5

Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 100 JAAR BILTHOVEN Op deze zaterdag 30 september was er weer een mooi optreden voor ons gepland in het mooie Bilthoven. Aanleiding hiervoor waren de festiviteiten omtrent 100 jaar Bilthoven. Op deze dag waren er vele act ivi tei ten georganiseerd op diverse plaatsen in het dorp. De organisatie had ons gevraagd een uur later te star ten dan oorspronkelijk de bedoeling was. Nadat via onze g roepsapp gecon tr oleerd was of dit problemen zou opleveren voor de muzikanten, werd er afgesproken om 1 4 . 4 5 t e v e r z a m e l e n . Toen we tijdens het verzamelen stonden te schuilen voor de r egen , wa s e r moo i de gelegenheid om de jarige Edwin in het zonnetje te zetten 3 met het “Lang zal ‘ie leven”. Om 15.00 uur begon de rondgang. De weergoden werden ons steeds beter gezind, de regen werd steeds minder en uiteindelijk was het droog. Van omstanders hoorden wij dat het muzikaal gezien allemaal heel mooi uit de verf kwam. Het geheel werd afgesloten bij TOP’s secret ijs, hier kreeg de gehele vereniging een ijsje aangeboden. Ondanks dat het niet echt lekker weer was, ging het ijsje van TOP er goed in.

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication