2

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Augustus-September [48] [vervolg van pagina 2] Van de voorzitter : CHRISTINA VELING Vanuit het bestuur Beste lezers en lezeressen, Dit blad valt begin augustus bij u in de bus maar bij het schrijven dezes is het half juli. Zoals u weet is er een deadline voor het inleveren van de kopij voor het infoblad en daarom kan het zijn dat we achter de feiten aanlopen. Sinds 7 juni is het gebouw aan de Beemsterstraat 4 weer open voor activiteiten. Wel moet men zich nog steeds aan bepaalde regels houden, zoals bij het rondlopen of naar de bar gaan een mondkapje dragen en naam en telefoonnummer noteren op een lijst, want als er weer een besmettingsgolf zou uitbreken dan moest u gewaarschuwd kunnen worden. Inmiddels draaien de activiteiten weer goed, maar dat geldt helaas niet voor de bridge club van de vrijdagmiddag. Die ligt tijdelijk even stil. De heer Piet Zoeteman, die de vrijdagmiddag bridge jarenlang met veel enthousiasme heeft begeleidt, is inmiddels op leeftijd en kan het helaas niet meer opbrengen. Dus wordt er naarstig naar een opvolger gezocht. Het koersbal is nu definitief afgelopen. De oorzaak is een gebrek aan deelnemers. Ook de begeleiders hiervan zijn wij zeer dankbaar voor hun jarenlange tomeloze inzet. Het kienen gaat ook weer starten en wel op woensdag 15 september. Verderop in dit blad vindt u alle data! Momenteel is er sprake van dat de besmettingen in rap tempo weer toenemen en vanavond (we schrijven vrijdag 9 juli) zullen demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge en premier Mark Rutte ons gaan vertellen dat de versoepelingen die half juni zijn afgekondigd gedeeltelijk weer teruggedraaid moeten worden. We hopen natuurlijk dat het onze accommodatie niet zal treffen. Het bestuur is dan ook verheugd u mede te delen dat er eindelijk (onder voorbehoud) een ledenvergadering wordt georganiseerd waarin we alle noodzakelijke dingen met u kunnen bespreken en u alle vragen kunt stellen die u de laatste tijd bezig houden. Noteert u deze datum alvast in uw agenda: woensdag 22 september om 10.00 uur. Tegen die tijd zal er een agenda zijn en de belangrijkste stukken zoals het financieel overzicht en een jaarverslag zullen te uwer beschikking in het gebouw De Jeugd van Gisteren liggen. Dit is de introductie voor het infoblad Augustus/September. Het spreekt vanzelf dat het bestuur u allen op woensdag 22 september op de ledenvergadering hoopt te mogen begroeten. Wij wensen u een heel fijne zomer toe en pas goed op uzelf en op elkaar! Namens het bestuur, Christine Veling, voorzitter [ 2 ]

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication