2

Zwartewater Express | April 2020 ‘Wie had dit ooit kunnen bedenken?’ Alberto Boon, directeur-bestuurder van onderwijsstichting Op Kop: ‘We leven in een zorgelijke en onwerkelijke tijd. Wie had ooit kunnen bedenken dat scholen wekenlang dicht zouden gaan, in verband met ieders gezondheid: van kinderen, hun ouders, onze medewerkers?! Dat vergt primair de inzet van iedereen in Nederland. Tegelijkertijd hebben we het natuurlijk ook over onderwijs en moeten we zorgen dat kinderen gezond blijven, vertrouwen houden en niet onnodig op grote onderwijsachterstand komen. Dat we proberen de kinderen te laten zien dat er ook weer perspectief zal zijn na deze periode. Dat er straks ook weer een periode komt waarin ze weer vrij buiten kunnen spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes, maar ook weer gewoon naar school kunnen. ‘De meesters en juffen missen de kinderen, maar de kinderen missen de meesters en juffen ook. Er is geen kind meer die deze periode van gedwongen thuis zitten ervaart als vakantie; de eerste week/weken misschien nog wel maar nu zeker niet meer. De schoolvakanties blijven intact, maar er zal geen kind zijn die ervaart dat het volgende week meivakantie is. ‘Hoe gaat het thuis? Als je gedurende zo’n lange periode dag in dag uit je kinderen thuis hebt, is dat voor de kinderen niet altijd even leuk en plezierig, maar voor ouders ook niet altijd even gemakkelijk. Zeker niet als ouders noodgedwongen moeten thuiswerken. Dat kan zorgen voor complexe en zorgelijke situaties in de thuissituatie. En dan heb ik het nog niet eens over ouders die in een kwetsbare situatie zitten, omdat ze de taal minder goed machtig zijn, of minder goed in staat zijn hun kinderen te ondersteunen of omdat hun kinderen een zekere achterstand of beperking hebben. En de opvang van die kinderen vraagt eigenlijk speciale kennis en kunde, die de ouders niet of onvoldoende kunnen bieden. Ook daarin zit een grote zorg. ‘Zoals we langzaam maar zeker zijn toegegroeid naar sluiting van de scholen, zal straks als de scholen weer geopend zijn, ook een periode van gewenning en aanpassing nodig zijn. Iedereen moet zijn plekje weer vinden. Ik ben er van overtuigd dat iedereen straks hartstikke blij is dat de scholen weer geopend zijn. Dat zorgt voor structuur voor de kinderen, voor onze medewerkers, maar ook voor de ouders. En vergeet nooit: onderwijs is en blijft een reuze belangrijk fundament van de maatschappij, van onze samenleving’. TEPPANYAKI • WOK • SUSHI • BBQ Wij zijn helaas v l wijsheid in deze onzekere tijd. Wij verwelkomen u graag zodra wij w r open kunnen. h l v l gezondheid toe en gesloten, wij wensen u Noordelijke Ruitenweg 1 Zwolle • Tel. 0529-42666 zwolle@fusionplaza.nl www.fusionplaza.nl (Nabij de Lichtmis) SUSHI • TEPPANYAKI • WOK • GRILL • DESSERT • FRISDRANKEN • ENZ. 2 www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication