0

Isolde haar werk kan je leren kennen in ons atelier en via instagram isolde.marcus en https://beeld.be/kunstenaars/isolde-marcus en https://atelierinbeeld.be/nl/kunstenaar/isolde-marcus Ook Beauvo ord e ad emt gesch ie d enis en au thenticiteit. We zijn hier zo graag. De rust en de schoonheid doen ons zo’n deugd. Al staan we te popelen om wat leven in de brouwerij te ervaren. Historisch Veurne was een schot in de roos. Open monumentendag en Erfgoeddag in het kasteel en park, het Letterenfestival en de talrijke activiteiten die Herita organiseert in en rond het kasteel voor klein en groot, met deze zomer een ‘Escape room’ in afwachting van de grote restauratie van het kasteel. De vri jwil li gers van vereni gingen die met hun a ctiviteiten mensen met el ka ar verbind en tijdens een rommelmarkt, een kaasen wijnavond, een fietstocht, … We zijn blij met de tweedehands boekenwinkeltjes, een brocante winkel, het atelier van gitaarbouwer Tim Duyck en gelukkig ook een voorzichtige heropbloei van de horeca. Niet overhaast, maar weloverwogen, één voor één unieke concepten ten dienste van de bewoner en bezoeker van Beauvoorde. En niet te vergeten de bakker, de kapper, de bloemenzaak, de hoevewinkels, … maken ons dorp rijk. Sabine Den Herd er o pend e o nlangs o ok ha ar atelier o p het van Wild erod epleintje. Daardoor hadden we samen met Pictores en Monique Mol 4 kunstateliers die te bezichtigen waren in Wulveringem met een honderdtal bezoekers tijdens het weekend van ‘Atelier in beeld’. Nu we o ok c ent raler in het dorp ver toeven, heb ben we al he el wat fi jne en har tverwar© foto’s - tuin Isolde & Karla - Stef Duron 38 mend e o ntm oetingen gehad met dorpsgen oten en bezoekers. We horen graag verhalen uit het verleden, maar uiteraard ook wat er vandaag in ons dorp leeft. Het la agdrempeli ge bu ur tplatform Ho plr laat ons meezoeken naar een verloren gelopen kat, kondigt een leuk evenement aan en biedt ons nog veel andere mogelijkheden. Ik merk dat ik het fijn vind als ook Veurne nuttige informatie met ons deelt. Sinds kor t ne em ik d e el a an het Beauvo ords bewo nersplatform. Met Johan en Eddy heb ik zwerfvuil geruimd. Ik hou van diepgaande gesprekken en zelfs dat lukt tijdens het ruimen van zwerfvuil. Het was de eerste keer dat ik dit deed. Ik hoorde dat er al veel minder afval in de bermen ligt dan bij het begin van de opruimacties, ook mede dankzij de bermmeesters Robrecht en Maria. Toch was het confronterend om nog zoveel plastic, blik en glas te vinden en soms kom je er moeilijk bij om het weg te nemen. Plastic kan bv in kleine stukjes breken en zo in de maag van dieren terecht komen. Ik hoop dat onze jongeren maar in het bijzonder ook hun voorbeelden, de volwassenen stil staan bij de impact van wat we dagelijks in de natuur achterlaten. Sinds onze kennismaking met Beauvoorde en de Westhoek voel ik meer en meer de nood om goed voor de natuur en onze omgeving te zorgen. Ik sta er veel bewuster bij stil en kan er ook meer van genieten. We genieten van de vele bloemen, de vogels en de zoemende bijen in onze tuin, maar ook onderweg als we onze thuis verlaten voor een wandeling of op de fiets. Onze katten Wiebel en Roset hebben sinds onze verhuis een luxeleven. En onze kippen Brunette en Grisette brengen ons dagverse eitjes. Eén van o nze favoriete sho padres sen is d e kringwinkel. Gelukkig heeft Veurne er ook een. Onze eerste aankoop in Veurne was een vitrinekast die een mooi plekje in ons huisje kreeg. Een verloren ziel dankzij het bestaan van de kringwinkel gered van de container. Helaas kreeg Isolde er deels haar tweede hernia door. Mocht ik een groot magazijn hebben en een sterke rug, dan stond deze vol met dergelijke pareltjes. Ik zou er mijn

hobby of beroep van kunnen maken. Misschien een idee voor de herbestemming van de kerk in Vinkem. Hergebruik is bij ons al lang niet meer vreemd. Onze kleerkast hangt vol met tweedehands. Onze leraars Plastische kunsten hebben ons deze voeling bijgebracht tijdens onze opleiding, van hergebruik van oud papier voor een collage tot objecten voor een assemblage. En wat lezen we dezer dagen in de media. ‘Tweedehandskleren meer en meer in trek, ook de commerciële kledingketens ontdekken de markt’. (VRTNWS) Het mamadepot in Alveringem getrokken door Inge van FERM is intussen opgestart. Allen daarheen! Vi a d e HOPLR-enquête d e d en bewo ners e en a antal sug ges - ties vo or d e herbes tem ming van d e Vinkemkerk die vo or d e © foto’s - Karla Desmet & Isolde Marcus en in waarde hersteld te worden. We hopen dat het stadsbestuur van Veurne de open vergadering in de kerk binnenkort zal organiseren zodat ook nieuwe bewoners de kerk kunnen bezichtigen en iedereen, dus niet enkel de HOPLRcontacten suggesties kunnen doen. Het stadsbestuur zal mogelijk het idee om er een ‘kunst/ erfgoeddepot’ in te richten voorstellen. Maar ook wij, de bewoners kunnen nog suggesties doen. De kerk zal eerst gerestaureerd worden en de herbestemmingsaanvraag moet nog worden ingediend. Jullie merken, de toekomst van ons mooie ‘Kunst- en poëziedorp’ tussen kasteel (Wulveringem) en kerk (Vinkem) laat mij niet koud. © foto - Stef Duron bewo ners en bezoekers e en me erwa ard e kan zi jn. Van hergebruik gesproken. De kerk die o.a. lange tijd dienstdeed als tentoonstellingsruimte is nu al een tijd een opslagplaats en als je aan dit monument even aandacht schenkt zal je zien dat die staat te popelen om geopend, herontdekt Dromen en plan nen sme d en is het doel. Heb je zin om me e te d enken? Bel eens aan, stop een briefje in onze brievenbus met jouw contactgegevens of stuur een berichtje naar karla.desmet@gmail.com. We zijn nog wat aan het bekomen van de renovatiewerken en de grote verhuis, maar stilaan kan er tijd en ruimte vrij komen om de Westhoek en de Westkust ten volle te ontdekken en even helemaal op 39 adem te komen en te genieten van wat hier is. Het is de perfecte omgeving om alle zintuigen te laten werken. Inspiratie genoeg dan om zelf weer creatief te broeden op verse eitjes. In het genieten

NIEUW Ik ben Silke Debels, afkomstig uit Moorslede. Sinds een jaar woon ik hier in Beauvoorde. Op school volgde ik de opleiding haartooi en ben al 6 jaar actief als kapster. Ik begon bij een salon in Roeselare, maar al snel wou ik in bijberoep aan de slag. Toen startte ik als 'kapster aan huis' en werkte ik ook als kapster in een woonzorgcentrum in de buurt. Een jaar geleden nam ik de beslissing om volledig zelfstandig te worden, dus zijn we aan de slag gegaan in Moorslede en run ik er nu mijn eigen salon. Daarnaast kreeg ik in 2021 bij 'nails en glory' mijn opleiding tot nagelstyliste wat ik ook kan aanbieden aan mijn klanten. Sinds ik in Beauvoorde woon, kwamen al snel enkele vrienden bij ons thuis in de living voor hun haar en nagels. Al gauw werd het hier en daar gehoord, en beslisten we om een plaatsje in huis vrij te maken om er klanten te ontvangen. Ik volg geregeld cursussen over de laatste modetrends en leer ik de nieuwste technieken aan. Jullie kunnen bij mij terecht in de Gouden-Hoofdstraat 16A te Beauvoorde. Iedereen kan bij mij terecht, zowel kinderen, mannen als vrouwen. ENKEL OP AFSPRAAK! Bereikbaar via het nummer 0497 41 23 51

- achterzijde Stempelkaart ‘Schatten van vlieg’ op ommezijde - 41

zondag 3 juli - vanaf 10 u - kunst - , hobby - en boekenbeurs met rommelmarkt van 6 tot 18 uur GRATIS STANDPLAATS Info bij Julien Vergote - 058 31 12 15 - voorzijde Stempelkaart ‘Schatten van vlieg’ op ommezijde - 42

Escape Room Beauvoorde 4 juni tot 31 augustus ‘22 Een escape room laat je ontsnappen uit een kamer. Tijdens dit zoekspel moet je wegkomen uit een heus kasteel. Zoek mee naar de verdwenen erfenis van Jacob de Bryarde! Kasteel Beauvoorde in Veurne is jouw zoekterrein, van de kelder tot de torenspits. Waag jij je aan deze uitdagende speurtocht voor jong en oud? Stort jezelf in de geschiedenis van het waterslot en ga op zoek naar de geheime kamer. De verdwenen erfenis van Kasteel Beauvoorde © foto - Laagwater.be -Lucida Arthur Merghelynck verloor vroeg zijn adellijke ouders. Dat maakte hem op jonge leeftijd al heel rijk. Door dat vroege verlies was hij erg geïnteresseerd in zijn stamboom. Het vermoeden dat zijn familie verwant was met de vorige eigenaars van Kasteel Beauvoorde was voldoende om het slot te kopen. In 1875 startte Arthur met de grondige renovatie van zijn kasteel. Tijdens de werken deed onder dorpsbewoners het gerucht de ronde dat er een geheime kamer was ontdekt vol goud en waardevolle spullen. Later geloofde men dat deze schat de verdwenen erfenis zou zijn van de vorige kasteeleigenaar: Jacob de Bryarde. Na Arthur's dood in 1908 zocht zijn weduwe nog 35 jaar tevergeefs naar de geheime kamer. In 1942 werden alle pogingen gestaakt en veranderde de erfenis van Jacob de Bryarde in een legende ... tot in 2022. Tijdens het leeghalen van het kasteel werd een geschrift gevonden achter het oude behang. Wanneer? Alle dagen van 4 juni tot en met 31 augustus. Je kan starten om 13.30, 15.15, 17.00, 18.45 of 20.30 uur. Het spel duurt ongeveer 1 uur. Voor wie? Voor groepen van 4 tot en met 6 personen. Dit is een activiteit voor jong en oud. Ook kinderen kunnen deelnemen (begeleid door volwassenen). Je moet goed te been zijn. Prijs: € 115 per groep van 4 tot 6 personen. Prijs voor meer personen op aanvraag bij Laagwater. Korting voor leden van Herita. Op voorhand te reserveren: https://www.laagwater.be/deverdwenenerfenis 43

Letterenfestival Beauvoorde 6 juli > 9 juli ‘22 Het Letterenfestival ent zich op het literaire DNA van Beauvoorde. Met Kasteel Beauvoorde als uitvalsbasis en KANTeLing als opstap ontvouwt zich een literair programma waarin iedereen die iets met mooie woorden heeft, zijn gading vindt. KaNTeLing Koninklijke Academie voor Nederlandse taal en Letteren Feit en fictie. Hoe gaan schrijvers om met de geschiedenis? Jeroen Olyslaegers, Stefan Hertmans en Annette Portegies vertellen hoe zij in hun schrijven omgaan met historische feiten en gaan erover in gesprek met Frits van Oostrom. Na de pauze duiken we in het verste verleden van onze literaire geschiedenis. In de sfeervolle parochiekerk tegenover het kasteel vertolken de oude-muziekensembles Duo Ultreya en Pandora² de Minneliederen van Hendrik Van Veldeke. Met deze liederen begint, tussen 1170 en 1190, de geschiedenis van de Nederlandse lyriek. Hoewel, Nederlands? Eerder Middelhoogduits met een Maaslandse tongval. Geen nood echter! Ook Elvis Peeters, die deze minnedichten in Ik bid de liefde op ingenieuze wijze wist om te zetten in sprankelend en muzikaal hedendaags Nederlands, staat mee op het podium. Naar goede gewoonte sluiten we af met een slotfeest in de tuin van het kasteel. Wanneer? Woensdag 6 juli van 14.00 tot 18.00 uur. Prijs: € 7,00 in voorverkoop. € 9,00 aan de kassa: https://kantl.yapsody.com/event/index/730339/kanteling-2022-feit-en-fictie Nicolas Leus publiekswering, evenementen & communicatie bij KaNTL 44

Kinderfestival Donderdag is kinderdag op het Letterenfestival in Beauvoorde! Leef je uit op het springkasteel, speel oude spelletjes, volg een workshop, laat je schminken en beleef nog zoveel meer! Op het uur kan je genieten van de ontroerende voorstelling De Walvis is verdwaald (5+). Een surrealistisch en ontroerend verhaal over een walvis en een wilde kat, ver weg, diep in het bos. Een verhaal over de mens en de natuur. Kunnen we door samen te werken het tij keren? Wanneer? Donderdag 7 juli tussen 13.30 en 18.30 uur. De voorstelling start om 14.00, 15.00, 16.00 en 17.00 uur. Duur: ca. 20 minuten. Randanimatie doorlopend. Prijs: € 10 per persoon, inclusief ijsje. Partij voor de Poëzie Ook dit jaar strijkt de Partij voor de Poëzie weer neer in Beauvoorde! Tijdens deze intieme avond staan enkele daverende namen op het programma. Leg je oor te luister bij aanstormend talent Loeke Vanhoutteghem, luister naar de haarscherpe teksten van Avery Bertrand Iradukunda of laat je verrassen door de bedreven Bernard Van Eeghem. Ook Alex Deforce zal er onder muzikale begeleiding zijn woorden tot je brengen. Laat je tijdens deze avond verleiden door de poëzie in al haar vormen! Partij voor de Poëzie is een project van VONK&Zonen. Wanneer? Vrijdag 8 juli van 19.30 tot 22.30 uur Prijs: € 15 © foto - Francis Van Hee 45

Kleinkunstavond met Eva de Roovere en Stoomboot 18.00 uur - Stoomboot Met een zachte stem en een gitaar vertelt Stoomboot in alle eenvoud de verhalen die door zijn hoofd varen. En dat dus al tien jaar: tijd voor een gepast feest in het kasteelpark van Beauvoorde. Na vier platen, een MIAnominatie, samenwerkingen met Kommil Foo en Raymond Van Het Groenewoud, uitstapjes naar de wondere wereld van de jazz, podcasts en het Franse chanson, keert Stoomboot terug naar de essentie: een stem, een gitaar en een hoop verhalen. 20.00 uur - Eva De Roovere Eva de Roovere is ongetwijfeld één van de meest creatieve en actieve artiesten in de Benelux. We kennen haar allemaal van haar nummer één hit, het licht erotische Slaap lekker (Fantastig Toch). In februari bracht ze een nieuwe knaller van een popplaat uit: Hier en Nu. Dans tijdens de kleinkunstavond je zorgen weg op de aanstekelijke ritmes en laat je vervoeren door de stembanden van Eva De Roovere. Wanneer? Zaterdag 9 juli vanaf 18:00 uur Prijs: € 25 Ticket te verkrijgen via https://www.wicket.be/kasteel-beauvoorde/letterenfestival-beauvoorde-2022 Kasteel Beauvoorde - Wulveringemstaat 10 - 8630 Wulveringem https://www.herita.be/nl/evenements/letterenfestival © foto ‘s - boven - Dries Pasteels - onder - GUKO Schatten van Vlieg: De verloren schat Hé, heb jij dit ook gehoord? In het kasteelpark van Kasteel Beauvoorde zou een schat uit het verdwenen kasteel de Moucheron van Vinkem liggen. Verhuizers vonden tijdens het leegmaken van Kasteel Beauvoorde een oude schatkaart. Kom op geurspeurtocht in het park van Kasteel Beauvoorde en vindt de schat van het verdwenen kasteel van de Moucheron terug. Wanneer? Juli en augustus elke dag van 10u – 17u Voor kinderen van 5 tot 12 jaar Prijs: 5 euro (zoektocht + drankje inbegrepen) © foto - Werner Peene Artikels via Sieglinde Steenkiste - onthaalverantwoordelijke - © foto’s - Herita - Escape Rooms Laagwater - Lucida 46

Open Monumentendag 11 september 2022 Hou alvast 11 september 2022 vrij in je agenda want dan is het terug Open Monumentendag. Voor Kasteel Beauvoorde betekent dit groot feest! Het centrale thema is dit jaar duurzaamheid, een actueel en hip thema waarrond de laatste tijd veel te doen is binnen de erfgoedsector. Binnenkort meer informatie over het programma op onze website www.kasteelbeauvoorde.be Open Monumentendag is het grootste culturele eendagsevenement in Vlaanderen en vindt elk jaar plaats op de tweede zondag van september. © foto’s Kasteel Beauvoorde - Stef Duron Kasteelheer Jonker Arthur Merghelynck 47

48

Vanaf september start Brandweer Westhoek met een nieuwe jeugdbrandweergroep in regio Westkust (De Panne, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort & Veurne). Jeugdbrandweer Westhoek zal vanaf dan bestaan uit zes jeugdbrandweergroepen verspreid over de volledige hulpverleningszone. Bij een jeugdkorps worden jongens en meisjes van 12 jaar tot 18 jaar op een speelse manier ingewerkt in het brandweergebeuren. WAAROM EEN JEUGDBRANDWEER? Technische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Nieuwe taken dienen zich aan. De nood aan nieuwe brandweervrijwilligers is hoog. De jeugdbrandweer kan hiervoor een oplossing bieden! Bij een jeugdkorps worden jongens en meisjes van 12 jaar tot 18 jaar op een speelse manier ingewerkt in het brandweergebeuren. Het zijn jonge mensen die op één of andere manier belangstelling tonen in de brandweer; hetzij bij een demonstratie of op een opendeurdag; hetzij doordat een familielid bij de actieve brandweer is. Deze belangstelling wordt bij de jeugdbrandweer verder uitgebouwd en uitgediept. Naast de technische opleiding wordt er ook aandacht besteed aan waarden zoals met elkaar samenwerken, elkaar helpen, respect hebben voor een ander, van elkaar leren enz …, en dit gericht op de toekomstige brandweertaken. De jongelui zijn gedurende een zestal jaar lid van de jeugdbrandweer, waardoor ze heel wat ervaring en kennis opdoen over alle facetten van de brandweer. Hierdoor kunnen ze snel voor zichzelf uitmaken of de brandweer wel iets voor hen is, of juist niet. Daarnaast kunnen de instructeurs hen bijstaan bij hun keuze en de aanwervingsprocedure van de hulpverleningszone. “Als hulpverleningszone hechten wij een zeer groot belang aan een goeie jeugdwerking. Wij ondersteunen deze werking met de aankoop van kledij, oefenmateriaal en het ter beschikking stellen van lokalen en voertuigen,” aldus Majoor Kristof Dorné, zonecommandant Brandweer Westhoek. “De jeugdbrandweer is een ideale kweekvijver voor nieuw brandweertalent en een zeer belangrijke schakel in de zoektocht naar nieuwe brandweervrijwilligers. Met de opstart van deze zesde jeugdbrandweergroep onderstrepen we nogmaals ons engagement in de jeugdwerking en hopen we ook in regio Westkust binnen een aantal jaar een positieve personeelsinstroom te kunnen garanderen, net zoals onze andere brandweerposten met een jeugdbrandweergroep,” besluit Kristof Dorné. De nieuwe jeugdbrandweergroep wenst zijn activiteiten op te starten vanaf september 2022 en zal brandweerpost Veurne als uitvalsbasis krijgen. De instructeurs voor Jeugdbrandweer Westkust komen uit de brandweerposten De Panne, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort & Veurne. Zij kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de vijf andere jeugdbrandweergroepen en de hulpverleningszone. Jongeren die wensen lid te worden van de jeugdbrandweergroep dienen te voldoen aan volgende voorwaarden: - minimum 12 jaar en maximum 15 jaar zijn; - wonen in één van de gemeenten van de Westhoek; - een volledig inschrijvingsdossier ingevuld door de ouders indienen; - medische geschikt bevonden zijn door een huisarts op basis van de medische vragenlijst; - betalen van het lidgeld (25 €); - bereid zijn om toe te treden tot de dichtstbijzijnde post met een jeugdwerking. Geïnteresseerden kunnen zich nu reeds inschrijven via jeugdbrandweerwesthoek.be © foto’s - Brandweer Westhoek - bewerking: Stef Duron 49

foto boven (TH = Het Talent Houtem - VB = De Vliegerboom Bulskamp - DB = De Duizendpoot Beauvoorde) Priester E.H. Bart Devos - boven: Emma Gheeraert (TH) - Marie Decroos (TH) - Floris Vansteenland (VB) - Marlon Dihi (VB) - midden: Quincy-Jade Majoor (TH) - Sofie Roose (DB) - Lemmy Delancker (DB) - Vienna Fieu (DB) - Jane Dequeecker (DB) - Sam Lips (TH) - onder: Mathijs Markey (VB) - Nils Vandevyver (VB) - Jonas Galle (VB) - Matti Vandecasteele (VB) - Elio Vanhecke (VB) - Daan Vansteenland (VB) foto onder - Vormelingen Beauvoorde v.l.n.r. Jane Dequeecker - Vienna Fieu - Sofie Roose - Lemmy Delancker 50

… in de schrijfresidentie - interview Stef Duron - 21 tot 31 maart ‘22 Fieke Van der Gucht dr in de taalwetenschap Coördinator Taalonthaal, Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, Universiteit Gent Zelfstandig tekstcorrector, eindredacteur, copywriter en auteur in bijberoep bio Fieke Van der Gucht (1978) woont in Gent met haar lief en zijn twee kinderen. Ze houdt van lezen en schrijven, van lopen en koersen. Ze studeerde Nederlands en Engels van 1996 tot 2000, en haalde in 2005 een doctoraat in de Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit Gent. Aan de Arteveldehogeschool was ze twee jaar lector Nederlands en Taalvaardigheid, bij Stichting Lezen (nu: Iedereen Leest) zeven jaar projectmedewerker en eindredacteur. In 2014 keerde ze deeltijds terug naar de alma mater. Ze is er nu coördinator van Taalonthaal, het schrijfcentrum van Universiteit Gent. Daar doceert ze ‘Academisch schrijven in een notendop’ en begeleidt ze studenten bij al hun academisch schrijfwerk. Sinds 2014 is ze ook freelancer en corrigeert, redigeert of schrijft ze uw teksten. Met plezier & precisie! © foto’s - Stef duron 51

Ik ben in 2014 gestart als zelfstandige halftijds en halftijds aan de universiteit. Daarvoor heb ik zeven jaar in de culturele sector gewerkt en bij ‘Iedereen leest’. Heel veel met leesbevordering bezig geweest. En in 2014 teruggekeerd naar mijn alma mater. Na mijn studies had ik mijn doctoraat behaald aan de universiteit en dan teruggekeerd omdat ik de kans kreeg om er halftijds te werken. Ik doe er schrijfbegeleiding aan studenten en halftijds als zelfstandige. Bij ‘Iedereen leest’ was ik eindredacteur en ik dacht: ik doe dat toch eigenlijk heel graag. Zo ben ik daar eigenlijk ingerold. Het schrijfwerk nam gaandeweg de overhand en ik merkte dat dit moeilijk werd om dit te combineren met lesgeven en schrijfbegeleiding aan de universiteit. Zo dacht ik om dit voor een jaar te zien wat dit mij brengt dat voltijds freelancen. Voor uitgeverijen verzorg ik tekstcorrecties en de eindredactie. Daarnaast heb ik ook eigen schrijfprojecten, zoals ‘De atlas van de Nederlandse taal’ waarvan er in oktober ’21 een herdruk is geweest en samen verscheen met de ‘Dialectatlas’ waarvan de eindredactie heb gedaan en door mijn collega’s werd geschreven. Ik heb ook twee vloekboeken gemaakt. Ik herinner me nog het programma ‘met Van Gils en gasten’ waar je over die vloekboeken in gesprek ging. Met ‘zurkeltrutte’ als je favoriete scheldwoord. Ja, inderdaad. Ik moet wel zeggen dat ik liever schrijf dan dat ik spreek. Ik had daar heel veel zenuwen voor. Daar was nochtans niets van te merken … Dat zeggen er veel, maar geef mij maar de computer. Een gesprek van één op één is oké, maar in een groep een gesprek voeren is niet echt mijn ding. Ik ben lid geworden van de redactie van ‘Onze taal’, dat is een populariserend blad over het Nederlands. Ik kreeg daar een column, een vaste rubriek, wat ook wat meer tijd begon in te nemen. Ook ghostwriting ben ik gaan doen. Het verhaal van anderen 52 neerpennen. Daarvoor had je natuurlijk wel langere periodes nodig waarin je je ongebroken kan concentreren. Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, eigenlijk voor mijn man. Heel grappig, Hij is slachtofferbejegenaar bij de politie, dus diegene die slecht nieuws brengt bij de mensen als er iemand is overleden. Hij staat de slachtoffers bij, ook slachtoffers van partnergeweld, inbraakslachtoffers, … mensen die daar een trauma van hebben opgelopen. Vanuit de politie in Gent gaat hij bij de mensen op bezoek om die op te vangen. En mijn Lannoo-redacteur die mij begeleidde bij mijn ‘Atlas voor de

Nederlandse Taal’ zei: “Dát is een verhaal voor Lannoo …”. Mijn man kan fantastisch vertellen. Die komt wél graag in beeld. (lacht) Daarbij is schrijven zijn fort niet. En zo werd ik de ghostwriter. Dat is dus een voorbeeld van zo’n project. Meestal interview je dan mensen. Je stelt een structuur op voor het boek. Je begint dit uit te schrijven en krijg je feedback en werk je dit af. Je kan dus als auteur een boek uitgeven met een verhaal dat je goed kan vertellen, maar niet zo goed op papier krijgt. Daarvoor sta jij dan in? Inderdaad, hun naam komt op de voorpagina. Daarvoor moet je je ego wel aan de kant kunnen schuiven. En echt ten dienste staan van het verhaal van iemand anders. Dat betekent ook dat je soms je schrijfstijl een beetje moet aanpassen. Ik zelf heb voor zulke projecten langere periodes nodig waarin ik me kan focussen. En ik werkte nog halftijds aan de universiteit, altijd van maandagvoormiddag tot woensdagavond. De coronacrisis liep dan natuurlijk uit omdat we digitaal moesten schakelen en zo. Het freelancen kwam enigszins in gevaar en ik kon me toen moeilijk focussen, omdat ik toen van woensdag- tot zondagavond freelance werkte. En omdat ik dit zo graag doe en eigenlijk opnieuw een eigen project wilde uitwerken ging ik de voltijdse toer op. Ik ben super dankbaar dat ik hier twee weken mag zitten. Hoe ben je hier in Beauvoorde terecht gekomen? Omdat ik voor Herita en Kasteel Beauvoorde een audiogids heb gemaakt over de strip in openbare monumenten. Dat was vóór de coronacrisis. Ik kreeg die opdracht via ‘pièce montée’, dat is een productiehuis dat de tentoonstelling ging maken en ze zochten iemand die de audiogids kon schrijven. Zo heb ik Sieglinde Steenkiste leren kennen. Normaal gezien had ik dit hier mogen schrijven maar weerom lag dit door corona moeilijk. Ik had dit verblijf nog tegoed, dus bij deze … Is de Westhoek jou bekend? Weet je, ik ben een enorme fietser. Mijn man is van Geluwe, dat tegen Heuvelland aanleunt en Heuvelland is van hieruit makkelijk te bereiken. Ik volg heel veel de koers. Zoals Gent-Wevelgem die hier aan de deur passeert. Dat vind ik fantastisch. Ik ben gaan kijken. Ik hou heel erg van de Westhoek en ben er dus heel vaak komen fietsen. Het was geen nieuwe omgeving voor mij. Dit jaar kon ik niet deelnemen aan de rit voor cyclo-recreanten die ook hier in de Wulveringemstraat over de straatstenen denderde. Ben je momenteel bezig aan een ghostwriting? Ja, eigenlijk met iets wat buiten mijn comfortzone ligt. Ik schrijf © foto - Stef Duron 53

voor een lifecoach. Het is voor een keer iets helemaal anders. Ik schrijf normaal over taal, maar ik had me voorgenomen om tijdens mijn jaar met verlof zonder wedde zonder beperkingen van alles te gaan proeven, ook van wat buiten mijn comfortzone ligt. Daarop ben ik mij vooral aan ’t focussen. Ook schrijf ik nog een familienamenrubriek voor ‘onze taal’. Ik heb recensies voor Humo geschreven waaronder boekenrecensies. Ook interviews met scholen rond leesbevordering op school, ook over boekenprojecten geschreven. Dus ik profiteer er hier echt van om heel geconcentreerd dingen te kunnen afwerken. Daarbij helpt zeker de omgeving en de natuur. Heb je - los daarvan - al contact kunnen leggen met mensen van het dorp? Zeker en vast. Je verkent eerst een beetje de buurt en … een mens moet eten. Ik ben dus hier al bij de bakker geweest en van zijn lekker brood mogen proeven. En wat ik ook fijn vind is dat je hier ook bloemen en planten kan kopen. Op mijn bureau staat er altijd groen. Ik kocht er een plant als herinnering aan mijn verblijf. En in de museumshop van het kasteel kreeg ik van gids Bert een ruime uitleg over het kasteel en de restauratieplannen. Ook de brocantewinkel kon mij bekoren. En het warme contact met Johan van ’t Ezelsoortje blijft me bij. De liefde voor taal, heb je dit van thuis uit meegekregen? Ja, daar moet ik mijn moeder wel voor bedanken. Mijn vader is een sterk wiskundig brein. Als hij boeken leest, dan zijn het puzzels en raadsels. Aan mijn moeders kant waren het ook bijna allemaal exacte-wetenschappers. Mijn moeder is daarbij de enige die talen heeft gestudeerd: vertalertolk Spaans-Engels en zij is de figuur die bij mij alles in gang heeft gezet. Ze ging met mij naar de bibliotheek, zij las mij voor. Ook mijn grootvader aan mijn vaders kant las mij heel vaak voor. Twee keer per week ging ik naar de bibliotheek: één keer met mijn moeder, één keer met mijn grootvader. En ze kenden mij daar al, want als er nieuwe boeken waren, dan mocht ik naar achter om te zien welke ik eerst wilde lezen. En dan zorgden ze dat die eerst geplastificeerd werden zodat ik die snel kon krijgen. Normaal 54 mocht je vier boeken ontlenen, maar ik mocht er 12 ontlenen omdat ze wisten dat die tegen de volgende week toch zouden uitgelezen zijn. Ik zag mijn moeder ook zelf veel lezen. Zien lezen, doet lezen. Absoluut … Was dit mee bepalend dat je studies in die richting uitgingen? Oorspronkelijk volgde ik in St.Niklaas de richting latijnWetenschappen, ik vermoed eerder voor de vriendinnen. Ik ben daarna Germaanse gaan studeren. Ik ben ingestroomd in die studie omdat ik graag lees, ik ben zot van literatuur.

Uiteindelijk ben ik gedoctoreerd in de taalwetenschappen. De liefde voor taal heb ik uitgebreid naar de taalkunde en heb ik echt aan mijn studie te danken. En zie, ik heb de twee gecombineerd: ik maak boeken over taal en taalkunde. Op het web zag ik iemand door de ‘Atlas van de Nederlandse Taal’ bladeren en dat trok me enorm aan. In de marge stond te lezen dat dit boek en het boek over het vloeken uitverkocht zijn. Komt er daar nog een druk van? Normaal zou het nu opnieuw in de handel zijn. Werkelijk àlles wat over het Nederlands recentelijk werd onderzocht van voor- en achternamen, dialecten, verschillen tussen Belgisch-Nederlands tot Nederlands-Nederlands, geschiedenis, de toekomst van het Nederlands is daarin verwerkt. Daarbij heb ik geluk gehad om met een schitterende illustrator en vormgevers te werken. Ze brengen de tekst echt tot leven. En hoe kwam de Nederlandse versie tot stand? In Nederland werd een auteur gezocht die alle teksten heeft bewerkt voor Nederland. Hier gaat het dus over Nederlandse familienamen … Zij heeft zelf nog vier eigen thema’s geschreven. Haar naam staat er natuurlijk op wat de verkoop in Nederland stimuleert. Interview: Stef Duron Aanrader ‘De Slechtnieuwsbrenger’ – Filip Cauwelier bij Lannoo © foto - Stef Duron 55 Impressie Beauvoorde Ik tref Beauvoorde tijdens de zonnigste dagen van het voorjaar. Twee maartse weken lang leid ik een eenvoudig bestaan: ik schrijf, ik wandel, ik schrijf, ik fiets, ik schrijf, ik lees, ik schrijf. Ik schrijf aan een boek, een artikel, een interview, een recensie. Beauvoorde voedt me bij dat schrijfwerk: al wandelend, al fietsend. Ik doe een ommetje om het kasteel dat een gevecht levert tegen zwammen. Ik doorkruis het kerkhof en haal brood bij de bakker. En twee paaseieren: telkens wit en bruin. Ik hou niet van pure chocolade, al is die de gezondste. De bakkerin heeft dat gauw door. Eén dag loop ik terug met een brood in de ene hand en een plant van Beaufleur in de andere hand. Als mijn man op bezoek komt, haal ik de huisgemaakte picon bij brocantezaak Op Goed Geluk. We vinden allebei dat-ie nog nét dat tikkeltje lekkerder is dan de picon die mijn schoonvader maakt, maar dat hoor je ons niet hardop zeggen. Ik maak kennis met Johan van ’t Ezelsoortje, het boekenwinkeltje onder ‘mijn’ schrijfverblijf. De voorstelling van zijn toneelvoorstelling gaat in première en net nu heeft hij nauwelijks nog stem. Ik hoor een paar dagen later dat het toch lukte en dat zijn dochter furore maakte in de hoofdrol. Ik ontmoet ook een van de vrijwilligers die de museumshop openhoudt. 78 is hij en hij gidst me in sneltreinvaart door de geschiedenis van het kasteel. Buiten versleept zijn vrouw snoeihout. Al is schrijven vooral op uw gat blijven zitten, toch maak ik om de paar dagen een toertje met de koersfiets. Ik verken de streek. Ik doe de hellingenroute van het Heuvelland, maar verdwaal ook dichter bij huis, willekeurig baantjes inslaand. Als GentWevelgem zowat aan ‘mijn’ deur passeert, voel ik me de hemel te rijk. Zij doorkruisen De Moeren en dat doe ik een dag later ook. (fvdg)

van boerenmeisje tot kasteelvrouw of ... Jef Ameeuw De lotgevallen van Juliana Flyps en haar kasteelbewoners. Op 18 mei 1911 laat hij zich inschrijven als beroepsvrijwilliger bij het 4de Linieregiment in Brugge. Op dat ogenblik woont hij op het kasteel. In 1914 is hij reeds Eerste Sergeant Majoor. Wanneer op 13 augustus de slag bij Haelen losbreekt wordt zijn regiment er als versterking heen gestuurd. Bij een frontale aanval en een flankaanval werden bijna alle officieren gewond of gedood. (zie postkaarten, ook op de volgende pagina - © collectie Jef Ameeuw) Lucien wordt zwaar gewond waarbij hij het gebruik van zijn linkerarm verliest. Hij wordt waarschijnlijk in een school in de omgeving van Haelen gehospitaliseerd en is van 8 september 1914 tot 7 juni 1915 met herstelverlof. Een actieve rol in de oorlog is daarna niet meer voor hem. Vanaf 9 juni 1915 werkt hij in het legerdepot van de 1ste Divisie in Offekerque (Frans-Vlaanderen). Op 5 augustus 1917 wordt hij opgenomen in de Compagnie der Badinrichtingen (frontdouches) in Oeren. Hij wordt in hetzelfde jaar ook nog ondergebracht in een Topografische eenheid. 56

Op 17 september 1917 wordt hij zwaar gewond door een vliegtuigbom bij de brug van Oeren en overgebracht naar het Belgisch Militair Hospitaal de ‘Clep’ in Hoogstade. (foto - militair Hospitaal Hoogstade) Wanneer de mensen in Wulveringem vernemen dat de neef van Mevrouw gewond is, trekken ze zelfs op bedevaart naar Izenberge om zijn genezing af te smeken. (24) (foto - bidprentje Lucien Flyps, broer van Léon) Lucien sterft op 6 oktober 1917 in het veldhospitaal te Hoogstade. Hij is 25 jaar. Op 9 oktober wordt Lucien begraven in Wulveringem. Zijn naam staat ook vereeuwigd op een herdenkingsplaat in het College te Veurne. (© foto - herdenkingsplaat in het College Veurne) Hij werd vereerd met de eretekens: Ridder in de Orde van de Kroon, Ridder in de Orde van Leopold II en het Oorlogskruis. (25) 24) Lut Ureel: “De kleine mens in de Grote Oorlog” - Lannoo 1984 - p. 33 25) Gone West - In Flanders Fields Museum - “Lucien Achiel Flyps” 57

Leven in oorlogstijd deel 7 Léon Flyps - Ridder Orde Leopold II met palm - Militair ereteken 2de klas - art 4 - Oorlogskruis 1914-1918 Hij bekomt wel een aantal eretekens: het oorlogskruis 1914-1918 en het Ridderkruis van de Leopoldsorde, telkens met felicitaties van de minister van landsverdediging, alsook 3 frontstrepen, toegekend te Brugge op 20 oktober 1921. Omwille van zijn invaliditeit bekomt hij eveneens een oorlogspensioen. Léon komt in 1920 op het kasteel wonen. (© Collectie Jef Ameeuw) Kort voor de oorlog uitbreekt, verblijft Léon op het kasteel van Wulveringem. Hij laat zich als vrijwilliger - ‘Sergeant Volontaire de carrière’ - inschrijven bij het leger en wordt opgenomen in het ‘4de regiment de ligne’ op 1 april 1914. Op 12 augustus 1914 wordt hij wegens een val in Velthem overgebracht naar het hospitaal. Hij is zwaar gewond. We treffen hem op 12 augustus ‘15 aan in het ‘dépot de convalenscence’ te St.Adresse. Op 18 december 1916 krijgt hij ‘verlof zonder soldij’ in Wulveringem. Naar Langemark kan hij niet meer terug! © Jef Ameeuw - Langemark met de op de achtergrond Duitse soldaten 58 Na ‘revisie’ in De Panne in februari 1917 blijkt hij niet meer in staat te zijn voor de dienst en wordt hij op 1 april 1918 definitief ongeschikt verklaard - 60 % invalide! Alles samen telt hij 24 maanden dienst. Wanneer Léon tijdens de oorlog thuis is met verlof wil hij iets doen voor de soldaten op rust die zich in Wulveringem bevinden. Als grote cinema-fan geeft hij opdracht aan Gustaaf, de knecht van het kasteel om achteraan op het kerkhof met planken en metalen platen een primitieve filmzaal te bouwen als ontspanning voor de militairen. “In de winter van 1915 kwam er in ons dorp voor de soldaten een ‘cinema’ waar ook kinders van burgers welkom waren als ze maar de 25 centiem toegangsprijs betaalden. ...

… Het initiatief was van een neef van mevrouw van het kasteel (en kon dus op de goedkeuring van de geestelijkheid rekenen). Met planken en ijzeren platen had mijnheer Gustaaf op het kerkhof een primitieve zaal laten bouwen en daar werd elke avond een vertoning gegeven.” (De kleine mens in de Grote Oorlog - Lut Ureel - pag. 156 - Lannoo 1934) Na de oorlog blijft Léon definitief wonen op het kasteel. Langemark is nog enkel puin. (zie foto vorige pagina) Het ouderlijk huis zal de oorlog wel niet doorstaan hebben. In 1920 laat hij zich uitschrijven in zijn gemeente en wordt officieel inwoner van Wulveringem. De generaal zelf neemt zijn intrek in de pastorie. Mevrouw heeft geen keuze. Het wordt een moeilijke tijd. Minder comfort, minder personeel, beperkte vrijheid en men moet zich aanpassen aan heel wat ongevraagde gasten. Zelfs de keuken moet gedeeld worden met het leger. Komt nog bij dat het kasteel in de winter weinig comfort biedt, weinig verwarming, … Ook staan er overal wachtposten opgesteld. Voor elk in- of uitgaan is er controle. De koning komt een paar keer beraadslagen op het kasteel en ook koningin Elisabeth, op weg naar haar school, bezoekt de legerstaf. In het kasteel is het een komen en gaan van hoge militairen en zelfs gekende kunstenaars komen er optreden met o.m. de violist Eugène Ysaye wiens zonen aan het front liggen. Voor de kasteelbewoners zelf verloopt het leven in ‘sourdine’. Eind december 1914 en in juli 1915 verwijdert men overal achter het front de kunstschatten. Ook uit de kerk en het kasteel vertrekt heel wat waardevols naar Frankrijk (Petit Palais). (26) Kleinere voorwerpen kunnen ter plaatse ondergebracht worden. Wanneer men in achttien een Duitse doorbraak verwacht, worden op 15 juni nog een aantal kunstschatten weggebracht. Na de oorlog komen de stukken beetje bij beetje terug en kan Mevrouw, geholpen door Léon aan de herinrichting van het kasteel beginnen. Wanneer men hiermee klaar is, wordt in 1926 in aanwezigheid van Juliana en ten overstaan van meester Aegidius Deeren, notaris te Nieuwpoort, een inventaris gemaakt van de inboedel, zowel van de meubelen, menage-goederen als kunstvoorwerpen. (27) (sourdine = gedempt) Generaal Deceuninjck © foto - collectie Jef Ameeuw Vanaf 16 oktober 1914 wordt Wulveringem overspoeld door vermoeide soldaten. Het kasteelpark ligt vol slapers. Op 2 december komt generaal Deceuninck met zijn legerstaf van de 6de Legerdivisie het kasteel opeisen. 26) Jef Ameeuw - Gebeurtenissen in en rondom het kasteel van Beauvoorde - eigen beheer - 2016 - pag. 5-6 De Beauvoordse dorpsgazette - Winter 2002, pag. 19 27) J. Muls - Kasteel Beauvoorde - pag. 15, Koninklijke Vlaamse Academie 1953 59 tentoonstelling in Petit Palais (F) van kunstschatten uit Vlaanderen (achter het front) © foto - collectie Jef Ameeuw > vervolg in het herfstnummer 2022 >

Ontdek enkele van onze lokale landbouwbedrijven via een leuke en veilige fietsroute. Pomanza, Groenten en Fruit Roose, De Houtemse Vleeshoeve en De bioboeren zetten tussen 10 en 17 uur hun deuren open om hun werking voor te stellen. Check alle praktische info en download de fietsroute voor jouw GPS via www.veurne.be/openlandbouwdag.be #uitstekendveurne #zoveelveurne Op vrijdag 2 september is de Grote Markt van Veurne dé place-to-be! De 9de editie van Veurne La Fête belooft weer een topper te worden. We voegen opnieuw enkele bijzondere namen toe aan het ondertussen uitgebreide palmares. Van de 4 groepen maken we er vandaag al twee bekend: De eerste is Het Zesde Metaal! Live is ‘Het Zesde Metaal’ uitgegroeid tot een Belgische topper die nieuw werk afwisselt met een dozijn classics. ’t Is nog al nie naar de Wuppe op de Markt van Veurne! De tweede is Boom'n van de weireld! Gezang, accordeon, drums en gitaren wortelen in de stevige potgrond van vier koperblazers. Hoog in de kruinen versmelt chanson met een vleugje Franse pornopop, hier en daar sijpelt een straaltje jazz als zonlicht door het gebladerte en af en toe klinkt de Balkan van tussen de massieve stammen. Of zoals Radio 1 hen noemde: Wereldmuziek uit de Westhoek! Benieuwd naar de andere twee namen? Het zijn alleszins geen onbekenden. Op 21/7 en op 21/8 verneem je meer! Oh ... Veurne La Fête is gratis Meer info: www.veurne.be/veurne-la-fête #veurne #visitveurne #zoveelveurne #veurnelafête 60

+32 476 47 68 19 Art Camertijn Kwadestraat 1 8630 Veurne 0499 18 03 94 arcarent @hotmail.com zelfstandigen particulieren 61

Na ons succesvol pop-upverhaal van vorig jaar hebben we gezorgd voor de verdere afwerking van ons gezellig eet– en praatcafé. Sedert Pasen verwelkomen we terug iedereen voor een gezellige babbel bij een drankje en een knabbeltje. Noteer zeker in je agenda! spaghettiweekend vrijdag 8 juli, vanaf 17 uur zaterdag 9 juli, vanaf 11.30 u volwassenen € 15 - kinderen € 12 * gelieve tijdig te reserveren * Met vriendelijke groeten Dirk & Christine © foto Walter Carels Zondag 29 mei werd de laatste kaartavond voor het kampioenschap gespeeld. Dit jaar werd Gilbert Ameloot kampioen met 19 gewonnen partijen en 3060 punten, kampioene is Suzanne Timmerman met 13 partijen en 2458 punten. Op de laatste zondag van juni werd er nog gekaart voor koning en koningin. De volledige uitslag verschijnt in de volgende editie met enkele foto's van de bbq van zaterdag 11 juni in OC Caroline. Het nieuwe kaartseizoen begint terug op zondag 25 september in het OC Caroline. Nieuwe leden zijn van harte welkom. info 0473 42 19 13 Johan Prinsier. In memoriam Jozef Huyghebaert vele jaren lid van de club. 62

Le Flore F www.leflore.be 32(0)58 41 22 48 restaurant Zwaantje 13 8630 Wulveringem (Veurne) Openingstijden maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag 12 > 14 en 18.30 > 21.30 u dinsdag en woensdag gesloten 63

Hallo hallo beste lezers van de Beauvoordse Dorpsgazette en muziekliefhebbers! Tijd voor ondertussen de 21ste editie van onze muzikale bijdrage aan de Beauvoordse Dorpsgazette. Lijstjes … Je bent er voor of je bent er tegen … Sorry voor diegenen die er tegen zijn maar hier volgen opnieuw enkele leuke lijstjes op vlak van muziek van vooral vroeger en een beetje nu. Back in time aan de hand van de best verkochte singles (Vlaams én internationaal) uit de voorbije decennia. Hoe kunnen we muzikaal beter de zomer bejubelen dan door een overzicht te geven van de Radio 2 Zomerhit? Wat begon in 1973 is ondertussen uitgegroeid tot een vaste muzikale zomerse waarde en is zo een jaarlijks liedjesevenement dat georganiseerd wordt door de openbare radiozender Radio 2. Op het evenement wordt de grootste zomerhit bekroond en er worden ook winnaars verkozen in verschillende nevencategorieën. Voor elke categorie kan gestemd worden op de website van Radio 2. Zomerhit vindt sinds 1973 plaats. Recordhouder met 5 overwinningen is Belle Pérez. De laatste winnaar, in 2021, is het duo Niels Destadsbader & Regi met De wereld draait voor jou. De show is rechtstreeks te volgen op Radio 2. Sinds 2011 wordt Radio 2 Zomerhit ook live uitgezonden op Eén. Eerst een overzicht, daarna gaan we enkele artiesten belichten … JAAR Winnaar Radio 2 - Zomerhit 1973 VERBODEN DROMEN – Will Tura 1974 NIEMAND WEET HOEVEEL IK VAN JE HOU – Jimmy Frey 1975 PAPA WANNEER KOM JE THUIS – Marc Dex 1976 IN GEDACHTEN – Frank Alwin 1977 ZOMERLIEFJE – Will Tura 1978 RAGTIME DANCE – Trinity 1979 DE NACHT WORDT LANG – Willy Sommers 1980 YET I KNOW – Jimmy Frey 1981 NAAR DE ZEE – Willy Sommers 1982 niet georganiseerd 1983 LAAT ME VRIJ ZIJN – John Terra 1984 LOVE ME, MY LOVE – B. Rodgers 1985 1986 IK GELOOF – Marleen niet georganiseerd 1987 SHE’S IN LOVE WITH HER TEACHER – Ruth Mc Kenny 1988 PUERTO RICO – Vaya Con Dios 1989 ANNE – Clouseau 1990 IK WIL JE – De Kreuners 1991 BREEK DE STILTE – Stef Bos & Bob Savenberg 1992 HIJ SPEELDE ACCORDEON – Luc Steeno 1993 AIN’T NOTHING’ TO IT – Def Dames Dope 1994 GIVE ME FIRE – Good Shape 1995 VERBORGEN VERDRIET – Wendy Van Wanten Bart Peeters en Siska Schoeters presenteren Zomerhit 2021 64 1996 ZO MACHO – Jimmy B. 1997 ALS DE DAG VAN TOEN – Mama’s Jasje 1998 DOE ME GOED – Opium 1999 HEYAH MAMA – K3 2000 ALLE KLEUREN – K3 2001 TELE ROMEO – K3 2002 ME AND YOU – Belle Pérez & Jody Bernal 2003 ENAMORADA – Belle Pérez

2004 LIGHT OF MY LIFE – Belle Pérez 2005 QUE VIVA LA VIDA – Belle Pérez 2006 AVE MARIA – Belle Pérez 2007 GONE TO STAY – Natalia 2008 PASTORALE – Nicole & Hugo 2009 I DON’T WANNA DANCE – Lady Linn 2010 DOS CERVEZAS – Tom Waes 2011 THE JOKER – Kato 2012 VLAANDEREN FEEST – De Romeo’s 2013 2014 SHE’S AFTER MY PIANO – 2 Fabiola feat. Loredana 2015 EEN STER – Stan Van Samang 2016 USHUAIA – K3 2017 SKWON MEISKE – Niels Destadsbader & Miguel Wiels 2018 VEROVER MIJ – Niels Destadsbader 2019 MEE NAAR BOVEN – Niels Destadsbader 2020 KOM WAT DICHTERBIJ – Regi feat. Jake Reese & OT 2021 DE WERELD DRAAIT VOOR JOU – Niels Destadsbader feat. Regi Wie zien we bij het aanbreken van een nieuw decennium in 1990 toch 1 keer de Zomerhit-trofee winnen? Jawel, de immer sympathieke De Kreuners! De Kreuners is een Vlaamse rockband die opgericht werd in 1978. Geen alledaagse naam uiteraard maar de legende zegt dat de naam is ontstaan doordat een lid dringend moest plassen. Hierop gingen alle leden langs elkaar staan plassen. Een van de leden begon te kreunen omdat hij dringend moest plassen, waarschijnlijk mede dankzij prostaatproblemen. Door dit incident werd de naam "de kreuners" gevormd. Als liefhebber van Amerikaanse en Britse rock leert Walter Grootaers op Radio 2, waar hij sinds 1973 werkte als bode, het Nederlandstalige repertoire kennen. Dat brengt hem op het idee om samen met enkele vrienden Brits klinkende rockmuziek te maken, met Nederlandse teksten. ‘Walter zijn Engels is verschrikkelijk.’, schrijft gitarist Luc Imants in zijn dagboek. De Kreuners, de alternatieve groepsnamen waren Tapis Plein en Rust Roest, vielen op tijdens de Humo's Rock Rally in 1978 maar ze kregen geen platencontract. I’M YOUR SACRIFICE – Ozark Henry & Amaryllis Uitterlinden Dus gingen ze naar Londen om hun eerste single Nummer 1 op te nemen. Deze werd meteen een groot succes. Later kwamen nog vele andere grote hits, zoals Zij heeft stijl, Layla, Gezellig samenzijn, Cous-cous kreten, Ik dans wel met mezelf, Verliefd op Chris Lomme en Ik wil je. Hiermee hebben De Kreuners succes na succes, tot in Frankrijk toe, ondanks hun Nederlandstalig repertoire. In 2012 besloten De Kreuners na een carrière van 34 jaar te stoppen. Ze namen afscheid van drie generaties fans op drie totaal uitverkochte afscheidsconcerten in het Antwerpse Sportpaleis begin december 2012. Tijdens de uitreiking van de Music Industry Awards 2012 op 8 december 2012 ontvingen De Kreuners de Life Achievement Award voor hun verdienste voor de Vlaamse populaire muziek. De Kreuners ondergingen in die 34 jaar meerdere bezettingswijzigingen. Het volledige lijstje muzikanten dat ooit officieel tot de Kreuners behoorde telt zeventien namen. Van de originele bezetting bleven in 2012 enkel nog Walter Grootaers (geboren op 27 januari 1955) en gitarist Erik Wauters (geboren op 10 november 1953) over. Gitarist Jan Van Eyken vervoegde de groep in 1981, drummer Ben Crabbé in 1986. In 1988 kondigden De Kreuners al eens hun afscheid aan, maar een jaar later pikten ze de draad opnieuw op met de single ‘Verliefd op Chris Lomme’. Het hoogtepunt volgde in 1990 met de hit ‘Ik wil je’ en de elpee/cd ‘Hier en Nu’ (waar ook nog o.a. de hit ‘Zo jong’ uit kwam). In november 2017 kondigen zij hun comeback aan waar ze tot op de dag van vandaag nog steeds mee bezig zijn. De Kreuners in hun beginjaren 65 (foto op volgende pagina: de Kreuners in hun huidige bezetting)

Ja hoor en zelfs 2 maal een Zomerhit gewonnen is Jimmy Frey. Jimmy Frey, artiestennaam van Ivan O. A. Moerman (Brugge, 28 april 1939), is vooral bekend van Saragossa, Zo mooi, zo blond en zo alleen en Rozen voor Sandra. Twee jaar na zijn geboorte verhuisde zijn familie naar Heist-aan-Zee. Voor de kleine Ivan telde alleen maar zingen en voetballen. Na een breuk van zijn ouders kwam Jimmy terecht in Brussel. Hij verliet de school op zijn vijftiende en had verscheidene baantjes van bakkersgast, slager, loopjongen, verkoper tot fabrieksarbeider. Rond die tijd ging hij ook regelmatig deelnemen aan zangwedstrijden en kwam zo terecht in de Folies Bergère te Brussel, een revue met als hoofdvedette Bobbejaan Schoepen. Jimmy wilde platenartiest worden en optreden met zijn eigen band, zoals zijn grote voorbeelden Elvis Presley en Johnny Hallyday. Zijn carrière begon veelbelovend als beat- en yéyézanger in de sixties. Hij werd door zijn ma66 nagement richting Frankrijk gestuurd met Soufflé, een cover in het Frans van Breathless. Toen de doorbraak daar niet tot stand kwam, richtte hij zich op Vlaanderen en sloeg hij een heel nieuwe weg in. Zijn grootste hit is Zo mooi, zo blond en zo alleen, zijn op een na beroemdste hit is Rozen voor Sandra, een cover van "Roses to Reno", geschreven door Billy Sikes en Wayne Walker. Twee dagen na zijn vijftigste verjaardag wordt bij Jimmy kanker vastgesteld. Hij staat erop dat dit bekendgemaakt wordt om zo het taboe rond kanker te doorbreken. De VTM-actie "Levenslijn", waarvan Jimmy Frey het boegbeeld werd, haalde een bedrag van € 4.462.083,45 op ter bestrijding van kanker. In 2013 werd het gouden jubileum van zijn zangcarrière gevierd met een concert in de Stadsschouwburg van Brugge. Op 6 februari 2014 werd hij samen met Salvatore Adamo opgenomen in de Radio 2 Eregalerij voor een leven vol muziek. In 2002 was zijn nummer Zo mooi, zo blond en zo alleen hierin al opgenomen.

Op 15 april 2014 verscheen het verzamelalbum Jimmy Frey 75, een album met 40 nummers dat naast alle grootste hits ook een selectie van nog niet eerder verschenen nummers op cd bevat, alsook vier nieuwe nummers. (rechts: albumhoes) Heeft U misschien speciale herinneringen aan bepaalde jaartallen op vlak van Uw favoriete muziek die we eens extra kunnen belichten? Laat het zeker weten voor onze volgende bijdrage in het herfstnummer van de Beauvoordse Dorpsgazette. Discobar Vermant is nog steeds te vinden op Facebook: www.facebook.com/discobarvermant. © Ultratop © Wikipedia Dirk BOETEN Discobar VERMANT 0477 666 492 Onze buurt gebruikt het buurtnetwerk HOPLR Sluit je aan via www.hoplr.com of download de app voor iPhone of Android. opgestart op 16 mei 2019 Statistieken van Beauvoorde sinds opstart 162 (63 %) totaal aangesloten buren (13 juni ‘22) https://help.hoplr.com/hc/nl/articles/115001036392-Hoe-registreer-ik-op-HoplrOns stadsbestuur gebruikt Hoplr om belangrijke/drngende actuele info te sturen! Via Hoplr ben je als eerste op de hoogte! 67

De Beauvoordse Dorpsgazette IBAN BE22 0011 4920 2547 BIC GEBABEBB Elke steun is welkom! Dank je wel! voor jongeren (M/J) van 4 tot 18 jaar Gemeentelijke sportzaal Rethorica Nieuwstraat 42 * toestelturnen * tumbling * airtrack * Lesgevers gezocht! - 0476 34 12 11 - 68

evenementen-kalender ook jij bent er van harte welkom! Raadpleeg ook de Cultuuragenda van de Westhoek (samensteller: René Essel) via volgende link: http://www.beauvoorde.be/cultuuragenda-westhoek.html De cultuuragenda wordt elke maand ververst! Beauvoorde - juli 2022 • elke vrijdagnamiddag, 14 u - fietsen met FERM - start aan oud-Mariaheem (Wulveringemstraat) • elke dag in juli en augustus, 10 > 17 u - Schatten van Vlieg: De verloren schat - voor kinderen van 5 tot 12 jaar - € 5 (zoektocht + drankje inbegrepen) • Kasteel Beauvoorde - tot 31 augustus - Escape Room - voor groepen van 4 tot 6 personen - - org.: Laagwater - reserveren: https://www.laagwater.be/deverdwenenerfenis - starten kan om 13.30, 15.15, 17.00, 18.45 of 20.30 u. • vr 1 juli tot en met wo 31 aug., 1000poot - Zomervakantie • zo 3 juli - Open Landbouwdag - Check alle praktische info en download de fietsroute voor jouw GPS: www.veurne.be/open-landbouwdag • zo 3 juli,vanaf 10 u - ‘t Zwaantje Beauvoorde - kunst-, hobby– en boekenbeurs met rommelmarkt van 6 > 18 u - gratis standplaats - info bij Julien Vergote 058 31 12 15 • zo 3 juli, ‘t Ezelsoortje - 2dehands boekenmarkt in het kasteelpark Beauvoorde - standhouders vanaf 9 u - publiek van 10 tot 16 u - - reserveren via 0479 93 36 47 - • wo 6 juli, 14 u: Seniorenkaarting in Bulskamp • Letterenfestival Beauvoorde, van 6 tot 9 juli - wo 6 juli, 14 > 18 u - KaNTling 2022 - Feit en fictie. Hoe gaan schrijvers om met de geschiedenis? - € 7 in voorverkoop - € 9 aan de kassa https://kantl.yapsody.com/event/index/730339/kanteling-2022-feit-en-fictie - do 7 juli - kinderdag met de ontroerende voorstelling ‘De walvis is verdwaald’ (5+) - voorstelling start om 14, 15, 16 en 17 uur, duur: ca. 20’ - met doorlopende randanimatie - € 10 per persoon (inclusief ijsje) - vr 8 juli, van 19.30 tot 22.30 u - Partij voor de Poëzie met aanstormend talent Loeke Vanhoutteghem - € 15 - za 9 juli - 18 u - Stoomboot - ’… een stem, een gitaar en een hoop verhalen’ - vanaf 18 u - Eva De Roovere - dans tijdens de kleinkunstavond je zorgen weg op de aanstekelijke ritmes … en laat je vervoeren door de stembanden van Eva De Roovere - € 25 https://www.wicket.be/kasteel-beauvoorde/letterenfestival-beauvoorde-2022 https://www.herita.be/nl/evenements/letterenfestival • van za 9 tot zo 24 juli, 10 > 18 u - PICTORES BEAUVOORDE - OPEN ATELIER - met een tentoonstelling, kunstenaar(s) aan het werk - schilderen, keramiek, vrije grafiek, tekenen - ook van za 6 tot zo 21 aug - - wens je tijdens de tentoonstelling een kunstenaar persoonlijk te ontmoeten, contacteer cecile.clerinx@hotmail.com - Gouden-Hoofdstraat 44 • van za 9 tot zo 24 juli - 11 > 18 u, ‘Oude Vleeshalle’ - Veurne - recht tegenover het Spaans Paviljoen - tentoonstelling ‘Innig verbonden met de natuur’ - Ingrid Geudens - aquarellen op zijde en papier - olieverfschilderijen / De kunstenares zal aanwezig zijn. • Zomerkamp Chiro Trezebees, van ma 11 juli tot do 21 juli • za 16 juli, KLJ-Beauvoorde met Summer Edition in de Zomerarena Veurne - 16 u: Z-curse / - 19 u: DJ Bonny - VVK 10 € - ADD 12 € • wo 20 juli, 14 u: Seniorenkaarting - Bulskamp Beauvoorde - augustus 2022 • elke vrijdagnamiddag, 14 u - fietsen met FERM - start aan oud-Mariaheem (Wulveringemstraat) • elke dag in juli en augustus, 10 > 17 u - Schatten van Vlieg: De verloren schat 69 ——————————————OM EVENTUEEL UIT TE KNIPPEN EN AAN JE PRIKBORD TE HANGEN!——————————————————–

1. - voor kinderen van 5 tot 12 jaar - € 5 (zoektocht + drankje inbegrepen) • Kasteel Beauvoorde - tot 31 augustus - Escape Room - voor groepen van 4 tot 6 personen - org.: Laagwater - reserveren: https://www.laagwater.be/deverdwenenerfenis - starten kan om 13.30, 15.15, 17.00, 18.45 of 20.30 u. • wo 3 aug., 14 u: Seniorenkaarting in Bulskamp • van za 6 tot zo 21 aug., 10 > 18 u - PICTORES BEAUVOORDE - OPEN ATELIER - met een tentoonstelling, kunstenaar(s) aan het werk - schilderen, keramiek, vrije grafiek, tekenen - ook van za 9 tot zo 24 juli - standhouders vanaf 9 u - publiek van 10 tot 16 u - - reserveren via 0479 93 36 47 - • zo 14 aug., Rommelmarkt in Vinkem én in Wulveringem - org.: Beauvoordse Feestraad • wo 17 aug., 14 u: Seniorenkaarting in Bulskamp • zo 28 aug., ochtend - feestelijk ontbijt - org.: Ferm Beauvoorde Beauvoorde - september 2022 • elke vrijdagnamiddag, 14 u - fietsen met FERM - start aan oud-Mariaheem (Wulveringemstraat) • do 1 sept., 1000poot - start nieuw schooljaar • wo 7 sept., 14 u: Seniorenkaarting in Bulskamp • do 8 sept., avond - Ferm Beauvoorde - verrassingsactiviteit • zo 4 sept., ‘t Ezelsoortje - 2dehands boekenmarkt in het kasteelpark Beauvoorde standhouders vanaf 9 u - publiek van 10 tot 16 u - - reserveren via 0479 93 36 47 - • zo 11 sept., Kasteel Beauvoorde - Open Monumentendag - thema: DUURZAAMHEID Binnenkort meer info op onze website: www.kasteelbeauvoorde.be • vr 16 sept., 20 u - startavond KLJ-Beauvoorde - nieuwe leden zeker welkom! - vanaf geboortejaar 2007 - Kom kennismaken! • za 17 sept., Gezinsbond Beauvoorde - huifkartocht ‘t Ooievaarsnest • wo 21 sept., 14 u: Seniorenkaarting in Bulskamp • zo 25 sept., kaarting kaartersclub ‘Nooit Moe’ - OC Caroline Stuur een mailtje (bellen mag ook) - met je idee om samen een onderwerp bespreekbaar te maken, - met info over je geplande activiteit, - met een verslagje van je activiteit, samen met foto’s (min. 400 kB), - bij de foto’s: de voor– en achternamen van de personen op de foto. - Géén PDF-bestanden aub! - Gebruik www.wetransfer.com voor grote bestanden! Wil je als bestuurslid van één van de Beauvoordse vereniging mij het aanspreekpunt van jouw vereniging (of de wijziging van aanspreekpunt) - voor een vlotte communicatie met de dorpsgazette! - doormailen aub. Bedankt, hé! stefaan.duron@telenet.be - 0478 41 28 63 - wens je tijdens de tentoonstelling een kunstenaar persoonlijk te ontmoeten, contacteer cecile.clerinx@hotmail.com - Gouden-Hoofdstraat 44 • zo 7 aug.., ‘t Ezelsoortje - 2dehands boekenmarkt in het kasteelpark Beauvoorde Ken je oud-Beauvoordenaren of andere geïnteresseerden die ook de dorpsgazette willen ontvangen, geef dan gerust een seintje. Het komt zo voor mekaar! - 0478 41 28 63 - Ook dank voor je steun! Elke € is welkom! - BE22 0011 4920 2547 - 70 ——————————————OM EVENTUEEL UIT TE KNIPPEN EN AAN JE PRIKBORD TE HANGEN!——————————————————–

T im e n G u y V a n h e e - C a nd a e le I z e n b e r g e s t r a a t 2 0 8 6 9 1 L e i s e l e Tim en Guy Vanhee - Candaele BANK A L L E V E R Z E K E R I N G uw bankagent en verzekeringsadviseur Izenbergestraat 20 8691 Leisele T e l 0 5 8 2 9 9 0 7 7 G S M 0 4 7 6 2 2 8 4 3 1 058 29 90 77 - 0476 22 84 31 24/24 u bereikbaar www.vanhee-candaele.be c b a n k e n v e r z e k e r i n g a n de rs b e k e ke n ww w.van hee -ca nd ae le .be hotel - restaurant - tearoom DRIEKONINGEN Wulveringemstraat 40 8630 Beauvoorde Tel. (058) 29 90 12 - Fax (058) 29 80 22 gesloten: dinsdagavond en Woensdag uitgezonderd juli en augustus gesloten: maandag, dinsdag en woensdag Versheid en kwaliteit is onze leuze LYN DEEREN Vaartstraat 71 - 8630 Veurne tel. 058 31 16 75 - fax 058 31 16 76 www.beauvoordse-walhoeve.be info@beauvoordse-walhoeve.be 71

“Oorlog is een plek waar jonge mensen die elkaar niet kennen en niet haten, elkaar vermoorden door de beslissing van oude mannen die elkaar kennen en elkaar haten, maar elkaar niet vermoorden.” Onbekende bron

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
Home


You need flash player to view this online publication