0

I N F O B L A D [47] Juni/Juli 2021 De lente is in’t land CONTRIBUTIE / LIDMAATSCHAP. INHOUD:  Basis lid (donateur) minimaal € 10,- p.p. p.j.  BA lid (Basis + Activiteiten) minimaal € 25,- p. p. p. j.  BB (Basis + Activiteiten en Biljarten) minimaal €35,-. p.p. p.j. Meer informatie op onze website https://sv-hn.nl/leden-administratie [ 1 ] 02 BESTUUR 03 Gedicht Dodenherdenking 04 Zo blijf je veilig autorijden 05 Aanmeldingsformulier 06 Bezorging infoblad 07-08 Vrijheid of veiligheid? 09-10 Emy C. Labruyére-Claus 11 Woordzoeker 15 Activiteiten SvHN 16 Gegevens SvHN

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Juni/Juli ‘21 [47] [vervolg van pagina 2] Van de voorzitter : CHRISTINA VELING Vanuit het bestuur. Wanneer u deze aflevering van ons infoblad in de bus krijgt is het alweer begin juni. Het bestuur van de Sv-HN moet altijd weken vooruit denken omdat de deadline voor de kopij van het infoblad ruimschoots aan het verschijnen van het blad vooraf gaat. Zodoende hollen wij altijd achter de feiten aan. Daarom kan ik u ook niet vertellen of bij het verschijnen van dit blad er al enig perspectief is op het opengaan van ons gebouw. Er zijn versoepelingen aangekondigd, de bibliotheken mogen vanaf 30 mei weer open, op zaterdag 15 mei zijn alle reisdoelen in heel Europa weer vrijgegeven en we hopen dat er eindelijk zicht komt op wanneer de Jeugd van Gisteren (en alle andere Sociaal Culturele Accommodaties) weer open mag en u uw activiteiten eindelijk weer kunt oppakken. Ik ga er vanuit dat inmiddels iedereen van onze doelgroep is gevaccineerd en het wachten is op het signaal van de overheid, oftewel demissionair premier Rutte en de minister van Volksgezondheid de heer de Jong. Op 4 mei jongstleden hebben wij de doden herdacht, voornamelijk de slachtoffers van de tweede wereldoorlog, maar ook allen die (helaas nog dagelijks )slachtoffer zijn van geweld ten gevolge van oorlog. Een jonge vrouw, genaamd Amara van der Elst, las een gedicht voor dat heel erg indruk op mij heeft gemaakt; en zij deed dat net als Amanda Gorman tijdens de inauguratie van president Biden in de Verenigde Staten, in de momenteel zeer in zwang zijnde stijl van “Spoken Word”... Dat wil zeggen dat daarbij, in tegenstelling tot gewone voorgedragen poezie, vaker een politieke of emancipatorische boodschap centraal staat. Ook is “spoken Word” theatraler én muzikaler. Verderop in het blad vindt u het gedicht. Op 5 mei vierden we dan 76 jaar bevrijding. Ook bij deze gelegenheid was er buitenshuis weinig te doen vanwege Corona, maar we konden via de buis een en ander meebeleven. Dit is een korte update vanuit het bestuur, doodeenvoudig omdat er nog niet veel te melden valt. Verderop in dit blad treft u een interview aan met onze inmiddels honderdjarige Emy Labruyere en ook een stuk over vrijheid. Hierbij doe ik tevens wederom een beroep op u allen: heeft u een mooi, ontroerend, bijzonder verhaal te vertellen en wilt u dat aan ons kwijt, aarzel niet om dat aan ons te melden. Kunt u niet meer schrijven, dat kom ik bij u thuis om het verhaal op te tekenen. Wij zijn ervan overtuigd dat er heel veel moois onder u leeft dat de moeite van het delen waard is. Rest mij nog u allen een goede gezondheid toe te wensen en de hoop uit te spreken dat wij elkaar zeer binnenkort weer fysiek mogen ontmoeten en begroeten in ons prachtige gebouw De Jeugd van Gisteren. Namens het bestuur Christine Veling, voorzitter [ 2 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Juni/Juli ‘21 [47] Amara van der Elst De tekst die Amara van der Elst voordroeg op de dodenherdenking Waar woorden tekortschieten raakt de waarheid het hardst. Wat gedaan is zouden we het liefst vergeten maar niet de lessen die het meebracht Want waar de een niet weet Kan de ander aanvullen Waar we nooit geweten is soms het schadelijkst Soms willen we alles maar loslaten maar wanneer we de handen openvouwen zien we niet wat we allemaal op ons rug dragen de rouw zelfs voor onszelf onzichtbaar geworden de wonden ondichtbaar want hoe verzacht je oude pijn met nieuwe woorden? Is het 'geleden onder' of 'gestreden voor' wanneer twee verhaallijnen door mijn bloed stromen waar Indo en Nederlander in één lichaam samenkomen wie is dan de sterkste vechter in de kooi? Ik leerde half en half maken heel mooi Er is gevochten en gevallen voor waar ik nu sta ogen nog vochtig in dankbaar bestaan bewust van verleden wijzer in het heden de pijn morgen nog steeds niet volledig verdwenen er zijn wonden onder de huid die niet helen nog honderden ongehoorde verhalen te delen je hoort de echo in de stilte Niet wie harder schreeuwt maar stiller denkt niet wie harder schreeuwt maar stil herdenkt. [ 3 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Juni/Juli ‘21 [47] ZO BLIJF JE VEILIG AUTORIJDEN Beste lezers, Normaal gesproken organiseert Veilig Verkeer Nederland tweemaal per jaar in het Gebouw de Jeugd van Gisteren een opfriscursus rijvaardigheid. De cursussen zijn zeer populair en mogen zich altijd verheugen in grote belangstelling. Helaas, door de Corona crisis zijn geen van beide cursussen doorgegaan. Om dit gemis een beetje te compenseren wil ik een artikel uit het PLUS-Magazine met u delen waarin keuringsarts Alain Marlisa een aantal tips geeft die u kunnen helpen om veilig te kunnen blijven autorijden, ook als u reeds op leeftijd bent maar nog niet afgekeurd. Want de vrijheid die de auto geeft wil men niet verliezen. Maar hoe hou je het veilig als je medicijnen slikt? Of als er lichamelijk iets aan de hand is? Keuringsarts Alain Marlisa: “Veel mensen maken zich zorgen dat zij, als ze iets mankeren, meteen hun rijbewijs kwijtraken. Maar de intentie van het CBR is niet om mensen hun rijbewijs af te pakken. Het CBR zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen hun rijbewijs behouden, binnen de mogelijkheden en wetten die er zijn. Stel dat u een lichamelijke beperking krijgt, dan kunt u met aanpassingen in de auto toch autorijden. Wel kan het CBR het rijbewijs beperken. Zo krijgt iemand bij wie Alzheimer is geconstateerd een duurbeperking van één tot drie jaar, daarna moet er opnieuw een rijtest worden gedaan. Of een vrachtwagenchauffeur moet zijn groot rijbewijs inleveren maar mag nog wel in een personenauto blijven rijden. Iemand met epilepsie mag misschien wel autorijden, maar niet als taxichauffeur.” Medicijnen “Sommige medicijnen kunnen het reactievermogen verminderen. Stapt u in de auto terwijl u medicijnen gebruikt die de rijvaardigheid beïnvloeden dan bent u volgens de wet strafbaar. Omdat de invloed op het reactievermogen-en dus op de rijvaardigheid-per medicijn anders is, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de werking van uw medicatie. Op www.rijveiligmetmedicijnen.nl leest u hoe het zit per medicijn, maar bent u niet computer vaardig, kunt u uw arts of apotheker hiernaar vragen. 75 jaar en ouder “Als u op of na uw 75ste het rijbewijs wilt verlengen, wordt u gekeurd. Maar eerst moet u zelf een Gezondheidsverklaring invullen en naar het CBR opsturen. Het CBR beoordeelt de Gezondheidsverklaring en stuurt u daarna een verwijzing voor de keuringsarts. Is er sprake van een medische aandoening dan stuurt het CBR u ook naar één of meerdere specialist(en). In dat geval ontvangt u meerdere verwijzingen. Lees altijd goed naar wie het CBR u verwijst, zodat u geen onnodige afspraken maakt. Elk bezoek aan een keuringsarts of specialist kost namelijk geld!” Gezondheidsverklaring “De Gezondheidsverklaring vult u in als u twijfelt of u nog in staat bent veilig aan het verkeer deel te nemen. Bijvoorbeeld doordat er iets is veranderd aan uw medische situatie, zoals na een herseninfarct, hartaanval of door een (nieuwe) oogaandoening. Invullen kan online via de website van het CBR (www.cbr.nl). Omdat het om vertrouwelijke gegevens gaat, logt u in met uw DigiD. De Gezondheidsverklaring kunt u ook op papier invullen, maar houd er rekening mee dat papieren verklaringen minder snel worden verwerkt. Zo'n formulier is onder andere verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, soms zijn er kosten aan verbonden.” Rijbewijs verlopen? Tot 1 juni 2021 mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs, vanwege achterstanden bij het CBR. Iedereen voor wie dit geldt, krijgt persoonlijk bericht van het CBR. Meer info over dit onderwerp vindt u op: www.plusonline.nl/75plusrijbewijs [ 4 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Juni/Juli ‘21 [47] AANMELDINGSFORMULIER SvHN Dhr.—Mw. * (*doorhalen wat niet van toepassing is) Voorletters en naam: SVHN HEEFT VACATURES VOOR ONZE SENIOREN BUS. WIJ ZIJN OPZOEK NAAR 4 CHAUFFEURS VOOR ONZE BUS Onze Mercedes Sprinter bus rijdt van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur van deur tot deur, voor leden en niet leden, van thuis naar een gewenst adres en eventueel weer naar thuis. Eén van de adressen is de Jeugd van Gisteren waar de activiteiten van SvHN plaats vinden. Wat wordt er van u verwacht:  u heeft, uiteraard, een rijbewijs,  u kunt rijden in een Mercedes Sprinter bus,  u bent bereid om eens in de 8 weken 4 x te worden ingepland voor een dag van 8:30/17:00 uur. Wij zien uit naar uw aanmelding! NEEM CONTACT OP MET: INEKE VAN DER GEEST : BUSINFO@SV-HN.NL : Telefoon nr.: Mobiel nr: Mailadres: Wilt u het INFOBLAD ontvangen in uw [_] Brievenbus of [_] Digitaal (gebruiken uw emailadres) t.b.v. de penningmeester automatische incasso [JA / NEE *] Bankrekening t.b.v. automatische incasso: 023 5632646 iban NL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ten name van: ____________________________________ Het bedrag wat automatisch mag worden geïncasseerd € _____,___ Datum _ _ - _ _ - 20 _ _ Handtekening: [_] ik ga akkoord met verwerking van gegevens I.v.m. eventuele korting: Bij welke zorgverzekering bent u nu? [F04] LID WORDEN? Ledenadmin@Sv-HN.nl Stuurt u het aanmeldingsformulier op, één p.p., vergeet dan niet om akkoord te gaan met automatische incasso en het bedrag in te vullen. Verstuur per post aan: Seniorenvereniging HN Ledenadministratie Beemsterstraat 4, 2131 ZB Hoofddorp. [ 5 ] Geboorte datum: _ _ - _ _ - _ _ _ _ Adres: (Straat nr. postcode en Wpls) [_] Ik word Basis lid (donateur) [_] Ik word Basis lid plus activiteiten € 10,= € 25,= [_] Ik word Basis lid plus activiteiten/Biljarten € 35,= X kruis aan wat van toepassing is

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Juni/Juli ‘21 [47] Bezorging infoblad Vogelweek Bezorging infoblad seniorenvereniging Haarlemmermeer Vraagt dringend bezorgers en reservebezorgers, die eens in de even maanden 1 wijk voor hun rekening willen nemen, Dit gaat dus slechts om 6 keer per jaar. Voor Informatie en aanmelden kunt u terecht bij: Jan Terpoorten Tel no : 0644671146 Vogels kijken voor iedereen. Het biedt spanning en ontspanning. Zeker nu is dat leuk en nodig! Lekker buiten zijn en genieten van uw omgeving en de schoonheid van vogels. Maar ook onverwachte natuiurmomenten en de vraag of het lukt om een favoriete soort te Waar kunt u het beste vogels kijken? Dat kan overal. Van eigen tuin of balkon tot Spitsbergen of Afrika. Zoekt u een goede vogelkijkplek in Nederland, dan vindt u die eenvoudig via de site met (bijna) alle vogelkijkhutten van Nederland. En kijk voor de beste vogelgebieden in Europa op www.birdingplaces.eu. DE JEUGD VAN GISTEREN is GESLOTEN op alle christelijke feestdagen. Dus dan geen SvHN activiteiten. [ 6 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Juni/Juli ‘21 [47] Vrijheid of Veiligheid C De afgelopen anderhalf jaar zijn we in onze vrijheid beknot en is alles in het teken van veiligheid gezet in naam van de volksgezondheid. Regelmatig zijn groepen van de bevolking daartegen in opstand gekomen. Daar kun je het wel of niet mee eens zijn; maar voor de losgeslagen bendes die plunderend en vernielend door de steden trokken is geen enkel begrip op te brengen. En wie meent dat we door de Coronacrisis in een dictatuur zijn beland, weet niet wat de begrippen Vrijheid en Onvrijheid betekenen. In het kader van bovenstaand en terugkijkend op de afgelopen maanden wil ik graag de opinie van Alicja Geschinska over dit onderwerp met u delen, een Pools-Belgische filosoof en schrijver, die er het volgende over schreef in de Volkskrant van 5 mei jongstleden. Allereerst stelt zij dat de mens een onverzoenbaar en onstilbaar verlangen heeft naar vrijheid én veiligheid. De twee 'oerdriften' waartussen de mens voortdurend schippert. De voorbije maanden is op pijnlijke wijze wederom duidelijk geworden hoe moeilijk dat schipperen is en hoe een verstoord, altijd precair evenwicht tussen vrijheid en veiligheid het bestaan bemoeilijkt. De overheid heeft de afgelopen maanden veel, zo niet alles, in het teken van veiligheid gezet, in naam van de volksgezondheid. En niet toevallig is daardoor ook meermaals de kritiek geuit dat we in een tijd van dictatoriale vrijheidsberoving leven: een “coronadictatuur”. Vaak zijn het denkers van uiterst rechtse en ook uiterst linkse signatuur die menen dat de Coronacrisis dient om de brave burger onder de duim te houden. “Die kritiek”, zo stelt Geschinska, “is nogal kort door de bocht. Enkel wie nooit in een dictatoriaal regime heeft geleefd, kan menen dat de coronacrisis ons van de weeromstuit in een dictatoriale samenleving heeft doen belanden. Alleen al het feit dat je zonder gevolgen kunt zeggen dat je in een dictatuur leeft, is het bewijs dat je niet in een dictatuur leeft!! De gechargeerde kritiek op het beleid getuigt van een eenzijdig begrip van wat vrijheid en onvrijheid werkelijk betekenen. Vrijheid is méér dan met rust gelaten worden door anderen, méér dan de afwezigheid van geboden of verboden, méér dan gewoon je zin kunnen doen! Wanneer iedereen gewoon zijn zin zou doen, heeft weldra niemand het nog naar zijn zin en zal de vrijheid van de één de onvrijheid van de ander inluiden. Om met een metafoor uit het dierenrijk te spreken: de vrijheid van de wolf is de dood van het schaap. Daarom is het schaap gebaat bij een omheining, bij afzetting: inzetten op veiligheid is nodig om ook maar iets van vrijheid voor het schaap te kunnen behouden. Vervolg op blad 8 [ 7 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Juni/Juli ‘21 [47] Vrijheid of Veiligheid Deel 2 Wat kunnen wij als mens hier nu van leren? Wel dit. Ten eerste: onbegrensde vrijheid mondt onmiddellijk uit in haar tegendeel. Vrijheid kan slechts bestaan bij de gratie van begrenzingen. Ten tweede: vrijheid is relationeel van aard. Wanneer we als samenleving niet uiteen willen vallen in een strijd tussen hongerige wolven en verscheurde schapen, moeten we leren vrij te zijn mét elkaar, niet ten koste van elkaar! Onze vrijheid is zoals onze menselijke natuur zélf: per definitie sociaal. We kunnen pas vrij zijn in onze verbondenheid met elkaar. En dat geldt ook voor de politiek en voor hoe we zelf naar onze vrijheid kijken: niet jezelf, maar de ander wat vaker centraal zetten. Precies omdat het persoonlijke altijd interpersoonlijk is, is ook onze persoonlijke vrijheid door en door interpersoonlijk! “Ik ben vrij voor én door de ander”. Uiteraard moeten we voortdurend bezorgd zijn over die begrenzingen en de balans tussen vrijheid en veiligheid. In die bezorgdheid kunnen we onze maatschappelijke betrokkenheid tonen. Opruiende schreeuwerigheid is iets anders dan burgerlijke waakzaamheid. Door 'dictatuur' en moord en brand te schreeuwen bewijzen we de beschaving geen dienst. Onze persoonlijke vrijheid realiseren we niet ondanks, maar dankzij de ander, niet ten koste van, maar mét de ander. Hoe frustrerend de corona maatregelen vaak ook waren, de crisis heeft onze persoonlijke vrijheid niet de vleugels afgeknipt. Dat zien we hopelijk weldra weer duidelijker, wanneer we, gevaccineerd en wel, de vleugels van onze vrijheid weer verder kunnen uitslaan. M.C.V. [ 8 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Juni/Juli ‘21 [47] I Interview met Mw. Emy C. Labruyére-Claus Mw. Emy C. Labruyére-Claus geboren : 28 mei 1921 te Nijverdal (Gem. Hellendoorn) 28 Mei 2021 Emy C. Labruyére-Claus, een sprankelende naam voor een sprankelende vrouw. Als ik hartelijk door haar word ontvangen in haar woning in de wijk Graan voor Visch voel ik me meteen thuis en zeer welkom. Emy is al jaren lid van de Senioren Vereniging Haarlemmermeer-Noord, voorheen de ANBO. Op 28 Mei 2021 j.l. is Emy 100 jaar geworden. Het bestuur van de Sv-HN vond het een heel goede reden om eens dieper te graven in de persoon van Emy Labruyere, meisjesnaam Claus bij haar 100 verjaardag.. Wie is Emy, wat drijft haar en hoe krijgt ze het voor elkaar om zo fit 100 jaar te worden? Ze begint met te zeggen dat ze een geboren optimist is. Dat je moet kijken naar de leuke dingen in het leven en niet moet blijven hangen in de nare dingen. Dat is haar levensfilosofie en dat heeft haar geen windeieren gelegd. Geboren als eerste van drie dochters van het echtpaar Claus. Het is een warm, bourgondisch én muzikaal gezin. Haar grootouders zijn vanuit Duitsland naar Nederland gekomen en in 1870 hebben ze de Nederlandse nationaliteit gekregen. Ze brengt in Nijverdal een gedeelte van haar jeugd door en gaat in Almelo naar school. Dat is een pittig eindje fietsen iedere dag. In 1941 doet ze eindexamen gymnasium béta. Ze wil voor arts studeren maar door de oorlog is dat niet mogelijk. Vervolg op bladzijde 10 [ 9]]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Juni/Juli ‘21 [47] Interview met Mw. Emy C. Labruyére-Claus Deel 2 Als ze begint te vertellen over allerlei voorouders en mensen die in haar leven een belangrijke rol hebben gespeeld en er talloze namen en wapenfeiten voorbij komen, raak ik het spoor al snel bijster. Op het laatst van de oorlog komt ze in het verzet terecht en in januari 1945 wordt ze opgepakt en beland ze in kamp Westerbork. Dat is geen pretje! Op 11 april 1945 vertrekt ze met een groep van 116 vrouwelijke gevangenen, in de leeftijd varierend van 17 tot 70 jaar uit Westerbork. Naar de afsluitdijk, de gevangenis van Leeuwarden of Delfzijl zou het gaan; dat is nooit duidelijk geworden. Ze marcheren onder begeleiding van een grote groep Duitsers voor de oprukkende Canadese legers uit. Al marcherend tussen Grijpskerk en Visvliet, komt op 14 april het bevel van een Duitse commandant in Leeuwarden om terug te keren naar Grijpskerk. Daar worden ze op zondag 15 april bevrijd door de Canadezen. Pas in 2015, Emy is dan al 95 jaar oud, gaat ze voor het eerst in op de uitnodiging om de dan 70-jarige herdenking van de bevrijding van Kamp Westerbork mee te maken. Het weerzien met een aantal van de vrouwen waar ze mee gevangen heeft gezeten (velen zijn al overleden) is hartverwarmend. Tijdens haar huwelijk met Jan Labruyére krijgt ze drie dochters. Een groot verdriet treft hen wanneer in 1991 hun oudste dochter door een misdaad om het leven wordt gebracht. Haar man Jan sterft in 1997 aan een hartstilstand. Terwijl ze doorgaat met vertellen blijft ze vrolijk lachen en zegt dat ze al het verdriet al heel lang geleden heeft verwerkt en een plek heeft gegeven. “Anders kun je niet verder” zegt ze min of meer verontschuldigend en ze herhaalt waar ze aan het begin van het interview mee begon: ik ben een optimist; je moet kijken naar de leuke dingen die er nog zijn in je leven en niet stil blijven staan bij de tegenslagen. Na twee uur (waar blijft de tijd als iemand zo onderhoudend kan vertellen) bedank ik haar heel hartelijk voor haar gastvrijheid en haar medewerking aan dit interview en we nemen afscheid van elkaar. Ik krijg nog wat documenten mee om mijn research te kunnen doen en mijn feiten goed op een rijtje te kunnen zetten. Emy C. Labruyére, je bent een voorbeeld voor ons allen. We wensen je nog vele jaren in gezondheid en geluk met allen die je lief en dierbaar zijn en hopen je gauw weer in levende lijve te mogen begroeten in ons gebouw “De Jeugd van Gisteren”. Christine Veling [10]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Juni/Juli ‘21 [47] G O E D A C H T E N T A M E N R L N D Z S S A E L A IJ M A R A T E E U I B R E D V I B A N I E E T R R R S I T Z A D E M P E R I O K R E G D A L A A T E N T N R N O M E T E P A N B L C O D P A S T E L V E R F T A E N G T E T T M S E L A O N I P E I A O Z T A O J Y R U E D S T E O K P D E E E E S O R B E T I N D I A A N S D ACTIVIST BADMAN BREDA DAARTOE DEMPER EENTONNER ELEGANT EMMER ENGTE GOEDACHTEN GRABBELAAR HAARSPRAY INDIAANS KOETSDEUR KROATIE LEDENSTOP PASTELVERF REETJE RONDREIZEN SETTER SORBET STORTVLOED TAPIJT TEAMLEIDER TENTAMEN TOEVEN TOSTI TRANCE UITMESTEN ZEEAAL T A D [ 11]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Juni/Juli ‘21 [47] [ 12 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Juni/Juli ‘21 [47] [ 13]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Juni/Juli ‘21 [47] TEKENEN EN SCHILDEREN Maandag vanaf 10:00 uur Alle doordeweekse dagen vanaf 12:30 uur . (Niet op de KIEN woensdagen) woensdagmiddag vanaf 13:30 (niet op de KIEN woensdagen) Maandag vanaf 13:30 uur Op dinsdagmiddag en op vrijdagmiddag vanaf 12:30 uur Donderdag vanaf 13:30 tot 16:30 uur Woensdag en Woensdagmiddag vanaf 13:30 uur donderdagmiddag Heeft u vragen over zorg, geldzaken, werk, gezin, gezondheid, wonen of activiteiten in uw buurt? WWW. SOCIALEKAARTHAARLEMMERMEER.NL [ 14 ] (Niet op de KIEN woensdagen)

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Juni/Juli ‘21 [47] ACTIVITEITENOVERZICHT. ALGEMEEN Maandag Activiteiten: vanaf 10:00 vanaf 13:30 Dinsdag vanaf 12:30 Woensdag vanaf 13:30 vanaf 13:30 vanaf 13:30 Tekenen en Schilderen Rummikub COORDINATOR ACTIVITEITEN Christine Veling Begeleiders: 023-56 51 138 Hetty Borregana-Woudstra Els Zwart-Resoort 023-56 17 887 06-57115553 Bridge Joke van Veen Ans de Jong Sjoelen * Koersbal Kienen 3e woensdag v.d. maand (*) Deze activiteiten gaan vanaf 14:00 Donderdag vanaf 13:00 tot 14:30 vanaf 13:30 tot 16:30 vanaf 14:00 Vrijdag vanaf 12:30 Alle doordeweekse dagen. vanaf 12:30 9e van de maand Jeu de Boules (Beetslaan t.h.v. nr. 134) Bowlen bij Claus € 7,= incl. koffie/thee Klaverjassen Suze van Dijk Chris van Emden Arie Neeleman Cor Oosterhuis Anneke Bouwman 020-3374998 023-5632277 023-8881023 023-5653256 023-5635170 023-5624050 023-5625003 niet door op de kien-middagen Henk Korthals 023-5617994 Op de 1e donderdag vd. mnd. Tonny Schreurs Jos Schellings Jos van Gulik Jeu de Boules (Beetslaan t.h.v. nr. 134) Bridge * Biljarten UIT ETEN (Neem eerst contact op!) Donderdagochtend Wandelen (Neem eerst contact op!) Museumbezoek Henk Korthals 023-5630520 023-5630683 023-5638445 023-5617994 Lies en Piet Zoeteman Folkert Weiland 023-5622698 06-27320522 Nan Kerkman (0620341252) Diana van den Ban vacant WOORDZOEKER : WOORD NR 47 = ZANDPAD [ 15] 023-5639124 023-5630905

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Juni/Juli ‘21 [47] Voorzitter : Christine Veling voorzitter@sv-hn.nl 023-56 51 138 Secretaris: Henk Jan Boswijk Penningmeester: Cor van der Werf Ledenadministratie: Folkert Weiland Coördinator Activiteiten: Christine Veling secretaris@sv-hn.nl penningmeester@sv-hn.nl LEDENADMIN@SV-HN.NL 06 273 205 22 ACTIVITEITEN@SV-HN.NL COMMISSIES / Coördinator  Advertenties in INFOBLAD ADVERTENTIES@SV-HN.NL  Senioren BUS Ineke van der Geest BUSINFO@SV-HN.NL  Reclame op de Bus VACANT (Cor van der Werf) BUSRECLAME@SV-HN.NL  Belasting hulpteam Tony Mulder 023 56 35 563  Het Solidariteitsfonds Senioren BUS Cor van der Werf (penningmeester) INFO WWW.BUS.SV-HN.NL  Bezorgteam Jan Terpoorten (06 446 711 46) BEZORGING@SV-HN .NL ALGEMEEN MAILADRES: INFORMATIE@SV-HN.NL  BRIEVENBUS: GEBOUW JEUGD VAN GISTEREN 023-56 42 993  PER POST: SENIORENVERENIGING HLMRMEER NOORD BEEMSTERSTRAAT 4, 2131 ZB HOOFDDORP BANKREKENING: NL50 RABO 0307 9707 60 T.N.V. SENIORENVERENIGING HAARLEMMERMEER NRD [Ingeschreven KvK Amsterdam: 647 740 74] WWW.BUS.SV-HN.NL BUSINFO@SV-HN.NL Redactieteam “MEER SENIOREN” - UW BIJDRAGE VOOR ONS DE 15E INFOBLAD GRAAG VOOR VAN DE ONEVEN MAAND NAAR REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL. UITGAVE : 6 X PER JAAR IN EVEN MAANDEN. ONTWERP/OPMAAK : HPW PRODUCTION DRUK : BLADNL BEHEER WEBSITE SVHN = WEBBEHEER@SV-HN.NL WWW.SV-HN.NL WWW.BUS.SV-HN.NL VOOR 4 CHAUFFEURS INFORMATIE via Ineke van der Geest BUSINFO@SV-HN.NL — 023 5632646 MEER OP PAGINA 5 / WEBSITE SV-HN.NL [VACATURES] INFOBLAD “MEER - SENIOREN” VOLGENDE UITGAVE BEGIN AUGUSTUS 2021 REDACTIE TEAM MAIL: REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL [ 16]

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
Home


You need flash player to view this online publication