5

Colofon Redactioneel Het einde is in zicht vakblad over procesbesturing en -optimalisatie Process Control verschijnt 7x per jaar (zowel print als digitaal) Hoofd- en eindredactie Drs. Joeri van der Kloet joeri.vanderkloet@processcontrol.nl www.processcontrol.nl Medewerkers aan dit nummer Adriaan van Hooijdonk Frank Senteur Henk Krols Martin van den Hout Uitgever AcquiMedia Amstelwijckweg 15, 3316 BB Dordrecht Henk van der Brugge 0184-481041 henk@acquimedia.nl Bladmanagement en advertentieverkoop AcquiMedia Henno Ploeg, MSc 0184-481045 henno.ploeg@processcontrol.nl Vormgeving Jessica Dales, Dock35 Media B.V. Druk Damen Drukkers B.V. Abonnement € 79,- excl. BTW (ontvangst print en digitaal) Buitenland € 109,- excl. BTW Jaargang van 7 achtereenvolgende uitgaven Disclaimer AcquiMedia heeft deze uitgave op de meest zorgvuldige wijze samengesteld. AcquiMedia, (hoofd)redactie en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de gegevens. Uitgever, (hoofd)redactie en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie in deze uitgave. jaargang 29 | 2020 | www.processcontrol.nl Copyright Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever foto’s of (gedeelten van) teksten uit deze uitgave over te nemen. Ook met toestemming van bronvermelding is verplicht. De titel Process Control is eigendom van Adept BV en wordt in licentie uitgegeven door AcquiMedia. ISSN 1387 - 5825 Personeel gezocht!ersoneel gezocht! Overheid zet in op groei erheid zet in op groei Joeri van der Kloet Hoofdredacteur redactie@processcontrol.nl Bij de cover Bespaar enerBespaar energiegie op tank op tankverwarmingarming en perslucht en perslucht De industr De industrie en corona:ie en corona: Herstel is begonnen er tel is begonnen De industrie staat na de coronacrisis voor dezelfde uitdagingen als voor de crisis, maar er komen ook nieuwe kansen bij. Bedrijven die zich kunnen blijven vernieuwen en steeds autonomer durven te werken, hebben de toekomst. Op het moment van schrijven wordt in het VK de eerste burger ingeënt tegen COVID-19. En over een paar weken gaat ook in Nederland een grootscheeps vaccinatieprogramma van start. Aan het begin van de coronacrisis sprak men nog over trajecten van enkele jaren voordat er een werkend vaccin zou zijn. Dat blijkt dus veel sneller te kunnen. De economische schade is weliswaar fors, maar had veel en veel erger kunnen zijn. In een eerste raming zouden we dit jaar afsluiten met een krimp van 8,5%. Een ongekend hoog cijfer dat normaal alleen onder oorlogsomstandigheden voorkomt. Maar die krimp is in de laatste raming gereduceerd naar 4% en bovendien groeit de economie in 2021 alweer met een procent of 2. Het gevreesde banenverlies zit vooral in de sectoren die de grootste tikken hebben gehad: de horeca en de ZZP’ers. Andere reorganisaties, zoals die bij Campina, worden niet direct veroorzaakt door de coronacrisis. De crisis heeft hooguit het laatste zetje gegeven om eerder te starten met de reorganisatie. Andersom kan het zelfs zo zijn dat bedrijven die al op omvallen stonden met staatssteun alsnog overeind gehouden worden. De industrie blijkt behoorlijk robuust te zijn, waarbij het grootste leerpunt misschien wel is geweest dat we ons niet afhankelijk moeten maken van één land als het gaat om de toelevering van onderdelen. Alles in eigen land willen produceren is echter ook niet slim, zegt econoom Mathijs Bouman. Iets meer betalen voor een redundante keten lijkt de oplossing. De crisis heeft de noodzaak om autonoom te kunnen produceren duidelijk in beeld gebracht. Bedrijven die hier op kunnen inspringen, hebben de komende jaren interessante prospects. Smart Industry of Industrie 4.0 is relevanter dan ooit. Maar de uitdagingen van voor de crisis zijn er ook nog: het personeelstekort en de energietransitie. Namens het team van Process Control dank ik u dat u ons blad leest en met ons samenwerkt. Fijne feestdagen en een gezond 2021! 5

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication