57

nde) persluchtsystemen Systeembewaking De beste manier om precies te achterhalen welke mogelijkheden er zijn voor (verdere) systeemoptimalisatie en energiereductie, is de persluchtinstallatie te (gaan) bewaken. Een van de eenvoudigste methodes is het meten van het opgenomen vermogen van de compressor(en), waarvoor een kWhmeter in het voorpaneel van de compressor kan worden ingebouwd. Het plaatje kan worden gecompleteerd door een flowmeter direct achter de compressorinstallatie te plaatsen. Door de ‘tellerstanden’ dagelijks/ wekelijks te noteren en deze uit te zetten in tabellen en grafieken worden het persluchten energieverbruik en het verloop ervan snel zichtbaar. Er zijn ook uitgebreidere kWh-meters met een groot display die standaard over zowel een puls- als Modbus RTUuitgang beschikken waardoor meetwaarden direct digitaal beschikbaar zijn. Voor ‘kleinere persluchtgebruikers’ is dit een relatief goedkope en simpele manier om inzicht te krijgen in het gebruik en de kosten van de persluchtinstallatie. Ook kunnen storingen hiermee worden voorkomen. Is er bijvoorbeeld verbruik wanneer er helemaal geen productie is en/of lopen het opgenomen vermogen en de flow gestaag op, zonder dat er in de betreffende periode beduidend meer is geproduceerd, dan is er vrijwel zeker sprake van (toenemende) lekkages. Loopt de flow niet op, maar wel het opgenomen vermogen van de compressor, dan kan er iets aan de hand zijn met de inlaatfilters en/ Vooral lange persluchtleidingen in de fabriek mag men nooit te dun kiezen, teneinde druk- en energieverlies te beperken. of de koeling van de compressor. Tijdig ingrijpen voorkomt in dat geval storingen en/ of oplopende kosten. Uitgebreide monitoringsystemen Een uitgebreidere, maar ook duurdere bewakingsvorm die echter veel meer analysemogelijkheden biedt, is het toepassen van een professioneel monitoringsysteem. Dit is vooral interessant voor grotere productiebedrijven die over uitgebreide persluchtsystemen met meerdere compressoren beschikken. Eén van de meest uitgebreide monitoringsystemen is CAEMS (Compressed Air Energy Monitoring System) waarmee continu met een hoge nauwkeurigheid in beeld wordt gebracht hoe de persluchtinstallatie presteert. Door het systeem aan internet te koppelen kunnen experts op afstand zien wat er precies in de persluchtinstallatie gebeurt. Op basis van door CAEMS gegenereerde gegevens kunnen de betrouwbaarheid van de installatie worden verhoogd en de energiekosten verlaagd. Uit praktijkervaringen blijkt dat uitgebreide monitoringsystemen altijd besparingen op de perslucht gerelateerde kosten opleveren. In welke vorm dan ook. Systeemdruk verlagen In veel bedrijven is de systeemdruk ‘uit veiligheid’ vaak te hoog. Maar waar men vaak niet aan denkt is dat elke bar teveel 7% Het perslucht leidingnet moet lekdicht zijn en juist gedimensioneerd zodat de drukval over de leidingen minimaal is. Bij dit voorbeeld van Transair wordt een ringleiding met een royale diameter gebruikt wat de drukstabiliteit ten goede komt. hogere energiekosten betekent. Door de systeemdruk in kleine stapjes te verlagen en de juiste werking van alle aangesloten machines nauwkeurig in de gaten te houden, komt men er snel achter of drukverlaging een reële optie is. In veel gevallen blijkt dit geen probleem. Een voorbeeld: bij een 57

58 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication