2

VAN DE VOORZITTER een concert in een kerk samen met twee mannenkoren en even later marcheer je vol over tuiging onder de Dom in Utrecht door. Het was al met al een zeer succesvol jaar met veel hoogtepunten. Ik wil dirigent Lucienne de Valk, s l agwe r k i n s t r uc t eu r Pe t e r - Jan Steen, onze vr i jwi l l iger s en natuurlijk al onze leden bedanken voor hun inzet voor deze vereniging. Eén ding staat voor mij vast; dit is een springlevende vereniging met een club mensen die voor elkaar klaar staat . In tijden dat we lol met elkaar kunnen hebben, maar ook als één van ons steun nodig heeft . Een club om trots op te zijn! Voor u ligt het jaarverslag v an het Neder lands Brandweerorkest . Het jaar 2017/2018 was een de jaar vol verandering. Zo mocht ik v oor zitt ershamer o v er nemen van mijn voorganger Donja en zijn we van Vereniging de Vrijwillige Br andw eer har monie Bilthoven omgedoopt t ot Nederlands Brandweerorkest. Tijdens het maken van d i t v e r s l a g p r ob e e r d e t e bedenken wa t voo r mi j persoonlijk het hoogtepunt van dit jaar is geweest. Dit is iets wat Het is een jaar geweest vol met gezellige r epetities en mooie en bijzondere optredens. Het ene moment speel je op de bruiloft van één van de leden, het andere moment geef j e I k wens u vee l pl ez i e r me t het lezen van dit jaarverslag. i k Peter Otten, V oor zitt er Neder lands Brandweerorkest

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication