen kijken gedurende de uitwerking van het technisch ontwerp mee om de continuïteit in het ontwerp te borgen. Binnen deze samenwerking zijn al verschillende projecten succesvol afgerond, waaronder het scopiecentrum. Bron foto: Dewi Koomen fotografie. 8 FMT | November 2020

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication