54

Waterstof: interessant alternatief voor fossiel gas. over loopt, ontbrandt dat mengsel, zelfs als er in dat mengsel te weinig gas zit om onder normale omstandigheden te ontbranden. Daar zorgt in deze meter de katalysator voor. De ontbranding veroorzaakt een verhoging in de temperatuur, die wordt vervolBij waterstofdetectie is dezelfde katalytische verbrandingssensor die voor aardgasdetectie wordt gebruikt, een betrouwbare detectiemethode... 54 | nummer 3/4 | 2020 gens vergeleken met een controlemeting in een ruimte waar zich geen gas bevindt en dan heb je dus een betrouwbare meting.” LEL De gemeten waardes worden uitgedrukt in een percentage LEL (Lower Explosian Limit). Bij 0% is er totaal geen (brandbaar) gas aanwezig, bij 100% is de laagste explosiegrens bereikt. “Je alarmeert al in een vroeg stadium”, verduidelijkt Adema. “Gas kan namelijk in de meting verdund zijn en je wilt tijd winnen om maatregelen te kunnen nemen. Je alarmeert dus al bij tien à twintig procent en bij vijftig procent gaat er al een tweede hoofdalarm af.” Betrouwbaar Bij waterstofdetectie is dezelfde katalytische verbrandingssensor die voor aardgasdetectie wordt gebruikt, een betrouwbare detectiemethode. “Je moet er alleen rekening mee houden dat er onder bepaalde theoretische omstandigheden te weinig zuurstof in de lucht zit om tot verbranding te komen, terwijl er dan toch waterstof in het mengsel kan zitten. De sensor meet dan dus geen gas, maar in principe is er dan ook geen verbranding mogelijk.”( Zie ook de branddriehoek). Nauwkeuriger Er is nog een andere methode om waterstofgas te detecteren, hoewel die in de praktijk eigenlijk zelden wordt gebruikt. Adema: De Det-Tronics GT3000 serie elektrochemische gasdetectors voor giftige gassen zijn ontwikkeld om de atmosfeer continu te bewaken op mogelijk gevaarlijke giftige gaslekken of gebrek aan zuurstof.

55 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication