25

DE MIJNDENSE SLUIS BLIJFT ONVERMINDERD DRUK. Foto Rens Groenendijk Varen wordt onderdeel van een bredere vakantiebesteding TEGENWIND EN HOOGCONJUNCTUUR Afgezien van een dip tijdens de oliecrisis van 1973 duurde de economisch voorspoed tot eind jaren ’70. Toen stak een gure tegenwind op en begin jaren ’80 beleefde de watersportsector een serieuze crisis, omdat veel vraag wegviel. Het waren dan ook barre economische tijden met hoge rentestanden van meer dan 10 procent, massaontslagen (zoals RSV, NDSM) en hoge werkloosheidcijfers. Op het water waren de gevolgen merkbaar. Tellingen van Rijkswaterstaat laten in 1984 een teruggang in sluispassages zien van 3,3 procent ten opzichte van het jaar ervoor. In de tweede helft van jaren ’80 herstelde de markt zich, om in de jaren ’90 een periode van hoogconjunctuur mee te maken. Al dan niet geholpen door allerlei verleidelijke leningsvormen die de banken ruimhartig verstrekten. De ontstane sloepenrage liet zien dat de manier van watersporten aan het veranderen was: meer dagrecreatie. VEEL SLOEPEN IN DE STEDELIJKE OMGEVING. Foto Laurens van Zijp JACHTBOUW NEDERLAND FEBRUARI 2020 25 WEEKEND WORDT KORTER Het aantal sluispassages laat over de periode 2000-2016 een duidelijke daling van circa 20 procent zien. Precies in het midden van die periode ontstond een nieuwe economische crisis, die als ‘de kredietcrisis van 2008’ te boek staat. Het begon in Amerika met het faillissement van de financiële dienstverlener Lehman Brothers. Dat zorgde voor een wereldwijde kredietcrisis en bracht tal van banken aan het wankelen. Rob Vrolijks: “De economische crisis van begin jaren tachtig was tijdelijk. De crisis van 2008 is veel ingrijpender. Er is lang gedacht dat de teruggang in watersport alleen aan die crisis lag, maar is meer aan de hand. Het vrijetijdsgedrag is versnipperd geworden. Vroeger zat de doorgewinterde watersporter inderdaad altijd op zijn boot, ’s winters voor onderhoud en gedurende het vaarseizoen van vrijdagavond tot zondagavond. Die ‘watersportcultuur’ is aan het verdwijnen, het weekend is korter geworden, met veel andere activiteiten, waaronder sporten. En meer mensen werken op zaterdag. De timeslots zijn anders. Dit werkt door sinds het begin van deze eeuw. Het is een eerste trend.”

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication