1

Deel 1 De kerk van Vinkem - zoals we haar vandaag kennen - wordt gebouwd in 1522. Heeft ze dan reeds een orgel? Het is niet duidelijk. Wel weten we dat de Beeldenstormers op 15 augustus 1566 de kerk plunderden en alle versierselen en het orgel vernielden. De orgelkast wordt van het doksaal naar beneden geworpen. Jan Mispelbolle uit Houtem en Ghislain Baillie uit Hondschote (F) voeren de beeldenstormers aan. Beiden worden in 1568 gevat en ter dood veroordeeld. Na die dramatische periode wordt het orgel hersteld en klinkt het weer als voorheen. Tijdens de Franse Revolutie, onder het pastoorschap van Albertus Wexis wordt de kerk vanaf 1799 gesloten. De klokken en het orgel worden ontvreemd. Twintig jaar later is er blijkbaar reeds een nieuw orgel want wanneer pastoor De Coninck op 23 januari 1818 sterft, richt de parochie een schrijven tot de bisschop van Gent om een nieuwe pastoor te bekomen. Ze voegen er in hun brief bij dat de kerk in het bezit is van veel mooie kleren en “un nouveau orgue par le générosité des habitants et l’assistance du défunt”. Kort daarop wordt Joannes Baptist Lauweriere in Vinkem benoemd. Hij is tot dan onderpastoor in Wulveringem. Is het bestaande orgel niet groot genoeg? Te klein …? In elke geval krijgt Sr Francis Liem, orgelmaker uit Izenberge in 1827 de opdracht een orgel ‘met kasse en toebehoorten’ te maken, te leveren en op te stellen in de Vinkemse kerk. Hij ontvangt hiervoor 1000 francs. Dit wordt betaald uit de O.L.Vrouwschaal - 35 fr., uit de Sa1

2 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication