2

VOOR ALTIJD BESCHADIGD !!! Een waar gebeurd familierelaas over een gezin uit Wulveringem , wat oorlog 1914-18 deed met mensen “ tijdens” en “erna”. Hardnekkige clichés van historici stellen het jaar 1913, als zijnde het laatste jaar van de “negentiende eeuw” voor. Het jaar waarin 101 jaar geleden voor de eerste maal onder impuls van Karel van Wijnendaele de eerste Ronde van Vlaanderen werd gereden, met start en aankomst in Gent. Ik sleur opzettelijk dit gegeven erbij, om duidelijk te maken in welke context en tijdsgeest mijn relaas zich afspeelt, zijnde nog gisteren de twintigste eeuw van onze o zo moderne beschaving!!!! In weerwil op wat men ook moge komen beweren op onze VRT in “Terzake”, moeten effen wat scherper puntjes op de i worden gezet. België werd bestempeld in bovengenoemde periode als zijnde een welvarend land: alléén vertelt men er niet bij waar die welvaart zich bevond … a) enkel en uitsluitend in het sterk geïndustrialiseerde Wallonië en …b) bij de franskiljonse bourgeoisie die overliep van zelfgenoegzaamheid. Vlaanderen was in die periode, van WestVlaanderen tot Limburg één knoop ellende: ja, U leest goed … achterlijkheid, armoede, ongeletterdheid. Een industriestad als Gent was een regelrechte broeihaard van epidemieën, syfilis en … socialisme. Gent stond vol mastodonten van textielfabrieken met daar tussenin armtierige, overbevolkte arbeiderswijken en gore, chaotisch slordige citébeluiken. In deze poel ging het Belgisch leger vissen achter “lotelingen” al over gans Vlaanderen. De behoede klasse kocht zich vrij. Onze politici getuigden toentertijd van een goedbedoelde, maar ongelofelijke naïviteit. Sinds de boedelscheiding in 1830 van de Lage Landen, en de aanvankelijke grensincidenten met Holland, was België militair tachtig jaar ongemoeid gelaten en letterlijk ingedommeld. Het imperialistische Frankrijk loerde in den beginne begerig naar ons land, maar herinnerde zich tijdig genoeg wat Napoleon tweemaal overkwam. Dus probeerden ze in 1870 elders iets los te peuteren, wat resulteerde in een onverwachte catastrofe. Na iets meer dan een week stonden Duitse coalitietroepen in Parijs. Oef, we werden er niet bij betrokken, dus doen wij Belgen lekker verder met ons dutje. In 1910 was politiek België zo onnozel en blind, nog steeds te geloven dat onze buurlanden, ons 2 met rust zouden laten, voor ons garant zouden staan. Samen met Nederland een neutraal dutje doen!!!! Waarom zouden wij in Gods naam investeren in kanonnen en geweren??? Jan met de pet zag helemaal het onheil niet aankomen: die werd klein en dom gehouden. Al onze buurlanden stoofden ons een vreselijke peer over onze hoofden heen en heimelijk achter onze rug…! Daarom werden wij nijdig en vochten terug als in 1302 op Groeninghekouter in modder en water, maar tegen welke prijs????????? HET BEGON MET BRUTE PECH In het voorjaar 1911 was naar jaarlijkse vaste gewoonte de dag aangebroken, waarop het toenmalig Belgisch leger een bepaald contingent soldaten moest zien te rekruteren. Datgebeurde bij middel van een loterij. Trok je een slecht nummer, dan was je de pineut en had je twee jaar legerdienst aan je broek. Trok je een goed nummer, dan was je eruit geloot en bij de gelukkigen. Wie geld had, verkocht zijn slecht nummer aan een arme drommel. Simpel gesteld: ons leger bestond grotendeels uit analfabeten, armoezaaiers, arbeiders en kleine lui van zelfstandigen. Was papa goed bij kas of iemand met relaties, dan werd de fils-à-papa natuurlijk officier. Twee zonen uit een groot gezin ten noorden van Gent moeten zich aanmelden voor de militaire loting. De oudste trekt een goed nummer en is er direct vanaf. De tweede heeft brute pech. Hij heeft prijs en wordt ingelijfd voor de duur van twee miserabele jaren: in het garnizoen Charleroi van 15 mei 1911 tot 06 mei 1913 – 1ste regiment jagers te voet. Soldaat zijn betekent: belachelijk weinig soldij, ondergaan van pesterijen, vernederingen, totalitaire willekeur, patatten jassen, vieze corvees. Enfin, alles van het fraaiste eerst!!! In drie werkwoorden wordt men held des vaderlands: doodschieten – doodsteken – doodslaan. Iemand leren lezen of schrijven hoort er niet bij! “Comprends pas” is de uitleg. Maar goed, ook dat gaat voorbij.

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication