12

Tevreden cliënten, nu en in de toekomst In 2021 had Cardia gemiddeld 2286 cliënten, waarvan ruim drie kwart (76%) in de thuiszorgsituatie (zorg aan huis en/of huishoudelijke hulp). Het verder ontwikkelen van onze thuiszorg producten is dan ook één van de speerpunten uit onze ambitienotitie. Landelijke cijfers en onderzoeken laten zien dat het aantal ouderen dat thuis blijft wonen hard zal stijgen. Tegelijkertijd constateren we dat er steeds minder zorgmedewerkers zijn. Dit maakt de zorg complexer en duurder. Daarom zijn we in 2021 van start gegaan met het doorbraakplan Extramurale Zorg. Verder is vanuit de strategische doelen uit het meerjarenbeleidsplan ook veel gedaan aan persoonlijke zorg, prettig eten en een gevarieerd welzijnsaanbod in het verpleeghuis. Op diverse plekken is gewerkt aan de woonomgeving in onze locaties, zodat we beter zijn toegerust voor het bieden van complexe verpleeghuiszorg. 2021 was ook het eerste jaar waarin Floriadehof in Zoetermeer volledig operationeel was. We hebben daar gezien dat onze zorgvisie, maar ook de vernieuwende aanpak rond het aannemen en inwerken van personeel, haar vruchten heeft afgeworpen. Op pagina 28 leest u hier meer over. Voor de nieuw te bouwen woonzorglocatie in RijswijkBuiten ontwikkelen we een nieuw woonzorgconcept dat we ‘lichte verpleeghuiszorg’ noemen. In 2021 is een start gemaakt met het uitdenken van dit concept. De gemeente Rijswijk staat achter onze plannen. We hopen in de loop van 2022 daadwerkelijk te kunnen starten met bouwen in RijswijkBuiten. Of het nu gaat om de thuiszorg, de intramurale zorg of de ontwikkeling van de nieuwe locatie: bij onze plannen staat voorop dat we uitvoering blijven geven aan onze mensgerichte zorgvisie met zoveel mogelijk eigen regie voor onze cliënten. Zo maken wij de belofte aan de cliënt waar! Cliënten Cliënten WMO Cliënten Extramuraal Zvw 2017 2018 944 532 716 484 Cliënten Intramuraal 323 334 Huurders 220 208 2019 1073 613 341 202 2020 2021 1023 602 1086 659 343 411 134 130 12 CARDIA JAARVERSLAG 2021

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication