43

Een ‘dual mode Coriolis viscometer’ met rechte meetbuis heeft ook een zogeheten Torsion Mode Balance (TMB) functie. Door de meetbuis licht te torderen, wordt in de TMB-functie een rotatiekracht op het medium uitgeoefend. Door de driver-stroom te meten levert deze samen met de bekende schuifsnelheid de viscositeitswaarde op. ners en worden naast het meten van de viscositeit ook toegepast voor het meten van de (massa)flow van vloeistoffen en gassen bij zelfs zeer hoge (tot 350 °C) tot zeer lage (cryogene) temperaturen tot ver onder nul. Coriolis viscometers zijn in verschillende afmetingen leverbaar met aansluitingen tot DN 80, niet gevoelig voor wijzigende stromingsprofielen en kunnen zelfs direct achter een bocht geplaatst worden, wat bij andere flowmeters uit den boze is. De ‘traditionele’ coriolisbuizen hebben een soort hoefijzervorm met twee gebogen meetbuizen. Door deze tegengesteld in beweging te brengen worden op die manier trillingen van de behuizing (die er uiteraard altijd zijn) gecompenseerd teneinde een zo zuiver mogelijke meting te krijgen. ‘Dual mode Inwendige van een ‘dual mode Coriolis viscometer’: 1: Meetbuis. 2: Inlaat opname sensor. 3: Exciter die de meetbuis licht tordeert. 4: Uitlaat opname sensor. Coriolis viscometers’ zijn opgebouwd met rechte meetbuizen. Deze zijn van titanium want dit materiaal heeft een zeer lage uitzettingscoëfficiënt. De maximum temperatuur van het te meten medium ligt in dat geval iets lager dan bij meters met gebogen meetbuizen, namelijk rond de 150 °C. Zo ziet een Promass I 300 ‘dual mode Coriolis viscometer’ er aan de buitenzijde uit. De rechte meetbuis is vervaardigd uit Titanium. Dual mode Traditionele Coriolis massaflowmeters zijn qua constructie gebaseerd op twee parallelle buisjes. Deze zitten vast aan de flenzen en worden elektromagnetisch in trilling gebracht. Zodra er massa door de meetbuisjes stroomt, treden er reactiekrachten op die ervoor zorgen dat de buisjes uit fase raken. Deze faseverschuiving is proportioneel met de massaflow. Tijdens de meting komen de meetbuisjes in hun eigenfrequentie die afhankelijk is van de massa van de meetbuisjes, ofwel de massa van het medium in de meetbuisjes. Coriolis massaflowmeters meten de dichtheid van het medium. Elk instrument heeft bovendien een ingebouwde temperatuursensor die de producttemperatuur meet. Alle parameters en ook het berekend volume (uit massaflow en dichtheid) zijn als meetsignaal beschikbaar. Het grote voordeel van een Coriolis massaflowmeter is dat de meting onafhankelijk is van viscositeit, druk, temperatuur en dichtheid van het medium. Naast massaflow- en dichtheidsmetingen die worden uitgevoerd in de ‘buigmodus’ beschikt een ‘dual mode Coriolis viscometer’ met rechte meetbuis ook over een zogeheten Torsion Mode Balance (TMB) functie. Door de meetbuis licht te torderen, wordt in 43

44 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication