47

“De cliënt centraal, de medewerker op één.” Niet alleen de medewerkers weten de OR steeds beter te vinden maar bijvoorbeeld ook managers en/of teamleiders, voegt Marty nog toe. “We worden gevraagd ergens over mee te denken. Het thuiswerkbeleid bijvoorbeeld. De betreffende manager vroeg ons: ‘Hoe kijken jullie hier nou naar, welke criteria kunnen we het beste hanteren?’ We hebben toen aangegeven wat er volgens ons minimaal in dat thuiswerkbeleid zou moeten komen te staan. Als je dan vervolgens merkt dat onze input ruim is meegenomen in de uitwerking, dan voel je je als OR een volwaardige gesprekspartner.” De OR is dan ook tevreden over het contact met de bestuurder. “Er is natuurlijk een Wet op de ondernemingsraden (WOR), en Cardia volgt de regels rond het advies- en instemmingsrecht van de OR. En natuurlijk schuurt het soms ook wel eens. Maar als bestuurder en Ondernemingsraad zo samen optrekken zoals wij het afgelopen jaar gedaan hebben, dan heb je de WOR eigenlijk nauwelijks nodig. We werken samen volgens het motto van de nieuwe CAO voor de VVT: De cliënt centraal, de medewerker op één.” CARDIA JAARVERSLAG 2021 47

48 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication