69

3. Ondernemingsraad 2021 Algemeen De Ondernemingsraad (OR) is een wettelijk vertegenwoordigend orgaan met eigen bevoegdheden, beschreven in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Dit betreft het informatierecht, het adviesrecht, het instemmingsrecht en het initiatiefrecht. De OR overlegt namens de werknemers met de bestuurder van Cardia over het algemene beleid en over werknemersbelangen. Missie & visie De OR van Cardia heeft de volgende missie & visie: Missie • Samen werken aan een positief en gezond werkklimaat • Een open en eerlijke communicatie binnen de organisatie • Betrokkenheid van medewerkers bij besluitvorming Visie De OR van Cardia ziet een organisatie die medewerkers bindt en boeit. Waar medewerkers zich in een gezonde werkomgeving met plezier ontplooien en ontwikkelen. Waar iedereen met elkaar in verbinding staat, open en eerlijk communiceert en waar veiligheid vanzelfsprekend is. Veranderingen binnen de organisatie worden duidelijk aangegeven en gerealiseerd. Samenstelling OR Begin 2021 bestond de OR uit 13 leden. De OR werkt met een rooster van aftreden, waarbij om de twee jaar leden aftreden of hun termijn verlengen. Paul Obbema en Danny Zalm beëindigden eind 2021 hun lidmaatschap in verband met hun vertrek bij Cardia. Leden: Jeannette Brouwer (vanaf 2014) Michella van den Oever (vanaf 2014) Marty Koster, voorzitter (vanaf 2018) Benjamin van der Kraan (vanaf 2018) Paul Obbema (vanaf 2018 t/m 2021) Inge Vroomen (vanaf 2018) Stef van der Ark (vanaf 2018) Monica Rappa (vanaf 2019) Kobie van der Meer (vanaf 2020) Petra Vergunst (vanaf 2020) Danny Zalm (vanaf 2020 t/m 2021) Sharon Pronk (vanaf 2020) Liesbeth van Dijk (vanaf 2020) verzorgende IG Landscheiding EVV-er Onderwatershof medewerker finance & control wijkverpleegkundige Landscheiding bewegingsagoog Landscheiding teamleider zorg & welzijn De Thuishaven functioneel applicatiebeheerder helpende zorg & welzijn Onderwatershof praktijkopleider Onderwatershof woonzorgconsulent Tabitha/De Thuishaven technische dienst De Thuishaven leerling verpleegkunde De Thuishaven medewerkster welzijn OC Mariahoeve CARDIA JAARVERSLAG 2021 69

70 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication