0

AURIS CURSUSGIDS HET CURSUSAANBOD VAN AURIS EXPERTS IN SPRAAK, TAAL EN GEHOOR SCHOOLJAAR '23|'24 MEER DAN 50 CURSUSSEN VOOR PROFESSIONALS, OUDERS, JONGEREN EN KINDEREN

We werken voortdurend aan nieuwe cursussen en trainingen. Op auris.nl/cursus vind je ons meest recente aanbod. Koninklijke Auris Groep Ammanplein 2, 3031 RT Rotterdam Postadres: Postbus 3192, 3003 AD Rotterdam 085 773 42 48 • cursuscentrum@auris.nl • auris.nl/cursus

INTERessANT VOOR JOU NOTITIES Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48

Iris Levi coördinator Auris Cursuscentrum, regio Noord-West Linda van der Ent coördinator Auris Cursuscentrum, regio West Janneke van Zetten coördinator Auris Cursuscentrum, regio Midden Daphne Vreeke coördinator Auris Cursuscentrum, regio Zuid 4 | het cursusaanbod van AURIS

VOORWOORD We presenteren met trots ons cursusaanbod voor het schooljaar 2023-2024 De Koninklijke Auris Groep is er voor kinderen en jongeren die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Ons doel is dat zij zo goed mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. Daarom richten we ons op de mensen om hen heen. Zo maken we de inclusieve samenleving mogelijk. Met onze cursussen leer jij wat zij nodig hebben en kun jij het verschil maken. Online cursussen en e-learnings Veel van onze cursussen zijn zowel op locatie als online te volgen. Zo kun je ze volgen op de tijd en plaats die jou het beste uitkomt. Door creatieve werkvormen zijn onze online cursussen net zo afwisselend en inspirerend als onze cursussen op locatie. In het schooljaar 2023-2024 lanceren we ook e-learnings, waarmee onze cursussen nog toegankelijker worden en je ze op elk moment kunt volgen. Expertise We werken continu aan het verbeteren van onze cursussen en trainingen. Als expertiseorganisatie zijn we op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en doen we steeds nieuwe kennis op. Hierdoor bevat het cursusaanbod van Auris de juiste én meest recente informatie. We delen onze expertise graag met jou! Cursus die bij jou past Wat wil jij graag weten en leren? We vinden het belangrijk om helemaal aan te sluiten op jouw wensen. Heb je specifieke vraagstukken? Dan kunnen we onze cursussen daarop aanpassen. Bij een cursus op maat is er veel ruimte om in te gaan op specifieke vragen en praktijksituaties. Ook kunnen we voor jouw team een volledig traject op maat ontwikkelen. Meer weten? Op pagina 14 lees je meer over de mogelijkheden. Vergoedingen en cursusdata Onze cursussen worden vaak vergoed vanuit een zorg-, onderwijs- of ondersteuningsarrangement van het kind. Op auris.nl/cursus vind je informatie over de cursusdata, de kosten per cursus en het meest recente cursusaanbod. We nodigen je namens alle medewerkers van Auris van harte uit om kennis te maken met ons uitgebreide cursusaanbod. Coördinatoren van het Auris Cursuscentrum Iris Levi, Linda van der Ent, Janneke van Zetten en Daphne Vreeke AURIS.nl/cursus | 5

advertorial Deelkracht Samen werken aan expertise over auditieve en communicatieve beperkingen Deelkracht is een meerjarig programma waarin alle betrokkenen nauw samenwerken aan één einddoel: een samenleving die voor mensen met een zintuiglijke beperking net zo toegankelijk is als voor ieder ander. Onderzoekers en zorgprofessionals werken samen met ervaringsdeskundigen aan het ontwikkelen en inzetten van kennis voor een toegankelijke samenleving. DEELPROGRAMMA’S We werken samen in de deelprogramma’s: • Doof/slechthorend • Taalontwikkelingsstoornis (TOS) • Doofblindheid • Communicatief meervoudige beperking KENNIS DELEN In Deelkracht staat kennisdeling centraal. Wij dragen bij aan een toegankelijke en inclusieve samenleving door op alle niveaus kennis te delen: - Intern: tussen de betrokken organisaties, projecten en medewerkers. - En vooral ook extern: door onze kennis ook voor geïnteresseerden toegankelijk te maken. Dat geeft onze doelgroepen kracht en onszelf ook. Kracht door te delen. Op de website van Deelkracht kun je zien waar we precies aan werken, wie er meewerken én wat we bereiken. We werken aan concrete resultaten, bijvoorbeeld een gratis online voorlichting over gehoorverlies en hoorapparatuur. Of een poster waarop je direct ziet wat TOS is en hoeveel kanten TOS heeft. Nieuwsgierig naar de producten van Deelkracht? Bezoek dan www.deelkracht.nl/resultaten. DEELKRACHT IS EEN SAMENWERKING VAN: Koninklijke Auris Groep, Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) en Koninklijke Kentalis. Dit zijn de erkende expertiseorganisaties op het gebied van auditieve en communicatieve beperkingen. Daarnaast werken de volgende organisaties samen in Deelkracht: Stichting Pento, Stichting Milo, Stichting Adelante Groep, Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden (GGMD), Stichting Libra Revalidatie & Audiologie, Stichting De Gelderhorst, Oogvereniging OOR & OOG en de doelgroep vertegenwoordigende organisaties van het Platform doven, slechthorenden en TOS. www.deelkracht.nl

InhoudSOPGAVE 5 Voorwoord Coördinatoren Auris Cursuscentrum Overzicht cursusaanbod 8 Voor professionals 9 Communiceren met gebaren voor professionals en ouders 9 Voor ouders 9 Voor kinderen en jongeren 11 Auris als expertiseorganisatie 12 Visie en aanpak van Auris 14 Cursusaanbod op maat voor jouw organisatie voor professionals 17 Kosten en vergoeding 18 Cursusaanbod communiceren met gebaren voor professionals en ouders 37 Kosten en vergoeding 38 Cursusaanbod voor ouders 43 Kosten en vergoeding 44 Cursusaanbod voor kinderen en jongeren 49 Kosten en vergoeding 50 Cursusaanbod 54 Cursuslocaties 55 Praktische zaken & contact Koninklijke Auris Groep is er voor kinderen en jongeren die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Auris onderzoekt, behandelt, ondersteunt en geeft onderwijs. Passend bij wat nodig is. En voor elke leeftijd. www.auris.nl AURIS.nl/cursus | 7

CURSUSAANBOD > professionals TOS KinderDAGopvang en kinderdagverblijf Cursusaanbod 20 Basismodule: Ervaar TOS 18 Basismodule: Herken TOS bij peuters 18 Aan de slag met taal 19 Leren Praten met Plezier (Hanen) TOS Primair Onderwijs Cursusaanbod TOS - basis 20 Basismodule: Ervaar TOS 20 Basismodule: Herkennen en signaleren van TOS 21 Basismodule: Herken TOS bij kleuters Cursusaanbod TOS - verdieping 21 Leren lezen en spellen in groep 1, 2 en 3 22 Bezig met begrijpend luisteren 22 Spraakproblematiek 23 Woordenschat helpt verwoorden 23 Vaardig vertellen 24 Begrijpend lezen en TOS 24 TOS en meertaligheid 25 Rekenen op taal 25 Interactie bij TOS 26 TOS en innerlijke taal, gedrag ver’taal’d 26 De invloed van TOS op de sociaalemotionele ontwikkeling (SEO) 27 TOS en autismespectrumstoornis (ASS) 27 TOS en sensorische informatieverwerking (SI) 28 Workshop werken met gevoelenskaarten TOS voortgezet onderwijs en midDelbaar beroepsonderwijs Cursusaanbod TOS - basis 20 Basismodule: Ervaar TOS 29 Basismodule: TOS in het vo en mbo Cursusaanbod TOS - verdieping 29 Communiceren met leerlingen met TOS 30 Leren leren met TOS 30 TOS en moderne vreemde talen 31 TOS en gedrag in het vo en mbo Doof/slechthorend (D/SH) Cursusaanbod D/SH - basis 32 Basismodule: Ervaar gehoorverlies 33 Basismodule: Een dove of slechthorende leerling Cursusaanbod D/SH - verdieping 33 Begeleiden van de emotionele en sociale ontwikkeling van dove of slechthorende leerlingen VOOR Logopedisten Ervaringscursussen 20 Basismodule: Ervaar TOS 32 Basismodule: Ervaar gehoorverlies Studiedagen met accreditatie KP 34 TOS en meertaligheid 34 Hoe betrek je ouders bij de logopedische behandeling? 35 MetaTaal 8 | het cursusaanbod van AURIS

CURSUSAANBOD > professionals en OUDERS COMMUNICEREN MET GEBAREN Cursusaanbod - Kijk Ik Gebaar 38 Kijk Ik Gebaar 1 38 Kijk Ik Gebaar 2 39 Kijk Ik Gebaar 3 Cursusaanbod - NmG Nederlands met Gebaren 40 NmG met peuters 40 NmG 1 - onderwijs 41 NmG 2 - onderwijs 41 Verder met NmG CURSUSAANBOD > ouders Ervaringscursussen 44 Ervaar TOS 44 Ervaar gehoorverlies Overige cursussen 46 Interactief voorlezen 47 Praten doe je met z’n tweeën (Hanen) 47 Communiceren met je kind CURSUSAANBOD > kinderen en jongeren Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48 “ Wat wil jij graag weten en leren? We kunnen onze cursussen aanpassen op jouw wensen. Bij een cursus op maat is er veel ruimte om in te gaan op specifieke vragen en praktijksituaties van jouw team. Paula van Egmond, teamleider Auris Cursuscentrum AURIS.nl/cursus | 9 50 Sociaal Vaardig Communiceren 50 Ervaar TOS met mij 51 Ervaar gehoorverlies met mij 51 SIGN (samen inclusief/gebaren en netwerken) 52 NGT/CIDS (online NGT, culturele vorming en identiteit voor doven & slechthorenden) 52 AJONGH (als je oren niet goed horen) “

10 | het cursusaanbod van AURIS

EXPERTS in SPRAAK, TAAL EN GEHOOR AURIS ALS EXPERTISEORGANISATIE Auris is de professionele partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. Onze doelgroep is breed: van peuters die net leren praten tot volwassenen met ernstige problemen met horen. Als ketenorganisatie opereert Auris op nationaal niveau. Binnen deze keten zijn onze kernactiviteiten: voorlichting, preventie, diagnostiek, begeleiding, behandeling en scholing. Onze ruim 2000 experts zorgen voor passend onderwijs en zorg voor mensen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. En we begeleiden ouders en professionals met bijvoorbeeld scholing en advies. Zo zorgen we er samen voor dat leerlingen en cliënten zoveel mogelijk zelfstandig kunnen leven en optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij. Praktijkgericht onderzoek Auris Zorg, onderdeel van Koninklijke Auris Groep, is in 2019 erkend als expertisecentrum ZG (Zintuiglijk Gehandicapten). Met deze officiële benoeming kan Auris nog meer wetenschappelijk onderzoek doen. Dit onderzoek is bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen van verbeteringen en vernieuwingen in de praktijk. Zo zijn de meest recente wetenschappelijke inzichten verwerkt in de modules binnen ons cursusaanbod. Wetenschappelijke partner Auris doet ook samen met anderen wetenschappelijk onderzoek, onder meer met de Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, Kentalis, NSDSK en ExpertiseCentrum Nederlands. Zo maakt Auris het lectoraat van Ellen Gerrits mede mogelijk. Als hoogleraar Logopediewetenschap bij de Universiteit Utrecht en lector Logopedie bij Hogeschool Utrecht, richt zij zich met haar onderzoeksgroep onder andere op de effectiviteit van behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. In 2021 is Elise de Bree benoemd tot hoogleraar Taalontwikkelingsstoornissen in passend onderwijs. De bijzondere leerstoel wordt bekostigd door Koninklijke Auris Groep. De Bree: ‘Met mijn leerstoel wil ik eraan bijdragen dat taalproblemen op school worden herkend, en dat kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in het onderwijs de juiste hulp en ondersteuning krijgen. TOS heeft bijvoorbeeld gevolgen voor het leren lezen, en voor de schoolse ontwikkeling. De toename van de bekendheid van TOS zal er hopelijk toe leiden dat taalproblemen van kinderen sneller herkend worden.’ AURIS.nl/cursus | 11

VISIE en AANPAK VAN AURIS Onze visie op leren Leren staat ten dienste van de cliënt en leerling Alles wat wij aanbieden, draait om de cliënt en de leerling met een hoor-, spraak- of taalprobleem. Leren is gericht op toepassing Leren is alleen nuttig als je toepast wat je hebt geleerd. Leren doe je samen Je leert door samen te werken met andere professionals, verwanten, cliënten en leerlingen. Leren is reflecteren Je blijft leren als je jezelf regelmatig vragen stelt over de manier waarop je iets aanpakt. Leren is creëren Je leert het beste door zelf aan de slag te gaan. Plezier, succeservaringen en zelfvertrouwen Je leert nog meer als je plezier hebt en merkt dat je kunt toepassen wat je hebt geleerd. Intrinsieke motivatie Je leert vooral als je zelf gemotiveerd bent. Leren heeft tijd nodig Je leert nieuw gedrag niet in één keer. Voor leren is herhaling en oefening nodig. 12 | het cursusaanbod van AURIS

Onze aanpak in online en fysieke cursussen Wij maken van iedere cursus en module een leertraject Bij iedere bijeenkomst horen nuttige voorbereidings- en verwerkingsopdrachten. Wij werken met gedragsdoelen Iedere cursus heeft een gedragsdoel. Daaraan kun je precies zien wat je na de cursus kunt toepassen. Wij sluiten aan bij onze deelnemers Wij passen de leerstof en de casussen aan de deelnemers aan en vragen vooraf wat je wilt leren. Onze cursussen hebben een doordacht ontwerp Onze cursussen zijn ontworpen door didactische en inhoudelijke experts. Onze trainers beheersen de rollen van een trainer Onze trainers inspireren, geven duidelijke uitleg en begeleiden je bij alle oefeningen. Wij zetten onze deelnemers aan het werk Minstens 50% van de bijeenkomsten ga je zelf aan de slag met actieve werkvormen. In onze cursussen wordt samengewerkt In iedere cursus leer je ook van andere deelnemers, omdat je samen oefent. Wij focussen op de praktijk na de cursus Na iedere bijeenkomst maak je jouw actieplan voor de praktijk. Ook na de cursus ben je welkom als je nog vragen hebt. We horen graag of het toepassen is gelukt. AURIS.nl/cursus | 13

CURSUS OP MAAT Cursusaanbod op maat voor jouw organisatie Wil je een cursus van Auris met het hele team volgen? Dan kunnen we deze op jouw locatie geven. Heb je een specifiek vraagstuk over kinderen die doof of slechthorend zijn of TOS hebben? Dan is maatwerk mogelijk. Cursus op jouw locatie (incompany) Wij bieden al onze cursussen voor professionals ook aan op externe locaties. De datum en locatie stemmen wij met je af. Neem contact op met het Auris Cursuscentrum voor meer informatie. Maatwerk Het Auris Cursuscentrum biedt ook specifieke scholing op maat. Dit maatwerkaanbod kan bijvoorbeeld bestaan uit een of meerdere scholingsbijeenkomsten met eventueel bijbehorende transfer- en borgingsactiviteiten. Hiermee sluiten we aan op specifieke vragen, praktijksituaties en doelstellingen van jouw team of organisatie. Met elkaar komen we zo tot een passend aanbod. Ook gedurende het scholingstraject vindt er continu afstemming plaats. Zo ontwikkelden we een maatwerkaanbod voor Basisschool Christophoor en peuterspeelzaal Ukkie in Rotterdam. Ze wilden graag samen een training volgen, omdat de peuters vanuit Ukkie doorstromen naar de kleuterbouw van de basisschool. Intern begeleider Melanie Bosma-Janssen is enthousiast: “In de voorbereiding ging Auris aan de slag met onze hulpvraag: Hoe herkennen we TOS bij peuters en kleuters? En hoe kunnen we ons onderwijs nog beter afstemmen op kinderen met TOS? De combi-cursus was afgestemd op onze behoeften en vragen. Theoretische informatie werd ondersteund met beeldmateriaal. Na deze cursus zijn leerkrachten en pedagogisch medewerkers zich meer bewust van de signalen van TOS.” Heb je interesse in een maatwerkaanbod, wil je informatie over de mogelijkheden of ben je nieuwsgierig naar wat wij voor jouw team of organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met het Auris Cursuscentrum. 14 | het cursusaanbod van AURIS

Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48 AURIS.nl/cursus | 15

CURSUSAANBOD EN KOSTENVERGOEDING VOOR PROFESSIONALS Dit cursusaanbod is voor zorgprofessionals (logopedisten en kinderopvangmedewerkers) en onderwijsprofessionals (primair en voortgezet onderwijs) die zich willen verdiepen in kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of kinderen die doof/slechthorend zijn. Zowel de modules over TOS als die over doof/ slechthorend zijn zo opgebouwd dat je ze los van elkaar kunt volgen. Na het volgen van de basismodules en de verdiepingsmodules heb je specialistische kennis opgebouwd over leerlingen met TOS of leerlingen die doof/slechthorend zijn. In de basismodules staan ervaren, signaleren en basiskennis centraal. De overige modules gaan elk in op een specifiek thema. Kosten en vergoeding in het onderwijs Ben jij werkzaam in het onderwijs en ben je betrokken bij een leerling die ondersteuning heeft van Auris? En wil je een van onze cursussen volgen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een vergoeding van de cursuskosten. Bespreek met jouw contactpersoon van Auris of de betreffende cursus binnen het ondersteuningsarrangement past. Wordt de cursus in het ondersteuningsdocument opgenomen, dan worden de kosten vergoed. Is dit niet het geval, dan ontvang je van Auris een factuur. Kosten en vergoeding in de zorg Ben jij werkzaam in de kinderdagopvang of op een kinderdagverblijf en ben je betrokken bij een kind dat een behandeling volgt bij Auris? En wil je een van onze cursussen volgen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een vergoeding van de cursuskosten. Bespreek met jouw contactpersoon van Auris of de betreffende cursus binnen het zorgarrangement past. Wordt de cursus in het behandelplan opgenomen, dan worden de kosten vergoed. Is dit niet het geval, dan ontvang je van Auris een factuur. Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48 AURIS.nl/cursus | 17

VOOR KINDERDAGOPVANG en -verblijf BASISMODULE: HERKEN TOS BIJ PEUTERS Deze module geeft je handvatten om peuters met een spraak- en taalachterstand eerder te signaleren. Leer de signalen herkennen aan de hand van verhelderende video-opnames van praktijkvoorbeelden. RESULTAAT Na deze module kun je: > spraak- en taalachterstanden (die soms verborgen zijn) herkennen bij peuters; > de gesignaleerde achterstand aanpakken met behulp van praktische informatie en tips; > de juiste hulpbronnen inschakelen om het kind te begeleiden. VOOR Pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches, gastouders en andere begeleiders binnen de kinderopvang. STUDIEBELASTING In totaal 3 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 0,5 uur zelfstudie. AAN DE SLAG MET TAAL In deze module leer je de vijf basisregels voor het stimuleren van spraak en taal. Welke aanpak past het beste bij welk kind of welke groep? Leer kinderen die extra stimulatie nodig hebben in spraak en taal te herkennen en pas hier je handelingen op aan. Zo krijgt elk kind en de groep in zijn geheel de juiste aandacht. RESULTAAT Na deze module weet je: > hoe de spraak- en taalontwikkeling van jonge kinderen verloopt en hoe je die kunt stimuleren; > hoe je omgaat met luisterhouding, taalbegrip, taalproductie en spraak; > wat de algemene taalprincipes en de vijf basisregels zijn van het stimuleren van spraak en taal; > hoe je kunt omgaan met stille kinderen en met kinderen met een andere moedertaal dan het Nederlands. EXTRA INFORMATIE Deze module is een vervolg op ‘Basismodule: Herken TOS bij peuters’. Wij adviseren je daarom die module eerst te volgen. VOOR Pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches, gastouders en andere begeleiders binnen de kinderopvang. STUDIEBELASTING In totaal 3 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 0,5 uur zelfstudie. Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48 18 | het cursusaanbod van AURIS

VOOR KINDERDAGOPVANG en -verblijf LEREN PRATEN MET PLEZIER (ONTWIKKELD DOOR THE HANEN CENTRE) Stimuleer de taal- en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in je groep, ongeacht hun leermogelijkheden of communicatiestijl. RESULTAAT Na deze module kun je: > de taalontwikkeling van ieder kind op het juiste niveau stimuleren in dagelijkse activiteiten; > de betrokkenheid en interactie van de kinderen in groepsactiviteiten, zoals spel, vergroten; > de interactie tussen kinderen stimuleren. EXTRA INFORMATIE In dit wetenschappelijk onderbouwde programma krijg je theoretische achtergrond, praktijkvoorbeelden en doe je veel ervaringsoefeningen. Door individuele videocoaching leer je de vaardigheden uit de module nog beter toe te passen. VOOR Pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches en overige professionals die in groepsverband werken met kinderen tot 5 jaar. STUDIEBELASTING In totaal 28 uur. Waarvan 22 contacturen (6 bijeenkomsten van 3 uur en 4 individuele videocoachsessies van 1 uur) + 6 uur voorbereidingstijd. AURIS.nl/cursus | 19

VOOR PRIMAIR ONDERWIJS - TOS BASISMODULE: ERVAAR TOS Ervaar zelf hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis te hebben en krijg meer inzicht in de (onderwijs)behoeften van een leerling met TOS. RESULTAAT Na het volgen van deze module heb je: > in verschillende situaties ervaren hoe het is om TOS te hebben; > meer inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling en een eerste idee hoe je jouw handelen hierop kunt aanpassen; > meer begrip voor leerlingen met TOS. EXTRA INFORMATIE Het praktische ervaringscircuit bestaat uit een tiental opdrachten die gericht zijn op de vijf taalaspecten: spraak, auditieve verwerking, taalinhoud, taalvorm en taalgebruik. In deze module ga je zelf ervaren wat het is om TOS te hebben. We gaan tijdens de module niet uitgebreid in op de theoretische achtergrond. Dat komt aan de orde in ‘Basismodule: Herkennen en signaleren van TOS’. Wel ontvang je na afloop een boekje met theoretische achtergrondinformatie. Deze module wordt alleen op locatie aangeboden. VOOR Professionals die werken met kinderen en jongeren met TOS in het onderwijs (zowel primair onderwijs als vo/mbo) en de zorg. STUDIEBELASTING De totale cursus bestaat uit 2 contacturen. BASISMODULE: HERKENNEN EN SIGNALEREN VAN TOS Wil je meer alert zijn op de taalontwikkeling van jouw leerling(en)? En wil je weten welke hulpbronnen je kunt inschakelen? Volg dan deze module. RESULTAAT Na het volgen van deze module: > kun je de signalen van TOS (eerder) herkennen en benoemen met behulp van de spraak-taalsignaleringslijst; > weet je wat de algemene gevolgen van TOS kunnen zijn; > weet je welke hulpbronnen je kunt inschakelen en kun je jouw eigen ondersteuningsvraag formuleren. EXTRA INFORMATIE Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. VOOR Leraren, remedial teachers en intern begeleiders basisonderwijs. STUDIEBELASTING In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie. 20 | het cursusaanbod van AURIS

VOOR PRIMAIR ONDERWIJS - TOS BASISMODULE: HERKEN TOS BIJ KLEUTERS Uit onderzoek blijkt dat 5% tot 7% van alle kinderen een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. In elke basisschoolgroep kan dus een leerling met TOS zitten. Wil jij weten wat de signalen zijn bij kleuters en hoe je in dat geval moet handelen? Dan is deze module voor jou! RESULTAAT Na het volgen van deze module: > herken je de signalen van (een vermoeden van) TOS; > ben je alert op TOS-signalen en draag je bij aan een vroege signalering van (een vermoeden van) TOS bij je leerlingen; > weet je wat je kunt doen wanneer je bij een leerling een vermoeden van TOS signaleert. EXTRA INFORMATIE Tijdens deze module krijg je veel filmfragmenten te zien, waarin je informatie krijgt over de kenmerken van TOS bij kleuters. VOOR Leraren en onderwijsassistenten groep 1 en 2, remedial teachers en intern begeleiders van de onderbouw. STUDIEBELASTING In totaal 3 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 0,5 uur zelfstudie. Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48 LEREN LEZEN EN SPELLEN IN GROEP 1, 2 EN 3 Hoe kun je lees- en spellingsproblemen bij leerlingen met TOS verklaren vanuit de taalinhoud (semantiek) en de taalvorm (fonologisch en fonemisch bewustzijn)? In deze module leer je hoe je interventies kunt inzetten in het (voorbereidend) lees- en spellingonderwijs en welke leerkrachtvaardigheden daarbij nodig zijn. RESULTAAT Na het volgen van deze module: > koppel je de lees- en spellingsproblemen aan de TOS-problematiek binnen het domein taalvorm; > pas je in groep 1, 2 en 3 interventies toe. EXTRA INFORMATIE Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. VOOR Leraren, remedial teachers en intern begeleiders basisonderwijs. STUDIEBELASTING In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie. AURIS.nl/cursus | 21

VOOR PRIMAIR ONDERWIJS - TOS BEZIG MET BEGRIJPEND LUISTEREN Interactief voorlezen, hardop denkend voorlezen, visualiseren en werken met de verteltafel. In deze module maak je kennis met deze vier werkwijzen om het begrijpend luisteren van leerlingen (met TOS) te stimuleren. RESULTAAT Na het volgen van deze module: > weet je wat begrijpend luisteren is en ken je de vier aangeboden werkwijzen; > pas je de checkkaarten van de werkwijzen toe en stem je deze af op je leerling; > heb je een lesvoorbereiding gemaakt met behulp van een van de checkkaarten. EXTRA INFORMATIE Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. VOOR Leraren, remedial teachers en intern begeleiders basisonderwijs. STUDIEBELASTING In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie. SPRAAKPROBLEMATIEK Wil je handvatten om aan de slag te gaan met leerlingen die moeite hebben met spreken? In deze module leer je je houding en handelen aanpassen, zodat leerlingen met een afwijkende spraakontwikkeling zich optimaal kunnen ontwikkelen op school. RESULTAAT Na het volgen van deze module: > heb je kennis over het verloop van de normale spraakontwikkeling; > signaleer en herken je een afwijkende spraakontwikkeling; > weet je wat de mogelijke oorzaken van een vertraagde of afwijkende spraakontwikkeling kunnen zijn; > heb je inzicht in de gevolgen van spraakproblematiek op de communicatieve redzaamheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerontwikkeling. EXTRA INFORMATIE Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. VOOR Leraren, remedial teachers en intern begeleiders basisonderwijs. STUDIEBELASTING In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie. Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48 22 | het cursusaanbod van AURIS

VOOR PRIMAIR ONDERWIJS - TOS WOORDENSCHAT HELPT VERWOORDEN Stimuleer de woordenschatontwikkeling en vergroot de woordenschat van jouw leerlingen (met of zonder TOS) met effectieve routines en didactiek. Bevorder hiermee de deelname aan de leerprocessen en de communicatieve redzaamheid. RESULTAAT Na het volgen van deze module: > weet je wat de didactiek van de viertakt globaal inhoudt; > onderken je het belang van woordbewustzijn bij leerlingen; > gebruik je woordenschatroutines en de viertakt om de woordenschatontwikkeling te stimuleren; > kies je bewust woordenschatroutines en kun je de keuze hiervoor onderbouwen; > kun je een woordcluster semantiseren en consolideren met grafische modellen. EXTRA INFORMATIE Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. VOOR Leraren, remedial teachers en intern begeleiders basisonderwijs. STUDIEBELASTING In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie. VAARDIG VERTELLEN Wil je dat je leerling zijn vertelvaardigheid ontwikkelt? Dat je leerling zich vrij voelt om te vertellen en dat zijn communicatieve redzaamheid toeneemt? In deze module leer je alles over vertelvaardigheden. Je leert problemen in de vertelvaardigheid, gerelateerd aan TOS, herkennen en je handelen daarop aan te passen. RESULTAAT Na het volgen van deze module: > signaleer je problemen met vertelvaardigheden met behulp van de signaleringslijsten ‘grammaticale ontwikkeling’ en ‘verhaalopbouw’; > creëer je stimulerende en uitdagende situaties waarin leerlingen met TOS kunnen en durven spreken; > creëer je taalsituaties waarin leerlingen gestimuleerd worden hun eigen vertelvaardigheden te ontwikkelen; > heb je een concreet interventieplan. EXTRA INFORMATIE Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. VOOR Leraren, remedial teachers en intern begeleiders basisonderwijs. STUDIEBELASTING In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie. AURIS.nl/cursus | 23

VOOR PRIMAIR ONDERWIJS - TOS BEGRIJPEND LEZEN EN TOS Laat je leerling tot een dieper tekstbegrip komen. Met een praktisch stappenplan en een aantal onderbouwde leesstrategieën ga je aan de slag met begrijpend lezen. RESULTAAT Na het volgen van deze module: > heb je kennis van de verschillende theorieën over begrijpend lezen; > kun je het stappenplan ‘Doeltreffend begrijpend lezen bij TOS-leerlingen’ toepassen, om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van je leerling; > heb je de belangrijkste leesstrategieën als aanpak voor leerlingen met TOS geoefend door de 4 V’s toe te passen; > heb je geoefend met de elementen uit het stappenplan door middel van hardop denkend lezen. EXTRA INFORMATIE Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. VOOR Leraren, remedial teachers en intern begeleiders basisonderwijs (groep 4 t/m 8). STUDIEBELASTING In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie. TOS EN MEERTALIGHEID Leer hoe je gebruik kunt maken van de ‘QuickScan TOS en meertaligheid’ en het ‘Handelingsplan TOS en meertaligheid’ om passende begeleiding te bieden aan meertalige leerlingen met TOS. RESULTAAT Na deze module kun je: > direct aan de slag in de klas met de ‘QuickScan TOS en meertaligheid’ en het ‘Handelingsplan TOS en meertaligheid’; > de volgende stap in de begeleiding van de meertalige leerling formuleren en die met de school/IB’er/AD’er/ouders bespreken. EXTRA INFORMATIE Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. VOOR Leraren, remedial teachers en intern begeleiders basisonderwijs. STUDIEBELASTING In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie. 24 | het cursusaanbod van AURIS

VOOR PRIMAIR ONDERWIJS - TOS REKENEN OP TAAL In deze module leer je wat de invloed van TOS is op het leren rekenen van een leerling. Je leert hoe je rekenlessen moet screenen op rekenvaktaal en hoe je met speciale methodes de leerling kunt helpen bij het rekenen. RESULTAAT Na het volgen van deze module: > kun je de leerling met TOS tijdens rekenlessen ondersteunen met een passend en eenduidig taalaanbod; > herken je de verschillende soorten taal (dagelijkse taal, schooltaal en rekenvaktaal) die in een rekenles voorkomen; > maak je het rekendoel van elke les visueel en kun je de behandelde rekentaal visualiseren als geheugensteun voor de leerling; > besteed je expliciet aandacht aan rekenvaktaal met behulp van de viertakt van Verhallen; > pas je de principes van scaffolding toe in de dagelijkse rekenlessen, gekoppeld aan de rekentaalkaart en de handelingsniveaus van Galperin. EXTRA INFORMATIE Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. VOOR Leraren, remedial teachers en intern begeleiders basisonderwijs. STUDIEBELASTING In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie. Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48 INTERACTIE BIJ TOS Laat je leerling actiever meedenken en meepraten in de klas en zorg voor meer interactie. Aan de hand van ‘De gespreksboom’ leer je op maat vragen stellen en passend reageren op wat je leerling zegt. RESULTAAT Na het volgen van deze module: > heb je kennis van de mogelijke gevolgen die TOS heeft voor de reacties van je leerling; > kun je deze reacties duiden aan de hand van het schema ‘Invloed van TOS op interactie’; > leer je op maat vragen stellen en passend reageren met behulp van ‘De gespreksboom’ bij een leerling met TOS. EXTRA INFORMATIE Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. VOOR Leraren, remedial teachers en intern begeleiders basisonderwijs. STUDIEBELASTING In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie. AURIS.nl/cursus | 25

VOOR PRIMAIR ONDERWIJS - TOS TOS EN INNERLIJKE TAAL, GEDRAG VER'TAAL'D Heb je een leerling met TOS die ongewenst gedrag laat zien? In deze module krijg je handvatten om interventies in te kunnen zetten die het luisteren en vertellen stimuleren, en interventies die zijn gericht op samenspelen en samenwerken en het houden aan afspraken. RESULTAAT Na het volgen van deze module: > kun je gedragskenmerken koppelen aan TOS met behulp van het schema ‘Spraak-taalaspecten’; > ken je de rol die innerlijke taal hierin kan spelen; > zet je een passende aanpak in om de innerlijke taal van de leerling te versterken; > weet je wanneer je hulpbronnen kunt inzetten; > help jij je leerling zijn eigen gedrag beter te leren reguleren/aan te sturen en wordt zijn communicatieve redzaamheid vergroot. EXTRA INFORMATIE Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. VOOR Leraren, remedial teachers en intern begeleiders basisonderwijs. STUDIEBELASTING In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie. DE INVLOED VAN TOS OP DE SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING (SEO) Hoe stimuleer je het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen met TOS? In deze module maak je kennis met methoden en technieken die je hierbij kunnen helpen en waarmee je de communicatieve redzaamheid van de leerling kunt versterken. RESULTAAT Na het volgen van deze module: > heb je inzicht in de invloed van TOS op de sociaal-emotionele ontwikkeling; > weet je op welke manier je de sociale contacten, sociale vaardigheden en de emotionele competenties van leerlingen met TOS kunt versterken; > weet je welke externe hulpbronnen je hiervoor kunt inzetten. EXTRA INFORMATIE Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. VOOR Leraren, remedial teachers en intern begeleiders basisonderwijs. STUDIEBELASTING In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie. 26 | het cursusaanbod van AURIS

VOOR PRIMAIR ONDERWIJS - TOS TOS EN AUTISMESPECTRUMSTOORNIS (ASS) Hoe kun je op een goede manier leerlingen met een (vermoeden van) TOS én ASS begeleiden? En hoe stem je je handelen af op de onderwijsbehoefte van de leerling? RESULTAAT Na het volgen van deze module: > kun je de onderwijsbehoefte van een leerling met TOS én ASS of een vermoeden van TOS én ASS verklaren vanuit de aangeboden theorie; > heb je jouw handelingsrepertoire uitgebreid om deze leerling beter te begeleiden en tegemoet te komen aan zijn onderwijsbehoefte; > heb je meer kennis en inzicht in de vaardigheden en onderwijsbehoefte van de leerling; > kun je hiermee aansluiten bij de behoefte en de praktijk van alledaags onderwijs. EXTRA INFORMATIE Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. VOOR Leraren, remedial teachers en intern begeleiders basisonderwijs. STUDIEBELASTING In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie. TOS EN SENSORISCHE INFORMATIEVERWERKING (SI) Op welke manier werkt de sensorische informatieverwerking (SI) bij een leerling met TOS en welke gevolgen heeft dit? In deze module ontdek je hoe je een leerling met TOS en SI-problematiek leert omgaan met prikkelverwerking om te komen tot leren. RESULTAAT Na het volgen van deze module: > heb je theoretische kennis over de 7 zintuigen en de invloed die deze hebben op de taalontwikkeling; > heb je kennis over het effect van SI-problematiek op de zone van alertheid en ken je het belang van alertheid voor het kunnen leren; > herken je aan de hand van een overzichtskaart de 4 verschillende typen van SI-verwerkers; > kun je werken met een signalenlijst SI en heb je kennis over de begeleidingsmogelijkheden van de leerling. EXTRA INFORMATIE Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. VOOR Leraren, remedial teachers en intern begeleiders basisonderwijs. STUDIEBELASTING In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie. Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48 AURIS.nl/cursus | 27

WORKSHOP WERKEN MET GEVOELENSKAARTEN VOOR PRIMAIR ONDERWIJS - TOS Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vinden het soms moeilijk om emoties te verwoorden. Dit kan zorgen voor onzekerheid en frustratie. Wil je praktische handvatten voor ondersteuning van deze leerlingen? In deze workshop leer je hoe je, door gebruik van de gevoelenskaarten, leerlingen meer inzicht in en grip op hun emoties kunt geven. RESULTAAT Het doel van de gevoelenskaarten is inzicht krijgen in emoties en de (lichaams)taal die daarbij hoort. Je leert emoties in taal uitdrukken. Op de kaarten staat iemand die zich bijvoorbeeld boos/blij/ verdrietig voelt. Ook emoties die lastiger zijn, zoals machteloos of opgelucht, komen aan bod. Je leert te werken met de gevoelenskaarten in verschillende spelvormen. Je leert op welke manier je zelf een goed rolmodel kunt zijn en hoe je gevoelens kunt ‘schalen’. EXTRA INFORMATIE De gevoelenskaarten zijn een onderdeel van de training ‘Sociaal Vaardig Communiceren’ (zie het cursusaanbod voor kinderen en jongeren op pagina 50). Wanneer je de workshop ‘Werken met gevoelenskaarten’ volgt, kun je deze kaarten ook los van de SVC-training inzetten. Je ontvangt tijdens de workshop het doosje met daarin de gevoelenskaarten. VOOR Leraren, remedial teachers en intern begeleiders basisonderwijs. TIJD De workshop duurt 1,5 uur. 28 | het cursusaanbod van AURIS

VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS/MBO - TOS BASISMODULE: TOS IN HET VO EN MBO Laat jouw leerling of student met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) optimaal profiteren van het geboden onderwijs. RESULTAAT Na het volgen van deze basismodule: > weet je op welke spraak-taalaspecten TOS van invloed is en kun je deze herkennen; > ken je de gevolgen van TOS voor diverse ontwikkelingsgebieden in het functioneren van een leerling of student; > kun je de kenmerken van TOS bij een leerling of student herkennen en benoemen; > kun je pedagogisch-didactische aanpassingen aanreiken die helpend zijn voor de individuele onderwijsbehoefte van de leerling of student met TOS; > kun je de juiste hulpbronnen inschakelen voor de onderwijsbehoefte van de leerling of student met TOS, zoals aangepaste toetsen en examens; > kun je de juiste hulpbronnen inschakelen als de school een ondersteuningsbehoefte heeft. VOOR Docenten en zorgcoördinatoren in het vo/mbo. STUDIEBELASTING In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie. Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48 COMMUNICEREN MET LEERLINGEN MET TOS Pas je communicatie aan op leerlingen of studenten met TOS. Zo zorg je dat zij zich gehoord voelen en toegerust zijn om vervolgstappen te zetten. In deze module oefen je specifiek met actief luisteren, goede vragen stellen, visualiseren en metacommunicatie. RESULTAAT Na deze module kun je: > handelen op basis van theoretische kennis over TOS en de gevolgen hiervan voor communicatievoorwaarden en de basishouding; > actief luisteren en visualiseren in gesprekken met leerlingen of studenten met TOS; > de juiste vragen stellen tijdens een gesprek met leerlingen of studenten met TOS; > metacommunicatie toepassen tijdens gesprekken met leerlingen of studenten met TOS. VOOR Docenten en zorgcoördinatoren in het vo/mbo. STUDIEBELASTING In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie. AURIS.nl/cursus | 29

VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS/MBO - TOS LEREN LEREN MET TOS In deze module leer je passende methodieken om leerlingen of studenten met TOS optimaal te leren leren. Je leert de methodieken in te zetten en de juiste ondersteuning te bieden. RESULTAAT Na het volgen van deze module: > kun je onderscheiden welke differentiërende en compenserende werkwijzen en methoden er zijn. Deze kun je passend inzetten bij de belemmerende factoren om zo het leren leren effectiever te laten verlopen; > kun je het GRIMM-model gebruiken om leerlingen en studenten te leren leren; > kun je visuele ondersteuning, modeling (hardop denken) en een coöperatieve werkvorm inzetten tijdens de les. Je kunt dit aanbieden en verwerken in de leerstof en je bent je bewust van de noodzaak hiervan; > ben jij je bewust van het belang van semantische netwerken en stimuleer je deze om tot goed begrip van vaktermen en schooltaalwoorden te komen; > kun je leerlingen of studenten inspireren om de methodieken vervolgens zelfstandig toe te passen bij het leren. VOOR Docenten en zorgcoördinatoren in het vo/mbo. STUDIEBELASTING In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie. TOS EN MODERNE VREEMDE TALEN In deze module leer je principes toe te passen waardoor de leerling of student de stof beter begrijpt. Hierdoor is de les beter te volgen, voelt de leerling of student zich veilig, durft hij meer en is hij meer betrokken bij de les. RESULTAAT Na deze module kun je: > specifieke belemmeringen herkennen voor een leerling of student met TOS bij het leren van moderne vreemde talen; > visuele ondersteuning, modeling (hardop denken) en een coöperatieve werkvorm inzetten tijdens de les. Je kunt dit aanbieden en verwerken in de leerstof en je bent je bewust van de noodzaak hiervan; > het belang van motivatie en het gevoel van veiligheid beter begrijpen en dit bevorderen bij een leerling of student met TOS. VOOR Docenten en zorgcoördinatoren in het vo/mbo. STUDIEBELASTING In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie. Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48 30 | het cursusaanbod van AURIS

VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS/MBO - TOS TOS EN GEDRAG IN HET VO EN MBO Help gedragsproblemen van leerlingen of studenten met TOS te verminderen door lessen en gesprekken meer af te stemmen op hun onderwijsbehoeften, zodat zij zich meer begrepen voelen en jij met meer plezier kunt lesgeven. RESULTAAT Na deze module kun je: > verbanden leggen tussen het gedrag van de leerling of student en TOS; > de invloed van TOS op de sociaal-emotionele ontwikkeling herkennen en verschillende interventies inzetten om de sociale interactie, de sociale vaardigheden en de emotionele competentie van leerlingen met TOS te versterken; > in je aanpak en lessen rekening houden met de onderliggende problemen op de drie taaldomeinen, de innerlijke taal, de communicatie en de eventuele achterstand in emotionele competentie; > beschikbare hulpbronnen vinden en inzetten om een leerling of student met TOS optimaal te begeleiden. VOOR Docenten en zorgcoördinatoren in het vo/mbo. STUDIEBELASTING In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie. AURIS.nl/cursus | 31

DOOF/SLECHTHOREND (D/SH) BASISMODULE: ERVAAR GEHOORVERLIES In deze module ervaar je hoe het is om gehoorverlies te hebben. Zo ontdek je welke inspanning je moet leveren om te communiceren. RESULTAAT Na deze module weet je: > hoe het voelt om niet goed te kunnen horen; > hoe het is om als slechthorende een gesprek te volgen in een rumoerige omgeving; > wat je eigenlijk van iemands mondbeeld kunt aflezen als je de stem niet hoort; > hoe je gebaren kunt inzetten. EXTRA INFORMATIE Door deze ervaring heb je oog voor het sociaal en emotioneel welbevinden van een leerling met gehoorverlies. Je kunt je in de leerling verplaatsen en je realiseert je wat deze nodig heeft om te communiceren. Ook formuleer je met elkaar, aan de hand van eigen ervaringen, welke ondersteuning helpend zou zijn. Deze adviezen neem je mee naar je dagelijkse praktijk van lesgeven en/of begeleiden. Deze module wordt alleen fysiek aangeboden. VOOR Professionals die werken met kinderen en jongeren met gehoorverlies in het onderwijs (zowel primair onderwijs als vo/mbo) en de zorg. STUDIEBELASTING De totale module bestaat uit 2 contacturen. 32 | het cursusaanbod van AURIS

DOOF/SLECHTHOREND (D/SH) BASISMODULE: EEN DOVE OF SLECHTHORENDE (D/SH) LEERLING Wil je leren hoe je een dove of slechthorende (D/SH) leerling optimaal begeleidt in de klas? In deze module leer je hoe jouw D/SH-leerling het onderwijs zo goed mogelijk kan volgen en er actief aan kan meedoen. Je leert hoe de leerling succeservaringen in communicatie en onderwijs kan opdoen om zich verder te ontwikkelen. RESULTAAT Na deze module kun je: > optimaal communiceren en interacteren met de D/SH-leerling door bijvoorbeeld het afstemmen van gelaatgerichtheid, mondbeeld en passend spreektempo; > de omgeving van de groep aanpassen aan de specifieke behoeften van de D/SH-leerling op het gebied van communicatie en interactie, zoals de plaats van de leerling in de groep, lichtinval, akoestiek en communicatie met medeleerlingen; > passende ondersteunende en technische hulpmiddelen inzetten, zoals hoortoestellen/ soloapparatuur/microfoon/audiohub of een tolk. VOOR Professionals die werken met dove en/of slechthorende leerlingen in het po/vo/mbo. STUDIEBELASTING In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie. RESULTAAT Na deze module kun je: > gemiste situaties van incidenteel leren herkennen en hierop anticiperen; > situaties van miscommunicatie signaleren tussen de D/SH-leerling en klasgenoten, de oorzaak checken en emoties, gedachten en intenties verduidelijken aan een D/SH-leerling; > signaleren hoe een D/SH-leerling omgaat met lastige sociale situaties en hem adequate coping-strategieën aanleren; > moeilijkheden in de sociale participatie herkennen en passende interventies inzetten om de sociale deelname van de D/SH-leerling te versterken. VOOR Professionals die werken met dove en/of slechthorende leerlingen in het po/vo/mbo. STUDIEBELASTING In totaal 5,5 uur. Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie. BEGELEIDEN VAN DE EMOTIONELE EN SOCIALE ONTWIKKELING VAN D/SH-LEERLINGEN In deze module leer je de relatie te leggen tussen gehoorproblematiek en het gedrag van de leerling. Wil je de emotionele en sociale ontwikkeling van je dove of slechthorende (D/SH) leerling ondersteunen en stimuleren? Leer te handelen met meer begrip voor deze leerling en pas je handelen en/of de omgeving aan de behoeften van de leerling aan. Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48 AURIS.nl/cursus | 33

VOOR LOGOPEDISTEN TOS EN MEERTALIGHEID Tijdens deze studiedag leer je wanneer er sprake is van TOS bij meertalige kinderen, hoe je dit kunt signaleren en hoe je handelingsgerichte diagnostiek kunt vormgeven tijdens je behandeling. Daarbij leer je hoe je met de mensen uit de omgeving van deze kinderen kunt samenwerken. RESULTAAT Na deze studiedag kun je: > het theoretisch kader over TOS en meertaligheid toepassen in de praktijk; > TOS bij meertalige kinderen signaleren en handelingsgerichte diagnostiek vormgeven. > de thuistaal en de cultuur bij de behandeling betrekken en zie je het belang van meertalige logopedie; > tijdens de behandeling samenwerken met ouders en de directe omgeving van het meertalige kind met (het vermoeden van) TOS; > materialen, sites en methodieken inzetten bij je begeleiding bij meertalige logopedie; > samenwerken met het Audiologisch Centrum (AC) en weet je hoe het AC diagnostiek bij meertalige kinderen uitvoert en wanneer je kinderen doorverwijst voor nader onderzoek. VOOR Logopedisten. STUDIEBELASTING In totaal 9,5 uur. Waarvan 6,5 contacturen + 3 uur zelfstudie vooraf. Accreditatiepunten KP: 7,5. RESULTAAT Na deze studiedag weet je: > hoe je ouders motiveert en activeert om co-therapeut te zijn; > hoe je rekening houdt met de verschillende leerstijlen van ouders; > welke kennis over taalmodaliteiten ouders nodig hebben om inzicht te krijgen in de taalproblemen van hun kind; > hoe je ouders begeleidt bij de transfer van de logopediekamer naar de thuissituatie; > hoe je ouders ondersteunt bij het helpen van hun kind bij de beperkte communicatieve redzaamheid; > hoe je ouders ondersteunt in het omgaan met reacties vanuit de omgeving. VOOR Logopedisten. STUDIEBELASTING In totaal 9 uur. Waarvan 6,5 contacturen + 2,5 uur zelfstudie vooraf. Accreditatiepunten KP: 9. HOE BETREK JE OUDERS BIJ DE LOGOPEDISCHE BEHANDELING? Als logopedist wil je, ten behoeve van een goede samenwerking, graag de ouders van een kind met TOS betrekken bij de logopedische behandeling. Tijdens deze studiedag leer je hoe je dit op een goede, onderbouwde en effectieve manier kunt doen en is er ruimte om in te spelen op casussen uit je eigen praktijk. Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48 34 | het cursusaanbod van AURIS

VOOR LOGOPEDISTEN METATAAL Hoe stimuleer je complexe zinsbouw bij kinderen? Verdiep en vernieuw je grammaticale kennis over complexe zinsbouw bij kinderen met TOS. MetaTaal is een therapieprogramma dat bestaat uit uitgewerkte behandelsessies met materiaal en testjes om vorderingen te kunnen meten. MetaTaal maakt gebruik van legoblokjes als visuele en tactiele/kinesthetische ondersteuning. De kinderen leren letterlijk zinnen bouwen met het materiaal. Het pakket behandelt de meest voorkomende onderschikkende zinnen: als/danconstructies, omdat-zinnen en relatieve bijzinnen. RESULTAAT Na deze studiedag: > is je kennis over grammaticale zinsbouw en je grammaticale kennis opgefrist en verdiept; > ben je op de hoogte van bestaande metalinguïstische interventies; > kun je het programma ‘MetaTaal’ effectief inzetten. VOOR Logopedisten. STUDIEBELASTING In totaal 9,5 uur. Waarvan 6,5 contacturen + 3 uur zelfstudie na afloop. Accreditatiepunten KP: 9,5. AURIS.nl/cursus | 35

36 | het cursusaanbod van AURIS

Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48 CURSUSAANBOD COMMUNICEREN MET GEBAREN EN KOSTENVERGOEDING Ons cursusaanbod Communiceren met gebaren is geschikt voor zowel professionals als ouders/verzorgers. Per module staat een andere doelgroep centraal: van baby’s tot kinderen in de basisschoolleeftijd. De cursus ‘Kijk Ik Gebaar’ richt zich op communiceren met dove en slechthorende kinderen en gaat over Nederlandse Gebarentaal (NGT). Wanneer je NGT leert, kun je communiceren in NGT. Daarnaast kun je NGT gebruiken als basis voor de inzet van Nederlands met Gebaren (NmG). De cursus ‘Nederlands met Gebaren (NmG)’ is geschikt voor het communiceren met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Uitbreiding aanbod cursussen Nederlandse Gebarentaal We werken aan meer cursussen Nederlandse Gebarentaal. Kijk op auris.nl/cursus voor het nieuwste aanbod of neem contact op met het Cursuscentrum. Kosten en vergoeding Bezoekt jouw kind een van de Auris Behandelgroepen of ontvangt hij/zij ambulante behandeling van Auris Zorg? Dan kun je de totale kosten voor de cursus vergoed krijgen vanuit het zorgarrangement. Krijgt jouw kind/leerling ondersteuning in het reguliere onderwijs of gaat hij/zij naar een van de scholen van Auris? Bespreek dan met het Cursuscentrum welke opties er zijn om voor een vergoeding in aanmerking te komen. AURIS.nl/cursus | 37

COMMUNICEREN MET GEBAREN KIJK IK GEBAAR 1 ‘Kijk Ik Gebaar 1’ is een module voor ouders/ verzorgers van een dove of slechthorende baby. In deze module leer je gebaren en krijg je praktische tips voor het communiceren met je baby. RESULTAAT Na het volgen van deze module: > kun je contact maken en communiceren met een dove of slechthorende baby; > weet je het verschil tussen Nederlands met Gebaren (NmG) en Nederlandse Gebarentaal (NGT); > heb je geleerd goed te kijken naar de lichaamstaal en communicatie van jouw baby; > ken je een aantal basisgebaren en weet je hoe je die kunt gebruiken. EXTRA INFORMATIE Tijdens deze module zijn er een aantal bijeenkomsten bij jou thuis met een groep. Je mag meerdere mensen uitnodigen die een directe relatie hebben met het kind, bijvoorbeeld familieleden. Tijdens de bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek. Ook doe je een aantal online opdrachten. Bij deze module krijg je toegang tot een online leeromgeving en het Gebarenwoordenboek van het Nederlands Gebarencentrum. VOOR Ouders, familieleden, verzorgers en anderen die regelmatig met de baby omgaan. TIJD 4 groepsbijeenkomsten van 2 uur. Daarnaast doe je thuis een aantal online opdrachten (in totaal 6 tot 12 uur). Met de hele module ben je ongeveer 14 tot 20 uur bezig. KIJK IK GEBAAR 2 ‘Kijk Ik Gebaar 2’ is een module Nederlandse Gebarentaal voor ouders/verzorgers van een doof of slechthorend kind (1-3 jaar). In deze module leer je nieuwe gebaren in Nederlandse Gebarentaal (NGT). Ook doe je veel opdrachten en oefeningen om je gebarentaal te ontwikkelen. RESULTAAT Na het volgen van deze module: > kun je Nederlandse Gebarentaal (NGT) gebruiken; > ken je de basisgebaren in Nederlandse Gebarentaal (NGT); > kun je communiceren met een doof of slechthorend kind bij dagelijkse gebeurtenissen. EXTRA INFORMATIE In deze module ga je verder met wat je hebt geleerd in ‘Kijk Ik Gebaar 1’. Deze module wordt op een locatie van Auris gegeven. ‘Kijk Ik Gebaar 2’ bestaat uit een aantal bijeenkomsten met een groep, waarvoor je meerdere mensen mag uitnodigen die een directe relatie hebben met het kind, bijvoorbeeld familieleden. Bij deze module krijg je toegang tot een online leeromgeving en het Gebarenwoordenboek van het Nederlands Gebarencentrum. VOOR Ouders, familieleden, verzorgers en anderen die regelmatig met het kind omgaan. TIJD 4 groepsbijeenkomsten van 2 uur. Daarnaast doe je thuis een aantal online opdrachten (in totaal 6 tot 12 uur). Met de hele module ben je ongeveer 14 tot 20 uur bezig. 38 | het cursusaanbod van AURIS

COMMUNICEREN MET GEBAREN KIJK IK GEBAAR 3 ‘Kijk Ik Gebaar 3’ is een module Nederlandse Gebarentaal voor ouders/verzorgers van een doof of slechthorend kind (1-3 jaar). In deze verdiepingsmodule leer je nog meer gebaren in Nederlandse Gebarentaal (NGT). Ook doe je veel opdrachten en oefeningen om je gebarentaal te ontwikkelen. RESULTAAT Na het volgen van deze module: > kun je Nederlandse Gebarentaal (NGT) gebruiken; > heb je jouw gebarenwoordenschat in Nederlandse Gebarentaal (NGT) vergroot; > kun je communiceren met een doof of slechthorend kind bij dagelijkse gebeurtenissen. EXTRA INFORMATIE In deze ga je verder met wat je hebt geleerd in ‘Kijk Ik Gebaar 2’. Deze module wordt op een locatie van Auris gegeven. ‘Kijk Ik Gebaar 3’ bestaat uit een aantal bijeenkomsten met een groep, waarvoor je meerdere mensen mag uitnodigen die een directe relatie hebben met het kind, bijvoorbeeld familieleden. Bij deze module krijg je toegang tot een online leeromgeving en het Gebarenwoordenboek van het Nederlands Gebarencentrum. VOOR Ouders, familieleden, verzorgers en anderen die regelmatig met het kind omgaan. TIJD 4 groepsbijeenkomsten van 2 uur. Daarnaast doe je thuis een aantal online opdrachten (in totaal 6 tot 12 uur). Met de hele module ben je ongeveer 14 tot 20 uur bezig. Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48 AURIS.nl/cursus | 39

COMMUNICEREN MET GEBAREN NEDERLANDS MET GEBAREN (NMG) MET PEUTERS Leer beter communiceren met peuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). RESULTAAT Na deze module kun je: > beter communiceren met peuters met TOS; > het taalbegrip en de taalproductie van deze peuters stimuleren. EXTRA INFORMATIE Van deze module is een korte versie en een lange versie. Op auris.nl/cursus staat bij iedere locatie welke versie wordt aangeboden. Bij deze module krijg je een werkboek. En je krijgt toegang tot een online Gebarenwoordenboek en een online leeromgeving. VOOR Professionals, ouders, opvoeders en anderen die betrokken zijn bij de spraak-/taalontwikkeling van peuters met TOS. TIJD 6 of 12 lessen van 2 uur. NEDERLANDS MET GEBAREN (NMG) 1 – ONDERWIJS Leer 750 gestandaardiseerde gebaren die je iedere dag weer kunt toepassen. RESULTAAT Na deze module kun je: > beter communiceren met kinderen met TOS; > het taalbegrip en de taalproductie van deze kinderen stimuleren. EXTRA INFORMATIE Bij deze module krijg je een werkboek. En je krijgt toegang tot een online Gebarenwoordenboek en een online leeromgeving. Je kunt, als je dat wilt, voor deze module een certificaat behalen. VOOR Professionals, ouders, opvoeders en anderen die betrokken zijn bij de spraak-/taalontwikkeling van kinderen met TOS in het basisonderwijs. TIJD 12 of 14 lessen van 2 uur. Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48 40 | het cursusaanbod van AURIS

COMMUNICEREN MET GEBAREN NEDERLANDS MET GEBAREN (NMG) 2 - ONDERWIJS Word taalvaardiger in het gebaren van woorden en begrippen. Leer 550 nieuwe gestandaardiseerde gebaren en gebaar eenvoudige zinnen. RESULTAAT Na deze module kun je: > nog beter communiceren met kinderen met TOS; > het taalbegrip en de taalproductie van deze kinderen stimuleren; > eenvoudige gesprekken voeren met behulp van NmG. EXTRA INFORMATIE Bij deze module krijg je een werkboek. En je krijgt toegang tot een online Gebarenwoordenboek en een online leeromgeving. Je kunt, als je dat wilt, voor deze module een certificaat behalen. VOOR Professionals, ouders, opvoeders en anderen die betrokken zijn bij de spraak-/taalontwikkeling van kinderen met TOS in het basisonderwijs. TIJD 12 of 14 lessen van 2 uur. VERDER MET NEDERLANDS MET GEBAREN (NMG) Leer de opgedane kennis uit de voorgaande modules toe te passen in verschillende praktische situaties. RESULTAAT Na deze module kun je: > dagelijkse gesprekken voeren in NmG met kinderen met TOS; > het taalbegrip en de taalproductie van deze kinderen stimuleren. EXTRA INFORMATIE Bij deze module krijg je een werkboek. En je krijgt toegang tot een online Gebarenwoordenboek en een online leeromgeving. VOOR Professionals, ouders, opvoeders en anderen die betrokken zijn bij de spraak-/taalontwikkeling van kinderen met TOS in het basisonderwijs. TIJD 12 of 14 lessen van 2 uur. AURIS.nl/cursus | 41

42 | het cursusaanbod van AURIS

Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48 CURSUSAANBOD EN KOSTENVERGOEDING VOOR OUDERS Bij Auris kun je ook terecht voor verschillende cursussen speciaal voor ouders. In deze cursussen krijg je praktische handvatten die je direct thuis kunt toepassen. Zo kun je je kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een gehoorbeperking nog beter ondersteunen en help je de communicatie tussen jou en je kind te verbeteren. Daarnaast zijn er cursussen waarin je zelf ervaart hoe het is om TOS of gehoorverlies te hebben. Ook bieden we gebarenscholing aan. Moeite met horen Dove en slechthorende kinderen hebben moeite met leren praten, omdat ze de gesproken taal om hen heen niet goed kunnen volgen. Zo krijgen ze snel een achterstand bij het leren van taal. Daarom is het belangrijk om snel in actie te komen. Auris helpt met de juiste zorg en passend onderwijs. Heeft jouw kind TOS? Kinderen met TOS hebben moeite om taal te begrijpen en te gebruiken. Wanneer een kind worstelt met taal, is het goed om snel te onderzoeken of er sprake is van TOS. Ontdek hoe Auris jouw kind kan ondersteunen met onderzoek, zorg en onderwijs. Passend bij wat nodig is, want elke leeftijd vraagt om een eigen aanpak. Kijk voor meer informatie op auris.nl/ cursus. AURIS.nl/cursus | 43 Kosten en vergoeding Bezoekt jouw kind een van de Auris Behandelgroepen of ontvangt hij/zij ambulante behandeling van Auris Zorg? Dan kun je de totale kosten voor de cursus vergoed krijgen vanuit het zorgarrangement. Krijgt jouw kind ondersteuning in het reguliere onderwijs of gaat hij/zij naar een van de scholen van Auris? Bespreek dan met het Cursuscentrum welke opties er zijn om voor een vergoeding in aanmerking te komen.

voor ouders en opvoeders ERVAAR TOS Hoe is het om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te hebben? Tijdens deze cursus ervaar je dit zelf. Hierdoor begrijp je beter wat jouw kind met TOS nodig heeft. RESULTAAT Na het volgen van deze cursus: > weet je in verschillende situaties hoe het is om TOS te hebben; > begrijp je wat jouw kind nodig heeft (op school); > weet je wat je kunt doen om jouw kind te helpen; > begrijp je jouw kind beter; > weet je meer over TOS. EXTRA INFORMATIE Je krijgt bij deze cursus tien opdrachten die met taal te maken hebben. De opdrachten gaan over: > uitspraak; > luisteren en verstaan; > zinnen bouwen met woorden; > begrijpen wat er wordt gezegd en kunnen zeggen wat je bedoelt; > (ongeschreven) gespreksregels gebruiken en rekening houden met de ander in het gesprek. Deze cursus kun je alleen volgen op een locatie van Auris. VOOR Ouders, opvoeders, opa’s, oma’s en andere betrokkenen van kinderen of jongeren met TOS. TIJD De totale cursus duurt 2 uur. ERVAAR GEHOORVERLIES Hoe is het om doof of slechthorend te zijn? Tijdens deze cursus ervaar je dit zelf. Zo ontdek je hoe het voor jouw kind is om met gehoorproblemen te verstaan, praten of gebaren. RESULTAAT Na het volgen van deze cursus: > weet je hoe het voelt om niet goed te kunnen horen; > weet je hoe het is om een gesprek te volgen in een drukke omgeving; > weet je wat je kunt verstaan door naar iemands mond te kijken (als je de stem niet hoort); > ken je een paar gebaren. EXTRA INFORMATIE Door deze ervaring leer je om te zien of het goed gaat met jouw kind. Je kunt je kind beter begrijpen. En je weet wat je kind nodig heeft om te kunnen verstaan, praten of gebaren. Ook bespreek je in de cursus jouw ervaringen en leer je welke hulp bij jouw kind zou passen. Je krijgt tips die je meteen kunt gebruiken. Deze cursus kun je alleen volgen op een locatie van Auris. VOOR Ouders, opvoeders, opa’s, oma’s en andere betrokkenen van kinderen of jongeren met gehoorverlies. TIJD De totale cursus duurt 2 uur. Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48 44 | het cursusaanbod van AURIS

AURIS.nl/cursus | 45

voor ouders en opvoeders INTERACTIEF VOORLEZEN Hoe zorg je dat jouw kind helemaal opgaat in een verhaal? Ontdek een hele nieuwe manier van voorlezen aan je kind en verbeter de taalontwikkeling. Voorlezen vergroot de taalontwikkeling van je kind. Zeker als het doof of slechthorend is of een taalontwikkelingsstoornis heeft. In deze cursus leer je boeken op verschillende manieren te gebruiken. RESULTAAT Na het volgen van deze cursus: > kun je voorleesboeken op verschillende manieren gebruiken; > kun je bij het voorlezen aansluiten bij wat jouw kind ervaart; > kun je door voorlezen de taalontwikkeling van je kind verbeteren. VOOR Ouders, opvoeders, opa’s, oma’s en andere betrokkenen van kinderen van 1,5 tot 5 jaar. TIJD In totaal ben je 5,5 uur bezig. Deze cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 1,5 uur en een thuisopdracht. Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48 46 | het cursusaanbod van AURIS

voor ouders en opvoeders PRATEN DOE JE MET Z'N TWEEËN (ONTWIKKELD DOOR THE HANEN CENTRE) Een goede band tussen ouder en kind is belangrijk. Door deze cursus krijg je meer inzicht in de communicatie met je kind. Daardoor verbetert de communicatie tussen jou en je kind in gesprekjes en tijdens het spelen. RESULTAAT Na het volgen van deze cursus: > heb je meer inzicht in de communicatie van jonge kinderen; > krijg je meer reactie van je kind bij gesprekjes en tijdens het spelen. EXTRA INFORMATIE Je krijgt informatie en voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast doen we oefeningen om ervaring te krijgen. Wij komen bij jou thuis op bezoek en filmen dan hoe jij en je kind met elkaar communiceren. Daarna bespreken we de filmopnames met jou en kijken we wat er beter kan. Je krijgt bij deze cursus ook het handboek ‘Praten doe je met z’n tweeën’. VOOR Ouders en opvoeders van jonge kinderen (1-5 jaar) waarbij de taalontwikkeling achterblijft door een (vermoeden van) TOS of een gehoorprobleem. TIJD Deze cursus bestaat uit 6 groepsbijeenkomsten van 2 uur op een locatie van Auris. Daarnaast komt de trainer 3 keer bij jou thuis. TIJD Deze cursus bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten van 2 uur op een locatie van Auris. Daarnaast komt de trainer 1 keer bij jou thuis. COMMUNICEREN MET JE KIND Heeft je kind een taalontwikkelingsstoornis of is je kind doof of slechthorend? Dan heeft je kind iets extra’s van je nodig. In deze training kijken we wat het gedrag van je kind betekent. Ook kijken we naar de invloed van de taalontwikkelingsstoornis of doof- of slechthorendheid op het gezin. Wil je leren wat je kind nodig heeft om zich goed te voelen? En wil je weten waarom jij zelf reageert zoals je reageert? Dan is dit een training voor jou. RESULTAAT Na het volgen van deze cursus: > kun je op een andere manier naar je kind kijken; > begrijp je jouw rol als ouder en weet je ook welke invloed je hebt op de gesprekken met je kind; > geef je elke dag positief leiding aan activiteiten en gesprekken met je kind. EXTRA INFORMATIE Tijdens de training maken we videobeelden. We bekijken deze beelden en bespreken die daarna op een respectvolle manier met elkaar. VOOR Ouders van kinderen tussen 2 en 12 jaar. Het kind heeft een (vermoeden van) TOS of is doof of slechthorend. AURIS.nl/cursus | 47

48 | het cursusaanbod van AURIS

Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48 CURSUSAANBOD EN KOSTENVERGOEDING VOOR KINDEREN EN JONGEREN Auris geeft zorg en onderwijs aan kinderen en jongeren die doof of slechthorend zijn of TOS hebben. De cursussen en trainingen van het Cursuscentrum zijn hierop een aanvulling. In overleg met de ambulant behandelaar of ambulant dienstverlener wordt meestal bepaald welke cursus het beste aansluit. Kosten en vergoeding Krijgt het kind of de jongere ondersteuning van Auris Zorg of Auris Onderwijs? Dan worden de kosten van de cursus meestal vergoed vanuit het zorgarrangement of het onderwijsarrangement. AURIS.nl/cursus | 49

voor KINDEREN EN JONGEREN SOCIAAL VAARDIG COMMUNICEREN Vind je het soms lastig om met anderen om te gaan? Deze training helpt je om makkelijker contact te maken met leeftijdsgenoten. RESULTAAT Na het volgen van deze training: > herken je jouw eigen gevoelens en die van anderen; > weet je hoe je rekening houdt met elkaar; > heb je meer inzicht in jouw manier van communiceren en hoe dat bij anderen overkomt; > kijk je positiever naar jezelf. EXTRA INFORMATIE Dit is een groepstraining. Wij geven de training tijdens schooltijd op jouw eigen school. De andere deelnemers aan de training zijn niet doof of slechthorend en hebben ook geen taalontwikkelingsstoornis (TOS). Hierdoor kun je gelijk met je klasgenoten oefenen wat je hebt geleerd. Jij en je klasgenoten krijgen bij deze training een eigen werkmap en een doos met gevoelenskaarten en kijkwijzers. Deze worden gebruikt tijdens de training, in de klas en thuis. VOOR Kinderen in groep 5 t/m 8. TIJD 10 bijeenkomsten van 1 uur. De eerste bijeenkomst is samen met je ouders, je leraar en andere deelnemende leerlingen. Je ouders kunnen jou vervolgens thuis verder ondersteunen, dit versterkt het effect van deze training. ERVAAR TOS MET MIJ Weten jouw klasgenoten niet goed hoe het is om TOS te hebben? In deze cursus leer je om dit goed aan je klas te vertellen. Ook laat je jouw klasgenoten ervaren hoe het is. Daarna weten zij hoe ze rekening met je kunnen houden. Jouw ambulant dienstverlener of een andere trainer geeft deze cursus. Als je wilt, kan dit samen met jou. RESULTAAT Na het volgen van deze cursus: > weten jouw klasgenoten wat TOS is; > weten jouw klasgenoten beter wat het is om TOS te hebben. Zij gaan dit ervaren door opdrachten te doen; > weten jouw klasgenoten wat voor jou lastig is door jouw TOS. EXTRA INFORMATIE De ambulant dienstverlener kijkt of deze cursus bij jou past. VOOR Leerlingen met TOS in groep 6 t/m 8. Soms kunnen ook leerlingen in groep 5 of leerlingen in het voortgezet onderwijs deze cursus volgen. Dat kan in overleg met de ambulant dienstverlener. TIJD Dat kan verschillen (bijvoorbeeld omdat je wel of geen spreekbeurt geeft). 50 | het cursusaanbod van AURIS

voor KINDEREN EN JONGEREN ERVAAR GEHOORVERLIES MET MIJ Weten jouw klasgenoten niet goed hoe het is om slechthorend te zijn? In deze cursus leer je om dit goed aan jouw klas te vertellen. Ook laat je jouw klasgenoten ervaren hoe het is. Daarna weten zij hoe ze met jou rekening kunnen houden. Jouw ambulant dienstverlener of een andere trainer geeft deze cursus. Als je wilt, kan dit samen met jou. RESULTAAT Na het volgen van deze cursus: > weten jouw klasgenoten wat gehoorverlies is; > weten jouw klasgenoten beter wat het is om gehoorverlies te hebben. Zij gaan dit ervaren door opdrachten te doen; > weten jouw klasgenoten wat voor jou lastig is door jouw gehoorverlies. EXTRA INFORMATIE De ambulant dienstverlener kijkt of deze cursus bij jou past. VOOR Leerlingen met gehoorverlies vanaf eind groep 3 t/m het mbo. Dat kan in overleg met de ambulant dienstverlener. TIJD Dit kan verschillen (bijvoorbeeld omdat je wel of geen spreekbeurt geeft). SIGN (SAMEN INCLUSIEF/GEBAREN EN NETWERKEN) Dove en slechthorende leerlingen in het regulier onderwijs kunnen meedoen met deze cursus binnen Deelkracht (zie pagina 6), waarin we naast gebarentaal ook veel aandacht besteden aan ervaringen met elkaar delen. En dat allemaal onder begeleiding van een D/SH NGT-docent die tevens ervaringsdeskundige en rolmodel is. RESULTAAT Na het volgen van deze cursus: > ken je nieuwe gebaren en kun je deze gebruiken; > ben je je bewust van de noodzaak en het gemak van visuele communicatiestrategieën die voor iedereen ‘winst’ zijn; je hebt iets te bieden in het groepsgebeuren; > maak je gebruik van gezonde bondgenootschappen en netwerken; > weet je wat inclusiviteit is: gelijkwaardig en volwaardig deel zijn van de groep. EXTRA INFORMATIE Deze cursus komt binnenkort online. Kijk op auris.nl/cursus voor informatie hierover. De cursus start en eindigt met een gezamenlijke live netwerkdag voor ouders en kinderen. Op deze dag zijn er sport- en spelactiviteiten voor de kinderen en kunnen ouders ervaringen met elkaar delen. Er is een online leerplatform en er zijn 9 online lessen die kinderen naast de netwerkdagen volgen. Voor de ouders en andere belangstellenden is er halverwege het traject een webinar. De ambulant dienstverlener kijkt of deze cursus bij jou past. VOOR D/SH-leerlingen uit groep 5-6 in het regulier onderwijs. Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48 TIJD 25 uur (inclusief netwerkdagen, online lessen en zelfstudie voor de kinderen), 1,5 uur (webinar ouders/andere belangstellenden). AURIS.nl/cursus | 51

voor KINDEREN EN JONGEREN NGT/CIDS (ONLINE NGT, CULTURELE VORMING EN IDENTITEIT VOOR DOVEN & SLECHTHORENDEN) Dove en slechthorende leerlingen in het regulier primair en voortgezet onderwijs kunnen deze module volgen. Hierin besteden we naast gebarentaal ook veel aandacht aan culturele vorming en identiteitsontwikkeling van D/SH-kinderen. En dat allemaal onder begeleiding van een D/SH NGT-docent die tevens ervaringsdeskundige en rolmodel is. RESULTAAT Na het volgen van deze training: > ken je losse gebaren en gebarenzinnen en kun je deze gebruiken; > ben je je bewust van de noodzaak en het gemak van visuele communicatiestrategieën die ingezet worden binnen NGT en die dus ook gebruikt worden door gebarentolken in het regulier onderwijs; > kun je gebruikmaken van gezonde bondgenootschappen en netwerken; > vind je door ervaringsleren herkenning en leer je je sterk te maken en plezier te hebben; > heb je inzicht in je eigen doof-/slechthorend zijn als onderdeel van je identiteitsontwikkeling; > heb je kennis van de dovencultuur. EXTRA INFORMATIE De module start en eindigt met een gezamenlijke live netwerkdag voor ouders en kinderen. Op deze dag zijn er kennismakingsactiviteiten voor de kinderen en kunnen ouders ervaringen met elkaar delen. Tussen deze netwerkdagen zijn er 8 online lessen voor de kinderen. Iedere les bestaat uit een deel gebarentaal en een deel cultuur en identiteit waarbij we onder andere gebruikmaken van onderdelen uit het lespakket CIDS (Culturele Vorming en Identiteitsontwikkeling voor Doven en Slechthorenden) van Sprong Vooruit. De ambulant dienstverlener kijkt of deze cursus bij jou past. VOOR Dove en slechthorende leerlingen in het regulier onderwijs, groep 7-8 en het vo. TIJD 20 uur (inclusief 2 live bijeenkomsten, 8 online bijeenkomsten en zelfstudie leerlingen). 52 | het cursusaanbod van AURIS AJONGH (ALS JE OREN NIET GOED HOREN) In deze groepstraining voor kinderen en jongeren met gehoorverlies, krijg je algemene kennis over gehoorverlies in het dagelijks leven en de mogelijke gevolgen voor jou. Tijdens de training ontstaat verbinding en onderlinge herkenning. RESULTAAT Na het volgen van deze training: > heb je informatie over je slechthorendheid; > zijn jouw (communicatieve) vaardigheden versterkt; > ben je in sociale situaties weerbaar en krachtig. EXTRA INFORMATIE Dit is een groepstraining. Je krijgt een werkboek dat bij deze training hoort. VOOR Kinderen en jongeren met gehoorverlies. De indeling van de groep is op basis van de groep/klas waar je in zit. - AJONGH 1: groep 1, 2, 3 (4) - AJONGH 2: groep (4) 5, 6, 7 - AJONGH 3: voortgezet onderwijs TIJD 8-12 bijeenkomsten van 1,5 uur op een locatie. Daarnaast zijn er 2 avonden voor de ouders. Op auris.nl/cursus vind je per regio terug waar de training wordt aangeboden. Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48

AURIS.nl/cursus | 53

CURSUSLOcATIES Je vindt ons in een groot deel van Nederland Benieuwd waar jouw cursus wordt gegeven? Ga naar auris.nl/cursus. Liever direct contact met ons Cursuscentrum? Onze medewerkers staan voor je klaar. cursuscentrum@auris.nl 085 773 42 48 Hieronder het overzicht van onze vaste leslocaties: REGIO MIDDEN Contactpersoon: Janneke van Zetten Agavedreef 92 3563 EN Utrecht Hooglandseweg Noord 140 3813 VE Amersfoort REGIO NOORD-WEST Contactpersoon: Iris Levi Daslookweg 2 2015KN Haarlem Obrechtstraat 2 2324 VN Leiden REGIO WEST Contactpersoon: Linda van der Ent Kraaijeveldstraat 2 3078 PE Rotterdam REGIO ZUID Contactpersoon: Daphne Vreeke Voorstad 78 4461 KP Goes Marslaan 7 4624 CT Bergen op Zoom Dirk Hartogstraat 10 4812 GE Breda Visitandinenstraat 3 5042 CS Tilburg 54 | het cursusaanbod van AURIS

PRAKTISCHE ZAKEN Aanmelden Ga naar auris.nl/cursus. Hier vind je meer informatie over alle cursussen. 1. De cursus gevonden die bij jou past? Zoek de locatie en datum/tijd waarop jij de cursus wilt volgen. 2. Vul het inschrijfformulier in en check je mailbox voor de ontvangstbevestiging. Cursus op maat of een andere vraag? We bieden veel cursussen ook op maat aan. Deze cursussen kunnen we op jouw locatie geven. Zie pagina 14 voor meer informatie. Is er een specifiek vraagstuk over TOS of gehoorverlies waar je dieper op in wilt gaan? Of heb je een andere vraag over ons cursusaanbod? Mail of bel ons gerust: cursuscentrum@auris.nl 085 773 42 48 Linda van der Ent regio West cursusrotterdam@auris.nl COLOFON (Hoofd)redactie: Stan van Kesteren en Paula van Egmond - Auris Conny Rijken - Rijken & Jaarsma Art direction & Grafisch ontwerp: Marieke Bokelman, Rotterdam - LOS Fotografie: Bart van Vlijmen, Rotterdam Studio Oostrum, Den Haag Drukwerk: Printing Group Netherlands, Almere Aan deze uitgave werkten ook nog vele andere betrokkenen mee, waarvoor onze hartelijke dank! Daphne Vreeke regio Zuid cursuscentrumgoes@auris.nl CONTACT Janneke van Zetten regio Midden cursusmiddennederland@auris.nl Iris Levi regio Noord-West cursusnoordwest@auris.nl Koninklijke Auris Groep Ammanplein 2 3031 RT Rotterdam Postadres Postbus 3192 3003 AD Rotterdam AURIS.nl/cursus | 55

Ga Voor INSCHRIJVEN, cursuskosten OF ADVIES naar Auris.nl/cursus of bel het Auris cursuscentrum 085 773 42 48 Koninklijke Auris Groep Ammanplein 2, 3031 RT Rotterdam Postadres: Postbus 3192, 3003 AD Rotterdam 085 773 42 48 • cursuscentrum@auris.nl • auris.nl/cursus

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
Home


You need flash player to view this online publication