37

Medezeggenschap van zorgprofessionals “De PAR geeft advies, gevraagd én ongevraagd” Cardia hecht veel waarde aan de mening van haar zorgprofessionals over het zorgbeleid. Dit is vormgegeven in de Professionele Adviesraad (PAR). Daarin zijn alle medewerkers vertegenwoordigd die direct betrokken zijn bij de cliënt – helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaren. De PAR geeft gevraagd én ongevraagd advies over zorg gerelateerde onderwerpen en heeft hierover regelmatig overleg met de bestuurder. “In 2021 ging het binnen de PAR helaas ook weer vaak over corona.” Rob Korte, voorzitter van de PAR, ging er eind 2020 al vanuit dat in het nieuwe jaar de nadruk zou liggen op het gezamenlijk onder controle krijgen van de coronapandemie. “Aan het begin van het jaar ging de vaccinatiecampagne van start. Voor ons was het belangrijk dat medewerkers hun vrijheid behielden om zélf de keuze te maken om zich wel of niet te laten prikken. Tegelijkertijd zagen wij natuurlijk ook in dat het belangrijk was om de verspreiding van covid te voorkomen of te beperken. Hier is binnen de PAR maar ook met de bestuurder overleg over geweest.” Nadruk op hygiëne Rob vertelt hoe hij merkte dat collega’s er naar snakten om weer ‘gewoon’ het werk te kunnen doen zonder al die beperkingen. Hij vertelt ook dat de PAR wilde voorkomen dat er een tweedeling onder collega’s zou gaan ontstaan over het wel of niet vaccineren. “Binnen Cardia wordt in kleine teams samengewerkt. We wilden voorkomen dat er een negatieve sfeer zou ontstaan tussen wel en niet gevaccineerde collega’s. Daarom adviseerden wij in september om de nadruk te leggen op de algemene en alom bekende hygiënemaatregelen. En geen onderscheid te maken op basis van de vaccinaties.” Het corona expertiseteam nam dat advies mee. Rob: “Gelukkig zagen we de teams hechter en opener worden. Er is saamhorigheid en verantwoordelijkheden worden echt gezamenlijk gedragen.” De PAR hoopt het komende jaar de lessen vanuit de coronaperiode ten goede te blijven benutten. Rob: “Dat willen we ook uitdragen naar onze achterban. We gaan ook verder met het vergroten van onze bekendheid. Zo willen wij de collega’s meer betrekken bij de rol van de PAR. Hen bewust maken hoe zij hun (mede-)zeggenschap kunnen vergroten.” CARDIA JAARVERSLAG 2021 37

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication