7

Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 5 Biltho v en Met het Luch tmach t Mannenkoor en het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior hebben we weer een leuk en geslaagd concert gegeven, dit keer in de OLV kerk in Bilthoven. Ook deze dag startte ’s middags met een generale repetitie om de puntjes op de i te zetten. Tijdens de pauze wa s he t he l aa s bu i t en aan het regenen dus genieten van het lekkere zonnetje zat er niet in, maar dat mocht de pret niet drukken. Rond kwar t voor acht gingen we nog even stemmen en waren we klaar voor het concer t. Dit keer hadden we allemaal ons uniformjasje aan in plaats van ons gilet, zodat ons uniform beter overeen kwam met die van de koren. Het programma wa s v r i jwe l ge l i j k aan he t programma van het concer t in Hoogland, maar door de akoestiek en de prachtige kerk is het toch een heel bijzonder en uniek concert geworden. Het was heel leuk om met de koren samen t e werken en we kunnen terugkijken op twee geslaagde concer t en.

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication