18

Nieuws Rust teruggekeerd bij Tata Steel Na onrustige weken bij Tata Steel sinds het vertrek van topman Theo Henrar, keert de rust weer terug bij Tata in IJmuiden. Er is een nieuwe directievoorzitter: Hans van den Berg. Van den Berg was al vice-voorzitter en komt dus, net als Henrar, uit Tata IJmuiden. Opvallend is dat er over die benoeming ook alweer gedoe is. Het moederbedrijf in India – en daarmee ook Tata Europe – is het niet eens is met de beslissing, zo meldt de NOS. India wil dat er een bestuurslid wordt benoemd en erkent Van den Berg daarmee alleen als ‘zaakwaarnemer’. Zorgvuldige procedure Volgens Tata Steel gaat het er vooral om dat de juiste stappen worden gezet bij de opvolging van Henrar. Tata Europe laat het volgende in een schriftelijke verklaring weten: “Hans van den Berg neemt vanuit zijn huidige rol als vice-voorzitter van de Directie per 1 juni 2020 de taken over van Theo Henrar, die per deze datum terugtreedt. Hans van den Berg vervult daarmee ook de taak van Bestuurder voor de COR en contactpersoon voor de vakbonden. Met het vertrek van Theo Henrar is een aanvulling van de Directie wenselijk. De invulling daarvan vindt pas plaats na een zorgvuldige procedure waarin alle betrokkenen worden meegenomen. De Raad van Commissarissen en de COR zullen in de gelegenheid worden gesteld om vooraf te adviseren over een voorgenomen benoeming. Pas als de directie compleet is, wordt vastgesteld wie de nieuwe directievoorzitter van TSN zal zijn.” Niets veranderd En dan is er de reorganisatie: gaat die nu door of niet? Volgens Tata Steel Europa zullen er geen gedwongen ontslagen volgen bij een reorganisatie. Volgens Tata is er dus niets veranderd aan de afspraken in het werkgelegenheidspact. Die luidt dat er tot oktober 2021 geen ontslagen zullen vallen. Afsplitsing FNV wil dat het werkgelegenheidspact in 2021 met vijf jaar verlengd wordt tot 2026. Ook stelde de vakbond voor om de tak in IJmuiden te nationaliseren. Een afsplitsing van het moederbedrijf zou volgens de vakbond een grotere baangarantie bieden. Tata Steel Europe heeft inmiddels in een verklaring aangegeven dat afsplitsing niet tot de mogelijkheden behoort. “Het is van belang dat iedereen zich realiseert dat we samen veel meer kunnen bereiken dan een enkele locatie kan”, laat het bedrijf weten. Commitment “Verschillende partijen zijn gaan speculeren over een eventueel zelfstandig voortbestaan van ons bedrijf in IJmuiden”, vertelt een woordvoerder aan Process Control. “Wij verbazen ons hierover en hechten eraan te benadrukken dat van een dergelijk scenario absoluut geen sprake is. We geloven in de strategische waarde van IJmuiden, als integraal onderdeel van Tata Steel Europe. Het is van belang dat iedereen zich realiseert dat we samen veel meer kunnen bereiken dan een enkele locatie kan. IJmuiden heeft veel potentie en binnen Tata Steel is er veel ambitie en commitment om deze, samen met de medewerkers, te verwezenlijken. Een verzelfstandiging past daar absoluut niet bij.” Zeeland Refinery krijgt nieuwe zuurwaterstripper en gaswasins Ruim 1600 extra arbeidskrachten zijn sinds half mei bij olieraffinaderij Zeeland Refinery aan de slag voor de onderhoudsstop. Het bedrijf nam een breed scala aan preventieve maatregelen om de noodzakelijke werkzaamheden door te laten gaan, ondanks de uitdagingen die het coronavirus met zich meebrengt. De raffinaderij krijgt een nieuwe zuurwaterstripper en gaswasinstallatie om de uitstoot van zwavelverbindingen omlaag te krijgen. De raffinaderij, een joint venture tussen het Franse TOTAL en het Russische LUKOIL, is half mei uit bedrijf genomen om te beginnen aan grootschalig onderhoud aan de fabrieksinstallaties. Naast de onderhoudswerkzaamheden zijn er diverse projecten gestart op het gebied van veiligheid, energie, milieu en procesverbetering. Tijdens het onderhoud, waarvoor er tijdelijk ruim 1600 extra arbeidskrachten op het raffinaderijterrein werkzaam zijn, wordt de kans op besmetting met het coronavirus geminimaliseerd dankzij een streng preventie- en hygiëneprotocol, opgesteld in lijn met de richtlijnen van het RIVM. Zo heeft een groot deel van de maatregelen betrekking op het kunnen houden van anderhalve meter afstand. Er zijn acht extra omkleed- en pauzeruimtes op het terrein geplaatst en de werk-, rust- en rookplekken zijn anders ingericht dan gebruikelijk. Tafels zijn verder uit elkaar geplaatst en er zijn tussenschotten geïnstalleerd. Om gedrang te voorkomen in omkleedruimtes en het restaurant, zijn medewerkers ingedeeld in verschillende groepen die alle18 | nummer 3/4 | 2020

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication