65

1. Governancecode Zorg, Raad van Bestuur De Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Toezicht (RvT) van Cardia volgen in hun handelen de Governancecode Zorg 2022 en het Kader Goed Bestuur (IGJ en Nza). De rechtsvorm van Cardia is een stichting. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en het leidinggeven aan de organisatie. In de reglementen wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besturen van de Raad van Bestuur en het toezichthouden door de RvT. De statuten van Cardia zijn leidend. De Raad van Bestuur werd in 2021 gevormd door mevrouw drs. H. Bertels- Stam. Haar nevenfuncties zijn: • Bestuurslid Zorgscala (penningmeester) • Bestuurslid Stichting Planetree Nederland • Bestuurslid Reliëf Christelijke Vereniging van Zorgaanbieders De principes 1 4 2 5 3 6 7 De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten. De raad van bestuur en de raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden. De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie. De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie. De raad van bestuur en de raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid. CARDIA JAARVERSLAG 2021 65

66 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication