29

tekst • Judith Bakkers beeld • Rens Groenendijk verhuur MEER AANBOD VAN MIDDENHUUR Nu de woningmarkt door het woningtekort, achterblijvende bouw en de lage rente in problemen is gekomen, neemt de regering nog meer maatregelen om juist de particuliere belegger af te remmen. Dat werkt averechts volgens Laurens van de Noort van Vastgoed Belang. “Middeninkomens zullen nu nergens meer terecht kunnen en zullen dus ook niet doorstromen uit de sociale sector om plaats te maken voor starters. De prijzen zullen alleen maar hoger worden. Juist als er in de vrije huursector meer woningen komen, zullen de huurprijzen dalen.” Het afgelopen coronajaar bevestigde deze hypothese. Expats vertrokken, particuliere beleggers kochten relatief meer woningen vanwege de naderende verhoging van de overdrachtsbelasting, waardoor meer middenhuurwoningen beschikbaar ‘ Sta󰈀󰉃󰈼s󰉃󰇵u󰈞 󰈀󰇽n 󰉒o󰈞󰈎n󰈇󰇸󰈢r󰈥o󰈹󰈀t󰈏e󰈻 is 󰈡󰈝󰇵e󰈹l󰈎󰈑󰈕󰇵 co󰈝󰇸󰉉r󰈸󰇵󰈞ti󰈩’ kwamen. Dat resulteerde in dalende huurprijzen. Van de Noort: “In tegenstelling tot de koopsector, waar jubelton en afschaffi ng overdrachtsbelasting prijzen opdrijven, zorgt een groter huuraanbod direct voor dalende prijzen.” De koopprijzen zijn met 11% gestegen tegen dalende huurprijzen met een half procent in de vrije sector volgens het CBS. “Zelfs in deze wooncrisis is maar 2% van alle woningen in Nederland een huurwoning met een huurprijs boven de 1.000 euro”, weet Van de Noort. “De focus van de maatregelen valt onterecht op de beleggers.” FOCUS VERLEGGEN Door alle ontmoedigende maatregelen zal de particuliere belegger in sommige gebieden geen kleine, goedkopere appartementen meer kunnen kopen, omdat ze of te duur worden om nog goed rendement te behalen of omdat het hen verboden wordt. De lange termijnzekerheid van veel particuliere beleggers die hun pensioen willen zekeren, valt dan weg. De regeringsmaatregelen beogen starters ruimte te geven. Maar volgens Van de Noort zoeken beleggers en starters vooralsnog vaak andere soorten woningen. Koopstarters zijn meer op zoek naar tussenwoningen. Met de opkoopbescherming in bepaalde wijken zullen beleggers nu ook naar andere huizen in beschikbare populaire wijken gaan kijken waar ze concurreren met starters. Dat zal de prijzen opdrijven. “Veel beleggers laten Amsterdam vanwege de hoge koopprijzen nu al links liggen en realiseren er geen huurwoningen voor middeninkomens. Het aanbod in de vrije huursector zal daardoor alleen maar nog kleiner worden en de prijzen hoger. Een averechts effect. Daar is de enige oplossing meer bouwen voor middenhuur, beter gebruik van woningvoorraad –woningen delen – en leegstaande panden transformeren.” 'DURE' GOEDKOPE APPARTEMENTEN Martijn Balster, wethouder in Den Haag, is een andere mening toegedaan. In de afgelopen tien jaar zag hij in Den Haag het aantal particuliere huurwoningen met bijna 40% groeien tot ruim 64.000. Het aantal corporatiewoningen en koopwoningen groeide slechts respectievelijk 2,5% en 4,6%. Hij verwacht dat een goed rendement deze groei van de particuliere huursector veroorzaakte. Balster: “Je zou denken dat meer aanbod van huurwoningen de huurprijzen zou dempen, maar dit is niet het geval, integendeel. De huurprijzen liggen ver boven wat het woningwaarderingsstelsel ‘toestaat’, worden opgedreven door het tekort aan betaalbare woningen en het ontbreken van huurprijsregulering. Maar het komt ook doordat tijdelijke huurcontracten het mogelijk maken

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication