70

OR commissies Overleg Raad van Toezicht De OR werkt met drie commissies t.w. Financiën & Vastgoed, Arbo & zorgpersoneel en PR & communicatie. Iedere commissie heeft een coördinator. Vergaderingen De OR heeft in 2021 6 overlegvergaderingen met de bestuurder gehad en 6 interne vergaderingen. In augustus hebben de OR leden een interne evaluatie gehouden over het functioneren van de OR. Adviezen De OR heeft schriftelijk advies uitgebracht over: • Herinrichting ICT-afdeling • Project Rijswijk Buiten (er gaat een OR lid deelnemen in het projectteam) • Wijziging organisatie-inrichting Instemmingen De OR heeft schriftelijk instemming verleend aan: • Relaties op het werk/beleid rond familiaire betrekkingen • Opleidingsplan 2021 • Thuiswerkbeleid • Regeling Reiskosten- en reistijdvergoeding • Wijziging Kledingbeleid (m.b.t. het dragen van eigen hoofddoeken) • Zorgbonus Interne en externe contacten De OR onderhoudt contact met interne collega’s en/of externe deskundigen voor uitleg en informatie-uitwisseling. In september vond er een gezamenlijke bijeenkomst plaats met RvT, MT, CCR, OR, PAR en geestelijk verzorgers over het thema Innovatie. De projectleider van het Innovatieplatform Ouderenzorg Haaglanden was te gast. De deelnemers bespraken in groepen de aspecten die van belang zijn bij de toepassing en implementatie van innovaties. In maart en mei was er een RvT lid aanwezig bij de overlegvergadering. De OR werd in mei betrokken bij de werving en benoeming van twee nieuwe RvT leden. In augustus voerde de OR voorzitter een gesprek met de RvT voorzitter in het kader van het jaargesprek met de bestuurder. OR cursussen/studiedagen In juli vond er een externe OR training plaats over het thema vitaliteit/duurzame inzetbaarheid. Contact met de achterban De communicatie vindt plaats via de OR Nieuwsbrief. Er is een introductiefilmpje gemaakt over het werk van de OR. Dit wordt getoond tijdens de (digitale) introductiedagen voor nieuwe medewerkers. Tevens is er een OR poster gemaakt met namen en foto’s van de OR leden. Na versoepelen van de corona maatregelen werd het contact met de achterban het speerpunt voor de rest van 2021. De OR was betrokken bij de voorbereidingen voor acties rond vitaliteit in de week van deskundigheid, werkplezier en bezieling, in november. In het kader van zichtbaarheid van de OR hebben de OR leden op alle locaties fruit uitgedeeld, als start van de actie Fruit op het werk. De medewerkers kregen tevens een waterfles cadeau van Cardia. 70 CARDIA JAARVERSLAG 2021

71 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication