38

partnercontent OPLEVERVORMEN Pararius onderscheidt drie oplevervormen: kaal, gestoffeerd en gemeubileerd. In alle categorieën zijn de huurprijzen in het tweede kwartaal van 2021 procentueel gezien gedaald ten opzichte van vorig jaar. Voor een gemeubileerde woning betaalden nieuwe huurders 6 procent minder dan een jaar geleden: € 18,13 per vierkante meter per maand. Vanzelfsprekend zijn gemeubileerde woningen het duurst om te huren. Kale woningen zijn het goedkoopst, nieuwe huurders betaalden per vierkante meter € 12,30 per maand. Dit is iets minder dan een jaar geleden, toen huurders € 12,45 per vierkante meter per maand betaalden (-1,2%). Voor een gestoffeerde woning betaalden nieuwe huurders €15,66 (-0,5%) per maand. WONINGMARKT BLIJFT OVERVERHIT Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat de prijzen van vrije sector woningen in Nederland de komende tijd hard zullen blijven dalen. De woningmarkt blijft oververhit, zo blijkt uit de meest recente jaarraportage van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de staat van de woningmarkt. Het woningtekort is in 2021 weliswaar iets gedaald (van een tekort van 4,2 procent naar 3,5 procent) als gevolg van de lagere demografische groei door Covid-19 en een verhoogde bouwproductie, maar verwacht wordt dat de bouwproductie op korte termijn lager zal zijn. Volgens de Primosprognose zullen er tot 2035 ruim 1,1 miljoen nieuwe woningen nodig zijn. Op dit moment is er een woningtekort van 331.000 woningen. De oorsprong daarvan ligt onder andere in 2008, toen door de bankencrisis bouwbedrijven failliet gingen en er een tekort ontstond aan bouwvakkers en bouwmateriaal. Productiekosten liepen op, want geen mankracht en geen materiaal bete' De s󰈎󰉃󰉊a󰉄󰈎󰇵 op 󰇷󰈩 󰈕󰈢op󰈚󰈀󰈹k󰉃 󰈋󰇵e󰈃 di󰈸󰈩󰇸t 󰈏󰈝󰉐lo󰈩󰇷 󰈢󰈦 de 󰈊󰉉󰉊󰈹ma󰈸󰈕t' kent schaarste. “Daar merken we vandaag de dag nog steeds de gevolgen van. De bouw gaat traag en de hogere productiekosten worden doorberekend in de huur- of verkoopprijs”, zegt De Groot. Stappen richting het versnellen van de woningbouw worden inmiddels wel gezet: de overheid investeert in 2021 290 miljoen euro om de bouw van 51.000 woningen te realiseren. KOOPMARKT IS VOORBODE De invloed van de woningnood in Nederland blijkt ook uit de almaar stijgende prijzen op de koop38 VASTGOED ACTUEEL | september 2021 De staat waarin een woning wordt verhuurd en het type huurwoning zijn van grote invloed op de gemiddelde huurprijs per vierkante meter. Worden er meer gemeubileerde huurwoningen aangeboden, dan stijgt de gemiddelde huurprijs. markt. Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) namen de prijzen van koopwoningen in juni 2021 met 14,6 procent toe ten opzichte van een jaar eerder: de grootste prijsstijging sinds december 2000. Makelaars spreken bovendien van een enorm krappe woningmarkt. Dat is opvallend, omdat eind 2020 nog werd verwacht dat de prijzen van koopwoningen in Nederland onder invloed van de coronapandemie juist zouden dalen. “De situatie op de koopmarkt heeft direct invloed op de huurmarkt”, zegt De Groot. “Toen de bankencrisis uitbrak, zagen we bijvoorbeeld dat woningen die moeilijk verkocht werden na verloop van tijd te huur werden aangeboden om leegstand tegen te gaan en dubbele hypotheeklasten te drukken. Dat had invloed op de huurprijs: meer aanbod betekent vaak lagere prijzen.” Andersom zorgt krapte op de koopmarkt juist voor een grote vraag naar huurwoningen. Wie geen koopwoning kan bemachtigen, zal zich wenden tot de huurmarkt. De vraag stijgt harder dan het aanbod, waardoor de prijs juist hoger wordt. KANS OP STIJGING HUURPRIJZEN Een prijsstijging in de vrije sector huurmarkt lijkt dan ook niet onwaarschijnlijk. De coronapandemie heeft minder invloed gehad op de Nederlandse woningmarkt dan vooraf werd voorspeld en nu de expats terugkeren en het toerisme weer op gang komt, wordt het aanbod krapper. “Ik verwacht, gezien het teruglopende beschikbare aanbod, dat de huurprijzen weer

39 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication