51

Ondernemers moeten steeds meer moeite doen om geschikt personeel te vinden én om de medewerkers die ze hebben, aan boord te houden. Het programma ‘Duurzame Inzetbaarheid’, dat vorig jaar mede door Koninklijke Metaalunie in werking is gezet, loopt bijna ten einde. Ook enkele wat grotere jachtwerven uit de NJI-gelederen namen er tot tevredenheid aan deel. Duurzame inzetbaarheid, ook in de jachtbouw MKB-Nederland had samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2015 een programma van vier jaar opgezet rondom het thema duurzame inzetbaarheid. De laatste fase van twee jaar, waar ook de Metaalunie bij betrokken was, zal 21 november worden afgesloten tijdens een bijeenkomst in het kader van de Week van de Ondernemer in Rotterdam. Doel van het programma was het verbeteren van kennisontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers. Dit tegen het licht van de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, in het bijzonder de metaalbranche, om gezamenlijk effectiever te kunnen blijven ondernemen. Het verbeteren van de leercultuur in het midden- en kleinbedrijf vormt hierbij een cruciale factor. Vraagstukken als arbeidstekorten, vergrijzing, snelle technologische ontwikkelingen, op peil houden van kennis- en vaardigheidsniveau en veiligheid, bezorgen menige ondernemer hoofdbrekers. In het programma werd ingegaan op de vraag hoe om te gaan met dit soort veranderingen, en ook welke tools er zijn om voor alle medewerkers een veilige, motiverende en plezierige werkomgeving te creëren. Het bedrijf kan zich hierdoor blijven ontwikkelen en alle medewerkers zo optimaal mogelijk inzetten. De uitvoering van het programma ‘Duurzame Inzetbaarheid’ was in handen van een ontwikkelgroep onder leiding van opleidingsmanager Wim Overeem van Metaalunie/Fedecom. Ook enkele wat grotere leden uit de jachtbouwindustrie namen aan het intensieve programma deel, waarin de NJI een betekenisvolle rol wilde spelen voor zijn leden. Ielse Lohuis, management consultant van stichting PKM (adviesbureau voor de metaal- en technische sector), heeft meegewerkt aan het opstellen van het programma. Ook verzorgde zij twee van de vijf workshops die aan de 40 deelnemende bedrijven werd aangeboden. “De grote arbeidstekorten in de techniek en maakindustrie zijn zorgelijk en structureel”, aldus Ielse Lohuis. “Er zijn steeds meer mkb-maakbedrijven die praktische problemen ondervinden met de werving, de inzet en vitaliteit van hun personeel of het effectief samenwerken van verschillende generaties medewerkers. Ze zijn dus op zoek naar passende oplossingen.” “Duurzame inzetbaarheid biedt met name heldere kaders die nodig zijn voor mensen om goed te functioneren en hoe je ze daar als werkgever mee moet helpen. Dat houdt niet op met een gevulde gereedschapskist en elke week een schone bedrijfssweater”, aldus branchemanager Gerwin Klok van de NJI. “Het programma Duurzame Inzetbaarheid reikt daar de tools voor aan, ook binnen de jachtbouwindustrie, om efficiënt, veilig en duurzaam te werken. Zodat een werknemer van 55 nog een rug heeft die recht staat. Dat soort dingen.” “Als branchemanager zie ik regelmatig bedrijven waar het onderwerp nog te veel een ondergesneeuwd kindje is”, aldus Klok. “Dat zijn mensen van de praktijk waar een cultuur heerst van ’gas erop-niet zeikenmaar buffelen’ en ‘wees maar blij dat je werk hebt’. Maar onder druk van de krapte aan vakmensen in de huidige arbeidsmarkt zijn met name dergelijke bedrijven gedwongen meer stil te staan bij hoe dat werken dan is ingericht.” Werkomgeving Bij de werving van nieuwe medewerkers moet een bedrijf laten zien dat het een interessante werkomgeving heeft. Maar ook moeten oudere werknemers veilig en gezond aan het werk kunnen blijven nu de AOW-leeftijd hoger ligt. Het zijn nogal wat zaken waar een ondernemer mee te maken krijgt en waar op geanticipeerd moet worden. “Het verbeteren van de leercultuur is essentieel bij al deze vraagstukken. Voor àlle personeelsleden. Het personeel moet meegaan met veranderingen in techniek en werkmethoden. Dat vereist blijvende leergierigheid van hoog tot laag in de organisatie. Ook bij diegenen voor wie hun werk niet (altijd) hun hobby is. ‘Je leven lang leren’ moet ook een 55-jarige nog aanspreken en dat kàn, mits je hebt geleerd hoe je iemand moet begeleiden en motiveren. Daar was dit programma voor bedoeld”, aldus Klok. Individueel Deelnemende bedrijven aan het programma begonnen met een intakegesprek waarbij de individuele situatie werd besproken. Naast de workshops was daarnaast voorzien in persoonlijke coaching en werden methodieken (toolboxes) aangereikt om bestaande knelpunten op te lossen en de duurzame inzetbaarheid van het personeel te vergroten. Over het algemeen waren bedrijven enthousiast over deelname en raakten zij erdoor geïnspireerd. Voor praktische situaties en problemen kregen ze concrete oplossingen aangedragen, waarmee de ondernemers actief aan de slag kunnen in hun eigen bedrijven. Zorgen dat medewerkers lol houden in hun werk en dat zij daarbij (zoveel mogelijk) dezelfde passie hebben als bij de uitoefening van hun hobby’s, dat is waar het bij duurzame inzetbaarheid feitelijk om draait. Het programma Duurzame Inzetbaarheid reikt tools aan om ook binnen de jachtbouwindustrie efficiënt, veilig en duurzaam te werken. Foto Rens Groenendijk 51 verenigingsnieuws Jachtbouw Nederland 5 oktober 2018

52 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication