58

Componenten van het Compressed Air Leakage Management System (CALMS), waarbij de gemeten waarden direct online beschikbaar zijn voor lekdetectie, monitoring en analyse. multinational op het gebied van voedingsmiddelen en dranken stond de systeemdruk in één van haar fabrieken aanvankelijk ingesteld op 7 bar. Na installatie van een monitoringsysteem werd de druk telkens met een paar tiende bar verlaagd. Bleven alle machines en systemen gedurende een volledig aantal productiecycli goed werken, dan werd de druk weer met een paar tienden verlaagd. Inmiddels staat de systeemdruk bij deze fabrikant op 5 bar en men vermoedt dat het laagste punt nog niet is bereikt. In ieder geval heeft dit nu al een besparing op het energiegebruik opgeleverd (gerekend vanaf de aanvangssituatie) van bijna 14%. Warmteterugwinning Veel nieuwe compressoren zijn tegenwoordig ‘af-fabriek’ uitgerust met een extra warmtewisselaar voor warmteterugwinning, terwijl deze bij bestaande compressoren veelal in een later stadium kan worden geinstalleerd. Met warmtewisselaars wordt de thermische energie uit het olie- en/of waterkoelcircuit van de compressor gehaald en kan deze vervolgens worden gebruikt voor het verwarmen van kantoor- of productieruimten of om processen en/of proceswater op te warmen. Met een goed gedimensioneerde warmteterugwininstallatie is tot wel 80% van de anders als warmte verloren gegane energie terug te winnen. Bedrijven kunnen daarmee honderden tot (tien) duizenden euro’s per jaar besparen op hun gasrekening. Zie de tabel met besparingsvoorbeelden. Toerengeregelde machine Bij bestaande installaties die nog alleen uit nullast/vollast compressoren zijn opgebouwd is het zinvol om in ieder geval één compressor te vervangen door een toerengeregelde machine. De stationaire compressoren kunnen dan volledig in vollast (= meest rendabel) worden ingezet, terwijl de toerengeregelde compressor de fluctuaties in de vraag opvangt. Los van een constantere systeemdruk zorgt een toerengeregelde compressor in veel gevallen ook voor verlaging van het totale energiegebruik. Nieuwe installaties worden tegenwoordig vrijwel altijd uitgerust met een toerengeregelde compressor, al dan niet in combinatie met een of meerdere stationaire compressoren. Centrale regeling Is sprake van meerdere compressoren, dan is het aan te bevelen om een centrale regeling toe te passen. Deze verdeelt de draaiuren gelijkmatig over de compressoren, waardoor sprake is van evenredige slijtage. Een slimme regeling selecteert automatisch de juiste compressorcombinaties die passen Inspecteer regelmatig het inlaatfilter van de compressor. Dit vooral in het voorjaar wanneer er pluizen en pollen in de lucht zitten. 58 | nummer 7 | 2020 Loopt de perslucht-flow niet op, maar wel het opgenomen vermogen van de compressor dan kan dit, zoals hier zichtbaar is, worden veroorzaakt door een met vuil- en stofdeeltjes verzadigd inlaatfilter. Dit dashboard, dat vanuit CAEMS op Tablets, Smartphones, Laptops of PC’s kan worden gepresenteerd, geeft in één oogopslag informatie over de geleverde capaciteit, het energiegebruik en de energiekosten van het persluchtsysteem.

59 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication