6

4 Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 UNIFORMS IN CONCERT Hoogland Concert van Utrechts Politie Mannenkoor Ex c elsior , L uchtmacht Mannenkoor en de Brandweerharmonie. 14-10-2017 in de Mar tinuskerk te Hoogland Zaterdagmiddag 14 oktober rond ha l f 3 ver zamelden de eerste leden van de harmonie zich op de locatie om het een en ander voor te bereiden. Het slagwerk met toebehoren was al gauw uitgeladen. Toen moest er nog het nodige aan stoelendans gedaan worden op het podium, maar rond de klok van 4 was alles klaar voor de gezamenlijke repetitie met de koren. Het was voor iedereen even wennen aan de drie verschillende dirigenten; Rienus Oude Kempers (KLu), Michel de Valk (Politie) e n o n z e e i g e n L u c i e n n e de Valk ( jawel, zus van...). Na de nodige fine-tuning waren ze alle drie tevreden en kon er worden gegeten, waarbij sommige van onze leden de lokale horeca gingen ver r ijken en anderen een diversiteit aan maaltijden t ev oorschijn t o v er den. Om stipt 20:00 uur begon het concert voor een volle kerk met een gezamenlijk werk : ‘ Waakzaam en dienstbaar ’ v a n P i e r r e K o n i n g s , ook wel het Politielied . Naast een aantal gezamenlijke werken, speelden/zongen ook alle drie de deelnemers een gedeelte van hun eigen repertoire. Dat deze opzet in de smaak viel bij het publiek was te merken aan he t applaus. Bij de gezamenlijke werken was het wel zaak om de koren niet te overstemmen. Dat lukte prima, al hadden sommige koorleden de indruk dat ze overstemd werden door een setje klein-koperblazers! Rond 22:15 uur verstomde het laatste applaus en konden we met z ’n al len terugk i jken op een zeer geslaagd concer t .

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication