13

Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTE DE BILT 11 Op 4 j anuari vond er een nieuwjaarsreceptie plaats in Jagtlust, het gemeentehuis van De Bilt . Velen waren aanwezig om op het nieuwe jaar te proosten en ideeën en inzich ten te delen. Van buur t v er enig ingen e n s po r t v e r e n i g i ng e n t o t politie , wethouders en de burgemeester. Naast enkele leden van ons bestuur waren ook de jeugdige klarinettisten en fluitisten aanwezig. Er werd muziek gespeeld bij het binnenkomen en verwelkomen van de genod i gden en na de nieuwjaarsr ede v an bur gemeester Pott ers . I n g e s t u d e e r d e l i e de r e n klonken met twee of drie partijen en combinaties van fluit met klarinet. Er heerste een relax te sfeer tijdens het borrelmoment. Een heel ander optreden dan onze dames gewend zijn, maar z eer toepas seli jk tijdens dit evenement . Er werden klassieke stukken gespeeld, maar ook moderne melodieën waarvan sommige genodigden nog even kwamen controleren of ze het juist hadden herkend. Er werd zichtbaar genoten van de muziek. Iedereen wordt een inspirerend en muzikaal 2018 toegewenst!

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication