59

bij de actuele persluchtbehoefte. Bovendien regelt een digitale besturing de drukinstelling voor de gehele installatie en stuurt deze binnen een nauwkeurige bandbreedte de compressoren aan. Ook worden in de besturing belangrijke gegevens opgeslagen die na analyse de basis leggen voor systeemoptimalisatie en/of verlaging van de onderhoudskosten. Service & onderhoud Elke persluchtinstallatie heeft onderhoud nodig en dit beperkt zich niet alleen tot de compressoren en drogers. Een veel voorkomend interval waarmee periodiek onderhoud uitgevoerd moet worden is 2.000 uur, maar afhankelijk van de belasting en de toepassing van de installatie is een andere frequentie ook mogelijk. Tijdens periodiek onderhoud worden de compressoren gereinigd, olie ververst en de aanzuigfilters schoongemaakt/vervangen. Met name als er veel pollen en andere vuildeeltjes in de aanzuiglucht zitten, dienen de filters vaker gecontroleerd te worden. Door vuile en verstopte aanzuigfilters kan de temperatuur in de compressor aanzienlijk oplopen. Dit gaat ten koste van de betrouwbaarheid en het rendement (hogere energiekosten). Ook de filtersystemen achter de compressor dienen geregeld op verzadiging/verstopping te worden gecontroleerd en hetzelfde geldt voor de drains. Blijven deze hangen, dan kan er lekkage optreden. Belangrijk is ook om de servicemonteur op basis van de informatie in de centrale besturing te laten controleren of de verhouding nullast/vollast nog wel optimaal is. Door compressoren via Besparingsvoorbeeld in de praktijk Bedrijf: Papierfabricage op basis van gerecycled papier. De persluchtinstallatie bestaat uit 5 stuks 250 kW compressoren die nullast/vollast worden geschakeld. Gedurende de 12 dagen durende Audit wordt gemeten:                                  Handheld apparaat waarmee de exacte locatie van luchtlekkages zichtbaar gemaakt kan worden. IoT technologie ook op afstand te bewaken, bijvoorbeeld via Geveke’s iConn systeem, kan nog sneller en exacter worden bepaald wanneer onderhoud uitgevoerd moet worden (condition based maintenance). Lekkagemanagement Nadat één van de compressoren was vervangen door een toerengeregelde compressor werden gedurende de 12 dagen erna aanzienlijk lagere waarden gemeten:                                         Conclusie: vervanging van één compressor door een toerengeregelde compressor resulteerde in een jaarlijkse energiebesparing van € 61.854 Overzicht besparingsmogelijkheden van warmteterugwinning bij compressorinstallaties van verschillende omvang.               1 m3 aardgas komt overeen met 5,9 kW benutbare warmte, kost ca. € 0,15 en levert een uitstoot van 1,89 kg/CO2                                       Uit praktijkevaluaties blijkt dat bij tachtig van de honderd bedrijven ongeveer 50% van alle opgewekte perslucht verloren gaat. Lekkages nemen daarvan 40% voor hun rekening... 59 Uit praktijkevaluaties blijkt dat bij tachtig van de honderd bedrijven ongeveer 50% van alle opgewekte perslucht verloren gaat. Lekkages nemen daarvan 40% voor hun rekening. De andere oorzaak is oneigenlijk verbruik. Beide kunnen echter op zeer eenvoudige wijze inzichtelijk gemaakt en aangepakt worden. Slaan bijvoorbeeld de compressoren in het weekend aan terwijl er geen duidelijke persluchtverbruikers zijn die tijdens productiestilstand op druk gehouden moeten worden, dan is zonder twijfel sprake van luchtlekkages in leidingen,

60 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication