0

asko schönberg 2019 juli augustus september oktober november december

Inhoud Welkom / Welcome #1 Space Junk #2 Play along #3 Zamenhof Project, Breaking the Codes #4 Gaudeamus Slotconcert #5 Mahler & Beyond #6 Scherpdenkers: Circus Schönberg LOVE♥ #8 Phonetic stories #9 Zinsbegoocheling en mysterie #10 Schatkamer Mauricio Kagel #11 Oud & Nieuw Festival Words & Music Blijf op de hoogte Vrienden van Asko|Schönberg Agenda 2019/2020 #7 For news, agenda and more information in English, go to askoschoenberg.nl/en.

welkom Taal & barricade In december 2019 is het dertig jaar geleden dat Samuel Beckett, één van de grootste schrijvers uit de 20ste eeuw, kwam te overlijden. Veel componisten, waaronder György Kurtág, zijn beïnvloed door deze grootmeester en zijn verzameld werk staat bij Louis Andriessen op de boekenplank. Beckett zelf stond nogal ambivalent tegenover de combinatie van tekst en muziek en heeft diverse componisten de deur gewezen. Hij wilde, na lang aandringen, voor één componist een uitzondering maken, iemand die net zo eigenzinnig was als Beckett zelf. We spreken hier over Morton Feldman die de ongeschreven wetten van de muzikale logica op de proef stelde. Deze twee grootheden staan centraal in ons nieuwe jaarlijkse festival Words & Music (11&12 jan), waarin de relatie tussen woord en muziek onder de loep wordt genomen. Naast bestaande werken van Morton Feldman, zal er nieuw werk klinken van de Nederlandse componisten Bart de Vrees, Jan van de Putte en Klaas de Vries en wordt de Nederlandse pianoversie van What is the Word van György Kurtág, met Reinbert aan de piano, in première gebracht. De Pools-Nederlandse componist Jerzy Bielski presenteert dit seizoen zijn multidisciplinaire voorstelling Zamenhof Project (#3) waarin het esperanto, als ideaal voor de Europese eenwording, centraal staat. En in samenwerking met De Tekstsmederij (#8) worden jonge componisten en tekstschrijvers bijeengebracht om barrières te slechten. In Scherpdenkers (#6) onderzoekt Lucas de Man (regisseur, presentator en theatermaker) aan de hand van muziek of democratie überhaupt toekomst heeft en politiek geëngageerde componist Mauricio Kagel staat centraal in onze Schatkamer (#10). Kortom, er valt bij Asko|Schönberg weer veel te horen en te zien en wij hopen u terug te zien bij een van onze opwindende concerten en voorstellingen. Laat de muziek voor zichzelf spreken. Een hartelijke groet, namens alle musici en team van Asko|Schönberg. Fedor Teunisse Artistiek leider Asko|Schönberg

welcome Language & barricade December 2019 marks the thirtieth anniversary of the death of Samuel Beckett, one of the greatest writers of the twentieth century. Many composers, including György Kurtág, have been influenced by this master. Indeed, his complete works can be found on Louis Andriessen’s own bookshelf. Beckett himself was rather ambivalent when it came to the combination of text and music, and he is known to have shown more than one composer the door. Only after much insistence was he prepared to make a single exception – for a composer who was just as idiosyncratic as Beckett himself. That man was Morton Feldman, who put the unwritten laws of musical logic to the test. The relationship between these two greats is the main focus of our new annual festival exploring the interconnection between Words & Music (11&12 Jan). In addition to existing compositions by Morton Feldman, new works by the Dutch composers Bart de Vrees, Jan van de Putte and Klaas de Vries are being performed, as well as the Dutch premiere of the piano version of György Kurtág’s What is the Word, with Reinbert de Leeuw at the piano. This season, Polish–Dutch composer Jerzy Bielski will be presenting his multidisciplinary production Zamenhof Project (#3) , in which Esperanto plays a central role as an ideal for European unification. And in collaboration with De Tekstsmederij (#8), young composers and writers are being brought together to break down barriers. In Keen Minds (Scherpdenkers) (#6), Lucas de Man (director, presenter and theatre maker) is using music to investigate whether democracy has any future, and the politically engaged composer Mauricio Kagel is the focus of our Treasure Trove (Schatkamer) (#10). In short, there’s plenty to hear and see at Asko|Schönberg, and we hope to see you soon at one of our exciting concerts or other performances. Let the music speak for itself. On behalf of all the Asko|Schönberg musicians and team, warm regards, Fedor Teunisse Artistic manager Asko|Schönberg

#1 Space Junk 19/7 VR 21•30 WONDERFEEL FESTIVAL ’s Graveland KATE MOORE Space Junk* ASKO|SCHÖNBERG dirigent Marzena Diakun * met steun van Fonds Podiumkunsten wonderfeel.nl Space Junk van de uitgesproken geëngageerde Kate Moore is speciaal gecomponeerd voor Asko|Schönberg. Op het mooie festivalterrein van Wonderfeel vestigen we bij het vallen van de avond de aandacht op de ruimte en het probleem ruimteafval. Kate Moore werkte voor Space Junk samen met haar vader, natuurkundige Chris Moore, verbonden een laser tracking station voor ruimteafval. De visuele modellen die hij maakt van gegevens over ruimteafval vormen de basis voor de compositie. Festival Wonderfeel is alleen toegankelijk met dag- of festivaltickets.

#2 Play Along 25/8 ZO 12•30 UITMARKT Amsterdam, Museumplein askoschoenberg.nl /concertagenda Speel samen met onze musici op het hoofdpodium van de Uitmarkt. Asko|Schönberg viert de opening van het culturele seizoen met een meespeelconcert op de Amsterdamse Uitmarkt. Doe mee, want het podium moet vol! Op het hoofdpodium van de Uitmarkt (Museumplein) spelen we In C van minimal music componist Terry Riley. Met zoveel mogelijk Amsterdamse muzikanten maken we er een gigantisch muzikaal spektakel van. Meld je aan of kom kijken! Gevorderde en enthousiaste muzikanten kunnen zich opgeven. Vooraf aan het concert is een workshop onder leiding van onze musici. Zie voor meer info en aanmelden: askoschoenberg.nl/concertagenda/20192020/uitmarkt-play-along

#3 Zamenhof Project, Breaking the Codes 5/9 DO 19•30 8/9 ZO 15•30 12/1 ZO GAUDEAMUS MUZIEKWEEK Utrecht, TivoliVredenburg Kelmis (Be) FESTIVAL WORDS & MUSIC Amsterdam, Muziekgebouw aan 't IJ muziek, concept, tekst, decor Jerzy Bielski ASKO|SCHÖNBERG regie advies Laura Jakschas choreografie advies Sandra Abouav decor en kostuums Karolina Maksimowicz video, geluidssculpturen Felix de Bousies met acteurs, dansers, live electronics muziekweek.nl 030 8200114 introinsitu.nl Bus vanuit Utrecht: gaudeamus.nl muziekgebouw.nl 020 7882000 Een evenement over taal en communicatie waarin muziek en visuele elementen als theater, hedendaagse dans, installatie, video, decorontwerp, kostuums en licht totaal geïntegreerd zijn. Zamenhof Project, Breaking the Codes is geïnspireerd op de ideeën en het leven van Ludwik Zamenhof. Hij was de grondlegger van de universele taal Esperanto en een promotor van de wereldvrede. Concept en muziek zijn van Jerzy Bielski (1984). Zijn werk, geprezen door publiek en pers, is onconventioneel, onbegrensd en bewust niet in hokjes te vatten. De voorstelling met een internationale cast, houdt het midden tussen concert,

theater, dans, beeldende kunst en lezing. Productie Futurists Foundation en Gaudeamus, coproductie Asko|Schönberg, met ondersteuning van Fonds Podiumkunsten IN EEN STEEDS COMPLEXER WORDENDE WERELD, VERANDERT OOK DE COMPONIST. Enkel muziek schiet steeds vaker te kort, is niet altijd genoeg en dwingt tot het vinden van andere uitdrukkingsmiddelen en een nieuwe taal. Meer en meer introduceren componisten buitenmuzikale elementen in hun werk en zoeken ze de grenzen op van de traditionele concertzaal. Beeld, dans, theater, licht, ruimte en klank hangen met elkaar samen en worden in een vroeg stadium verweven in het maakproces. Zo ook door de Poolse componist Jerzy Bielski, die in zijn nieuwste voorstelling Zamenhof Project: Breaking the Codes nieuwe mogelijkaftast aan de hand van het werk van Ludwik Zamenleven en hof, bedenker van de universele taal Esperanto. Een taal die volgens de uitvinder voor wereldvrede moest zorgen; een taal zonder miscommunicatie met als doel een wereld zonder oorlog. Zamenhof Project: Breaking the Codes laat ook de andere kant van het verhaal zien: misvattingen, onbegrip en spraakverwarringen die ontstaan tussen de talen van mensen met een verschillende culturele achtergrond en uit een andere sociale klasse. ‘Taal,’ zo licht Bielski toe, ‘gesproken, geschreven of gebaseerd op gebaren en non-verbale communicatie, is precies hetgeen dat ons verdeelt maar ons ook met elkaar kan verbinden.’ Zo spreken de spelers in zeven talen en stelt Bielski letterlijk een Babylonische spraakverwarring ten toon. Dat doet hij ook tussen de verschillende artistieke talen: dans, muziek, theater, video, decor, kostuums en licht werken samen of tegen elkaar in. ‘TAAL, GESPROKEN, GESCHREVEN OF GEBASEERD OP GEBAREN EN NON-VERBALE COMMUNICATIE, IS PRECIES HETGEEN DAT ONS VERDEELT MAAR ONS OOK MET ELKAAR KAN VERBINDEN.’ JERZY BIELSKI heden Door publiek te interacteren met het manipuleert hij verwachtingspatronen; het ene moment voelt Zamenhof Project als een concert, dan als lezing en later weer als installatiekunst. Er ontstaat een zoektocht naar onderling begrip door te schakelen tussen verschillende talen, verschillende kunstvormen en verschillende ervaringen; een zoektocht naar een wereld waarin onderlinge verschillen gelijk gewaardeerd worden.

#4 Gaudeamus Slotconcert 8/9 ZO 20•00 GAUDEAMUS MUZIEKWEEK Utrecht, TivoliVredenburg HUGO MORALES MURGUÍA On Floating Ground* (opdracht Asko|Schönberg) GERHARD STÄBLER Vier Gravuren** wereldpremière (opdracht Gaudeamus) SEBASTIAN HILLI Bird wereldpremière (opdracht Gaudeamus) CHRISTIAAN RICHTER We get requests (opdracht Gaudeamus) ASKO|SCHÖNBERG dirigent Bas Wiegers * met steun van Fonds Podiumkunsten ** met steun van NRW Rundfunk muziekweek.nl 030 8200114 Een veelzijdig programma met muziek van zowel gevestigde componisten als baanbrekende jonge muziekpioniers. De Finse Sebastiaan Hilli won in 2018 de Gaudeamus Award. De jury roemde hem om zijn uitgesproken persoonlijke esthetiek, een stijl waarin hij subtiele akoestische details weet te combineren met gewaagde structuren. Deze avond klinkt zijn nieuwste werk. Een andere première komt van Gerhard Stäbler, jurylid voor de Gaudeamus Award 2019. Zijn oeuvre is zeer veelzijdig en reikt van solowerk tot grootschalige projecten met andere kunstvormen. Richters We get requests komt voort uit zijn fascinatie voor oude vinylplaten. In een combinatie van samples met live-ensemble roept Richter een fascinerende klankwereld op. De experimentele componist Hugo Morales Murguía, bekroond met de Willem Pijper Prijs 2017, werkt met analoge, digitale en elektromechanische technologieën. In On Floating Ground maakt hij gebruik van een stroomgenerator waar hij de musici op aansluit.

#5 Mahler & Beyond 12/9 DO 20•15 inleiding 19•15 GUSTAV MAHLER Des Antonius von Padua Fischpredigt Rheinlegendchen (bew. Klaus Simon) IGOR STRAVINSKY Elégy (viool solo) LUCIANO BERIO Folk Songs PAUL HINDEMITH Sonata op. 31 nr. 2 (viool solo) JÖRG WIDMANN Dubairische Tänze 24 Duos (voor viool en cello) HELENA WINKELMAN Fremdländler Nederlandse première ASKO|SCHÖNBERG curator, muzikale leiding, viool Joseph Puglia mezzosopraan Barbara Kozelj DONDERDAGAVONDSERIE Amsterdam, Muziekgebouw aan 't IJ muziekgebouw.nl 020 7882000 Asko|Schönberg opent de Donderdagavondserie met een sprankelend en feestelijk programma vol onverwachte verrassingen, met de liederen van Mahler als vertrekpunt. Onze topviolist Joseph Puglia (1984), curator van dit programma, neemt u mee in een muzikale tijdreis langs toonaangevende componisten vanaf ca. 1900 tot nu. Hij laat zien hoe ze zich verhouden tot elkaar en tot de tijdgeest, daarbij telkens nieuw muzikaal terrein ontginnend. Dit programma is het vervolg op Bach & Beyond, waarmee Asko|Schönberg en Joseph Puglia in september 2017 het seizoen openden. Gestimuleerd door het succes van die avond en de overdonderende reactie van het publiek ontwikkelde Puglia de volgende editie met grootmeester Mahler als uitgangspunt.

CCCCCC CELLISTELLISTELLISTELLISTELLISTELLISTELLIST SEBSTIAAN VAN HALSEMA probleem Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen probleem Vorig jaar kreeg cellist Sebastiaan van Halsema een telefoontje: of hij de volgende avond kon invallen bij een concert van Asko|Schönberg? Van Halsema, een alleskunner die sinds zijn studietijd verslingerd is aan hedendaagse muziek, had daar wel oren naar. Het was een programma met muziek van onder meer Frank Zappa. Is het te doen? vroeg hij aan de telefoon. Ja joh, geen probleem! luidde het antwoord. Van Halsema: ‘Maar toen ik de noten zag moest ik wel even slikken…’ Verade Verade Verade Verade probleem mingVerade--------Geen probleem mingVeradeprobleem mingming probleem Veradeprobleem mingming Verademing Van Halsema deed het uitstekend, ook bij latere concerten ‘zonder last minute-stress’, en in februari werd hij gevraagd om toe te treden tot Asko|Schönberg. Hij noemt spelen in het ensemble ‘een verademing’. Niet alleen zijn het allemaal ‘ontzettend goede musici’, iedereen verschijnt ook op en top voorbereid bij de repetities, zodat er ruimte is om diepgaand naar de noten te kijken. ‘Zo ontdek je samen de partituur,’ zegt Van Halsema. ‘Dat is een verrijkende ervaring die ik meeneem als ik ergens anders Beethoven of Bach speel.’ DDDDDDDDDDDDDDuettenuettenuettenuettenuettenuettenuettenuettenuettenuettenuettenuettenuettenuetten Asko|Schönberg borduurt met het programma Mahler & Beyond verder op de formule van het succesvolle programma Bach & Beyond van vorig seizoen: zeer diverse muziekstukken op een organische manier bijeengebracht. Samen met concertmeester Joe Puglia voert Van Halsema een aantal Duetten van Jörg Widmann uit. Daarin wordt steeds uiterst compact een sfeer neergezet. Van Halsema kijkt ernaar uit: ‘Het is speelse, humoristische, maar ook verstilde muziek – heel eigen en bijzonder.’ Fris in Fris in Fris in Fris in je oren je oren Fris in Fris in je oren je oren je oren Fris in je oren Fris in je oren Vroeger was Van Halsema bijgelovig – zo droeg hij bij voorkeur de sokken waarin een eerder concert heel goed was gegaan. ‘Maar daar heb ik geen tijd meer voor,’ lacht hij. Tegenwoordig is hij voor aanvang van een concert op zichzelf en probeert hij te ontspannen. ‘Soms wil je tot op het laatste moment studeren op moeilijke noten, maar eigenlijk heeft dat geen zin. Het belangrijkste is om fris in je oren te zijn. Even stil. Dan speel je de beste concerten.’

#6 Scherpdenkers: Circus Schönberg 3/10 DO 20•15 4/10 VR 20•15 Amsterdam, Het Concertgebouw, Kleine Zaal Muziekgebouw Eindhoven, Kleine Zaal concertgebouw.nl 0900 6718345 muziekgebouweindhoven.nl 040 2442020 ASKO|SCHÖNBERG spreker Lucas de Man Steek je een rode kaart in de lucht of een groene. Deze avond mag het publiek zijn stem laten horen over de muziek. Want hoe zit het eigenlijk met onze democratie? Lucas de Man, Belgisch theatermaker en bekend van tv-programma Kunstuur, laat zijn licht schijnen over actuele vragen rond democratie. Ook 20ste-eeuwse componisten werden door vragen gekweld. Want als alles mag, wie zegt dan wat een goede noot is en wat een foute? Asko|Schönberg speelt radicale, komische en goddelijke noten van componisten uit de spannendste eeuw van de muziekgeschiedenis. Tussen de noten door stelt Lucas De Man zich vragen

over de huidige democratie. Hij zoekt naar alternatieven, tegenspraken en mogelijkheden. Op het programma een spannende mix van muziek van Eisler, Oestvolskaja, Kagel en Andriessen. Zie volgende pag. >>

Artikel 1 Muzikale behandeling Alle geluiden die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens smaak, muzikale overtuiging, toonsoort, toongeslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Artikel 2 Muzikaliteit 1. De wet regelt wat consonant is. 2. De wet regelt de toelating en de uitzetting van dissonanten. 3. Ieder heeft het recht de harmonie te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald. Artikel 3 Gelijke benoembaarheid Alle muziek is op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. Artikel 4 Kiesrecht Iedere luisteraar heeft gelijkelijk recht de instrumenten van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot instrument van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen. Artikel 5 Petitierecht Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij de bevoegde componist in te dienen. Artikel 6 Vrijheid van muziek 1. Ieder heeft het recht zijn instrument of muziek, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten concertzalen en huiskamers regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Artikel 7 Censuurverbod Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door muziek gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Artikel 8 Vrijheid van concerten 1. Het recht tot concerteren wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de muziek, in het belang van het gratis downloaden en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Artikel 9 Privacy 1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke muzieksfeer. 2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke muzieksfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van notenmateriaal. Artikel 10 Onaantastbaarheid van de muziek Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn muziek.

agenda 2019 Space Junk #1 19/7 VR 21•30 WONDERFEEL FESTIVAL ’s Graveland Play along #2 25/8 ZO 12•30 UITMARKT Amsterdam, Museumplein Zamenhof Project, Breaking the Codes #3 5/9 DO 19•30 8/9 ZO 15•30 12/1 ZO GAUDEAMUS MUZIEKWEEK Utrecht, TivoliVredenburg Kelmis (Be) WORDS & MUSIC Amsterdam, Muziekgebouw aan 't IJ Gaudeamus Muziekweek, slotconcert #4 8/9 ZO 20•00 GAUDEAMUS MUZIEKWEEK Utrecht, TivoliVredenburg #5 12/9 DO 20•15 inleiding Mahler & Beyond 19•15 #6 3/10 DO 20•15 4/10 VR 20•15 muziekweek.nl 030 8200114 muziekweek.nl 030 8200114 introinsitu.nl Bus Utrecht: gaudeamus.nl muziekgebouw.nl 020 7882000 askoschoenberg.nl /concertagenda wonderfeel.nl DONDERDAGAVONDSERIE Amsterdam, Muziekgebouw aan 't IJ muziekgebouw.nl 020 7882000 Scherpdenkers: Circus Schönberg Amsterdam, Het Concertgebouw, Kleine Zaal Muziekgebouw Eindhoven, Kleine Zaal concertgebouw.nl 0900 6718345 muziekgebouweindhoven.nl 040 2442020

LOVE♥ #7 11/15/24/27/29 OKT 2/10/14 NOV 18/19/20 OKT NOV DEC Göteborg, The Gothenburg Opera Groningen, Stadsschouwburg Groningen 6 Utrecht, 7 Den Haag, 19 Heerlen, 22 27 Enschede, 28 3 Eindhoven, 5 Zwolle, 20 Rotterdam, 23 Drachten, 30 en 6 Groningen Phonetic stories #8 31/10 DO 20•30 Amsterdam, Theater Bellevue Zinsbegoocheling en mysterie #9 9/11 ZA 21•00 14/11 DO 20•15 inleiding 19•15 NOVEMBER MUSIC Den Bosch, Theater aan de Parade, Pleinzaal DONDERDAGAVONDSERIE Amsterdam, Muziekgebouw aan ’t IJ Schatkamer Mauricio Kagel #10 13/12 VR 20•15 Oud & Nieuw #11 31/12 DO 20•30 end 02•00 Amsterdam, Muziekgebouw aan 't IJ muziekgebouw.nl 020 7882000 Amsterdam, Muziekgebouw aan ’t IJ muziekgebouw.nl 020 7882000 novembermusic.net muziekgebouw.nl 020 7882000 theaterbellevue.nl 020 5305301 Haarlem, 21 Amsterdam, 26 Leeuwarden Tilburg, clubguyandroni.nl/ voorstelling/love clubguyandroni.nl/ voorstelling/love clubguyandroni.nl/ voorstelling/love clubguyandroni.nl/ voorstelling/love Festival Words & Music: Samuel Beckett 11 & 12/1 Amsterdam Touch the Cloud 16/1 Amsterdam Schatkamer Mauricio Kagel 23/1 Arnhem Die Stücke der Windrose 11/2 Rotterdam Schatkamer Claude Vivier 22/2 Amsterdam, 15/3 Nijmegen De raadselachtige Vivier 29/2 Amsterdam Claude Vivier, een muzikaal continent 5/3 Amsterdam, 8/3 Utrecht, 1/5 Arnhem Before / After 12/3 t/m 23/5 Diverse zalen Thomas Larcher, Composer in residence 2/4 Amsterdam, 9/4 Den Haag Leedvermaak trilogie 8/4 t/m 31/5 Diverse zalen Koekoek! The spirit of Oliver Knussen 14/5 Amsterdam askoschoenberg.nl/concertagenda 2020 preview

#7 LOVE♥ 11(wereldpremière)/15/24 /27/29 OKT, 2/10/14 NOV 18/19(Nederlandse première)/20 OKT NOV DEC Göteborg, The Gothenburg Opera Groningen, Stadsschouwburg Groningen 6 Utrecht, 7 Den Haag, 19 Heerlen, 22 27 Enschede, 28 3 Eindhoven, 5 Zwolle, 20 Rotterdam, 23 Drachten, 30 en 6 Groningen Haarlem, 21 Amsterdam, 26 Leeuwarden Tilburg, clubguyandroni.nl/ voorstelling/love clubguyandroni.nl/ voorstelling/love clubguyandroni.nl/ voorstelling/love clubguyandroni.nl/ voorstelling/love CLUB GUY & RONI GÖTEBORGSOPERANS DANSKOMPANI SLAGWERK DEN HAAG ASKOSCHÖNBERGS K[h]AOS NOORD NEDERLANDS TONEEL regie en choreografie Guy Weizman & Roni Haver compositie Frank Wienk kostuums Maison the Faux decor Ascon de Nijs Dansvoorstelling met live muziek. Een ontroerend en humoristisch portret van liefde in de 21ste eeuw. We verwachten van de grote liefde dat hij/ zij een ideale sekspartner, een geweldige vader/ moeder, een maatje, een soulmate en ook een beetje aantrekkelijk is. Zijn onze verwachtingen van de liefde te hoog? Liefde in al zijn vele verschijningsvormen is één van de belangrijkste drijfveren van menselijke relaties én één van de meest gebruikte onderwerpen in de scheppende kunsten. LOVE♥ is een portret van liefde in het tijdperk van de millenials, van onbeperkte keuze. Een generatie die chronisch lijdt aan FOMO (fear of missing out & fear of missed opportunities) en faalangst. LOVE♥ toont een verzameling van uiteenlopende romances, in de vorm van een zoektocht naar de kern van deze eeuwenoude emotie en zijn intrinsieke waarde in een wereld waarin alles een prijs heeft.

#8 fe-nĕt'ĭk -sto:ries 31/10 DO 20•30 Amsterdam, Theater Bellevue theaterbellevue.nl 020 5305301 In Phonetic stories bundelen Asko|Schönberg en De Tekstsmederij hun krachten om jonge, creatieve makers van muziek en tekst aan elkaar te koppelen. Samen onderzoeken zij nieuwe vormen om tekst en muziek te combineren en een nieuwe ‘muzikale taal’ te ontwikkelen. Het gezamenlijke creatieve proces waarin taal en muziek elkaar beïnvloeden staat voorop, in tegenstelling tot de traditionele werkwijze, waarbij een componist de noten bij een libretto schrijft. In de eerste fase van dit project volgen schrijvers een componisten masterclasses, worden koppels gevormd en ideeën uitgewerkt. Op 31 oktober presenteren zij de uitkomst van een intense samenwerking en kan het publiek getuige zijn van het groeiproces. In de volgende fase worden de presentaties verder uitgewerkt en vormgegeven. De opgedane kennis en ervaring zal voor publiek en professionals in het werkveld te volgen zijn. Een project van ASKO|SCHÖNBERG en DE TEKSTSMEDERIJ.

#9 Zinsbegoocheling en mysterie 9/11 ZA 21•00 14/11 DO 20•15 inleiding 19•15 HUANG RUO The Lost Garden Chamber Concerto No 2 ONDŘEJ ADÁMEK Lost Prayer Book - Nederlandse première (opdracht van Musikfabrik, Ensemble 2e2m, Philharmonia Orchestra London & Asko|Schönberg, November Music) WILBERT BULSINK Spelingen - wereldpremière (nieuwe ensemblebewerking van zijn Harpconcert)* UNSUK CHIN Fantaisie mécanique ASKO|SCHÖNBERG dirigent Bas Wiegers NOVEMBER MUSIC Den Bosch, Theater aan de Parade, Pleinzaal DONDERDAGAVONDSERIE Amsterdam, Muziekgebouw aan ’t IJ novembermusic.net muziekgebouw.nl 020 7882000 Een gloed van ongehoorde klankkleuren hangt over deze avond, met meer dan een vleugje oosters mysterie. De vier componisten komen uit alle windstreken, maar delen een voorliefde voor het uitzonderlijke timbre. Wilbert Bulsink gooide in 2018 hoge ogen met zijn zinsbegoochelende harpconcert Spelingen, waarin Miriam Overlach de harp met schuursponsjes te lijf gaat. Met de Chinees-Amerikaanse Huang Ruo, voormalig composer in residence van het Concertgebouw, heeft Asko|Schönberg inmiddels een hechte band opgebouwd. De Tsjechische Ondřej Adámek maakte furore met zelfgebouwde instrumenten, zoals de Airmachine. Zijn nieuwe Lost Prayer Book, mede in opdracht van Asko|Schönberg, is een soloconcert voor het Chinese mondorgel sheng. De Koreaanse Unsuk Chin, een van de spraakmakendste componisten van deze tijd, creëerde met haar Fantaisie

sheng Wu Wei harp Miriam Overlach * met steun van Fonds Podiumkunsten méchanique een paradox van vrije improvisatie en rigide structuur.

#10 Schatkamer Mauricio Kagel 13/12 VR 20•15 Amsterdam, Muziekgebouw aan ’t IJ muziekgebouw.nl 020 7882000 MAURICIO KAGEL diverse werken ASKO|SCHÖNBERG presentatie en interviews Hans Goedkoop mmv Reinbert de Leeuw en andere gasten Asko|Schönberg neemt aan de hand van live-muziek, boeiende gastsprekers, beeld- en geluidsfragmenten het publiek mee op een reis naar de parels van de 20e -eeuwse muziek. In deze Schatkamer-editie zoomen we in op Mauricio Kagel. De Argentijns-Duitse componist (1931 – 2008) laat een indrukwekkend oeuvre na waarin muziektheater een grote rol speelt. Zijn politieke geëngageerdheid steekt hij niet onder stoelen of banken. Via zijn muziek wil hij communiceren met het publiek en de luisteraar raken en aan het denken zetten. Presentator is Hans Goedkoop, bekend van tv-programma Andere Tijden. Reinbert de Leeuw, vriend en grote kenner van Kagels werk voerde veel van zijn stukken uit en zal ook in deze Schatkamer dirigeren en vertellen over Kagel. In elke editie van Schatkamer staat een andere componist centraal en kijken we welke betekenis zijn/haar muziek toen had en waarom deze nog

steeds relevant is. Een compact programma in informele setting. Hans Goedkoop In de nieuwe serie Schatkamer gaat Hans Goedkoop, bekend als presentator van geschiedenistv-programma Andere Tijden, samen met Asko|Schönberg op zoek naar juwelen uit de recente muziekgeschiedenis. De eerste afleveringen die Goedkoop presenteert gaan over de componisten Mauricio Kagel en Claude Vivier. Speciale gast is dirigent Reinbert de Leeuw. J

“Ik wil domme en onbetamelijke vragen kunnen stellen.” Hoewel hedendaagse muziek nog altijd het imago heeft ontoegankelijk te zijn, horen we allemaal meer nieuwe muziek dan we denken: de scores van films en tv-series zitten er immers vol mee. ‘Er hangt een sprakeloosheid rond de hedendaagse muziek, en daar willen we spraak van maken,’ zegt Goedkoop. Schatkamer gaat niet over voorkennis en analyse, maar over nieuwsgierigheid en ontdekking. ‘Alles wat normaal niet kan, moet mogelijk zijn,’ luidt Goedkoops adagium. Dus ook: alleen een gedeelte van een stuk spelen, de uitvoering stilleggen om iets te verhelderen, vragen stellen vanuit de zaal. ‘Misschien zit het publiek wel rondom het ensemble, voor een intiemere sfeer. Schatkamer is een poging de drempel te verlagen – we grijpen elke mogelijke ingang aan.’ Goedkoop deed al eens een project met oudemuziekgezelschap Camerata Trajectina en dat beviel hem erg goed. Sterker nog: ‘er is niks leuker dan met muziek op een podium staan,’ wat Goedkoop betreft. Hij vroeg dan ook meteen of hij de hele Schatkamer-serie mocht presenteren, zodat hij een band kan opbouwen met het ensemble en het format kan groeien. ‘Anders ben je een soort invalkracht,’ zegt Goedkoop. ‘En zo steek ik er zelf ook nog wat van op.’ Goedkoop noemt zichzelf geen kenner: ‘ik vind heel veel interessant en ik weet heel weinig.’ Juist met die onbevangen, nieuwsgierige houding wil

hij voor de muziek een ruimte openen die vrij en toegankelijk is. ‘Ik ga Reinbert vragen wat hij doet om een stuk werkend te krijgen. Hoe maak je muziek van moeilijke noten? Ik wil domme en onbetamelijke vragen kunnen stellen. En ik hoop dat het publiek daardoor aangestoken wordt.’ M^auricio Kagel in zijn woning

#11 Oud & Nieuw 31/12 DO 20•30 end 02•00 Amsterdam, Muziekgebouw aan 't IJ muziekgebouw.nl 020 7882000 Samen met het Muziekgebouw en het Bimhuis organiseert Asko|Schönberg een daverend Oudejaarsspektakel. Asko|Schönberg presenteert o.a. Circus Kagel, een vrolijk circus, gebaseerd op Variété van Mauricio Kagel, met falende acts en vervreemdende circusmuziek in een bont programma. Geef uw ogen en oren de kost! Houd de website www.askoschoenberg.nl/concertagenda/20192020/oud-and-nieuw in de gaten voor het volledige programma.

Samuel Beckett Festival met dramatische monologen, verstilde muziek, aangrijpende concerten, interdisciplinair theater, installaties en meer in het muziekgebouw. Samuel Beckett: literaire grootheid, schrijver van tragikomische theaterstukken, poëzie en romans. Maar ook icoon van het absurdisme en schrijver van tot op het bot uitgeklede gedichten. Hij was een groot liefhebber van muziek maar werkte zelden samen met componisten. Op één uitzondering na: de Amerikaan Morton Feldman, net als Beckett een volstrekt eigenzinnige artistiek persoonlijkheid met een uniek oeuvre. De woorden van Beckett en de noten van Feldman lopen als rode draad door Words & Music, het festival met onverwachte wendingen en perspectieven. Met Het Nationale Theater, Cappella Amsterdam, Reinbert de Leeuw, Gerrie de Vries, Jerzy Bielsky (zie Zamenhof Project #3). Bart de Vrees, Klaas de Vries en Jan van de Putte schrijven nieuw werk speciaal voor dit festival. Installatie Shhh! van Dick Raaijmakers in het Atrium. Uitgebreid programma: askoschoenberg.nl/concertagenda/20192020/words-and-music1 NB: zowel dagkaarten als combiticket voor beide dagen verkrijgbaar. Houd de website in de gaten voor actuele informatie over de programmering. Festival Words & Music 11 & 12 jan. 2020 | 17-23u, Amsterdam

Blijf op de hoogte Geef u op voor onze nieuwsbrief via askoschoenberg.nl, of ga daarheen om de agenda te raadplegen, het laatste nieuws te lezen of fragmenten te zien en horen, interviews en biografieën te lezen.  YOUT뽇   Vrienden van Asko|Schönberg Word vriend van Asko|Schönberg. Het ensemble zet uw bijdrage om in muziek en kan uw steun goed gebruiken. Lees meer op askoschoenberg.nl/vrienden. VRIENDEN VAN ASKO|SCHÖNBERG Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam EMAIL vrienden@askoschoenberg.nl TELEFOON 31 (0)20 519 18 55 IBAN NL32 ABNA 054 19 71 964

Ja, ik steun Asko|Schönberg met per jaar. €10 per jaar of meer; ik ben jonger dan 30 jaar en word Jonge Vriend van Asko|Schönberg. €40 per jaar of meer; ik word Vriend van Asko|Schönberg. €200* per jaar of meer; ik word Boezemvriend van Asko|Schönberg. €1000* per jaar of meer; ik word Toongever van Asko|Schönberg. * Met de fiscale voordelen van de Geefwet kunt u Asko|Schönberg meer schenken dan het u omgerekend kost. Lees meer op askoschoenberg.nl/vrienden of neem contact op (vrienden@askoschoenberg.nl, +31 (0)20 519 18 55) Ik kies de volgende cd als welkomstcadeau (zolang de voorraad strekt) Jan van de Putte – Bamboleamos no mundo Louis Andriessen – De Tijd Michel van de Aa – Spaces of Blank Robert Zuidam – Zuster Bertken Martijn Padding – Three Concerti Ik maak mijn bijdrage als volgt over Hierbij machtig ik de Stichting Asko|Schönberg om jaarlijks tot wederopzegging het ingevulde bedrag af te schrijven van mijn rekening. Ik maak zelf het bedrag over op NL32 ABNA 054 19 71 964 tnv Stichting Asko|Schönberg. Ik profiteer van de fiscale voordelen van een periodieke schenking Ja, ik steun Asko|Schönberg met een periodieke schenking voor een periode van 5 jaar. Nee bedankt. Mijn gegevens Naam Geboortedatum Adres Tel IBAN Handtekening Meld u nu aan door deze kaart te versturen naar: Asko|Schönberg t.a.v. Vrienden Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam M V Mail Ten Name Van 

MUSICI, TEAM, BESTUUR EN VRIENDEN VAN ASKO|SCHÖNBERG Reinbert de Leeuw dirigent Ingrid Geerlings fluit Jeannette Landré fluit Evert Weidner hobo Marieke Schut hobo David Kweksilber klarinetten, saxofoon Margreet Bongers fagot Remko Edelaar fagot Serguei Dovgaliouk hoorn Jan Harshagen hoorn Arthur Kerklaan trompet Koen Kaptijn trombone Tjeerd Oostendorp tuba Pauline Post piano Godelieve Schrama harp Ernestine Stoop harp Joey Marijs slagwerk Joseph Puglia viool Marijke van Kooten viool Liesbeth Steffens altviool Sebastiaan van Halsema cello contrabas Anneke Jansen directeur Fedor Teunisse artistiek leider Yvonne Boon publiciteit & marketing Britt van Klaveren online marketing & publiciteit Justus Vriesen productieleider & zakelijk producent Ymkje Koopal productieleider & creatief producent Jan Nieuwenhuis artistiek adviseur Frank Wesstein financiële administratie Anita Lammertse controller Jacqueline Dubois bestuur, voorzitter Marli van den Broek bestuur, secretaris Bram Los bestuur, penningmeester Anthony Fiumara bestuur Gable Roelofsen bestuur COLOFON Tekst Jan Nieuwenhuis (#3, #6), Joep Stapel (#5, #9, #10) Tekst en redactie Yvonne Boon Ontwerp LAVA Fotografie Ada Nieuwendijk (Omslag, links van #4, #9, Vriendenpagina) Polle Willemsen (eerste pagina, #2, spread einde brochure, laatste pagina) Françoise Bolechowski, Minimal Music Festival (#1) Halie (#7) Babet Hogervorst (#10) Geportretteerden Asko|Schönberg (Omslag, #2, spread einde brochure) Jan Harshagen (eerste pagina) Sebastiaan van Halsema (naast #4) Wilbert Bulsink (#9) Hans Goedkoop (#10) Wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de laatste aanpassingen en updates op askoschoenberg.nl. Asko|Schönberg wordt meerjarig gesubsidieerd door

Asko|Schönberg Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam +31 (0)20 519 18 55 info@askoschoenberg.nl www.askoschoenberg.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
Home


You need flash player to view this online publication