31

Waterstof Niet alle waterstof is eenvoudig te vergroenen Inzicht in productie en gebruik van waterstof Waterstof moet het nieuwe aardgas worden, zo lijkt het. De stof is geschikt als opslagmedium voor duurzame elektriciteit, als brandstof en als grondstof voor de chemische industrie. Vooral de laatste jaren lijken waterstofprojecten als paddenstoelen uit de grond te schieten en worden er indrukwekkende claims gemaakt over de potentiële hoeveelheid energie. Maar, zo schreef NRC op 1 oktober: er wordt meer waterstof verbruikt in de industrie dan aanvankelijk gedacht en die is maar beperkt te vergroenen. Is dat slecht nieuws voor de toekomst van waterstof? E r gaan veel cijfers over het gebruik en het potentiële gebruik van waterstof rond. En die cijfers zijn niet altijd eenduidig, weet TNO-onderzoeker Marcel Weeda. “Als je een discussie wilt voeren over de inzetbaarheid van waterstof en het huidige gebruik van waterstof, moet je om te beginnen wel de juiste cijfers hebben, lijkt me.” Energiebalans Het begint al bij onduidelijkheid over de cijfers van de huidige productie van waterstof. Grijze waterstof wordt, zoals u weet, uit aardgas geproduceerd. Bedrijven die waterstof produceren uit aardgas registreren weliswaar in hun energiebalans dat er aardgas wordt ingezet voor de productie van waterstof, maar het is daarbij niet duidelijk of dit aardgas allemaal voor waterstof is, en wat de precieze relatie tussen die hoeveelheid aardgas en de hoeveelheid waterstof is. Weeda: “Je hebt het in dit geval over het zogenaamde niet-energetische gebruik van fossiele brandstoff en, omdat de waterstof bijvoorbeeld als chemische bouwsteen ingezet. Het is echter niet duidelijk of al het niet-energetisch gebruik van aardgas voor waterstof is, en ook niet hoe een hoeveelheid aardgas voor waterstof zich vertaalt in een hoeveelheid waterstof. Verder zit er veel waterstof in restgassen die niet nader zijn gespecifi ceerd in de energiebalans. Ook wordt er binnen raffi naderijen veel waterstof geproduceerd uit olieproducten. Die waterstof blijft helemaal buiten beeld in energiebalansen. Het beeld is dus op z’n minst incompleet.” 31

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication