16

Brandweerharm Nederlands Bra Zaterdag 10 maart was het reeds vroeg een drukke bedoening bij het H.F. Witte centrum in De Bilt. Tientallen brandweermannen en -vrouwen maakten hun opwachting voor de eerste Landelijke Brandweer Muziekdag. De Landelijke Brandweer Muziekdag was een initiatief van de Brandweerharmonie uit Bilthoven. Gedurende de dag werd door muzikanten en oud-leden van de harmonie samen met muzikaal Brandweer Nederland een spett erend prog r amma voorbereid. De repetitiedag werd afgesloten met een gezamenl i jk diner. Voor een volle zaal met enthousiaste muziekliefhebbers w er d ’s avonds door de gr ot e g r oep slagw er kers en blaasmuzik an t en de inspanning van de dag getoond. Het uitdagende pr og r amma met onder andere S t . Flor ian Choral (Doss), Elements (Balmages) en de Pir a t enmars was een da v er end suc c es . Het tweede deel van de avond stond in het teken van de naamsverandering van de harmonie welke na ruim negentig jaar aan e en fa c e l if t t oe was . He t harmonieorkest ver tolkte de door haar ontwikkelde filmen theatershow die ze voor deze speciale gelegenheid had aangepast aan de geboorte van haar nieuwe naam. Het pu bliek moch t ge niet en van prachtige beelden van sommige van de mooiste plekken uit de gemeente de Bilt, omlijst door romantische

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication