44

de TMB-functie een rotatiekracht op het medium uitgeoefend. Dit vertaalt zich in een bepaalde schuifsnelheid, waarbij de schuifkracht aan de binnenzijde van de buis een functie is van de schuifsnelheid en de viscositeit. De schuifkracht is gelijk aan het benodigde vermogen van de driver, dus door de driver-stroom te meten levert deze samen met de bekende schuifsnelheid de viscositeitswaarde op. Nauwkeurig meten Voor het nauwkleurig en betrouwbaar kunnen meten van de viscositeit is het cruciaal dat gebruik wordt gemaakt van op de juiste wijze gekalibreerde instrumenten. Nationale en internationale standaards zoals DIN 51562-4 omschrijven de toe te passen kalibratieroutines voor capillair-, vallendebal- of rotatie-viscositeitsmeters. Daarbij moet in ieder geval aan twee algemene eisen worden voldaan. Ten eerste moet de temperatuur constant zijn. Sommige producenten eisen zelfs een temperatuurstabiliteit van ± 0,01°C. Ten tweede moeten de toegepaste kalibratievloeistoffen Newtoniaans zijn, waarbij de viscositeit gespecificeerd moet zijn over een bepaald temperatuurbereik. Elke Promass I ’dual mode Coriolis viscometer’ is gekalibreerd in een speciaal hiervoor ontwikkelde viscositeit-kalibratieinstallatie. Hierdoor kan met deze meters de viscositeit van Newtoniaanse vloeistoffen worden bepaald met een nauwkeurigheid van ± 5% o.r. (of reading) ± 0,5 cP terwijl de repeteerbare nauwkeurigheid voor alle vloeistoffen ± 0,5% o.r. bedraagt. Deze ‘dual mode Coriolis viscometers’ zijn nauwelijks onderhoudsgevoelig en werken eigenlijk altijd en onder alle omstandigheden. Alleen wanneer sprake is van abrasieve media, zal na verloop van tijd onderhoud uitgevoerd moeten worden. Omdat de Promass meters zijn uitgerust met Heartbeat Technology en Heartbeat Sensor Integrity, wordt constant gemonitord wat er met de sensor gebeurt. Via internet (IIoT) applicaties zijn gegevens van hierop aangesloten Endress+Hauser instrumenten direct beschikbaar zodat gebruikers altijd zicht hebben op de juiste werking van de meetinstrumenten. Daarmee hebben ze volledige controle over de productie installatie, wat ook de basis legt voor gerichte optimalisaties. Kostenbesparing Inline meten van de viscositeit met ‘dual mode Coriolis viscometers’ levert op verschillende fronten voordelen op. Er hoeven geen monsters meer genomen te worden, wat arbeid bespaart, tijdwinst oplevert en betekent dat men nooit meer achter de feiten aan holt. Als bij een monstername immers een verkeerde viscositeitswaarde wordt gemeten, weet men immers niet hoe lang dit al plaatsvond en hoeveel productieverlies dit heeft opgeleverd. Door monsternames en labmetingen te vervangen door een inline meting met een Promass I ‘dual mode coriolis viscometer’ kon een polymerisatieproces bij een klant van Endress+Hauser bijvoorbeeld met een factor twee worden versneld (van 8 naar 4 uur). Ook was sprake van een veel betere procesbeheersing omdat door hetzelfde instrument tegelijk de dichtheid, temperatuur, flow en viscositeit worden bepaald. Na twee maanden was de investering in de nieuwe meter terugverdiend. Bij een andere klant resulteerde het overstappen van het systeem van monsternames met een capillaire viscositeitsmeting in het laboratorium op een inline viscositeitsmeting met een ‘dual mode Coriolis viscometer’ in een forse rendementstoename en een hogere productopbrengst. Meer info: www.nl.endress.com Inline meten van de viscositeit met ‘dual mode Coriolis viscometers’ levert op verschillende fronten voordelen op... Viscositeitscontrole bij het afvullen van yoghurt die niet te dun, maar ook niet te dik mag zijn. Kwaliteitscontrole bij het met een gecontroleerde viscositeit gieten van chocolade snoepjes. 44 | nummer 3/4 | 2020

45 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication