0

April 2020 De Zwartewater Express informatie uit uw regio Aangepaste herdenkingen op 4 mei P5 Actueel Werken anno 2020 P9 Actueel Oplage: 10.000 exemplaren Liefdevol herdenken P15 Zorg & Welzijn Leer je eigen streek kennen met een wandeling over het Christoffelpad Juist in deze tijd zie je steeds meer mensen een wandeling maken. Dat kan, bij voorkeur, een wandeling in de nabije omgeving zijn. Van ons wordt immers gevraagd of we zoveel mogelijk thuis of bij huis blijven. Maar het is ook de tijd waarin veel mensen zich aan het oriënteren zijn. Plannen maken voor de toekomst. En in dat kader is het wel aardig eens te wijzen op een wandelroute die door onze eigen omgeving voert. En die, als op termijn de Corona-maatregelen versoepelen of losgelaten kunnen worden, de kans biedt om vlak bij huis er toch even helemaal op uit te gaan. Om wellicht van alles te zien wat je nog nooit hebt ontdekt of dingen te weten te komen van je eigen woongebied waar je nog nooit eerder van hebt gehoord. Het Christoffelpad is die leuke uitdaging. Een wandelroute van ruim 40 kilometer, die je ook rustig in gedeelten kunt wandelen. In de basis is het Christoffelpad een tweedaagse tocht waarin je mystieke plekken, oer-Hollandse dijken, religieuze symbolen en moderne polders, rietvelden, bossen, moeras en rivieren kunt ontdekken. Het is een themaroute binnen de wandelnetwerken van IJsseldelta en Weerribben-Wieden. Als je besluit je wandelschoenen aan te trekken kun je beginnen aan deze tocht van 45 kilometer langs de bijzondere geschiedenis van Zwartewaterland en Vollenhove. De pelgrimsroute brengt je langs Hasselt, Zwartsluis, Vollenhove en Genemuiden. Vanaf de verschillende plaatsen langs de route kan de wandeltocht worden gestart. In het huidige Corona-tijdperk dient zich echter één ‘probleempje’ aan, namelijk dat de prachtige routekaart die er is van het Christoffelpad even niet verkrijgbaar is omdat alle Tourist Info-vestigingen zijn gesloten. Des te meer reden om nog even te wachten tot het sein op veilig staat. Afwisseling Voor het meest mooie, chronologische beeld is het wellicht het mooiste om de route onder het toeziend oog van Christoffel te starten. Dat is dus in Hasselt, waar aandacht is voor het oude stadhuis, de Joodse begraafplaats, de Heilige Stede, het Heilige Geestgasthuis en de Water-of Vispoort. Op weg naar de volgende plaats op de route, Zwartsluis, mag het Zwartewaterklooster niet ontbreken. Hier beleef je de geschiedenis, omdat de herinnering aan ridders wordt vergroot door de mystieke sfeer in dit buurtschapje met het bijzonder opvallende kerkhof. Tevens zijn er onmisbare religieuze plekken in Zwartsluis als het Armen- en Weeshuis, de Joodse School en de Doopsgezinde kerk. Van de eenvoud en de pracht en kracht van het water gaat het naar de ‘stad van de Paleizen’, Vollenhove. Deze stad biedt een aaneenschakeling van monumentale panden vol historie zoals Ruïne Kasteel Toutenburgh, Tuinen van Marxveld en Landgoed Oldruitenborgh. En al rondwandelend kom je daarna uit in Genemuiden. Een stad met een rijke, religieuze geschiedenis. De Petroleumkelder, Grote Kerk en het Tapijtmuseum zijn hier de aandachttrekkers. Dat zit lekker! En in vele stoffen verkrijgbaar. Rollecate 27 7711 GG Nieuwleusen Tasveld 2 8271 RW IJsselmuiden Gebroeders Seinen Meubelen WOONDECORATIE HASSELT KAWI www.kawiwoondecoratie.nl Hoogstraat 27 8061 HA Hasselt 038 477 39 52 Gordijnen Raambekleding Tapijt Parket - laminaat www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl PVC vloeren Parket schuren 1 mode • sieraden • tassen • riemen • shawls ls beenmode • ondermode • mode • sieraden • ta tassen • riemen • shawls • beenmode • ondermodede Oorlog in Zwolle P19 Actueel Het idyllische buurtschap Zwartewatersklooster, aan de dijk tussen Zwartsluis en Hasselt, maakt onderdeel uit van het Sint Christoffelpad. Foto: Anja Bos Wie is Sint-Christoffel? Sint-Christoffel is de patroonheilige van de reizigers, alle verkeersdeelnemers, timmerlieden, schilders, pelgrims, fruithandelaren, boekbinders, schatgravers, hakebusschutters, hoedenmakers, tuinmannen en kinderen en patroon tegen besmettelijke ziekten, onverwachte dood, de pest, droogte, onweer, hagel, watersnood, vuurrampen, oogziekten, tandpijn en van de bewoners van de stad Roermond, waar een groot beeld van hem met Christus op zijn schouder de top van de kathedraal siert. In die stad staat de enige Sint-Christoffelkathedraal ter wereld. In Schagen staat een St. Christophoruskerk. Een eeuwenoude muurschildering van deze beschermheilige is te zien in de Grote of Stephanuskerk in Hasselt. Dit gegeven én het feit dat Christoffel de beschermheilige is van alle reizigers, zijn de basis voor de naamgeving aan het Christoffelpad. (bron: Wikipedia) Roldusol uw zonwering leverancier Johan van Oldenbarneveltstraat 3A Meppel • 0522-251543 • www.roldusol.nl

Zwartewater Express | April 2020 ‘Wie had dit ooit kunnen bedenken?’ Alberto Boon, directeur-bestuurder van onderwijsstichting Op Kop: ‘We leven in een zorgelijke en onwerkelijke tijd. Wie had ooit kunnen bedenken dat scholen wekenlang dicht zouden gaan, in verband met ieders gezondheid: van kinderen, hun ouders, onze medewerkers?! Dat vergt primair de inzet van iedereen in Nederland. Tegelijkertijd hebben we het natuurlijk ook over onderwijs en moeten we zorgen dat kinderen gezond blijven, vertrouwen houden en niet onnodig op grote onderwijsachterstand komen. Dat we proberen de kinderen te laten zien dat er ook weer perspectief zal zijn na deze periode. Dat er straks ook weer een periode komt waarin ze weer vrij buiten kunnen spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes, maar ook weer gewoon naar school kunnen. ‘De meesters en juffen missen de kinderen, maar de kinderen missen de meesters en juffen ook. Er is geen kind meer die deze periode van gedwongen thuis zitten ervaart als vakantie; de eerste week/weken misschien nog wel maar nu zeker niet meer. De schoolvakanties blijven intact, maar er zal geen kind zijn die ervaart dat het volgende week meivakantie is. ‘Hoe gaat het thuis? Als je gedurende zo’n lange periode dag in dag uit je kinderen thuis hebt, is dat voor de kinderen niet altijd even leuk en plezierig, maar voor ouders ook niet altijd even gemakkelijk. Zeker niet als ouders noodgedwongen moeten thuiswerken. Dat kan zorgen voor complexe en zorgelijke situaties in de thuissituatie. En dan heb ik het nog niet eens over ouders die in een kwetsbare situatie zitten, omdat ze de taal minder goed machtig zijn, of minder goed in staat zijn hun kinderen te ondersteunen of omdat hun kinderen een zekere achterstand of beperking hebben. En de opvang van die kinderen vraagt eigenlijk speciale kennis en kunde, die de ouders niet of onvoldoende kunnen bieden. Ook daarin zit een grote zorg. ‘Zoals we langzaam maar zeker zijn toegegroeid naar sluiting van de scholen, zal straks als de scholen weer geopend zijn, ook een periode van gewenning en aanpassing nodig zijn. Iedereen moet zijn plekje weer vinden. Ik ben er van overtuigd dat iedereen straks hartstikke blij is dat de scholen weer geopend zijn. Dat zorgt voor structuur voor de kinderen, voor onze medewerkers, maar ook voor de ouders. En vergeet nooit: onderwijs is en blijft een reuze belangrijk fundament van de maatschappij, van onze samenleving’. TEPPANYAKI • WOK • SUSHI • BBQ Wij zijn helaas v l wijsheid in deze onzekere tijd. Wij verwelkomen u graag zodra wij w r open kunnen. h l v l gezondheid toe en gesloten, wij wensen u Noordelijke Ruitenweg 1 Zwolle • Tel. 0529-42666 zwolle@fusionplaza.nl www.fusionplaza.nl (Nabij de Lichtmis) SUSHI • TEPPANYAKI • WOK • GRILL • DESSERT • FRISDRANKEN • ENZ. 2 www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

0 April 2020 | Zwartewater Express Strategisch Beleidsplan 2020-2023 Nieuw plan bepaalt koers onderwijsstichting Op Kop GIETHOORN – Onderwijsstichting Op Kop met als vestigingsplaats Giethoorn rondt dezer dagen het nieuwe Strategisch Beleidsplan (SBP) 2020-2023 af. Natuurlijk staan ‘het kind’ en ‘het onderwijs’ centraal in het plan van de zeventien openbare basisscholen in Steenwijkerland en Zwartewaterland. ‘Welke kant gaan we op?’ was de centrale vraag die gesteld werd, verduidelijkt directeur-bestuurder Alberto Boon van Op Kop. ‘We kijken naar de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs, maar het gaat bijvoorbeeld ook om de medewerkers, over onze huisvesting, de nieuwe ontwikkelingen in de 21e eeuw, waarvan we zeggen: hoe gaan we daar op anticiperen? Het SBP raakt eigenlijk alle vlakken die met het onderwijs te maken hebben. Ik vind dat alles in het teken moet staan van: draagt het bij aan goed onderwijs aan kinderen, dat is de kern’. Boon: ‘Wij maken als organisatie deel uit van een zich ontwikkelende samenleving en maatschappij. Dus we hebben in de aanloop naar het SBP contact gezocht met onder meer het voortgezet onderwijs, de kinderopvang en de gemeenten. We willen zeker weten dat we in ons SBP verbinding maken met de praktijk. We hebben ook over onze schouder gekeken, natuurlijk. Wat ging er goed, de afgelopen periode? Waar gaan we mee door, waar stoppen we mee, wat zouden we beter kunnen doen? Een van de dingen die bijvoorbeeld nog steeds bovenaan staat, is dat wij iedere school de ruimte blijven geven het eigen onderwijsconcept vorm te geven. Je mag je onderscheiden als school, die ruimte koesteren we en daar houden we ook aan vast’. ren. Dans is eigenlijk de mooie verbinding tussen muziek en sport. We hebben het bewust over bewegen in de meest brede betekenis van het woord. Dat sluit ook mooi aan bij het Sportakkoord zoals we dat met meerdere partijen in de gemeente Steenwijkerland aan het opzetten zijn’. ‘Vakmanschap, dan gaat het over onze medewerkers. We willen ook, net zoals onze leerlingen, dat onze medewerkers nieuwsgierig zijn, dat die een onderzoekende houding hebben, maar dat ze ook goed naar zichzelf kijken: waar ben ik goed in? Waar zou ik het best tot mijn recht komen binnen Stichting Op Kop? Vervolgens past daar ook bij dat ze ruimte krijgen om te groeien, ontwikkelen en presteren. Wij hebben behoefte aan medewerkers die dat in zich hebben, dat willen uitstralen, maar dat betekent ook dat we faciliteren, ondersteuning en scholing aanbieden. In het verleden stond vooral taal en rekenen centraal. Wij hebben inmiddels gelukkig al een aantal specialisten opgeleid rondom bijvoorbeeld meer- en hoogbegaafdheid en specialisten die bezig zijn met kinderen die meer praktisch ingesteld zijn. Daarom zeggen we tegen onze medewerkers: misschien heb jij ook wel zo’n specialisme. We kijken niet alleen naar waar Ruimte voor talent, vakmanschap voorop ‘Centrale trekker in dit project is Stéphennie Groen, onze onderwijskundig medewerker’, vervolgt Boon. ‘Zij is een belangrijke spil. Bevlogen, betrokken en onderwijsinhoudelijk maar ook organisatorisch sterk. Wij hielden meerdere sessies en bijeenkomsten met de directeuren, medewerkers en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. We hebben een leerkrachtenpanel. Al die geledingen zijn bij het opstellen van dit plan betrokken geweest, onder ons motto: Ruimte voor talent, vakmanschap voorop. Dat talent koppelen we zowel aan onze kinderen als aan onze medewerkers. Het vakmanschap is gekoppeld aan onze medewerkers, want dat heb je nodig om het beste te doen voor kinderen’. ‘Op het moment dat het kind de basisschool verlaat, hij is dan pas een jaar of twaalf, dertien, is het natuurlijk voor velen nog niet het moment dat ze een definitieve, bewúste keuze maken welke richting ze op gaan. We kijken als Op Kop op dat moment veel meer naar: hebben wij dat kind voldoende bagage mee gegeven, kunnen ze zichzelf goed presenteren, zijn ze zelfstandig genoeg, zelfbewust?! We willen kinderen ook de ruimte geven om verschillend te zijn’. ‘We zijn openbare scholen waarin alle kinderen maar ook alle medewerkers en alle ouders welkom zijn, ongeacht hun verschillen in talenten en culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden. Het maakt niet uit. Ieder mens is uniek, mag er zijn. We respecteren ieders achtergrond. We leren ‘onze’ kinderen dat het in hun belang is maar ook in het belang van de wereld en de samenleving, dat ze oog hebben voor de verschillen, respect en begrip hebben voor als mensen anders zijn, andere tradities of gewoonten hebben. Dat vinden we cruciaal. Daar past trouwens ook bij dat je trots mag zijn op wie je bent. Dat is de kern’. Stéphennie Groen ‘De wereld is permanent in verandering, maar wij veranderen ook. Wij gaan uit van een leven lang leren. Dat betekent ook dat je open moet staan voor veranderingen. We werken in het SBP op basis van vier kernwaarden, die van toepassing zijn op de hele organisatie: vertrouwen, samen, verantwoordelijkheid en groei. Op stichtingsgebied richten wij ons naast basisvakken als taal en rekenen op drie specifieke gebieden. Nadrukkelijk ook gekoppeld aan talentontwikkeling. Dat is wetenschap en technologie, dáár, aan dat talent, heeft de maatschappij nu al behoefte aan. We merken dat er in die beroepensfeer mensen tekort zijn op dit gebied. Daar is ook goed een boterham in te verdienen, daarom maken wij wetenschap en technologie een speerpunt voor al onze scholen. Dát is de toekomst’. Sportakkoord ‘Dat geldt ook voor muziek. Van muziek is bekend dat het enorm bijdraagt aan de hersenontwikkeling van kinderen. Dat zorgt er ook voor dat kinderen zich breder en sneller ontwikkelen, dan dat ze misschien anders zouden doen. Muziek is ook ‘plezier’ en ‘samen’. Wat daar goed bij past is bewegingsonderwijs. Muziek en bewegen gaan in veel opzichten heel goed samen, bevorderen de hersengroei en bewegen heeft ook een directe lijn naar gezondheid van kindeFotograaf: Reyer Boxem de vraag ligt, maar ook waar iemand goed in is. We hebben zoveel goede medewerkers in huis met zoveel kennis en kunde. Laten we daar nou ook van profiteren. Iemand die op de school in Kuinre iets leuks of fantastisch doet, die zou dat ook op de school in Vollenhove kunnen doen of in Genemuiden’. Met het doel: kwalitatief goed onderwijs aan kinderen. Kinderen van nul jaar ‘Een andere belangrijke omslag waar we mee bezig zijn, is dat we nu niet meer kijken naar kinderen vier tot twaalf jaar, dus van groep 1 tot en met groep 8. Eigenlijk willen we al kijken naar kinderen vanaf nul jaar, uiteraard samen met partners zoals gemeente, kinderopvang en GGD. Zo krijgen we zo vroeg mogelijk kinderen in beeld om hun onderwijskansen zo maximaal mogelijk te laten zijn. Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij twaalf jaar als ze de doorsteek maken naar het voortgezet onderwijs. Wij richten ons op kinderen van nul tot achttien jaar. Dat is hartstikke logisch als je er goed over nadenkt. Aan ‘de onderkant’ willen we de samenwerking met de kinder- en peuteropvang nog meer gestalte geven en dat koppelen aan integrale kindcentra. Onze doelstelling is dat iedere school van Stichting Op Kop een integraal kindcentrum is (of daar deel van uitmaakt) in de volle breedte van peuter- en kinderopvang en basisschool’. Voortgezet onderwijs ‘In de lijn naar het voortgezet onderwijs starten we met projecten waarin we juist proberen om de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat doen we samen met scholen voor voortgezet onderwijs. Dat zou kunnen betekenen dat er op enig moment een onderwijsvorm ontstaat voor kinderen die het moeilijk hebben met die overgang op het moment dat ze twaalf zijn. Juist om die kinderen voldoende kansen te bieden, uit te dagen en om te voorkomen dat ze onnodig op onderwijsachterstand geraken’. Verbinding met omgeving Alberto Boon: ‘Wat we verder belangrijk vinden is dat we nog meer de verbinding willen maken met de omgeving. Dat deden we in de aanloop naar dit Strategisch Beleidsplan. Een van onze kernpunten is juist die verbreding, die versteviging van de contacten in de directe omgeving van de school. Dat we die als het ware nog sterker positioneren, als partners in de omgeving en hopelijk zij ook met ons. Zo houden we die verbinding met de buurt, met de maatschappij. Wij moeten weten wat er gebeurt en wat de behoefte is. Ouders zijn altijd onze belangrijkste partners, maar daarnaast ook die vereniging, die instelling, dat bedrijf om de hoek in de directe omgeving’. www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl 3

STARTSCHOT VAN HET NIEUWE PERKGOED SEIZOEN! RUIM 300.000 PERKPLANTEN OP VOORRAAD U KUNT BIJ ONS PINNEN De geraniumweken gaan van start! 22 april t/m 7 mei 4 Geraniums voor slechts Staand of hangend Zelf uit de kas pakken. Breng dozen of kisten mee. Volgens RIVM regels staan wij bepaalde hoeveelheden klanten toe. Gaarne begrip hiervoor. Risicogroepen kunnen een afspraak maken om ‘s avonds planten uit te zoeken tussen 18.30 en 21.00 uur Op Facebook Hoogendoorn kwekerij kunt u de laatste updates volgen Voor al uw tuinplanten, groot en klein… Moet u bij Hoogendoorn Kwekerij zijn! Ook voor al uw tuinplanten, tuinadviezen, bestrating en onderhoud kunt u bij ons terecht. € 2,50

April 2020 | Zwartewater Express Aangepaste herdenkingen op 4 mei Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft op basis van alle ontvangen reacties en adviezen naar aanleiding van de Corona-crisis, besloten de Maand van de Vrijheid volledig te annuleren. De geplande landelijke activiteiten worden ook niet verplaatst naar een later tijdstip. Het Nationaal Comité laat het hierin aan de lokale commissies of zij de geplande activiteiten alsnog later willen houden. Ook de Nationale Dodenherdenking op 4 mei zal op een sobere wijze worden ingevuld. Op 5 mei vinden er geen activiteiten plaats. Een en ander betekent dat binnen de gemeente Zwartewaterland de herdenkingen op bescheiden wijze en zonder publiek gaan plaatsvinden. Alle inwoners wordt gevraagd om thuis op hun eigen wijze invulling te geven aan de herdenking en in ieder geval de vlag halfstok te hangen. Invulling Op het moment van schrijven is bekend dat er in de verschillende kernen wel kransleggingen zullen plaatsvinden, maar dan in aanwezigheid van een beperkt aantal personen. In Zwartsluis wordt in de lijn van de jaarlijkse traditie wel een herdenkingsbijeenkomst gehouden, maar ook die zal geheel binnen de richtlijnen van de overheid plaatsvinden. In deze bijeenkomst is er ruimte voor muziek en declamatie en zal wethouder Maarten Slingerland namens de gemeente Zwartewaterland een toespraak houden. Voorafgaand aan het blazen van de taptoe om twee minuten voor acht, worden de namen gelezen van de personen uit Zwartsluis die door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen. Na de taptoe volgen de twee minuten stilte en is het de bedoeling beelden te vertonen van de intieme kransleggingen bij de drie monumenten in Zwartsluis, welke eerder die dag hebben plaatsgevonden. De bijeenkomst is op 4 mei vanaf 19.15 uur voor iedereen te volgen via de internetverbinding van de Hervormde Kerk op www.kerkdienstgemist.nl Bevrijding Het vieren van de bevrijding van de Duitse bezetter zou in Zwartewaterland extra invulling krijgen rond de daadwerkelijke bevrijdingsdagen, 14 en 15 april. Hoewel ook die activiteiten zijn gecanceld, is wel een prachtig document uitgebracht door de oudheidkundige verenigingen van Zwartewaterland. Dit bevrijdingstijdschrift met als titel ‘75 jaar vrijheid, herinneringen aan oorlog en bevrijding in Zwartewaterland’ is een gezamenlijke uitgave van Old Ni-js (Genemuiden), Hasselt Historiael en de Sluziger Kroniek. Uit alle drie de kernen is een aantal bijzondere oorlog- en bevrijdingsverhalen verzameld. Deze verhalen zijn samengebracht in een uitgave, die door burgemeester Eddy Bilder van een voorwoord is voorzien. Het magazine is huis-aan-huis verspreid in heel Zwartewaterland. De voorzijde van het magazine dat in Zwartewaterland is verspreid in het kader van ’75 jaar bevrijding’. SIKKENS verf tot 40% EN ver KORTING op de adviesprijzen Al ruim 30 jaar hét adres voor de goedkoopste verf. uime voorraad verf, alle merken, al u Van Schildt verf, grondverf, blanke lak, betonverf, vloerverf, Cetabever Meesterbeits, tegelverf en Epanol verf bij ons aan het juiste adres. or om de best Kortom de beste verf de scherpste prijzen! ver de scherpst pr zen! , alle kleuren tot wel 60% korting! Onder andere zeer goedkope verf van de merken Sikkens, Flexa, Tenco, Wijzonol, Rambo en Histor. Ook bent u voor onder andere v va Rolgordijnen 5.000 op voorraad vele dessins en kleuren van 60 tot 210 cm breed nu te koop voor SPOTPRIJZEN Buitenverf GRATIS ui enver op kleur gemengd! vanaf € 15,- per liter verf www.groteschuur.nl Hogen ri kweg ebroek, el.: -6 gr teschuur nl www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl Alle kleurenmogelijk middels 3 kleurenmengmachines 5

Zwartewater Express | April 2020 MARKTRAPPORTAGE - 1e kwartaal Zwartewaterland 13,60% Verkoopprijsontwikkeling € 200.000 € 225.000 € 250.000 € 275.000 € 300.000 € 325.000 € 350.000 4e kwartaal 2018 1e kwartaal 2019 2e kwartaal 2019 Verkocht 3e kwartaal 2019 Te koop 4e kwartaal 2019 1e kwartaal 2020 -45,83% Aantal verkopen -63,77% Wijziging in aanbod 25,25% Vraagprijsontwikkeling 27 dagen Verkooptijdontwikkeling 100 Waardecheque Ter waarde van € 185,Beste huiseigenaar, Speelt u met de gedachte om te verhuizen? Of zijn uw verhuisplannen al concreter? Wij maken graag tijd om vrijblijvend kennis te maken en met u te sparren. Het verkopen en kopen van een huis is geen doel op zich, maar meestal het gevolg van veranderingen in uw leven. Een andere baan, gezinsuitbreiding of juist het beëindigen van een relatie. Wij hebben oog voor u en helpen u bij het realiseren van uw woonwensen. Jarenlange ervaring en persoonlijk contact combineren wij met service en een professionele aanpak. Ook benieuwd wat uw woning waard is? Ons meest actuele marktrapport van Zwartewaterland biedt alvast een inkijkje, maar met onze professionele waardebepaling bent u pas echt zeker van uw zaak! Ter kennismaking krijgt u deze waardebepaling, ter waarde van € 185,- van ons cadeau. Gewoon gratis dus. Bert Leistra ERA Makelaardij Vergelijkende 50 VerhuisGebruik plann e n? deze waardecheque voor een gratis waardebepaling van uw woning en een ERA Marktanalyse. Vul onderstaande gegevens in, maak een foto van de cheque en stuur deze door via Whatsapp: 06-57574916. U kunt ook bellen met 038-4772040 en uw gegevens doorgeven of een aanvraag indienen via www.bertleistra.nl. Naam ............................................................................ Adres ............................................................................ PC ................................................................................... Plaats ........................................................................... Telefoonnummer ................................................... E-mailadres ............................................................. ............................................................................................ 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 25 50 75 0 4e kwartaal 2018 1e kwartaal 2019 2e kwartaal 2019 Verkocht 3e kwartaal 2019 Te koop Tussenwoning € 2.007 Hoekwoning € 1.961 Tweekapper € 2.292 Bron: Nederlandse Vereniging voor Makelaars | eigen bewerking Vrijstaand € 2.419 Appartement € 1.668 1e kwartaal 2020 4e kwartaal 2019 1e kwartaal 2020 0 4e kwartaal 2018 1e kwartaal 2019 2e kwartaal 2019 Verkocht 3e kwartaal 2019 Te koop 4e kwartaal 2019 1e kwartaal 2020 Kom meer te weten over ons: www.bertleistra.nl | 038-4772040 OPGERUIMD MET MULTIMATE DE BREKER LUXE SCHUIFDEURKASTEN EN DRAAIDEURKASTEN OP MAAT GRATIS MONTAGE* EN 50% KORTING OP LADES Buiten de Enkpoort 15, Hasselt, tel. 038-4771258 Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 19:30 uur Zaterdag van 8:30 tot 16:30 uur DE BREKER Kijk ook eens op www.multimatedebreker.nl *Vraag naar de voorwaarden 6 www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl Prijs per m² Gemiddelde looptijd Aantal woningen Gemiddelde prijzen Jaar-op-jaar

0 Deze maand keukens half geld Yro hanteert de RIVM maatregels. Tijdens uw bezoek aan de showroom mogen niet meer dan twee klanten per verkoper aanwezig zijn. Daarom is het van belang dat als u een offerte wilt hebben, eerst even een afspraak maakt met ons. Dan kunnen wij u garanderen dat u veilig met afstand de offerte kunt krijgen. Lang wachten is bij YRO niet nodig! YRO KAN BINNEN 3 MAANDEN UW KEUKEN OF BADKAMER MONTEREN Met onze eigen monteurs en dus een fl exibele planning LUXE TOILET CONCEPT € 3.000,-* Compleet hangend toilet + fonteintje (Sphinx) gemonteerd inclusief leidingwerk en betegelen Geheel verzorgd en gemonteerd, inclusief: leidingwerk, betegelen (Villeroy&Boch), hangend toilet (Sphinx) incl. reservoir, mooi badkamermeubel, thermostaat douche, mengkraan met regendouche en een inloopdouche met scherm. Ruime keuze in tegels met mooie kleuren! Expansie 10 | 8316 GA Marknesse| 0527 – 203306 Kijk voor de actuele gegevens op www.yro.nl YRO VERZORGT MET EIGEN MONTEURS: Complete verbouwingen (zoals muren wegbreken, vloerverwarming infrezen, plavuizen leggen, montage complete badkamers en keukens electra, stucadoren, schilderen. Met inmiddels 35 jaar ervaring in montage werkzaamheden. Luxe badkamer concept € 8.995,-* *vraag naar de mogelijkheden

BIJNA o.a. Eettafel van mangohout, 200 cm, kruispoot. Van € 998,- voor € 449,Meerdere maten op voorraad. Hoekbank van africaleder in de kleur mosgroen. Van € 2399,- voor € 1199,50 6 eetkamerstoelen met sledepoot, stof in de kleur donker taupe. Van € 799,- voor € 399,50 Relaxfauteuil in de kleur cognac, manueel verstelbaar. Van € 998,- voor € 449,Trendy sta-op-stoel met afstandsbediening. Van € 1549,- voor € 799,50 Boomstamtafel van acaciahout, 220 cm. Van € 975,- voor € 487,50 Ovale tafel van mangohout, 260 cm. Van € 1398,- voor € 699,Stoere 4-zits bank van africaleder, donkerbruin. Van € 1799,- voor € 899,50 Reguliere prijzen: Eetkamerstoelen, meerder modellen en meerdere kleuren op voorraad. Prijzen al vanaf € 69,- per stuk. enz. enz. enz. JOHAN VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT 3B, 7942 GZ MEPPEL | 06 82522839 www.meubelstuntermeppel.nl Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 18.00 uur vrijdag koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 - 17.00 uur alles voor halve prijs!

April 2020 | Zwartewater Express Werken anno 2020 Na de persconferentie van onze minister-president begin maart kreeg ik er drie nieuwe ‘medewerkers’ bij. Die net als mij thuis moesten gaan werken. Nu is uitbreiding van je bedrijf in principe een vooruitgang. Maar met dit bijzonder, intelligente drietal weet ik het zo net nog niet. Gelukkig heb ik een proefperiode van een maand met ze afgesproken, welke nu verlengd is naar twee maanden. Daarna moet ik maar eens verder kijken wat ik met deze drie aan wil. Ze werken echt ontzettend hard. Ze zijn gemotiveerd, gaan driftig aan de slag en nemen me zelfs diverse huishoudelijke klusjes uit handen. Ideaal. Echter de onderlinge verhoudingen tussen deze drie lijken op die van broers-zussen. Misschien herken je het. Zo’n haat-liefde verhouding. Het ene moment vliegt er een potlood door de woonkamer, het andere moment zitten ze gebroederlijk elkaars spelling na te kijken. Hoe blij ik ook word van dit drietal, persoonlijk hoop ik dat ik na deze proefperiode van twee maanden, ze terug kan plaatsen bij hun vorige werkgever. Ik beloof plechtig dat ik hen voor- en na werktijd met alle liefde zal omringen. Doordat ik onder hun werktijd mijn werkzaamheden dan kan uitvoeren denk ik dat ik een betere werkgever, euhhhh Moeder kan zijn. Ik weet niet of het voor jou ook zo geldt, maar ik denk dat menig ouder op dit moment het als behoorlijk zwaar ervaart. Thuiswerken vraagt al de nodige discipline van een mens, want immers er zijn zoveel meer afleidingen. Even in de tuin, even een bakje koffie met je partner, even een huishoudelijk klusje. Maar nu komt er ook nog de verantwoordelijkheid voor de opvang en/of het schoolwerk van je kinderen bij. Ondanks dat er meer tijd en ruimte zou moeten zijn ontstaan door alle dingen die wegvallen ervaren de meeste mensen dit niet zo. Ook ik zelf merk dat de tijd waar we nu in leven, me energie kost. Ik ben vermoeider, er komt vele malen minder werk uit mijn handen dan ik zou willen en mijn lontje is soms echt te kort. Daarom heb ik besloten te gaan herkaderen. Het oude schilderij is prachtig. Maar door de lijst die erom heen zat, zag ik het moois er niet meer in. Ik heb zowel mezelf maar ook anderen in de afgelopen weken geleerd om los te laten, perfectionisme overboord te gooien, verwachtingen bij te stellen en te genieten van de kleine dingen die zo ontzettend waardevol zijn. Jij bent dat mooie schilderij, dat prachtige mens. Het is de hoogste tijd om de lijst te vervangen en het schilderij een mooi plekje op een prominente plek te geven. Jij bent het waard! Hoe zorg jij ervoor, dat je in deze tijd, in dit bijzondere 2020, niet gillend gek wordt? Hoe houd jij het overzicht, ervaar je balans en creëer je rust? Dit zodat je voldoende energie overhoudt om een lekkere wandeling te maken, of te genieten met een glas wijn in de tuin. Ik deel graag mijn stappenplan met jou in de driedaagse online Lekker in je Vel Challenge. Drie dagen achter elkaar geef ik een Webinar. Ik ga je informatie geven, tips en adviezen die jou gaan helpen om lekker in je vel te zitten. Na elk Webinar krijg je een werkboekje in de mail met ‘huiswerk opdrachten’ om het in de praktijk te brengen. Je leert: • Bewuste keuzes te maken voor jezelf; • Jouw grenzen aan te geven; • Om gelukkig te zijn met jezelf; • Hoe je eerst moet erkennen en dan kunt beïnvloeden; • Om te gaan met conflicten; • Welke rol jouw Overtuigingen hebben; • Welke rol jouw Verwachtingen hebben; • Jouw kwaliteiten en uitdagingen te herkennen; • Jouw Valkuilen en allergieën te herkennen. Ik zal deze challenge op verschillende momenten geven, zo ook eind april. Neem een kijkje op mijn website www.praktijklaguz.nl voor meer informatie en de eerstvolgende mogelijkheid om deel te nemen aan deze Challenge. Durf jij de uitdaging aan?! Samen staan we sterk! Marianne Boerman Coach en trainer E: info@praktijklaguz.nl T: 06-83207602 voor info en boeken. email: herma@reosreizen.nl of bellen/appen 06 57990907 18 t/m 20 juli 3 daagse reis naar André Rieu in Maastricht incl.2 overnachtingen € 299.00 PP 29 augustus Snollebollekes € 75.00 PP 5 november Kensington in Ziggo Dome € 85.00 PP Alles onder voorbehoud regels ivm Corona virus. • Voor alle reizen geldt vol = vol & betaling vooraf of in de bus • Alleen busreis ook mogelijk • Vertrekplaatsen Meppel e.o. • Vertrektijden worden uiterlijk 1 week voor vertrek doorgemaild Sixty Boxspring van Eastborn Overdag bent u actief en ’s nachts komt u helemaal tot rust in uw Sixty van Eastborn. Een fijne boxspring combinatie met ondersteunende pocketveren matrassen en comfortabele topper. Vanaf € 2.795,00 Den Hulst 33 7711 GK Nieuwleusen Tel. 0529 - 48 12 23 info@bosbedden.nl Openingstijden Ma t/m wo: 10.00 - 18.00 uur Do en vrij: 10.00 - 21.00 uur Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur Donderdag en vrijdag koopavond! Volg ons ook op Social Media! Burg. Backxlaan 308 | Nieuwleusen Tel. 0529-483153 W-base Openingstijden: Ma: gesloten Di/wo/do: 9.00 - 18.00 uur Vr: 9.00 - 21.00 uur Za: 9.00 - 17.00 uur www.doumaschoenen.nl www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl 9 Goed advies, Prima service!

Zwartewater Express | April 2020 2e ACTIE halve prijs Alle Biokat’s 2e halve prijs Biokat’s Classic Fresh 3in1 en Biokat’s Classic 3in1, Kattenbakvulling, gr 3in1, Kattenbak Op alle Op ins Keu mo Alle Natural Fresh hondenvoeding 20% korting NU VOOR 82.95 75.insectenhotels Keuze uit diverse modellen en merken. 20% KORTING Werkschoen Grisport Instapmodel heren. 29.95 NU VOOR 39.95 Welkoop plantenrek Welkoop Hasselt Burgemeester Malcorpslaan 1a Openingstijden Ma. t/m do.: 09.00 - 18.00 uur Vrijdag: 09.00 - 20.00 uur Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur Zondag: Gesloten 20% KORTING NU VOOR 129,99.Talen Buitenmeubelen Weidebank Bruin, 120 x 91 x 62 cm 15% KORTING Op alles van Windmill Keuze uit diverse modellen. Oude Wetering 9, 8043 MV Zwolle (Ingang via de Arendshorstlaan) Tel.: 038-4771951 Website: www.dapzw.nl ��� Wij zijn onderdeel van Vecht tot Venen E�� ���� ���� ��� ��� C�r�n� pa���n�… Wa� ��? Het was dinsdag ochtend 24 maart 2020. We werden gebeld voor een zieke kat. Het ging om Garfi eld, een 13 jaar oude kater. Garfi eld was benauwd en ook mager geworden. s Maar er werd ook vermeld dat z’n baasjes besmet waren met het vorona virus… Wat nu??? Ik had dit nog niet bij de hand gehad…Ik stond echt even voor een dilemma. Garfi eld was echt ziek, maar ik kon op dat moment het risico nemen om Garfi eld te laten komen . En er naar toe gaan , was ook een risicovolle stap. Je gaat dan over op een andere modus. Wat te doen ? Samen overlegd dat ze een fi lmpje zouden sturen hoe Garfi eld zich gedroeg, om zo toch een beetje te kunnen achterhalen wat er aan de hand was met Garfi eld. Aldus geschiedde. Op het fi lmpje was duidelijk te zien dat Garfi eld benauwd was. Met de familie overlegd dat we een bepaald medicijn zouden proberen…Hopelijk zou Garfi eld opknappen… Helaas dat gebeurde dus niet… Wat nu? Garfi eld naar de praktijk, was geen optie….Een huisvisite dan….? Dat kon wel, maar dat is nogal Frank Blaauw, DAP Zwolle-Zwarterwaterland 10 www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl een rompslomp. Maar we konden niet anders. Afgesproken dat de familie Garfi eld buiten op de tafel zouden zetten en wij er heen zouden gaan met beschermende kleding. Helemaal ingepakt en al konden we Garfi eld uiteindelijk toch onderzoeken. We konden gelukkig wat medicijnen voorschrijven. Het is nog even afwachten met Garfi eld en misschien kan hij, als z’n baasjes weer helemaal gezond zijn, volgende week toch even op de praktijk komen.

0 April 2020 | Zwartewater Express € 48,00* “KOLKSLUUS” BOWLING ARRANGEMENT p.p. All-in! “Kolksluus” bowling arrangement (4 uur) • Ontvangst met koffie/thee en gesorteerd gebak • 1 uur bowlen • Onbeperkt consumpties* • Koud en warm buffet • Vanille ijstaart ter afsluiting Samen € 48,00 p.p. Vraag om meer informatie en/ of andere arrangementen! Goede nachtrust is broodnodig voor een goede weerstand Inmiddels is iedereen wel op de hoogte, het nieuwe motto is: Houd 1.5 meter afstand van elkaar. Onder het mom hiervan, en alle andere (hygiënische) maatregelen is Bos Bedden in Nieuwleusen nog steeds open. Het leven gaat ondertussen wel door. Onze goede nachtrust blijft immers broodnodig! Een goede nachtrust is immers één van de belangrijke eigenschappen voor het opbouwen en behouden van een goede weerstand. Gezellig met vrienden, collega’s en familie... exclusief buitenlands gedistilleerd, min. 20 personen * ADRES De Vlakte 20 8064 PC Zwartsluis T. 038 38 66 444 info@hotel-zwartewater.nl www.hotelzwartewater.nl 01 HOTEL 02 RESTAURANTS 03 VERGADEREN/ FEESTEN 04 SPORT/ ONTSPANNING 05 BOWLING Kawi Woondecoratie Hasselt uitgeroepen tot PVC Dealer van 2019 De medewerkers van Bos Bedden staan dan ook in goede gezondheid voor u klaar. Met onze ruim en sfeervol ingerichte showroom van maar liefs 3000 m2 is het misschien nu wel het juiste moment om in alle rust te komen proefliggen. Adviseren en beleven kan bij Bos Bedden in alle rust en met gepaste maatregelen. Zo hebben wij voor iedere klant o.a. een eigen schone kussensloop klaar liggen en worden bedden met hoge regelmaat gereinigd. Daarnaast bieden wij private shoppen aan voor diegene die dat willen. Hiervoor kan eenvoudig telefonisch een afspraak gemaakt worden. Wij vinden het immers belangrijk dat iedereen toegang heeft tot een goede nachtrust aldus Lubertus Talen. En dat is belangrijk, nu extra in deze tijd. Hier komt eerlijk, goed en onafhankelijk advies bij kijken waar wij ons van Bos Bedden juist enorm mee onderscheiden. Ons hele Foto: Hans Hoekstra van Bos Bedden aanbod leveren en monteren wij gratis in onze ruime verzorgingsgebied en dat door onze eigen vakkundige monteurs. Bos Bedden in Nieuwleusen is met zijn ruim 40 jaar ervaring en 3000m2 showroom de bedden speciaalzaak in noord Nederland. Beleven, ervaren, proef liggen en onafhankelijk laten adviseren behoort tot onze eigenschappen met een no nonsens mentaliteit. www.lammycatering.nl Bij ons kunt u vanaf heden ook uw wenkbrauwen laten verven! Wij maken als enige pasfoto’s in Stadshagen! Foto: Karst ten Klooster, eigenaar Kawi Woondecoratie Met gepaste trots zijn wij uitgeroepen tot PVC Dealer van 2019, waar wij met ons team van 6 personen elke dag ons best voor hebben gedaan! Wat ooit begon op een zolderkamer, is uitgegroeid tot een grote regionale speler in de complete woninginrichting. Of het nu om parket, tapijt, PVC, laminaat, gordijnen of complete raambekleding gaat, wij hebben alle bekende merken in onze showroom. “Maar wat ik nog belangrijker vind”, zegt eigenaar Karst ten Klooster: “is dat wij onze klanten helpen met een bevlogen enthousiasme en dat wij van alle producten een brede kennis hebben om samen met de klant tot een mooi eindresultaat te komen.” Ook zijn wij gespecialiseerd in het schuren en afwerken van alle houten vloeren. Daarom onze lijfspreuk: ‘Welkom bij de klantvriendelijkste woonwinkel van Overijssel, waar service en een vriendelijk advies nog de gewoonste zaak van de wereld is’. Ons ambacht en vakgebied waar we met zijn allen elke dag trots op zijn. • Verkoop van Artistique producten • Vlecht - en opsteek techniek • Haal en breng service • Stoelmassages • Maandagmiddag en woensdag de gehele dag Kidzday knippen € 16,50 t/m 14 jaar Maak online een afspraak of bel naar 038 - 4202442 • We werken met ervaren kleurspecialisten • Ook voor permanent of semi-permanent Openingstijden: Maandag: 13.30 - 19.00 uur Dinsdag: 9.00 - 19.00 uur Woensdag: 9.00 - 19.00 uur Donderdag: 9.00 - 20.00 uur Vrijdag: 9.00 - 19.00 uur Zaterdag: 8.30 - 13.00 uur Belvéderelaan 105 | 8043 LW Zwolle | 038 - 420 24 42 www.mixxhair.nl www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl 11

Zwartewater Express | April 2020 Gemeente Zwolle UITVAARTPAKKETTEN Budget vanaf €1175,De Eenvoud vanaf €3550,Uniek vanaf €2350Comfort vanaf €4950Ieder pakket is aan te vullen naar eigen wens. De uitvaartverzorger van de gemeente Zwolle e.o. Chistiaan Hölsken 06-41 82 80 12 / 038-2022361 www.uitvaartverzorgingdeeenvoud.nl HET VOORJAAR KAN BEGINNEN! Wij heten u van harte welkom bij ons in de winkel, maar we vragen u vriendelijk om gepaste afstand van elkaar te bewaren. Heeft u gezondsheidsklachten, blijf dan thuis. Wij zijn gewoon geopend op onderstaande openingstijden: Openingsti jden (OP AFSPRAAK AFHALEN) werkdagen: 10:00 - 17:30 uur zaterdag: 9:00 - 16:00 uur ‘s avonds zijn wij geopend op maandag en donderdag van 19:00 - 20:00 uur Tijdens openingsti jden zijn wij natuurlijk ook telefonisch voor u bereikbaar • Nieuw & gebruikt witgoed • Eigen bezorgdienst • Reparati es & installati es • Bekijk onze voorraad online BEZOEK ONZE WINKEL Volop stree kproducten voo r jezelf of als cadeaupakket! HOERA! GENIET VAN KALTER AARDBEIEN! Wij hebben wee r volop voo rraa d! www.thijsstoel.nl Rondweg 70 8091 XK WEZEP 038-3761652 info@thijsstoel.nl ELKE DAG THUIS VERSE AARDBEIEN? De Kalter aa rdbeienplanten zijn wee r oo k wee r verkrijgbaa r! Groeien, bloeien en plukken maa r! Tuindersweg 2-1 IJsselmuiden @kalteraardbeien /kalteraardbeien.demoestuin www.kalteraardbeien.nl OPENINGSTIJDEN Maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur 12 www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl Bestel ook via onze webshop! RUIME KEUZE! Op zoek naar een moederdag cadeau?

0 April 2020 | Zwartewater Express LEEGVERKOOP VERLICHTING deze maand 20% to t d Met uitzondering van nieuwe collectie. 70% Vaartweg 6 8061 AE Hasselt 038 - 477 13 24 www.zielemanhasselt.nl Rikels Slaapexperts maakt proefliggen bij u thuis mogelijk! Rikels Slaapexperts heeft in samenwerking met het merk Serta (ook gevestigd in Zwolle) de mogelijkheid gecreëerd om bij u thuis vóór de deur te komen proefliggen in de “boxspring bus” van Rikels Slaapexperts. Op deze manier kunnen wij de klanten thuis bezoeken en toch voldoen aan alle richtlijnen om zoveel mogelijk mensen thuis te laten blijven. De boxspring kunnen wij op uw lijf afstemmen door de juiste matrashardheid te adviseren. Ook kunnen wij deze boxspring in de kleur antraciet in verschillende maten We staan in de startblokken om weer met u op reis te gaan! Ook de reisbranche is zwaar getroffen door het coronavirus. Maar wij stellen ook de gezondheid van de passagiers, hun dierbaren, collega’s en natuurlijk onze mensen op de 1e plaats. Maar het is toch wel erg stil op straat. We zijn nu wel uitgeklust en met het mooie weer staan we te popelen om weer naar familie, kennissen of naar een evenement te gaan. Wij natuurlijk ook. We hebben de mooiste uitjes op papier voor de rest van dit jaar. Wij staan klaar als de beperkingen worden opgeheven. Mooie reis van drie dagen naar Andre Rieu, met uiteraard een toegangskaart voor het concert en een diner en 2 overnachtingen met ontbijt en een stop in Keulen. Of wilde ge een feessie?? Da kan; We gaan naar de Snollebollekes op 29 augustus; de hele dag feest!! Lekker met de bus erheen, geen parkeerzorgen een lekker drankje, heerlijk. Of wat dacht je van Kengsington en de Toppers. Ook hier hebben we kaarten voor gereserveerd. Krijgt u ook de kriebels?? Boek, onder voorbehoud van de coronaregels bij ons en als we kunnen bent u verzekerd van plaats en busreis. Informatie en boeken; herma@reosreizen.nl of even appen/bellen met 06 57990907. Enne voor nu; pas goed op elkaar en blijf gezond!! Vriendelijke en gezonde groeten REOS reizen. www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl 13              binnen 1 week afleveren. Bel of mail ons voor een afspraak. Ook is het mogelijk privé een afspraak in te boeken voor in de winkel. Sander van Klompenburg, eigenaar Rikels Slaapexperts Het alarm Weloverwogen had ik besloten eind maart het geboorte alarm voor Joy te laten komen. Ware het niet, dat ze mij, als newbee, behoorlijk op de proef stelt. Medio maart krijgt ze ineens alle tekenen die lijken op een naderende bevalling. Ik bel direct op, of er a.s.a.p een alarm kan komen. Dit kan. korti ng VAN HEERDE LICHT, ZWOLLE APK EN ONDERHOUD VOOR ALLE MERKEN Die dag erna wordt het bezorgd en testen stalmaatje en ik het in alle snelheid en bevallende houdingen uit. Het werkt; mijn telefoon gaat over en die van mijn man eventjes erna. Vanaf die nacht schrikken wij 3 keer per nacht uit onze slaap omdat het alarm jengelt. Rechtop in bed, met half dichte ogen de camera aan en we spotten een slapende plat liggende Joy. We proberen weer te slaap te herpakken en een uur later zitten we weer rechtop, zien Joy dit keer op haar andere zij liggen en zo droomt zij de mooiste dingen. (W)elke nacht erna blijft dit verhaal herhalen, net zij is de platte slaper. Net zij! De overige paarden liggen of rechtop of in elk geval 1 keer per nacht, niet 3 keer. Mijn man kan zijn ogen inmiddels niet meer open houden en ik slaap na 3 weken door het alarm heen. Iets met gewenning en ik neem jou, Joy, niet meer serieus. We besluiten het alarm op stand 2 te zetten; dan worden wij gebeld als ze onrustig doet. Welliswaar vertrouw ik stand 2 niet en ga zelf dus met alarm en al onrustig in de stal heen en weer rollen. Het werkt; maar ik vertrouw het niet. Hoe hard moet ik rollen? 3 nachten is het stil, maar zie ik aan Joy nog meer signalen dat het veulentje kan komen, dus, de ‘kenner’, zet hem terug op stand 1 want, ik had bedacht ze zou ook wel eens heel rustig kunnen bevallen. De nachten erna worden wij standaard om 4.00 wakker gebeld, vaker ligt ze niet meer en elk telefoontje rond 4.00 is een *van mijn kant uit* “ ze slaaaaaaapttttt, doe dat kreng uit” Uitdoen, betekent “ terugbellen”, ons bereik is niet altijd geweldig dus het terugbellen werkt niet alle tijden. Met als gevolg dat je om de minuut,ja om en om, gebeld blijft worden. Mensen die dezelfde ringtone als mijn birth alarm hebben op hun telefoon jagen me schrik aan zodra hun telefoon overgaat. Ik schiet in de “bevallingsmodus” en ren al richting land/ stal. Elke avond/ochtend en weer avond hang en lig ik tegenwoordig onder haar buik en spreek het kind nu toe, hang wortels voor haar staart en lok met andere zaken. Ze is tonnetje rond maar neemt een aardig loopje met me. Haar spenen waren van de week mooi in standje “baby”, ik gil ”Wouttttt nu is het echt“, de speen trok zich acuut in. Parmantig loopt ze door haar grote baarstal; ziet mij en denkt “of wortel of nee ze gaat weer spieken”. Ik kan het veulen er inmiddels wel uitblazen, ook dit is al geprobeerd, werkt niet. De dierenartsen worden knettergek van mijn appjes met uiers en andere zaken. “hoort dit zo? Help?...” ja Will, hoort zo” en zo appen we door en door. Ik voel mij een Joy slachtoffer. Wanneer zij gaat bevallen slapen wij vast beiden door het alarm heen en hoop ik mijn volgende column baby nieuws te kunnen verspreiden. Geniet deze lente, ondanks pijn verdriet en machteloosheid.              BIJ ELKE BESTELLING VIA ONZE SITE, GRATIS EEN BLIKJE FRISDRANK ERBIJ! wij gaan ver huizen!

Zwartewater Express | April 2020 DE BOXSPRING BUS! RIKELS KOMT NAAR U TOE MET XSPR PR zelf uw m en stip! m RIN BOXSPRING SERTA CLASSICO Probeer ons topmodel van Serta: DE SERVICE VAN RIKELS: Proefliggen op locatie Een passend advies Snel uit voorraad geleverd! Bel voor een afspraak! RIKELS Slaapexperts Grote Voort 72-74 8041 BG Zwolle T 038 - 453 45 14 I www.rikels-slaapexperts.nl E info@rikels-slaapexperts.nl /rikelszwolle /rikelsslaapexperts WOONDECORATIE HASSELT KAWI www.kawiwoondecoratie.nl Hoogstraat 27 8061 HA Hasselt 038 477 39 52 Parket schuren Raambekleding Openingstijden: ma Gesloten di Parket - laminaat Gordijnen vrij 09:30-12:00 13:30-17:30 wo 09:30-12:00 13:30-17:30 do 09:30-12:00 13:30-17:30 09:30-12:00 13:30-17.30 za 10:00-16:00 Adres gegevens: Kawi Woondecoratie Hoogstraat 27 8061 HA HASSELT Telefoon: 038 - 4773952 Email: info@kawiwoondecoratie.nl Tapijt 14 PVC vloeren www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

0 ‘Liefdevol herdenken kan ook op een later moment’ April 2020 | Zwartewater Express Uitvaartspreker Anja Bos over afscheid nemen in coronatijd: ZWARTSLUIS – ‘Jij zult het wel druk hebben in deze coronatijd!’ Deze opmerking hoort ze vaak. ‘Maar het tegendeel is waar’, geeft Anja Bos aan. ‘In deze tijd van afscheid nemen in kleine kring, is er meestal ook geen ruimte voor een uitvaartspreker. Wel kan ik nu behulpzaam zijn bij het schrijven van een in memoriam of een levensverhaal’. Begin dit jaar ging Anja Bos officieel van start als uitvaartspreker en begeleider laatste levensfase. ‘Houvast bij een waardevol afscheid’ is de naam van haar bedrijf waarin ze, zoals ze het zelf uitdrukt, ‘kan werken vanuit m’n hart’. Aan haar loopbaan in de journalistiek kwam ruim drie jaar geleden een eind. Maar wat al een tijdje in haar hoofd en hart zat, kreeg ineens extra snel invulling. Ze vertelt hierover: ‘Uitvaartondernemer en plaatsgenoot Gert Mooiweer had mij er al eens op gewezen dat spreken bij uitvaarten iets voor mij zou zijn. Ik wilde daar inderdaad graag mee aan de slag, maar het was er nog niet van gekomen. Nu was de tijd blijkbaar rijp. Na het afronden van een tweetal opleidingen, zijn medio 2019 de voorbereidingen voor Houvast gestart. Dat heeft onder meer geresulteerd in mijn website www.houvastbijafscheid.nl’. Persoonlijk Als uitvaartspreker geeft Anja invulling aan de afscheidsbijeenkomst bij een overlijden. ‘We leven in een tijd waar de behoefte aan een waardevol en persoonlijk afscheid steeds groter wordt. Als uitvaartspreker kan ik daar bij helpen. Een houvast zijn bij het samen met de familie en vrienden invulling geven aan een betekenisvolle afscheids- of herinneringsbijeenkomst’, legt ze haar werkzaamheden uit. ‘Simpel gezegd gaan we met elkaar om de tafel zitten en aan de hand van mijn vragen laat ik iedereen vertellen over de overledene. Uit wat er allemaal wordt verteld stel ik een levensverhaal op en ga ik een ceremonie of dienst samenstellen waarin desgewenst ook plaats kan zijn voor allerlei elementen. Daarbij kun je denken aan liederen, muziek, foto’s, filmpjes en verschillende vormen van symboliek’. Bijzonder Anja heeft in de voorbereidingstijd van haar onderneming al meerdere uitvaarten geleid. ‘In familie- en vriendenkring. Maar ik werd ook gevraagd door mensen die via-via wisten dat ik hiermee bezig was. En van de ene uitvaart kwam de andere. Heel bijzonder. Met rust, warmte en integriteit én met alle ruimte voor ieders wensen werk ik aan een liefdevol afscheid. Ik vind het zo fijn dit te mogen en te kunnen doen. Het is enorm dankbaar werk. Het zorgt ook in mijn eigen leven voor een grote toegevoegde waarde’. Op de vraag of het geen vreemde carrièreswitch is, antwoordt ze lachend: ‘Nee, eigenlijk niet. Want in dit prachtige vak ga ik ook in gesprek met mensen, stel ik vragen en aan de hand van de antwoorden, de verhalen maak ik een levensverhaal, stel ik een dienst samen. Dus eigenlijk zijn er genoeg raakvlakken. Bovendien kan ik mijn ervaring ook inzetten als er mensen zijn die bij een uitvaart graag een toespraak willen houden, maar moeite hebben dit op te stellen. Ook dan kan er een beroep op mij worden gedaan’. Herdenkingen In deze coronacrisis vinden veel uitvaarten in kleine kring plaats. Dramatisch in alle opzichten. ‘Absoluut’, bevestigt Anja. ‘Het is heel erg om de aanwezigheid, de warmte, het medeleven te moeten missen bij het verlies van iemand die jou dierbaar is. Daarnaast kan het ook een groot gemis zijn om niet nog één keer uitgebreid te kunnen stilstaan bij wie de overledene was, wat hij of zij heeft betekend. Maar ik wil er graag op wijzen dat het natuurlijk altijd mogelijk is om op een later moment een herdenkingsbijeenkomst te houden. Alsnog het leven van iemand die je moet missen in het licht te zetten. Het kan zelfs extra waardevol zijn. Omdat je dan zelf mogelijk ook meer rust hebt om je er op voor te bereiden en het een mooie invulling te geven. Op die manier kun je het toch nog delen met alle mensen die je graag om je heen, die je tot steun, wilt hebben. Ook daarvoor kan er natuurlijk een beroep op mij worden gedaan. Ook hierbij wil ik van harte steun en toeverlaat zijn’. Wilt u contact opnemen met of meer weten over ‘Houvast bij een waardevol afscheid’? Kijk op www.houvastbijafscheid.nl of bel 06-20286841 Oók diverse showroomkeukens tegen bodemprijzen! Onze service voor u: DIRECT DE LAAGSTE PRIJS GRATIS 3D KEUKENONTWERP MEETSERVICE € 6.398,INCL. APPARATUUR STIPTE LEVERING MONTAGE PRIMO KAMPEN | ZAMBONISTRAAT 4 | 038 820 0366 www.primokeukens.nl Heerenveen | Hardenberg | Meppel | Almelo | Dronten www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl 15

Zwartewater Express | April 2020 Goodyear bandenactie BEL: 06 - 51960718 BEL : 06 - 51960718 » Oude gebakken bestrating » Nieuwe sierbestrating » Grote partijen betonklinkers » Stelcon platen » Alle soorten grind, split, zand en grond. » » » » » » » Oude gebakken bestrating Nieuwe sierbestrating Grote partijen betonklinkers Stelcon platen Alle soorten grind, split, zand en grond. » Opsluitbanden, muurblokken, etc » Kunstgras Opsluitbanden, muurblokken, etc Kunstgras Nieuwe showborden met onder andere de nieuwe collectie van MBI Nieuwe showborden met onder andere de nieuwe collectie van MBI. Zie voor voorwaarden www.cashback.goodyear.nl Winterbanden wisselen voor zomerbanden? Plan een afspraak in op www.van-essen.nl/afspraak-maken Wij zijn volgens onze gebruikelijke openingstijden geopend! Wel hebben wij maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen u zich hier ook aan te houden. Zie onze website en de instructies bij binnenkomst. Premio Van Essen Ceintuurbaan 8, 8024 AA Zwolle 038-4531717 • info@premio-vanessen.nl www.premio-vanessen.nl Banden • Wielen • Uitlijnen • Onderhoud • Airco Service • APK • Olie • Accu Voor een scherpe prijs en een goed advies komt u bij PRINSENSTEEN! SHOWTUIN: Werkerlaan 4, Hasselt (OV) (Tussen Hasselt en Stadshagen) www.prinsensteen.nl Voor een scherpe prijs en een goed advies komt u bij PRINSENSTEEN! SHOWTUIN : Werklaan 4, Hasselt (OV) (Tussen Hasselt en Stadshagen) OPSLAG: Sisalstraat 3, Genemuiden Website: www.prinsensteen.nl Op zoek naar een leuke betaalbare kringloop winkel? Harry’s kringloophal 2100 m2 winkelplezier! karpetten, tafelzeil, plak- en kleeffolie, kunstgras Onderdeel van de Van Essen Groep Deventerstraatweg 8 maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.30 zaterdag 8.30 - 17.00 Rieteweg 13 maandag 13.00 - 17.30 dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 17.30 zaterdag 8.30 - 17.00 Heeft u overtollig huisraad? Wij halen het graag en gratis bij u op 038 - 423 0024 info@harryskringloophal.nl | www.harryskringloophal.nl Nieuw in Zwolle! voor de doe-het-zelver: OPENINGSTIJDEN: Gemeenteweg 226 7951 CW Staphorst tel. 0522 46 25 15 maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 zaterdag van 9:00 tot 11:00 VOOR DE LEUKSTE KINDERKLEDING GA JE NAAR WIDO IN STAPHORST Merken: * Cars * Crush Denim * Frankie&Liberty * Gabbiano * Garcia * Name It * Levv * Petrol Industries 16 Bergerslag 4a • 7951DS Staphorst • wido@solcon.nl • 0522-463060 kunststof kozijnen voor aannemersprijzen! • Rechtstreeks vanaf de fabrikant met volledige fabrieksgarantie. • Maatwerk met korte levertijden. • Altijd Hr++ dubbelglas, 3 lagen kleine meer prijs. • Houtverfstructuur. • Verschillende ral kleuren. • incl.. Hang en sluitwerk (min 3 punt). • Gratis afgeleverd. • Altijd vakkundig advies en begeleiding. • Kan geplaatst worden door extern bedrijf. • Duidelijke prijsafspraken. Classic venster 80 mm Energiebesparend 90 mm Nederlands model U belt ons: 06-255 67 443 en samen bekijken uw wensen. We bespreken de mogelijkheden en binnen een week krijgt u de prijsopgave. We hebben 10 jaar ervaring. Waarom Stiba Techniek en Dienstverlening? Persoonlijk contact • Budgetprijs vast tarief • Geen voorrijkosten Handig en betrouwbaar • Gratis telefonisch advies • Alleen binnen Zwolle www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl STUNTAANBIEDINGEN OP KUNSTGRAS EN BESTRATINGSMATERIAAL MAANDAG T/M VRIJDAG OP AFSPRAAK, OOK MOGELIJK IN DE AVOND ZATERDAG GEOPEND VAN 9:00 - 17:00 UUR MAANDAG T/M VRIJDAG OP AFSPRAAK, OOK MOGELIJK IN DE AVOND. ZATERDAG GEOPEND VAN 9:00 - 17:00 UUR STUNTAANBIEDINGEN OP KUNSTGRAS EN BESTRATINGSMATERIAAL Bel ons vrijblijvend: 06 255 67 443

0 April 2020 | Zwartewater Express De koeien en het voorjaar door Mariëtte Dijkema De wereld staat stil, maar het voorjaar gaat onverstoorbaar zijn gang. Traditiegetrouw gaan in dit jaargetijde de koeien weer na maanden op stal naar buiten. Dit jaar vertonen de dames hun enthousiaste bokkensprongen veelal zonder publiek. Ook deze koeien aan de IJssel bij Zwolle genieten van het buiten zijn, één heeft zelfs speciaal voor de foto krulspelden gezet. Foto’s Mariëtte Dijkema WAREMA IN NEDERLAND Roldusol is Partner van Warema “ De zonlicht manager” De zon laat zich niet sturen, maar is wel managen. Warema heeft zich als doel gesteld het leven en werken met de zon zo aangenaam mogelijk te maken. Het gemeenschappelijke doel van Roldusol en WAREMA Nederland is om te voldoen aan vele wensen van de klant. Sterk in Kwaliteit, Comfort, Technieken, Energie besparen. Assortiment: - Buitenjaloezieen - Rolluiken - Zip Screens - Kassette zonneschermen - Pergola’s - Insecten horren - Besturing systemen Geautomatiseerde zonwering spaart energie voor warmte, licht en koeling www.warema.nl Uw zonweringsfabrikant Roldusol Meppel | Johan van Oldenbarneveltstraat 3 | Meppel | tel 0522-251543 | www.roldusol.nl AL MEER DAN 30 JAAR UW SFEERMAKER IN HUIS Schellerweg 21 • 8017 AK Zwolle • Tel: 038-4655447 • Diverse houtsoorten • Industrieel • Nieuw & antiek • Standaard & maatwerk Eiken, 4 cm dik Industrieel, 10x10 cm • Restauratie, logen en spuiten van uw meubel WWW.JWVANDIJK-GRENEN.NL ø 120 of 130 cm* € 795,00 * andere maten mogelijk Openingstijden: Maandag t/m zaterdag 09.00 -12.00 en 13.00 - 16.00 Vrijdagmorgen gesloten www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl Spachtelputz/sierpleister Schuurwerk Spack spuiten E.S. Afbouwbedrijf V.O.F. voor al uw stucwerk Traditioneel stucen Latex spuiten Reparaties Buitengevels stucen Beton ciré E.S. Afbouwbedrijf V.O.F. De Gele Plomp 14 8064 HG Zwartsluis mobiel: 06 – 20 87 46 70 internet: www.esschildersenafbouwbedrijf.nl 17

Vraag vrijblijvend een offerte aan of bezoek onze showroom Nu met gratis inzethor Kozijnen Schuifpuien vanaf € 966,Deuren & meer... Aluminium overkappingen Houten overkappingen Blokhutten & priëlen Bezoek onze showroom: Korte Baan 20 | 8331 LA Steenwijk | 0521 76 40 40 info@brouwer4u.nl | www.brouwer4u.nl 15 jaar fabrieksgarantie polycarbonaat of glas

April 2020 | Zwartewater Express ‘Oorlog in Zwolle’, het verhaal van Louk en Nico Israëls een emotionele, persoonlijke betekenis te geven en als boodschap voor de jeugd’. Deze maand is het 75 jaar geleden dat Zwolle werd bevrijd. De vreugde was groot toen op 14 april 1945 Canadese infanteristen de stad bevrijden. De huidige coronacrisis treft 75 jaar vrijheid: vele vieringen en herdenkingen gaan niet door. ‘Oorlog in Zwolle’ is een themawandel- en -fietsroute langs historische plekken uit de Tweede Wereldoorlog. Stadsgidsen brengen het verleden tot leven met persoonlijke verhalen. Eén van die verhalen is het verhaal van Louk (1936) en Nico Israëls (1932), aangestipt in de Wandelfeuilleton, elders in deze krant. Louk en Nico woonden met vader Levie Israëls en moeder Louise Israëls-de Jong op Melkmarkt 43. De grootouders van de jongens woonden ernaast, op nummer 43A. Vader Levie dreef er samen met zijn schoonvader Louis de Jong een slagerij. Levie kreeg begin juli 1942 een oproep om zich medisch te laten keuren voor een werkkamp. Hij en zijn vrienden besloten gezamenlijk de nacht wakker te blijven om zo de kans op afkeuring te vergroten. Ze werden verraden, gearresteerd en naar concentratiekamp Mauthausen gedeporteerd. Levie Israëls werd daar op 9 januari 1943 vermoord. Moeder Louise bracht de beide jongens in allerijl naar een nabijgelegen onderduikadres: Hotel Peters op Melkmarkt 13. Het echtpaar Peters was vrienden van de familie. Een adres in ‘het hol van de leeuw’; het hotel was geconfisqueerd door de Duitsers. Het was het begin van een lange tocht langs vele onderduikadressen, de beide broers hebben op meer dan twintig plaatsen ondergedoken gezeten. Moeder Louise en haar ouders besloten de razzia’s niet af te wachten en doken onder in Dalfsen, op een zolderkamer bij een weduwe. Ze betaalden 42 gulden huur per week, toentertijd een hoog bedrag. De hospita vond de onderduikers op den duur lastig en liet ze weghalen door politieagent Hollander. Via Westerbork belandden ze in Auschwitz, waar ze 6 maart 1944 werden vermoord. De broers Israëls hebben de Tweede Wereldoorlog overleefd. Louk Israëls vertelt over zijn onderduikgeschiedenis in het boek ‘De Zorg’ dat journalist Coen van Harten schreef. De titel verwijst naar de boerderij van de familie Boogaard in de Haarlemmermeer, gereformeerde boeren die het leven van ongeveer driehonderd Joden hebben gered. Vooral de spectaculaire ontsnapping van 22 kinderen, onder wie Louk en Nico, die bij een razzia in 1943 door Willem Boogaard worden verborgen in het riet, spreekt tot de verbeelding. Louk Israëls heeft zijn verhaal opgetekend om ‘de koele historische feiten Bronnen: Stilstaan bij Melkmarkt 43 in Zwolle in Trouw, Piet den Otter. Het verhaal van Louk en Nico Israëls, Albert Veld. Louk Israëls schreef zijn onderduikgeschiedenis op, Steven ten Veen. De wandelroute en fietsroute ‘Oorlog in Zwolle’ is ontwikkeld door Stadsrondleidingen Zwolle, in opdracht van en in samenwerking met het Historisch Centrum Zwolle. Ook deze rondleidingen zijn vanwege de coronacrisis tot nader orde uitgesteld. Meer informatie: https://www.zwollemetgids.nl/ zwollemetgids/2949/ Boek ‘De Zorg. Louk Israëls’ onderduikgeschiedenis. Coen van Harten Foto links: Vleeshouwerij Louis de Jong aan de Melkmarkt (foto HCO). Foto onder: Struikelstenen voor Melkmarkt 43 en 43A. € 29,50 www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl 19

SINDS 2009 ONBETWISTE NUMMER 1 IN VLOEREN EN RAMEN Vanuit je luie stoel Zie je een winkelbezoek niet zitten? Geen probleem, je kunt ook inspiratie opdoen op onze site. Op floorever.nl staat een prachtig overzicht van onze collectie. Heb je iets gevonden waar je interesse in hebt? Neem dan contact met ons op en indien gewenst komen wij met een selectie stalen bij je thuis (waarbij wij uiteraard gepaste afstand houden). NU ELKE 5e METER GRATIS GELDIG OP ALLE VOORRAAD PVC-VLOEREN TAPIJT EN LAMINAAT* 4e DUOROLGORDIJN GRATIS* Inclusief opmeten, maken en ophangen V-GROEF LAMINAAT Leverbaar in maar liefst 30 kleuren. Inclusief ondervloer, leggen en plakplinten 24.95* p/m2 MODULEO VISGRAAT PVC VLOER Wij kochten een partij Moduleo in 5 trendy kleuren met mooie rustige uitstraling. 2.5 mm dik, 0,55 toplaag. Inclusief egaliseren, lijmen en leggen 59.95 39.95* p/m2 PVC VLOER 2.5 mm dik met slijtvaste 0,55 toplaag en v-groef rondom. 4 actuele kleuren. Inclusief egaliseren, lijmen en leggen VEILIG & VERSTANDIG VOOR WINKELBEZOEKERS We komen nog steeds graag bij je over... ehm... voor de vloer! En we weten dat dat wederzijds is. Maar ook wij moeten verstandig zijn. Daarom hebben we onder andere onze openingstijden aangepast en nemen wij goed de RIVM-regels in acht. Dus: we schudden geen handen, houden voldoende afstand en reinigen met grote regelmaat alle plekken waar mensen met hun handen aan zitten. En alhoewel wij mooie grote winkels hebben, zorgen wij er toch voor dat er niet teveel mensen tegelijk binnen zijn. Gewoon om het gevaar van besmetting voor u en ons tot 0 terug te kunnen brengen. PLANKEN VINYL EXTRA ZACHT TAPIJT Leverbaar in 20 kleuren. 79.95 49.95* p/m2 400 cm breed 79.95 Inclusief leggen 49.95* p/m1 400 cm breed Inclusief leggen 119.95 79.95* p/m1 KAMPEN Ambachtsstraat 29 Vlakbij McDonald’s • (038) 333 37 70 info@floorever.nl WWW.FLOOREVER.NL Tijdelijke openingstijden: maandag op afspraak • dinsdag t/m zaterdag: 10.00 - 16.00 uur Volg ons op en ZWOLLE Wipstrikkerallee 35 Hoek Brederostraat • (038) 453 56 44 zwolle@floorever.nl *Alle aanbiedingen zijn een week na uitgifte geldig, prijs- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden niet voor lopende orders. Acties uitgezonderd. Vraag ons in de winkel gerust naar de voorwaarden. komt bij je thuis!

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Home


You need flash player to view this online publication