56

Perslucht Sneller en makkelijker te realiseren dan menigeen denkt! Energiebesparing bij (bestaa Industrie breed is perslucht al decennia lang een populaire energiedrager, waarvan de opwekking en distributie maar liefst 10% van het totale industriële elektriciteitsverbruik in Europa voor haar rekening neemt. Dat hoge percentage komt vooral omdat de opwekking van perslucht doorgaans niet erg efficiënt is. Zonder energiebesparende maatregelen gaat namelijk 75 tot 80% van de door compressoren opgenomen elektrische energie verloren als warmte. Maar dat kan beter! Want met de juiste maatregelen kan het rendement van persluchtinstallaties fors omhoog. Geveke Persluchttechniek heeft daar een uitgebreid Whitepaper over gemaakt vol met ‘tips&tricks’, waarvan we er een aantal de revue laten passeren. Frank Senteur V reemd genoeg hebben veel ondernemingen er geen idee van hoeveel perslucht ze precies gebruiken en wat hiervan de werkelijke kosten zijn. En als ze dit zouden weten, zouden ze er waarschijnlijk van schrikken. In dit artikel presenteren we een aantal praktische en vaak eenvoudig te nemen maatregelen, waarmee het energiegebruik van persluchtinstallaties doorgaans met minimaal 20% en soms zelfs met meer dan 50% omlaag gebracht kan worden. Via het uitgebreide Compressed Air Energy Monitoring System (CAEMS) worden onder andere het luchtverbruik en opgenomen vermogen real time gemeten en weergegeven in heldere grafieken waardoor afwijkingen snel zichtbaar worden. Meten is weten Bedrijven groeien, productielijnen veranderen, capaciteiten nemen toe of juist af, dus is het belangrijk om periodiek te controleren of de persluchtinstallatie nog wel aan de actuele eisen en mogelijkheden voldoet. Zo’n controle geschiedt op basis van een zogeheten AirAudit. Daarbij worden op diverse plaatsen in de fabriek gedurende meerdere dagen druk- en capaciteitsmetingen verricht en vervolgens geanalyseerd. Bij oudere installaties kunnen de kosten ongemerkt behoorlijk zijn opgelopen in welk geval uw compressorleverancier kan voorrekenen of het zinvol is om oudere compressoren te vervangen door machines van de nieuwste generatie die aanmerkelijk energiezuiniger zijn. Ook kan op basis van de AirAudit door het aanpassen van leidingen en/of het installeren van een flowdrukregeling (IFC) of centraal regelsysteem de installatie fors worden verbeterd. Belangrijk is ook dat een AirAudit lekkages blootlegt zodat deze direct kunnen worden verholpen. Al deze verbeteringen zijn zowel vanuit energetisch als operationeel oogpunt bezien interessant. Vergeet daarbij ook niet om de filter- en drogersystemen mee te nemen in de inventarisatie en evaluatie. Tegenwoordig zijn er filtersystemen op de markt die zelfs in verzadigde conditie een extreem geringe drukval van minder dan 125 mbar hebben. Dat betekent een minimaal energieverlies. Tevens is er op het gebied van drogers de laatste jaren veel vooruitgang geboekt. Zo zijn er inmiddels hybride drogers (combinatie van koeldroger en adsorptiedroger) en adsorptiedrogers die met warme compressorlucht worden geregenereerd en daardoor aanzienlijk energievriendelijker zijn. Ideaal is het om het actuele vermogen (stippen) onder de lineaire lijn te houden. Lukt dat niet, dan is nader onderzoek vereist. 56 | nummer 7 | 2020 Maar waar men vaak niet aan denkt is dat elke bar teveel 7% hogere energiekosten betekent...

57 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication