59

OVERSTAP VAN HISWA NAAR NMT Nieuw platform voor exportbevordering superjachtbouw Nederlandse superjachtbouwers en Nederlandse toeleveranciers verlaten de HISWA Holland Yachting Group (HYG) eind dit jaar. Ze gaan voor hun exportpromotie samenwerken met de brancheorganisatie van de maritieme industrie, Netherlands Maritime Technology (NMT). Het Holland Superjacht Platform is daartoe opgericht en moet vanaf 2020 operationeel zijn. Reden voor het vertrek is de fusie in 2020 van HISWA met RECRON, brancheorganisatie voor vrijetijdsondernemers, waardoor de HYG-leden vreesden dat hun belangen onvoldoende behartigd zouden worden. De strategische alliantie met NMT zal zich hoofdzakelijk richten op de wereldwijde ‘branding’ en exportbevordering van de Nederlandse superjachtbouw. Het versterkt volgens NMT de gehele Nederlandse maritieme maakindustrie. HISWA Vereniging zegt het te betreuren dat haar aanbod om een samenwerkingsverband op te zetten in de vorm van een gecombineerd exportprogramma voor de superjachtbouw, scheepsbouw en maritieme toeleveranciers door NMT is afgewezen. HISWA onderzoekt of er met overblijvende leden een aangepast exportprogramma onder de vlag van Think Yachts Think Holland mogelijk is. HISWA voerde samen met het HYG-bestuur een tevredenheidsonderzoek onder de leden uit, stelde een meerjarig Werkprogramma Superjachtcluster op en borgde de sector bestuurlijk met een zelfstandige positie. Desondanks zochten leden van HYG mogelijkheden tot samenwerking met NMT. Wrang detail: dit jaar viert HISWA 50 jaar exportpromotie en op de Monaco Yacht Show had HYG nog een collectief Holland Paviljoen, waar de Think Yachts Think Holland gedachte werd uitgedragen. Er werd in Monaco een 64 pagina’s tellend jubileummagazine verspreid, waar uit de inhoud blijkt dat er nog geen vuiltje aan de lucht was. Twee mensen die voor HYG op jaarcontract werken, verliezen eind dit jaar hun baan door het vertrek. ‘LOGISCHE STAP’ HYG telt elf werven en vijftien toeleveringsbedrijven. NMT heeft ruim 400 leden. Sommige bedrijven zijn zowel lid van HISWA als NMT. Overkoepelend kenmerk van de superjachtbouwers en de NMT-leden: zij specialiseren zich allemaal in hoogstaande scheepsbouw en dito maritieme technologie. In dat perspectief noemt NMT de aansluiting ‘een logische stap’. Managing director Roel de Graaf is trots de superjachtbouw industrie aan boord te hebben: “Wij vertegenwoordigen nu nog meer het beste dat de Nederlandse maritieme maakindustrie te bieden heeft.” Marcel van der Spek is mede-oprichter van dekkenspecialist Esthec en voorzitter van de HYG. Volgens hem ontstond de behoefte bij de leden om de exportpromotie voor de Nederlandse superjachtbouw naar een hoger plan te tillen nadat HISWA Vereniging met de fusie had ingestemd. Over de nieuwe samenwerking is hij enthousiast: “NMT heeft een geweldige staat van dienst als het aankomt op het wereldwijd creëren van nieuwe zakelijke kansen voor haar leden. Daarom ben ik ervan overtuigd dat NMT de juiste partner is voor onze industrie.” NMT IN 2014 OPGERICHT Brancheorganisatie NMT werd op 8 mei 2014 opgericht en verving acht merken die zich bezighielden met de internationale promotie van maritiem Nederland. Door één naam te kiezen ontstond er duidelijkheid en werd er aan kracht gewonnen. Het bestuur telt zestien leden uit de Nederlandse COVER VAN EEN BROCHURE VAN NMT OVER DE OPZET VAN HET PLATFORM SUPERJACHTBOUW. COVER VAN HET JUBILEUMMAGAZINE DAT IN MONACO DOOR HYG WERD VERSPREID. maritiem-technologische sector. Een van de commissies is de categorie superjachten, waarin vertegenwoordigers van de superjachtbouw zitting hebben. Op het NMT-kantoor in Rotterdam werken 33 mensen. Bedrijven uit de jachtbouwindustrie kunnen zich dit vierde kwartaal inschrijven voor een vrijblijvend introductielidmaatschap van NMT, tot en met 31 december 2019. Deze periode wordt gebruikt om samen met de nieuwe leden van het platform het programma voor 2020 samen te stellen. Gericht op professionele exportpromotie en internationale branding, maar bijvoorbeeld ook op belangenbehartiging, marktinformatie en maritieme innovatie. Aan het introductielidmaatschap zijn geen kosten verbonden en het kan tot 31 december worden opgezegd. HISWA en RECRON verhuizen in november naar een nieuw gezamenlijk kantoor aan de Storkstraat in Leusden, waar ook reisbrancheorganisatie ANVR en kenniscentrum Reiswerk zich vestigen. www.maritimetechnology.nl www.hiswarecron.nl JACHTBOUW NEDERLAND OKTOBER 2019 59

60 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication